Vítejte

na webových stránkách          ZŠ a MŠ Pohořelice

Úřední deska

Zápis do MŠ Pasohlávky

Zde najdete informace k zápisu do MŠ Pasohlávky. Zde si můžete stáhnout Žádost o přijetí dítěte do MŠ. Zde si můžete stáhnout Evidenční list dítěte v MŠ.

Co naše škola nabízí?

N

Zaměření na inovace

Tři tabletové učebny, interaktivní tabule, pět počítačových učeben, moderní učebnice s interaktivitou, elektronická žákovská knížka, elektronická třídní kniha, školní e-mail pro každého žáka, plošné využívání Google Classroom, bohatá nabídka výukových programů, wifi v celé škole, elektronické učebnice, elektronická čidla Pasco pro výuku přírodovědných předmětů, Dalton, finanční odměna pro nejlepší žáky školy.

N

Daltonská výuka

Na 1. stupni zařazujeme do vyučování daltonské prvky. Daltonský plán je vzdělávací metoda, kde si žáci pracují samostatně na tzv. daltonském úkolu, který musí zodpovědně dokončit ve stanoveném čase. Po splnění této povinné části si mohou plnit volitelné úkoly dle svého zaměření.

N

Sportovní zaměření

Atraktivní sportovní zázemí, pravidelná účast v okresních, krajských a republikových finále.

N

Více než 40 kroužků

Kroužky a zájmové útvary významně rozšiřují vzdělávací nabídku naší školy.

N

Zaměření na jazyky

Skupiny na angličtinu do 15 žáků, digitální jazyková laboratoř pro výuku jazyků, pedagogové se účastní zahraničních stáží z programu ERASMUS+, pravidelné vysílání žáků na soutěže, nabízíme i volitelnou ruštinu.

N

Individuální přístup

Školní poradenské pracoviště, dyslektická poradna, dva přípravné ročníky, 6 asistentů pedagoga, logopedická náprava, absolventské práce, individuální příprava na vědomostní soutěže, individuální příprava žáků na střední školy.

žáků

olympiád a soutěží za rok

počítačů a tabletů

investice do modernizace za posledních 18 let

Exkurze společenskovědního semináře do Budapešti

Exkurze společenskovědního semináře do Budapešti

Na konci dubna jsme vyrazili s žáky společenskovědního semináře na dvoudenní prohlídku Budapešti. Po přibližně měsíční intenzivní výuce ve škole jsme vyrazili do terénu. Příběhy o Raoulu Wallenbergovi, osvobozování z roku 1945, Arpádovi, maďarském povstání...

Třeťáci navštívili technické muzeum

Třeťáci navštívili technické muzeum

Ve dnech 19. dubna a 3. května 2024 navštívil třetí ročník Technické muzeum v Brně. Průvodci nás provedli poutavým programem. Rozděleni do skupin podle tříd jsme si poměrně náročným postupem vyráběli kaleidoskop neboli krasohled. Tuto funkční hračku jsme si mohli...

Foto školy