5. C

 • Třída 5. C

  Třídní učitelka: Klára Pácalová

  Asistentka pedagoga: Lenka Horáková

  E-mail: klara.pacalova@zspohorelice.cz

  Tel.: 516 528 708

  Počet dětí: 17

  Budova: Dlouhá 35 

  Nástěnka

 • 7.55 – 8.40 8.50 – 9.35 9.50 – 10.35   10.45 – 11.30 11.40 – 12.25
  Pondělí Vl Čj Aj Tv Pří
  Úterý Čj M Čj Pří Tv
  Středa Tv Čj M Čj Hv
  Čtvrtek Čj Vv Vv M Aj
  Pátek Čj M Inf Aj
  • Český jazyk: Klára Pácalová
  • Anglický jazyk: Mgr. Kateřina Kašpárková
  • Matematika: Klára Pácalová
  • Informatika: Mgr. Martina Kozderová
  • Vlastivěda: Klára Pácalová
  • Přírodověda: Klára Pácalová
  • Hudební výchova: Klára Pácalová
  • Tělesná výchova: Klára Pácalová
  • Výtvarná výchova: Mgr. Veronika Šťastná
  • Pracovní činnosti: Mgr. Veronika Šťastná

  Rozdělení vah

  Váhy známek jsou orientační, konečnou váhu určuje vyučující.

  Čeština:
  10 – čtvrtletní a pololetní písemné práce
  6 – velké společné diktáty, mluvnické souhrnné prověrky
  4 – diktáty (celé věty), slohová práce, ústní zkoušení
  3 – pravopisná cvičení (pouze 1 pravopisný jev), mluvnické prověrky z jedné látky, čtenářský deník, referát o knize, recitace, čtení, mluvní cvičení
  1 – aktivita v hodině, doplňovací cvičení, samostatná práce v PS, krátké slohové úkoly

  Matematika:
  10 – čtvrtletní a pololetní písemné práce
  6 – větší prověrka (45 min)
  4 – souhrnná prověrka
  3 – složitější příklady, test na různé jevy, test z geometrie, velké ústní zkoušení
  1 – aktivita v hodině, jednoduchý test (příklady jednoho typu), ústní zkoušení z jednoho jevu, samostatná práce, jednoduché rýsování

  Angličtina:
  10 – čtvrtletní a pololetní písemné práce
  6 – ústní zkoušení, projekty a rozhovory (vše v rozsahu, který se dá označit jako velký, tzn. zkoušení z několika gramat. jevů, vět, odpovědí na otázky apod., projekty tvořené jako samostatná práce a rozhovory, kdy žák mluví samostatně bez textu)
  4 – písemné zkoušení, malý rozhovor, monotematická písemka na gramatické jevy, standardizované testy doplněné dalšími jevy
  3 – písemná práce, větší slovíčka nebo slovní spojení, standardizované testy, malé projekty a referáty, čtení s překladem
  1 – pětiminutovky, krátká slovíčka (10 – 12 výrazů), doplňovací cvičení, práce v hodině, píseň nebo báseň, samostatná práce v PS, krátké ústní úkoly

  Vlastivěda, přírodověda:
  10 – čtvrtletní a pololetní písemné práce
  6 – ústní zkoušení, souhrnné prověrky (45 min)
  4 – prověrky
  3 – test s výběrem z možností, projekt, orientace na mapě, poznávání rostlin
  1 – aktivita v hodině, samostatná práce v PS, obrázek

  Výtvarná výchova, pracovní činnosti:
  4 – výrobek, výkres
  1 – drobný výtvor

  • 1. 9. 2020 – 28. 1. 2021 – šk. vyučování v 1. pololetí
  • 29. – 30. 10. 2020 – podzimní prázdniny
  • 23. 12. 2020 – 3. 1. 2021  – vánoční prázdniny
  • 29. 1. 2021 – pololetní prázdniny
  • 1. 2. – 30. 6. 2021 – šk. vyučování v 2. pololetí
  • 22. 2. – 28. 2. 2021 – jarní prázdniny
  • 1. 4. – 2. 4. 2021 – velikonoční prázdniny
  • 1. 7. – 31. 8. 2021 – hlavní prázdniny

  Poslední aktuality

 • Učitelé

  • Lenka Horáková
   Asistentka pedagoga

   Ve škole v Pohořelicích působím třetím rokem jako vychovatelka a asistentka pedagoga. Původní profesí jsem zdravotní sestra. Dříve jsem pracovala na ZŠ Šumická v Pohořelicích. V rámci celoživotního vzdělávání jsem studovala vychovatelství v Brně a asistenství pedagoga v Olomouci. Mám ráda zvířata, cestování a ruční práce.

  • Klára Pácalová
   Třídní učitelka