Vítejte

na webových stránkách          ZŠ a MŠ Pohořelice

Úřední deska

Jak můžete pomoci svému dítěti před nástupem do ZŠ

Přečtěte si materiál Národního pedagogického institutu ČR o tom, jak můžete pomoci svému dítěti před nástupem do ZŠ. Materiál najdete ZDE. Článek zástupkyně ředitele školy zpracovaný na základě doporučení pedagogického nakladatelství RAABE si můžete přečíst...

Zápis k povinné školní docházce

Zápis proběhne v pátek 12. dubna 2024 od 13:30, v budově Lidická 12, Pohořelice. V letošním roce se zápis do školy týká všech dětí narozených od 1. 9. 2017 do 31. 8. 2018. Stejně jako v předchozích letech využijeme elektronickou rezervaci termínu. Jakmile bude všechno...

Co naše škola nabízí?

N

Zaměření na inovace

Tři tabletové učebny, interaktivní tabule, pět počítačových učeben, moderní učebnice s interaktivitou, elektronická žákovská knížka, elektronická třídní kniha, školní e-mail pro každého žáka, plošné využívání Google Classroom, bohatá nabídka výukových programů, wifi v celé škole, elektronické učebnice, elektronická čidla Pasco pro výuku přírodovědných předmětů, Dalton, finanční odměna pro nejlepší žáky školy.

N

Daltonská výuka

Na 1. stupni zařazujeme do vyučování daltonské prvky. Daltonský plán je vzdělávací metoda, kde si žáci pracují samostatně na tzv. daltonském úkolu, který musí zodpovědně dokončit ve stanoveném čase. Po splnění této povinné části si mohou plnit volitelné úkoly dle svého zaměření.

N

Sportovní zaměření

Atraktivní sportovní zázemí, pravidelná účast v okresních, krajských a republikových finále.

N

Více než 40 kroužků

Kroužky a zájmové útvary významně rozšiřují vzdělávací nabídku naší školy.

N

Zaměření na jazyky

Skupiny na angličtinu do 15 žáků, digitální jazyková laboratoř pro výuku jazyků, pedagogové se účastní zahraničních stáží z programu ERASMUS+, pravidelné vysílání žáků na soutěže, nabízíme i volitelnou ruštinu.

N

Individuální přístup

Školní poradenské pracoviště, dyslektická poradna, dva přípravné ročníky, 6 asistentů pedagoga, logopedická náprava, absolventské práce, individuální příprava na vědomostní soutěže, individuální příprava žáků na střední školy.

žáků

olympiád a soutěží za rok

počítačů a tabletů

investice do modernizace za posledních 18 let

Co dělat s knihou, kterou již číst nebudu?

Co dělat s knihou, kterou již číst nebudu?

Ve středu 27. března u nás poprvé proběhla akce, kterou jsme nazvali Bazárek knih. Jejím smyslem bylo rozvíjet v žácích čtenářství a zároveň poukázat na udržitelnost tím, že knize dáme druhou šanci. Žáci, kteří se zapojili, přinesli z domu knihu, kterou mají již...

Foto školy