Vítejte

na webových stránkách          ZŠ a MŠ Pohořelice

Úřední deska

Stávka – informace

Vážení rodiče, naše organizace se dne 27. 11. 2023 většinou zaměstnanců připojí ke stávce. Vážíme si vaší důvěry a uvědomujeme si, že pro některé z vás to může být komplikace, a proto se budeme snažit s omezeným počtem nestávkujících zaměstnanců zajistit pro ty...

Výsledky sběru kaštanů

Letos nasbírali naši žáci 7.993 kg kaštanů. Již brzy se děti mohou těšit na pěkné věcné odměny a tradiční zájezd do BRuNA family parku. Všem pilným dětem a rodičům děkujeme !

Informace z jídelny

Vážení strávníci, z důvodu vysoké nemocnosti ve školní kuchyni budeme v období 17. - 20. 10. vařit pouze jedno jídlo. Děkujeme za pochopení.

Šli pastýři do Betléma

Divadelní představení zorganizované městem jako vánoční dárek pro náš 0. – 2. ročník
13. prosince 2023

Lidové vánoční hry s pastýřskou tematikou mají svou tradici v dobách dávno minulých, kdy si jejich prostřednictvím lidé připomínali narození Ježíše Krista a alespoň zprostředkovaně k němu putovali s dary až do dalekého Betléma. Divadlo SemTamFór se rozhodlo na tuto tradici navázat, inspirovalo se v původních středověkých textech a vytvořilo vánoční pásmo Šli  Pastýři do Betléma.

Projektové dny se suchým ledem

14. a 15. prosince

I letos budou žáci 9. ročníku experimentovat se suchým ledem, tedy oxidem uhličitým v pevné formě o teplotě -79 ℃. Těšit se mohou na experimenty: zpívající mince, velká bublina, bublinový had, magické baňky a další.

Co naše škola nabízí?

N

Zaměření na inovace

Tři tabletové učebny, interaktivní tabule, pět počítačových učeben, moderní učebnice s interaktivitou, elektronická žákovská knížka, elektronická třídní kniha, školní e-mail pro každého žáka, plošné využívání Google Classroom, bohatá nabídka výukových programů, wifi v celé škole, elektronické učebnice, elektronická čidla Pasco pro výuku přírodovědných předmětů, Dalton, finanční odměna pro nejlepší žáky školy.

N

Daltonská výuka

Na 1. stupni zařazujeme do vyučování daltonské prvky. Daltonský plán je vzdělávací metoda, kde si žáci pracují samostatně na tzv. daltonském úkolu, který musí zodpovědně dokončit ve stanoveném čase. Po splnění této povinné části si mohou plnit volitelné úkoly dle svého zaměření.

N

Sportovní zaměření

Atraktivní sportovní zázemí, pravidelná účast v okresních, krajských a republikových finále.

N

Více než 40 kroužků

Kroužky a zájmové útvary významně rozšiřují vzdělávací nabídku naší školy.

N

Zaměření na jazyky

Skupiny na angličtinu do 15 žáků, digitální jazyková laboratoř pro výuku jazyků, pedagogové se účastní zahraničních stáží z programu ERASMUS+, pravidelné vysílání žáků na soutěže, nabízíme i volitelnou ruštinu.

N

Individuální přístup

Školní poradenské pracoviště, dyslektická poradna, dva přípravné ročníky, 6 asistentů pedagoga, logopedická náprava, absolventské práce, individuální příprava na vědomostní soutěže, individuální příprava žáků na střední školy.

žáků

olympiád a soutěží za rok

počítačů a tabletů

investice do modernizace za posledních 18 let

Děti z přípravných ročníků přivolávají zimu

Děti z přípravných ročníků přivolávají zimu

Svatý Martin na bílém koni nepřijel, proto jsme se s dětmi rozhodli zkusit přivolat zimu a sněhovou nadílku pomocí vran a havranů. S pomocí štětců a barev jsme si každý vyrobili svou vránu nebo havrana, ozdobili výkres sněhovými vločkami, a nakonec jsme se naučili...

Setkání učitelů a studentů matematiky

Setkání učitelů a studentů matematiky

Již počtrnácté se uskutečnilo setkání učitelů a studentů matematiky na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity v Brně, tentokrát proběhlo ve středu 1. listopadu. Toto setkání tradičně organizuje Katedra matematiky, konkrétně paní Mgr. Irena Budínová, PhD. pod...

Turnaj v přehazované

Turnaj v přehazované

V pondělí 23. 10. 2023 pořádala naše škola okrskové kolo v přehazované pod záštitou AŠSK (Asociace školních a sportovních klubů) v kategorii MIX II. – 4. a 5. ročníky ZŠ. Turnaje se zúčastnilo pět družstev: ZŠ Židlochovice, ZŠ a MŠ Vranovice, ZŠ a MŠ Ivaň, ZŠ Modřice...

Foto školy