3. B

 • Třída 3. B

  Třídní učitelka: Mgr. Erika Tesárková

  E-mail: erika.tesarkova@zspohorelice.cz

  Tel.: 516 528 705

  Počet dětí: 18

  Budova: Dlouhá 35

  Nástěnka

  • Český jazyk: Mgr. Erika Tesárková
  • Anglický jazyk: Mgr. Erika Tesárková
  • Matematika: Mgr. Erika Tesárková
  • Informatika: Mgr. Veronika Dorotíková
  • Prvouka: Mgr. Erika Tesárková
  • Hudební výchova: Mgr. Jitka Králíková
  • Tělesná výchova: Mgr. Erika Tesárková
  • Výtvarná výchova: Mgr. Erika Tesárková
  • Pracovní činnosti: Petra Valášková
  • 1. 9. 2022 – 31. 1. 2023 – šk. vyučování v 1. pololetí
  • 26. – 28. 10. 2022 – podzimní prázdniny
  • 23. 12. 2022 – 2. 1. 2023 – vánoční prázdniny
  • 3. 2. 2023 – pololetní prázdniny
  • 1. 2. – 30. 6. 2023 – šk. vyučování v 2. pololetí
  • 13. 3. – 19. 3. 2023 – jarní prázdniny
  • 6. – 10. 4. 2023 – velikonoční prázdniny
  • 1. 7. – 3. 9. 2023 – hlavní prázdniny

  Vzpomínky z prázdnin

  Během léta vyplňovali žáci třetích ročníků prázdninové kufříky, které si vyrobili ještě v projektové výuce ve druhé třídě. Psali v nich o svých zážitcích z právě uběhlých prázdnin, vlepili fotografie či různé vstupenky, ba dokonce i přírodniny, nakreslily spousty obrázků. A nejen to, plnili i zábavné úkoly, které jim do deníku vložily paní učitelky (např. uspořádat melounovou hostinu, projít se bosou nohou ranní rosou, vyluštit vzkaz psaný morseovkou, ulovit rybu a mnohé další).

  Dětem se jejich deníky z prázdnin velmi vydařily a dostaly za ně první jedničku do žákovské knížky. Chtěly bychom touto cestou moc poděkovat rodičům za pomoc při kompletování kufříků.

  A vězte, milí rodiče, budete mít krásné vzpomínky na letní prázdniny 2022.

  Mgr  Andrea Švecová a paní učitelky třetích tříd

  Projekt Záložka do knihy spojuje školy

  Poslední aktuality

 • Učitelé

  • Erika Tesárková
   Třídní učitelka