Naše škola se opět zapojila do projektu společnosti Život dětem, která pomáhá nemocným, handicapovaným a opuštěným dětem v rámci celé České republiky, které se ocitnou v obtížné životní situaci a potřebují odbornou pomoc a podporu svého okolí.
Děkujeme všem dárcům – dětem, rodičům i zaměstnancům, kteří se zapojili do této dobročinné sbírky.
V letošním roce jsme prodejem předmětů s logem Život dětem vybrali finanční částku ve výši 26 822 Kč. Tuto částku zasíláme na účet Nadace Život dětem.

Děkujeme!

Mgr. Marcela Větrovská