5. C

 • Třída 5. C

  Třídní učitelka: Mgr. Adéla Šotkovská, DiS

  E-mail: adela.sotkovska@zspohorelice.cz

  Tel.: 516 528 706

  Počet dětí: 20

  Budova: Dlouhá 35 – nová budova

  Nástěnka

 • 7.55 – 8.40 8.50 – 9.35 9.50 – 10.35   10.45 – 11.30 11.40 – 12.25
  Pondělí Čj Čj M Pří Tv
  Úterý Čj M Vl Tv Inf
  Středa Aj Hv Čj M Tv
  Čtvrtek Aj M Čj Vv Vv
  Pátek Aj M Pří Čj
  • Český jazyk: Mgr. Adéla Šotkovská DiS
  • Anglický jazyk: Bc. Michaela Augustová, Mgr. Adéla Šotkovská DiS
  • Matematika: Mgr. Adéla Šotkovská DiS
  • Informatika: Mgr. Jana Mertlíková
  • Vlastivěda: Mgr. Adéla Šotkovská DiS
  • Přírodověda: Mgr. Adéla Šotkovská DiS
  • Hudební výchova: Tereza Vedralová
  • Tělesná výchova: Mgr. Adéla Šotkovská DiS
  • Výtvarná výchova: Mgr. Zuzana Bravencová
  • Pracovní činnosti: Mgr. Adéla Šotkovská DiS

  Rozdělení vah

  Váhy známek jsou orientační, konečnou váhu určuje vyučující.

  Čeština:
  10 – čtvrtletní a pololetní písemné práce
  6 – velké společné diktáty, mluvnické souhrnné prověrky
  4 – diktáty (celé věty), slohová práce, ústní zkoušení
  3 – pravopisná cvičení (pouze 1 pravopisný jev), mluvnické prověrky z jedné látky, čtenářský deník, referát o knize, recitace, čtení, mluvní cvičení
  1 – aktivita v hodině, doplňovací cvičení, samostatná práce v PS, krátké slohové úkoly

  Matematika:
  10 – čtvrtletní a pololetní písemné práce
  6 – větší prověrka (45 min)
  4 – souhrnná prověrka
  3 – složitější příklady, test na různé jevy, test z geometrie, velké ústní zkoušení
  1 – aktivita v hodině, jednoduchý test (příklady jednoho typu), ústní zkoušení z jednoho jevu, samostatná práce, jednoduché rýsování

  Angličtina:
  10 – čtvrtletní a pololetní písemné práce
  6 – ústní zkoušení, projekty a rozhovory (vše v rozsahu, který se dá označit jako velký, tzn. zkoušení z několika gramat. jevů, vět, odpovědí na otázky apod., projekty tvořené jako samostatná práce a rozhovory, kdy žák mluví samostatně bez textu)
  4 – písemné zkoušení, malý rozhovor, monotematická písemka na gramatické jevy, standardizované testy doplněné dalšími jevy
  3 – písemná práce, větší slovíčka nebo slovní spojení, standardizované testy, malé projekty a referáty, čtení s překladem
  1 – pětiminutovky, krátká slovíčka (10 – 12 výrazů), doplňovací cvičení, práce v hodině, píseň nebo báseň, samostatná práce v PS, krátké ústní úkoly

  Vlastivěda, přírodověda:
  10 – čtvrtletní a pololetní písemné práce
  6 – ústní zkoušení, souhrnné prověrky (45 min)
  4 – prověrky
  3 – test s výběrem z možností, projekt, orientace na mapě, poznávání rostlin
  1 – aktivita v hodině, samostatná práce v PS, obrázek

  Informatika:
  10 – čtvrtletní a pololetní písemná práce
  4 – prověrka
  1 – malý test, aktivita v hodině

  Výtvarná výchova, pracovní činnosti:
  4 – výrobek, výkres
  1 – drobný výtvor

  Hudební výchova:
  10 – referát
  4 – test
  1 – vedení sešitu

  Tělesná výchova
  10 – čtvrtletní aktivitu žáka (chování v hodinách Tv, úbor, aktivita, plnění pokynů, dodržování bezpečnosti atd.), nominace a účast na soutěžích AŠSK krajského a vyššího kola
  6 – nominace a účast na soutěžích AŠSK okresního kola
  4 – nominace a účast na soutěžích AŠSK okrskového kola
  3 – jednotlivé disciplíny z atletiky a gymnastiky, míčové hry
  1 – aktivita v hodině

