Vítejte

na webových stránkách          ZŠ a MŠ Pohořelice

Úřední deska

Registrace na vzdělávací konferenci v Pohořelicích vol. III

Vážené kolegyně a kolegové, rád bych vás jménem ZŠ a MŠ Pohořelice opět po roce pozval na už třetí ročník Vzdělávací konference v Pohořelicích, která se uskuteční ve čtvrtek 28. března 2024. Připravili jsme pro zájemce pestrou nabídku seminářů zaměřených na...

Co naše škola nabízí?

N

Zaměření na inovace

Tři tabletové učebny, interaktivní tabule, pět počítačových učeben, moderní učebnice s interaktivitou, elektronická žákovská knížka, elektronická třídní kniha, školní e-mail pro každého žáka, plošné využívání Google Classroom, bohatá nabídka výukových programů, wifi v celé škole, elektronické učebnice, elektronická čidla Pasco pro výuku přírodovědných předmětů, Dalton, finanční odměna pro nejlepší žáky školy.

N

Daltonská výuka

Na 1. stupni zařazujeme do vyučování daltonské prvky. Daltonský plán je vzdělávací metoda, kde si žáci pracují samostatně na tzv. daltonském úkolu, který musí zodpovědně dokončit ve stanoveném čase. Po splnění této povinné části si mohou plnit volitelné úkoly dle svého zaměření.

N

Sportovní zaměření

Atraktivní sportovní zázemí, pravidelná účast v okresních, krajských a republikových finále.

N

Více než 40 kroužků

Kroužky a zájmové útvary významně rozšiřují vzdělávací nabídku naší školy.

N

Zaměření na jazyky

Skupiny na angličtinu do 15 žáků, digitální jazyková laboratoř pro výuku jazyků, pedagogové se účastní zahraničních stáží z programu ERASMUS+, pravidelné vysílání žáků na soutěže, nabízíme i volitelnou ruštinu.

N

Individuální přístup

Školní poradenské pracoviště, dyslektická poradna, dva přípravné ročníky, 6 asistentů pedagoga, logopedická náprava, absolventské práce, individuální příprava na vědomostní soutěže, individuální příprava žáků na střední školy.

žáků

olympiád a soutěží za rok

počítačů a tabletů

investice do modernizace za posledních 18 let

Až budu velký, budu policistou

Až budu velký, budu policistou

Ještě než začaly jarní prázdniny, tak jsme si s dětmi začali povídat o tom, co to je povolání a co která profese obnáší. Tohle téma se dětem velmi líbilo, protože každý si hned představoval, čím bude, až vyroste. Nejvíce dětí si přálo být různými superhrdiny a...

Divadelní představení pro třeťáčky

Divadelní představení pro třeťáčky

Třeťáčci si letos za svou píli zasloužili k pololetnímu vysvědčení skvělou odměnu. Odpočítávali dny, až se konečně dočkali pátku 26. ledna, kdy nás v brněnském divadle Radost čekalo představení Říše džungle - Mauglí. Rázem jsme se ocitli v pralese plném zvířecích...

Anglická olympiáda 6. a 7. ročník

Anglická olympiáda 6. a 7. ročník

Dne 15. ledna jsme se na naší základní škole vzdělávali a zároveň oslavovali jazykový talent našich žáků během školního kola olympiády v anglickém jazyce. V soutěži se představili studenti 6. a 7. ročníků, připraveni na výzvy, které na ně čekaly. Zahájení...

Foto školy