Projekty

  • Doučování žáků škol

   Investice reaguje na potřebu podpory vzdělávání žáků ohrožených školním neúspěchem v reakci na nemožnost realizace prezenční výuky ve školách během pandemie covid-19.

  • Erasmus+ (2021 - 2022)

   V září 2021 jsme zahájili náš druhý projekt z programu Erasmus+ – Rozvoj kompetencí učitelů v nových oblastech.

  • Erasmus+ (2018 - 2020)

   Začátkem roku 2018 jsme podali žádost o finanční grant z fondů EU v rámci programu Erasmus+ pod výše uvedeným názvem…

  • KaPoDaV

   Naše škola se zapojila do projektu KaPoDaV – podpora kariérového poradenství, podnikavosti pro udržitelný rozvoj a dalšího vzdělávání v Jihomoravském kraji.

  • Ekoškola

   Ekoškola je mezinárodní program, který výrazně zvyšuje ekologické povědomí žáků. Děti se více zajímají o své okolí, obhajují své názory. Program podporuje…

  • Péče o děti I. stupně základní školy ve správním obvodu ORP Pohořelice

   Město Pohořelice získalo dotaci z Evropského sociálního fondu na realizaci projektu Péče o děti I. stupně základní školy…

  • ZŠ a MŠ Pohořelice – BEZPEČNÁ ŠKOLA

   V rámci programu MŠMT „Podpora zabezpečení škol a školských zařízení“ získala ZŠ a MŠ Pohořelice dotaci na monitorování vstupů do budov…

  • Different games same feelings

   První projekt Different games same feelings (Rozdílné hry, stejné pocity) je zaměřen výhradně na žáky. Jedná se o dvouletou akci, financovanou evropským dotačním…

  • Envigame

   Envigame, tak se jmenuje naše další projektová aktivita. Hlavním cílem je použití informačních a komunikačních technologií při výuce přírodopisu. Žáci se naučí…

  • Projekt EUDAP – UNPLUGGED

   Naše škola se v oblasti prevence zapojila do projektu EU s názvem UNPLUGGED, probíhat bude od února do května v 6. třídách…

  • Mezinárodní setkání v Pohořelicích aneb...

   První aktivitou projektu Setkání bez tlumočníků bylo Mezinárodní setkání v Pohořelicích aneb Společná oslava Dne Země, které proběhlo ve dnech 16. až 18. dubna…

  • Základy podnikatelského myšlení žáků základních...

   Základní škola a Mateřská škola Pohořelice v roce 2013 pokračuje ve spolupráci s Krajskou hospodářskou komorou a stala se partnerem projektu, který se…

  • Podpora logopedické prevence v předškolním vzdělávání

   Problematiku logopedické prevence řešíme komplexně. Pětileté děti s vadami řeči se snažíme podchytit ve spolupráci se spádovými mateřskými školami…

  • Investování hrou

   V letošním školním roce se naše škola stala partnerem projektu Investování hrou…

  • Eduroam

   Eduroam je mezinárodní projekt zabývající se podporou mobility a roamingu v sítích národního výzkumu…

  • OP VVV, Zvyšování kvality vzdělávání na ZŠ a MŠ Pohořelice

   ZŠ a MŠ Pohořelice získala v rámci operačního programu „Výzkum, vývoj a vzdělávání“ dotaci…

  • Jazyková učebna na II. stupni ZŠ a MŠ Pohořelice

   Základní škola a Mateřská škola Pohořelice získala na realizaci jazykové učebny finanční dotaci z Integrovaného regionálního operačního programu (MMR) ve výši… 

  • Podpora společného vzdělávání

   Zapojili jsme se do projektu Podpora společného vzdělávání v pedagogické praxi. V souvislosti s novelou školského zákona (č. 82/2015 Sb.)…..

  • Zvyšování kvality ve vzdělávání na ZŠ a MŠ Pohořelice

   V rámci výzvy 56 získala škola dotaci 971.301,-Kč na realizaci čtenářských dílen, jazykových kurzů pro učitele a zahraniční jazykově vzdělávací pobyt pro žáky…

  • Rozvoj technických a jazykových dovedností

   Na základě žádosti o dotaci v OP VK výzva 57  a částky 950.452,-Kč, probíhá projekt na vybavení školních dílen, individuální rozvoj komunikačních dovedností učitelů a žáků v cizím jazyce… 

  • Škola bez hranic

   Druhý projekt Škola bez hranic byl podán ve spolupráci s městem Pohořelice a s divadelním spolkem POHODA. Projekt je zaměřen na vzdělávání učitelů….

  • Prohlubování technických kompetencí

   Projekt vyhlašuje Hospodářská komora JMK. Žáci budou mít v rámci fyziky a matematiky hrazeny exkurze a přednášky v průběhu roku…

  • Comenius Regio

   Na vzdělávání pedagogů jsme získali prostředky z dotačního programu Comenius Regio. Náš projekt se jmenuje Škola bez hranic. Projekt je dvouletý…

  • Ovoce do škol

   Naše škola se od 1. září zapojila do projektu „Ovoce do škol“. Cílem tohoto projektu je mj. zvýšit oblibu produktů z ovoce a zeleniny…

  • HOBIT

   V posledních dvou týdnech probíhaly na naší škole edukační hodiny 8. a 9. tříd projektu HOBIT (hodiny biologie do škol). Cílem tohoto projektu je zvýšení…

  • PAMĚTI města Pohořelice a města Brezová pod Bradlom

   V posledních dvou týdnech probíhaly na naší škole edukační hodiny 8. a 9. tříd projektu HOBIT (hodiny biologie do škol). Cílem tohoto projektu je zvýšení…

 • Zhlédněte celou fotogalerii