  • 1. 9. 2021 – 31. 1. 2022 – šk. vyučování v 1. pololetí
  • 27. – 29. 10. 2021 – podzimní prázdniny
  • 23. 12. 2021 – 2. 1. 2022 – vánoční prázdniny
  • 4. 2. 2022 – pololetní prázdniny
  • 1. 2. – 30. 6. 2022 – šk. vyučování v 2. pololetí
  • 7. 3. – 13. 3. 2022 – jarní prázdniny
  • 14. 4. – 15. 4. 2022 – velikonoční prázdniny
  • 1. 7. – 31. 8. 2022 – hlavní prázdniny

  Poznáváme Brno trochu jinak

  Ke konci června jsme se společně s 5. C vypravili do našeho krajského města, abychom se seznámili s jeho historií a legendami, kterými je Brno opředeno. Ještě před 9. hodinou na nás u Brněnského draka, přesněji řečeno vycpaného krokodýla nilského, v průchodu Staré radnice čekala paní průvodkyně, která nás provedla zajímavými brněnskými zákoutími a povyprávěla nám mnoho poutavých příběhů z dob dávných i pradávných.

  Dozvěděli jsme se tak, že nad námi visící krokodýl je nejstarším vycpaným exponátem střední Evropy, vyslechli jsme si, jak se krokodýl do Brna dostal a proč se mu říká Brněnský drak. Paní průvodkyně nám povyprávěla legendu i o dřevěném kole, které bylo údajně za jeden den zhotoveno kolářským mistrem a dokutáleno ještě do západu slunce téhož dne z Lednice do Brna, prohlédli jsme si šikmou věžičku na průčelí Staré radnice a nyní už víme, proč ji středověký stavitel Antonín Pilgram úmyslně vystavěl nakřivo. A neméně zajímavý příběh jsme si vyslechli i na ulici Mečová, kde zazděného radního připomíná zkamenělá tvář vysochaná do radničního zdiva.

  Přes Zelný rynk jsem se dostali ke gotické Katedrále sv. Petra a Pavla, kterou jsme si prohlédli jak zvenčí, tak i zevnitř. Měli jsme velké štěstí, protože právě v době naší návštěvy chrámem zněl hlas varhan a jedinečnou atmosféru dokreslovaly sluneční paprsky prostupující skleněnými vitrážemi. Uvědomili jsme si, jakou krásu nám zanechaly předchozí generace, a ještě dlouho v nás tento zážitek dozníval.

  Naše další kroky vedly přes Denisovy sady, kde restaurátoři opravovali obelisk z Napoleonských dob. Veliký dík patří jednomu z restaurátorů, který nám ochotně povyprávěl o své práci, historii obelisku i o horninách, ze kterých je sloup i lvi nacházející se na jeho průčelí vyhotoven. Poslední zastávkou naší prohlídky byl bronzový model města Brna na Moravském náměstí. Zde jsme se u sochy markraběte Jošta Lucemburského rozloučili s paní průvodkyní a zamířili jsme ještě shlédnout Brno z výšky hradeb Špilberku.

  Celý výlet se nám moc líbil a naše největší poděkování patří paní průvodkyni, která nás poutavě provedla brněnskými zákoutími a dějinami.

  Žáci 5. D

  Návštěva VIDA centra

  Přírodovědná exkurze se uskutečnila v pátek 4. března, kdy jsme vyrazili vstříc novým poznatkům, které nám sama příroda nabízí. Děti se mohly po dobu tří hodin volně pohybovat po expozici a prostřednictvím interaktivních stanovišť si vyzkoušet třeba moderovat počasí, rozpoutat tornádo nebo se dostat do nitra obrovského srdce. Kdo měl zájem, mohl se vydat po stopách Holmese a rozluštit tajnou šifru nebo navštívit představení Science show plné zábavných pokusů. Byl to pro nás den zejména nových objevů, ale také zábavy a společně stráveného času. 

  Děkujeme VIDO! Budeme se těšit zase někdy příště. 

  Poslední aktuality

 • Učitelé

  • Adéla Šotkovská
   Třídní učitelka