3. B

 • Třída 3. B

  Třídní učitelka: Mgr. Jana Slaná

  Asistentka pedagoga: Tamara Gazdíková

  E-mail: jana.slana@zspohorelice.cz

  Tel.: 519 425 846

  Počet dětí: 21

  Budova: Lidická 12

  Nástěnka

  •  18. 4. – 22. 4. Velikonoce
 •  

  7.55 – 8.40 8.50 – 9.35 9.50 – 10.35   10.45 – 11.30 11.40 – 12.25
  Pondělí Čj M Prv Aj  Čj
  Úterý Tv Tv Hv M Čj
  Středa Aj Čj M Prv Čj
  Čtvrtek Čj M Aj Čj Čj
  Pátek Čj M Prv  Vv
  • Český jazyk: Mgr. Jana Slaná
  • Anglický jazyk: Bc. Kateřina Kašpárková
  • Matematika: Mgr. Jana Slaná
  • Prvouka: Mgr. Jana Slaná
  • Hudební výchova: Lucie Bindzarová
  • Tělesná výchova: Lucie Bindzarová
  • Výtvarná výchova: Mgr. Jana Slaná
  • Pracovní činnosti: Mgr. Jana Slaná
  • 3. 9. 2018 – 31. 1. 2019 – šk. vyučování v 1. pololetí
  • 29. – 30. 10. 2018 – podzimní prázdniny
  • 22. 12. 2018 – 2. 1. 2019  – vánoční prázdniny
  • 1. 2. 2019 – pololetní prázdniny
  • 2. 2. – 28. 6. 2019 – šk. vyučování v 2. pololetí
  • 11. 2. – 17. 2. 2019 – jarní prázdniny
  • 18. 4. – 19. 4. 2019 – velikonoční prázdniny
  • 29. 6. – 1. 9. 2019 – hlavní prázdniny

  Tvoření s rodiči

  Jarní dílnička

  Pč a Vv – naše tvoření

  Dalton – Jaro

  Dalton – Vesmír

  Výherci výtvarné soutěže

  Pololetní vysvědčení

  Zimní radovánky

  Zimní oblečení

  Tři králové

  Vánoční besídka

  Mikulášský dalton

  3. místo ve sběru kaštanů

  Tvoření ve Vv a Pč

  Ovoce a zelenina

  100 let republiky

  Tvoříme

  Poslední aktuality

 • Učitelé

  • Jana Slaná
   Třídní učitelka

   Ve škole v Pohořelicích učím od roku 2003. V současné době působím na 1. stupni. Vedu zde i kroužek českého jazyka a matematiky. Mezi mé záliby patří sport, příroda, četba, divadlo a především práce s dětmi.

  • Tamara Gazdíková
   Asistentka pedagoga

   Na škole v Pohořelicích působím letos již 21. rokem, a to jako vychovatelka a asistentka učitele. Mám ráda četbu, kino, divadlo a léto.