• Prohlédněte si Základní a Mateřskou školu Pohořelice

 • Kalendář akcí

  Zobrazit další data
 • Základní škola a Mateřská škola Pohořelice

  • Sportovní zaměření

   Atraktivní sportovní zázemí, pravidelná účast v okresních, krajských a republikových finále.

  • Více jak 40 kroužků

   Kroužky a zájmové útvary významně rozšiřují vzdělávací nabídku naší školy.

  • Zaměření na jazyky

   Skupiny na angličtinu do 15 žáků, digitální jazyková laboratoř pro výuku jazyků, pedagogové se účastní zahraničních stáží z programu ERASMUS+, pravidelné vysílání žáků na soutěže, nabízíme i volitelnou ruštinu.

  • Individuální přístup

   Školní poradenské pracoviště, dyslektická poradna, dva přípravné ročníky, 6 asistentů pedagoga, logopedická náprava, absolventské práce, individuální příprava na vědomostní soutěže, individuální příprava žáků na střední školy.

  • Zaměření na inovace

   Tři tabletové učebny, interaktivní tabule, pět počítačových učeben, moderní učebnice s interaktivitou, elektronická žákovská knížka, elektronická třídní kniha, školní e-mail pro každého žáka, plošné využívání Google Classroom, bohatá nabídka výukových programů, wifi v celé škole, elektronické učebnice, elektronická čidla Pasco pro výuku přírodovědných předmětů, Dalton, finanční odměna pro nejlepší žáky školy.

  • Daltonská výuka

   Na 1. stupni zařazujeme do vyučování daltonské prvky. Daltonský plán je vzdělávací metoda, kde si žáci pracují samostatně na tzv. daltonském úkolu, který musí zodpovědně dokončit ve stanoveném čase. Po splnění této povinné části si mohou plnit volitelné úkoly dle svého zaměření.

  • +
   žáků školy
  • +
   olympiád a soutěží za rok
  • +
   počítačů a tabletů
  • mil
   investice do modernizace za posledních patnáct let
 • Aktuálně ze Školního magazínu

  • 9. C jako DNA detektivové
   Dne 14. 11. 2022 jsme se rozjeli do Brna do Univerzitního kampusu na program o DNA.  Málokdo se v životě podívá do skutečné biochemické [...]
  • Florbalové turnaje 2022/2023
   Dívčí florbalové turnaje Starší dívky (8.–9. ročník) Dne 4. 11. 2022 se v pohořelické sportovní hale uskutečnil dívčí florbalový turnaj. Jednalo se o okresní finále děvčat [...]
  • Mažoretky v Senoradech
   Krásný sál, příjemná předvánoční atmosféra a úžasné pohoštění s obsluhou v krojích na nás čekaly v nedaleké vesničce. Do Senorad jsme se vrátily 19. listopadu [...]
 • Nahlédněte do magazínu
 • Zhlédněte celou fotogalerii