Vítejte

na webových stránkách          ZŠ a MŠ Pohořelice

Úřední deska

Upozornění

Webové stránky zspohorelice.cz jsou ve výstavbě, děkujeme za pochopení a trpělivost.

Informace k zahájení školního roku 2023/24

Vedení ZŠ a MŠ Pohořelice oznamuje, že školní rok 2023/24 bude slavnostně zahájen v pondělí 4. září 2023. Rodiče a děti prvních tříd se sejdou na dvoře budovy Lidická, kde proběhne nejprve společné uvítání a poté se rozejdou děti s rodiči a třídními učitelkami do...

Co naše škola nabízí?

N

Zaměření na inovace

Tři tabletové učebny, interaktivní tabule, pět počítačových učeben, moderní učebnice s interaktivitou, elektronická žákovská knížka, elektronická třídní kniha, školní e-mail pro každého žáka, plošné využívání Google Classroom, bohatá nabídka výukových programů, wifi v celé škole, elektronické učebnice, elektronická čidla Pasco pro výuku přírodovědných předmětů, Dalton, finanční odměna pro nejlepší žáky školy.

N

Daltonská výuka

Na 1. stupni zařazujeme do vyučování daltonské prvky. Daltonský plán je vzdělávací metoda, kde si žáci pracují samostatně na tzv. daltonském úkolu, který musí zodpovědně dokončit ve stanoveném čase. Po splnění této povinné části si mohou plnit volitelné úkoly dle svého zaměření.

N

Sportovní zaměření

Atraktivní sportovní zázemí, pravidelná účast v okresních, krajských a republikových finále.

N

Více než 50 kroužků

Kroužky a zájmové útvary významně rozšiřují vzdělávací nabídku naší školy.

N

Zaměření na jazyky

Skupiny na angličtinu do 15 žáků, digitální jazyková laboratoř pro výuku jazyků, pedagogové se účastní zahraničních stáží z programu ERASMUS+, pravidelné vysílání žáků na soutěže, nabízíme i volitelnou ruštinu.

N

Individuální přístup

Školní poradenské pracoviště, dyslektická poradna, dva přípravné ročníky, 6 asistentů pedagoga, logopedická náprava, absolventské práce, individuální příprava na vědomostní soutěže, individuální příprava žáků na střední školy.

žáků

olympiád a soutěží za rok

počítačů a tabletů

investice do modernizace za posledních 18 let

Návštěva deváťáků ve školce

Návštěva deváťáků ve školce

Na konci školního roku 2022/23 se nám podařilo uskutečnit novou akci. Paní učitelka Jana Cvilinková nás pozvala za dětmi do mateřské školky na Šumické. Nápad jsem předložila žákům 9. A a ti souhlasili, částečně asi i proto, že 29. června se ve škole ti nejstarší už...

Po schodech na Dlouhé se zeměpisem

Po schodech na Dlouhé se zeměpisem

V průběhu léta jsme společně s děvčaty devátého ročníku vytvořili další tematické malby. Naši páni školníci nám orámovali a pověsili vlajky a my jsme společně vymysleli motivy, které dívky namalovaly na stěny. Pokud půjdete ze dvora do jídelny na Dlouhé ulici, potkáte...

Absolventské a seminární práce po osmé

Absolventské a seminární práce po osmé

Součástí naší vzdělávací nabídky jsou již tradičně absolventské a seminární práce. Na naší škole pojímáme aktivitu dobrovolně. Žáci se sami přihlásí a po konzultaci s učitelem si zvolí téma. V průběhu roku napíší text dle požadovaných pravidel a v červnu vystoupí...

Foto školy