Vítejte

na webových stránkách          ZŠ a MŠ Pohořelice

Úřední deska

Registrace na vzdělávací konferenci v Pohořelicích vol. III

Vážené kolegyně a kolegové, rád bych vás jménem ZŠ a MŠ Pohořelice opět po roce pozval na už třetí ročník Vzdělávací konference v Pohořelicích, která se uskuteční ve čtvrtek 28. března 2024. Připravili jsme pro zájemce pestrou nabídku seminářů zaměřených na...

Co naše škola nabízí?

N

Zaměření na inovace

Tři tabletové učebny, interaktivní tabule, pět počítačových učeben, moderní učebnice s interaktivitou, elektronická žákovská knížka, elektronická třídní kniha, školní e-mail pro každého žáka, plošné využívání Google Classroom, bohatá nabídka výukových programů, wifi v celé škole, elektronické učebnice, elektronická čidla Pasco pro výuku přírodovědných předmětů, Dalton, finanční odměna pro nejlepší žáky školy.

N

Daltonská výuka

Na 1. stupni zařazujeme do vyučování daltonské prvky. Daltonský plán je vzdělávací metoda, kde si žáci pracují samostatně na tzv. daltonském úkolu, který musí zodpovědně dokončit ve stanoveném čase. Po splnění této povinné části si mohou plnit volitelné úkoly dle svého zaměření.

N

Sportovní zaměření

Atraktivní sportovní zázemí, pravidelná účast v okresních, krajských a republikových finále.

N

Více než 40 kroužků

Kroužky a zájmové útvary významně rozšiřují vzdělávací nabídku naší školy.

N

Zaměření na jazyky

Skupiny na angličtinu do 15 žáků, digitální jazyková laboratoř pro výuku jazyků, pedagogové se účastní zahraničních stáží z programu ERASMUS+, pravidelné vysílání žáků na soutěže, nabízíme i volitelnou ruštinu.

N

Individuální přístup

Školní poradenské pracoviště, dyslektická poradna, dva přípravné ročníky, 6 asistentů pedagoga, logopedická náprava, absolventské práce, individuální příprava na vědomostní soutěže, individuální příprava žáků na střední školy.

žáků

olympiád a soutěží za rok

počítačů a tabletů

investice do modernizace za posledních 18 let

Jak 4. D potkala skřítky

Jak 4. D potkala skřítky

Se 4. D jsme se vydali do místního parku, kde určitě žije spousta zvláštních tvorů, například skřítků. Aby se jim v parku dobře bydlelo, postavili jsme jim domečky. Ve škole jsme si pak představovali, jak asi vypadají, jak se jmenují a jak žijí. Nakonec jsme je pomocí...

Vzhůru do nekonečna!

Vzhůru do nekonečna!

V úterý 13. 2. 2024 se vydal 5. ročník naší školy do Planetária v Brně, kde si žáci prohlédli současnou noční hvězdnou oblohu a zhlédli dokument Cesta Sluneční soustavou. Mgr. Anna Dovrtělová [gallery link="file" size="medium"...

Foto školy