• Prohlédněte si Základní a Mateřskou školu Pohořelice

 • ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

  Ukázka výuky programování s ozoboty

  ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________

  Základní škola a Mateřská škola Pohořelice

  • Sportovní zaměření

   Atraktivní sportovní zázemí, pravidelná účast v okresních, krajských a republikových finále.

  • Více jak 40 kroužků

   Kroužky a zájmové útvary významně rozšiřují vzdělávací nabídku naší školy.

  • Nárůst o 35% žáků

   Nárůst počtu žáků a důvěry rodičů za posledních 9 let je pro nás vyznamenáním a závazkem. Na prvním stupni máme průměr 21,8 žáků na třídu a na druhém stupni 21,4 žáků na třídu.

  • Individuální přístup

   Školní poradenské pracoviště, dyslektická poradna, dva přípravné ročníky, 9 asistentů pedagoga, logopedická náprava, absolventské práce, individuální příprava na vědomostní soutěže, individuální příprava žáků na střední školy.

  • Zaměření na inovace

   Tabletová učebna, interaktivní tabule, čtyři počítačové učebny, moderní učebnice s interaktivitou, elektronická žákovská knížka, elektronická třídní kniha, Moodle, bohatá nabídka výukových programů, wifi zdarma v celé škole, elektronické učebnice, Dalton, finanční odměna pro nejlepší žáky školy.

  • Daltonská výuka

   Na 1. stupni zařazujeme do vyučování daltonské prvky. Daltonský plán je vzdělávací metoda, kde si žáci pracují samostatně na tzv. daltonském úkolu, který musí zodpovědně dokončit ve stanoveném čase. Po splnění této povinné části si mohou plnit volitelné úkoly dle svého zaměření.

  • +
   žáků školy
  • +
   olympiád a soutěží za rok
  • +
   počítačů a tabletů
  • mil
   investice do modernizace za posledních deset let
 • Aktuálně ze Školního magazínu

  • 49949282_311236472841725_9091791612048048128_n
   Návštěva brněnského planetária
   V úterý 20. prosince si žáci pátých ročníků vyzkoušeli, jaké to je stát se astronautem. Škola zavítala na návštěvu Hvězdárny a planetária Brno, kde měli žáci [...]
  • IMG_20181212_100235
   Let vesmírem
   5. B v projektové výuce proletěla v cuku letu rozlehlou Sluneční soustavou. Od Merkuru až k Neptunu, s výletem na vzdálené Pluto, na Halleyově [...]
  • 2 007
   Vzpomínka na Vánoce
   Již tradičně školní parlament pořádal před Vánoci několik akcí, jednak aby si žáci ukrátili čas čekání na vánoční prázdniny a zároveň [...]
 • Nahlédněte do magazínu
 • Zhlédněte celou fotogalerii