5. C

 • Třída 5. C

  Třídní učitelka: Mgr. Yvona Kardošová

  E-mail: yvona.kardosova@zspohorelice.cz

  Tel.: 516 528 691, 516 528 708

  Počet dětí: 22

  Budova: Dlouhá 35

  Nástěnka

  • Český jazyk: Mgr. Yvona Kardošová
  • Anglický jazyk: Mgr. Yvona Kardošová, Petra Valášková
  • Matematika: Mgr. Yvona Kardošová
  • Informatika: Mgr. Martina Kozderová, Mgr. Veronika Dorotíková
  • Vlastivěda: Mgr. Adéla Šotkovská DiS
  • Přírodověda: Mgr. Adéla Šotkovská DiS
  • Hudební výchova: Mgr. Yvona Kardošová
  • Tělesná výchova: Mgr. Michaela Kostovská
  • Výtvarná výchova: Mgr. Veronika Dorotíková
  • Pracovní činnosti: Mgr. Michaela Kostovská

  Rozdělení vah

  Váhy známek jsou orientační, konečnou váhu určuje vyučující.

  Čeština:
  6 – čtvrtletní a pololetní písemné práce, velké společné diktáty, mluvnické souhrnné prověrky
  4 – diktáty (celé věty), slohová práce, ústní zkoušení
  3 – pravopisná cvičení (pouze 1 pravopisný jev), mluvnické prověrky z jedné látky, čtenářský deník, referát o knize, recitace, čtení, mluvní cvičení
  1 – aktivita v hodině, doplňovací cvičení, samostatná práce v PS, krátké slohové úkoly

  Matematika:
  6 – čtvrtletní a pololetní písemné práce, větší prověrka (45 min)
  4 – souhrnná prověrka
  3 – složitější příklady, test na různé jevy, test z geometrie, velké ústní zkoušení
  1 – aktivita v hodině, jednoduchý test (příklady jednoho typu), ústní zkoušení z jednoho jevu, samostatná práce, jednoduché rýsování

  Angličtina:
  6 – větší prověrka (45 min), ústní zkoušení, projekty a rozhovory (vše v rozsahu, který se dá označit jako velký, tzn. zkoušení z několika gramat. jevů, vět, odpovědí na otázky apod., projekty tvořené jako samostatná práce a rozhovory, kdy žák mluví samostatně bez textu)
  4 – písemné zkoušení, malý rozhovor, monotematická písemka na gramatické jevy, standardizované testy doplněné dalšími jevy
  3 – písemná práce, větší slovíčka nebo slovní spojení, standardizované testy, malé projekty a referáty, čtení s překladem
  1 – pětiminutovky, krátká slovíčka (10 – 12 výrazů), doplňovací cvičení, práce v hodině, píseň nebo báseň, samostatná práce v PS, krátké ústní úkoly

  Vlastivěda, přírodověda:
  6 – ústní zkoušení, souhrnné prověrky (45 min)
  4 – prověrky
  3 – test s výběrem z možností, projekt, orientace na mapě, poznávání rostlin
  1 – aktivita v hodině, samostatná práce v PS, obrázek

  Informatika:
  4 – prověrka
  1 – malý test, aktivita v hodině

  Výtvarná výchova, pracovní činnosti:
  4 – výrobek, výkres
  1 – drobný výtvor

  Hudební výchova:
  10 – referát
  4 – test
  1 – vedení sešitu

  Tělesná výchova
  10 – čtvrtletní aktivitu žáka (chování v hodinách Tv, úbor, aktivita, plnění pokynů, dodržování bezpečnosti atd.), nominace a účast na soutěžích AŠSK krajského a vyššího kola
  6 – nominace a účast na soutěžích AŠSK okresního kola
  4 – nominace a účast na soutěžích AŠSK okrskového kola
  3 – jednotlivé disciplíny z atletiky a gymnastiky, míčové hry
  1 – aktivita v hodině

  • 1. 9. 2022 – 31. 1. 2023 – šk. vyučování v 1. pololetí
  • 26. – 28. 10. 2022 – podzimní prázdniny
  • 23. 12. 2022 – 2. 1. 2023 – vánoční prázdniny
  • 3. 2. 2023 – pololetní prázdniny
  • 1. 2. – 30. 6. 2023 – šk. vyučování v 2. pololetí
  • 13. 3. – 19. 3. 2023 – jarní prázdniny
  • 6. – 10. 4. 2023 – velikonoční prázdniny
  • 1. 7. – 3. 9. 2023 – hlavní prázdniny

  Naše třída se zapojila do projektového dnu na Halloween. Zábavným způsobem jsme procvičovali to, co jsme se již naučili. Nechybělo ani malé občerstvení.

  Záložka do knihy spojuje školy

  Každý podzim nám dělá radost projekt Záložka do knihy spojuje školy, který pořádá Národný inštitút vzdelávania a mládeže v Bratislave ve spolupráci s Knihovnou Jiřího Mahena v Brně. Letos se uskutečnil již 13. ročník s tématem „Můj literární příběh čeká na Tvoje přečtení“.
  Tentokrát se zúčastnili žáci 4. a 5. tříd a 3. B a alespoň virtuálně pomocí webových stránek navštívili Základní školu v Miloslavově kousek od Bratislavy, která nám byla do projektu vybrána jako partnerská. Na začátku listopadu tak slovenským dětem putovaly krásné záložky, které pro ně vyrobili naši žáci, ti pak na oplátku dostali každý svou záložku od slovenského dítěte. Záložky jsou plné obrázků z oblíbených knížek a milých vzkazů od dětí. Je radost, když je zahlédneme v knihách a čítankách, a vidíme, že je děti používají a že jim opakovaně dělají radost.

  I v angličtině jsme se zabývali Halloweenem!

  Prezentace v informatice

  Turnaj ve vybíjené mezi 4. a 5. ročníky. Vyhráli jsme!

  Recitační soutěž
  Školní kolo recitační soutěže dopadlo pro naši třídu nejlépe jak mohlo. Štěpánka vyhrála, Natka druhé místo – obě tak postupují do okresního kola.

  Exkurze do Planetária v Brně
  Dne 5. 1. 2023 jsme byli na výukovém programu v brněnském planetáriu. “ Proletěli“ jsme se hvězdnou oblohou a prozkoumali planety Sluneční soustavy. Pro některé z nás to bude snad inspirace pro naše budoucí povolání.

  I letos jsme se rozhodli podpořit zvířátka v nouzi. Naše dary jsme předali paní Horké, která z nich měla opravdu radost. Děkujeme všem, kdo dokáží pomáhat. 5. C

  Vánoční jarmark

  Poslední aktuality

 • Učitelé

  • Yvona Kardošová
   Třídní učitelka