Vítejte

na webových stránkách          ZŠ a MŠ Pohořelice

Úřední deska

Rozhodnutí o přijetí do MŠ

Seznam uchazečů a výsledky řízení o přijetí k předškolnímu vzdělávání na školní rok 2024/2025 v Mateřské škole Pasohlávky naleznete ZDE.  

Schůzka rodičů budoucích žáků 0. a 1. tříd

Zápis k povinné školní docházce máme za sebou a nyní už nás čeká schůzka, na které se rodiče dozví, do které třídy bylo dítě zařazeno a co je dobré udělat před nástupem do školy. K zápisu v dubnu přišlo celkem 143 dětí, kdy 99 z nich nastoupí do 1. tříd...

Co naše škola nabízí?

N

Zaměření na inovace

Tři tabletové učebny, interaktivní tabule, pět počítačových učeben, moderní učebnice s interaktivitou, elektronická žákovská knížka, elektronická třídní kniha, školní e-mail pro každého žáka, plošné využívání Google Classroom, bohatá nabídka výukových programů, wifi v celé škole, elektronické učebnice, elektronická čidla Pasco pro výuku přírodovědných předmětů, Dalton, finanční odměna pro nejlepší žáky školy.

N

Daltonská výuka

Na 1. stupni zařazujeme do vyučování daltonské prvky. Daltonský plán je vzdělávací metoda, kde si žáci pracují samostatně na tzv. daltonském úkolu, který musí zodpovědně dokončit ve stanoveném čase. Po splnění této povinné části si mohou plnit volitelné úkoly dle svého zaměření.

N

Sportovní zaměření

Atraktivní sportovní zázemí, pravidelná účast v okresních, krajských a republikových finále.

N

Více než 40 kroužků

Kroužky a zájmové útvary významně rozšiřují vzdělávací nabídku naší školy.

N

Zaměření na jazyky

Skupiny na angličtinu do 15 žáků, digitální jazyková laboratoř pro výuku jazyků, pedagogové se účastní zahraničních stáží z programu ERASMUS+, pravidelné vysílání žáků na soutěže, nabízíme i volitelnou ruštinu.

N

Individuální přístup

Školní poradenské pracoviště, dyslektická poradna, dva přípravné ročníky, 6 asistentů pedagoga, logopedická náprava, absolventské práce, individuální příprava na vědomostní soutěže, individuální příprava žáků na střední školy.

žáků

olympiád a soutěží za rok

počítačů a tabletů

investice do modernizace za posledních 18 let

PO STOPĚ INDIÁNSKÉHO NÁČELNÍKA

PO STOPĚ INDIÁNSKÉHO NÁČELNÍKA

Spaní ve škole 2. D, E V pátek 7. června se po zaznění melodie z filmu Vinnetou naplnil Paarův zámeček 40 indiány. Hned poté, co hlasitým indiánským pozdravem odehnali bledé tváře, šli na lov. Střelbou z luku si obstarali večeři, kterou si nad indiánským ohněm...

Pasování na čtenáře

Pasování na čtenáře

Na přelomu měsíce května a června proběhlo na naší škole pasování žáčků prvních tříd na čtenáře. Děti a jejich rodiče se sešli ve svých třídách, kde slavnostní pasování proběhlo. Malí čtenáři předvedli kromě svých čtenářských dovedností svým rodičům básničky,...

Knížka pro prvňáčka

Knížka pro prvňáčka

V úterý 4. června navštívili žáci prvního ročníku místní knihovnu. Návštěva proběhla v obřadní místnosti radnice, kde každému z našich prvňáčků byla předána kniha Kouzelné brýle. Všechny děti přečetly z knihy kousek textu, aby předvedly své čtenářské dovednosti....

Foto školy