• Z rozhodnutí vlády ČR je od 14. 10. 2020 škola uzavřena. Výuka probíhá distanční formou. Prosíme rodiče, aby sledovali elektronickou žákovskou knížku s doplňujícími informacemi. Pro získání tzv. ošetřovného již není potřeba potvrzení školy o uzavření. Formulář žadatel vyplní na internetu (zde).

  Od 18. 11. 2020 probíhá prezenční výuka ve škole žáků 0., 1. a 2. ročníku. 

  Od 30. 11. 2020 probíhá prezenční výuka ve škole i pro žáky 3., 4., 5., 9. ročníku. Žáci 6., 7. a 8. ročníku se budou ve škole střídat po týdnu. Od 30. 11. nastupuje do školy 6. ročník. 7. a 8. je na distanční výuce. Podrobné informace najdete v elektronických žákovských knížkách. 


  Doplněné krizové opatření, kterým se rozšiřuje okruh zákonných zástupců, jejichž dětem je poskytována péče v ZŠ a MŠ Pohořelice. Od 30. 11. končí


   

   

 • Prohlédněte si Základní a Mateřskou školu Pohořelice

 • Kalendář akcí

  Zobrazit další data
 • Základní škola a Mateřská škola Pohořelice

  • Sportovní zaměření

   Atraktivní sportovní zázemí, pravidelná účast v okresních, krajských a republikových finále.

  • Více jak 40 kroužků

   Kroužky a zájmové útvary významně rozšiřují vzdělávací nabídku naší školy.

  • Nárůst o 35% žáků

   Nárůst počtu žáků a důvěry rodičů za posledních 9 let je pro nás vyznamenáním a závazkem. Na prvním stupni máme průměr 21,8 žáků na třídu a na druhém stupni 21,4 žáků na třídu.

  • Individuální přístup

   Školní poradenské pracoviště, dyslektická poradna, dva přípravné ročníky, 6 asistentů pedagoga, logopedická náprava, absolventské práce, individuální příprava na vědomostní soutěže, individuální příprava žáků na střední školy.

  • Zaměření na inovace

   Tabletová učebna, interaktivní tabule, čtyři počítačové učebny, moderní učebnice s interaktivitou, elektronická žákovská knížka, elektronická třídní kniha, Moodle, bohatá nabídka výukových programů, wifi zdarma v celé škole, elektronické učebnice, Dalton, finanční odměna pro nejlepší žáky školy.

  • Daltonská výuka

   Na 1. stupni zařazujeme do vyučování daltonské prvky. Daltonský plán je vzdělávací metoda, kde si žáci pracují samostatně na tzv. daltonském úkolu, který musí zodpovědně dokončit ve stanoveném čase. Po splnění této povinné části si mohou plnit volitelné úkoly dle svého zaměření.

  • +
   žáků školy
  • +
   olympiád a soutěží za rok
  • +
   počítačů a tabletů
  • mil
   investice do modernizace za posledních deset let
 • Aktuálně ze Školního magazínu

  • Podzimní vycházka
   Žáci z přípravných ročníků se vydali na exkurzi do Velkého Dvora, kde se blíže seznámili s domácími zvířátky ze statku. Také podzimní [...]
  • Po krásách našeho kraje
   V zářijovém daltonu procestovala 5. A jižní Moravu. A že se bylo kam podívat! Za krásami našeho kraje jsme nemuseli daleko, vždyť [...]
  • Aktuálně z 3. B
   Všechny své příznivce zdravíme z naší třídy a hlásíme se s aktuálními událostmi, které u nás právě proběhly nebo probíhají. Září jsme věnovali opakování [...]
 • Nahlédněte do magazínu
 • Zhlédněte celou fotogalerii