MŠ Pasohlávky a přípravný ročník

Vedoucí:

Marie Chudobová

0.PA

Třídní učitelka:

Mgr. Barbora Svojanovská

0.PB

Třídní učitelka:

Dagmar Bártová

1. ročník

1.A

Třídní učitelka:

Mgr. Jitka Králiková

1.B

Třídní učitelka:

Mgr. Martina Foltanová

1.C

Třídní učitelka:

Mgr. Simona Urbičová

1.D

Třídní učitelka:

Mgr. Marcela Větrovská

1.E

Třídní učitelka:

Mgr. Andrea Švecová

1.F, 4.F

Třídní učitelka:

Mgr. Radka Buchtová

2. ročník

2.A

Třídní učitelka:

Mgr. Dagmar Homolová

2.B

Třídní učitelka:

Mgr. Jana Slaná

2.C

Třídní učitelka:

Petra Valášková

2.D

Třídní učitelka:

Mgr. Radka Baráková

2.E

Třídní učitelka:

Mgr. Ivana Poprachová

2.F, 3.E

Třídní učitelka:

Mgr. Lucie Janíčková

3. ročník

3.A

Třídní učitelka:

Mgr. Marie Bednářová

3.B

Třídní učitelka:

Mgr. Stanislava Zelinková

3.C

Třídní učitelka:

Mgr. Lenka Zemánková

3.D

Třídní učitelka:

Mgr. Kateřina Pikulová

2.F, 3.E

Třídní učitelka:

Mgr. Lucie Janíčková

4. ročník

4.A

Třídní učitelka:

Mgr. Yvona Kardošová

4.B

Třídní učitelka:

Mgr. Erika Tesárková

4.C

Třídní učitelka:

Mgr. Lýdie Vlachová

4.D

Třídní učitelka:

Mgr. Martina Kozderová

4.E

Třídní učitel:

Michal Řeřucha

1.F, 4.F

Třídní učitelka:

Mgr. Radka Buchtová

5. ročník

5.A

Třídní učitelka:

Mgr. Oksana Hájková

5.B

Třídní učitelka:

Mgr. Anna Dovrtělová

5.C

Třídní učitelka:

Mgr. Adéla Šotkovská DiS.

5.D

Třídní učitelka:

Mgr. Marcela Boščíková

2. stupeň

2. stupeň