Projekty

  • Doučování žáků škol

   Investice reaguje na potřebu podpory vzdělávání žáků ohrožených školním neúspěchem v reakci na nemožnost realizace prezenční výuky ve školách během pandemie covid-19.

  • Erasmus+ (2021 - 2023)

   V září 2021 jsme zahájili náš druhý projekt z programu Erasmus+ – Rozvoj kompetencí učitelů v nových oblastech.

  • Erasmus+ (2018 - 2020)

   Začátkem roku 2018 jsme podali žádost o finanční grant z fondů EU v rámci programu Erasmus+ pod výše uvedeným názvem…

  • KaPoDaV

   Naše škola se zapojila do projektu KaPoDaV – podpora kariérového poradenství, podnikavosti pro udržitelný rozvoj a dalšího vzdělávání v Jihomoravském kraji.

  • Ekoškola

   Ekoškola je mezinárodní program, který výrazně zvyšuje ekologické povědomí žáků. Děti se více zajímají o své okolí, obhajují své názory. Program podporuje…

  • Péče o děti I. stupně základní školy ve správním obvodu ORP Pohořelice

   Město Pohořelice získalo dotaci z Evropského sociálního fondu na realizaci projektu Péče o děti I. stupně základní školy…

  • ZŠ a MŠ Pohořelice – BEZPEČNÁ ŠKOLA

   V rámci programu MŠMT „Podpora zabezpečení škol a školských zařízení“ získala ZŠ a MŠ Pohořelice dotaci na monitorování vstupů do budov…

  • Different games same feelings

   První projekt Different games same feelings (Rozdílné hry, stejné pocity) je zaměřen výhradně na žáky. Jedná se o dvouletou akci, financovanou evropským dotačním…

  • Envigame

   Envigame, tak se jmenuje naše další projektová aktivita. Hlavním cílem je použití informačních a komunikačních technologií při výuce přírodopisu. Žáci se naučí…

  • Projekt EUDAP – UNPLUGGED

   Naše škola se v oblasti prevence zapojila do projektu EU s názvem UNPLUGGED, probíhat bude od února do května v 6. třídách…

  • Mezinárodní setkání v Pohořelicích aneb...

   První aktivitou projektu Setkání bez tlumočníků bylo Mezinárodní setkání v Pohořelicích aneb Společná oslava Dne Země, které proběhlo ve dnech 16. až 18. dubna…

  • Základy podnikatelského myšlení žáků základních...

   Základní škola a Mateřská škola Pohořelice v roce 2013 pokračuje ve spolupráci s Krajskou hospodářskou komorou a stala se partnerem projektu, který se…

  • Podpora logopedické prevence v předškolním vzdělávání

   Problematiku logopedické prevence řešíme komplexně. Pětileté děti s vadami řeči se snažíme podchytit ve spolupráci se spádovými mateřskými školami…

  • Investování hrou

   V letošním školním roce se naše škola stala partnerem projektu Investování hrou…

 • Zhlédněte celou fotogalerii