• Prohlédněte si Základní a Mateřskou školu Pohořelice

 • ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

  Ukázka výuky programování s ozoboty

  ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

  Základní škola a Mateřská škola Pohořelice

  • Sportovní zaměření

   Atraktivní sportovní zázemí, pravidelná účast v okresních, krajských a republikových finále.

  • Více jak 40 kroužků

   Kroužky a zájmové útvary významně rozšiřují vzdělávací nabídku naší školy.

  • Nárůst o 35% žáků

   Nárůst počtu žáků a důvěry rodičů za posledních 9 let je pro nás vyznamenáním a závazkem. Na prvním stupni máme průměr 21,8 žáků na třídu a na druhém stupni 21,4 žáků na třídu.

  • Individuální přístup

   Školní poradenské pracoviště, dyslektická poradna, dva přípravné ročníky, 9 asistentů pedagoga, logopedická náprava, absolventské práce, individuální příprava na vědomostní soutěže, individuální příprava žáků na střední školy.

  • Zaměření na inovace

   Tabletová učebna, interaktivní tabule, čtyři počítačové učebny, moderní učebnice s interaktivitou, elektronická žákovská knížka, elektronická třídní kniha, Moodle, bohatá nabídka výukových programů, wifi zdarma v celé škole, elektronické učebnice, Dalton, finanční odměna pro nejlepší žáky školy.

  • Daltonská výuka

   Na 1. stupni zařazujeme do vyučování daltonské prvky. Daltonský plán je vzdělávací metoda, kde si žáci pracují samostatně na tzv. daltonském úkolu, který musí zodpovědně dokončit ve stanoveném čase. Po splnění této povinné části si mohou plnit volitelné úkoly dle svého zaměření.

  • +
   žáků školy
  • +
   olympiád a soutěží za rok
  • +
   počítačů a tabletů
  • mil
   investice do modernizace za posledních deset let
 • Aktuálně ze Školního magazínu

  • 20181016_081100
   Přírodovědný klokan 2018
   V říjnu se na naší škole uskutečnila soutěž Přírodovědný klokan, kterou pořádá Přírodovědecká a Pedagogická fakulta Univerzity Palackého Olomouc. Jak napovídá název, [...]
  • IMG_20181012_085427
   Vlastivědná exkurze za zvířátky
   Naše páteční podzimní  dopoledne se opravdu vydařilo. Již cesta malebnou a klidnou cestičkou do Velkého Dvora byla jako z pohádky. Barevné listy [...]
  • 20180927_124017
   Projektový den u druháků
   Ve dnech 25. a 26. září proběhlo projektové vyučování v souvislosti s blížícím se státním svátkem pod názvem „Svatý Václav – patron české země“. Po trošce [...]
 • Nahlédněte do magazínu
 • Zhlédněte celou fotogalerii