5. B

 • Třída 5. B

  Třídní učitelka: Mgr. Adéla Šotkovská

  E-mail: adela.sotkovska@zspohorelice.cz

  Tel.: 516 528 696

  Počet dětí: 22

  Budova: Dlouhá 35 

  Nástěnka

  • 29. – 30. 10. podzimní prázdniny

    

 • 7.55 – 8.40 8.50 – 9.35 9.50 – 10.35   10.45 – 11.30 11.40 – 12.25
  Pondělí Aj Čj M  Tv
  Úterý Pří Čj Inf Vv Vv
  Středa Tv M Čj Aj Čj
  Čtvrtek Tv M Čj Pří Čj
  Pátek Aj Čj M Hv  Vl
  • Český jazyk: Mgr. Adéla Šotkovská
  • Anglický jazyk: Mgr. Adéla Šotkovská
  • Matematika:  Mgr. Adéla Šotkovská
  • Informatika: Mgr. Jiří Janíček, Mgr. Martina Kozderová
  • Vlastivěda:  Mgr. Adéla Šotkovská
  • Přírodověda: Mgr. Adéla Šotkovská
  • Hudební výchova: Mgr. Yvona Kardošová
  • Tělesná výchova: Mgr. Adéla Šotkovská
  • Výtvarná výchova:  Mgr. Adéla Šotkovská
  • Pracovní činnosti:  Bc. Romana Červinková
  • 2. 9. 2019 – 30. 1. 2020 – šk. vyučování v 1. pololetí
  • 29. – 30. 10. 2019 – podzimní prázdniny
  • 23. 12. 2019 – 3. 1. 2020  – vánoční prázdniny
  • 31. 1. 2020 – pololetní prázdniny
  • 1. 2. – 30. 6. 2020 – šk. vyučování v 2. pololetí
  • 17. 2. – 23. 2. 2020 – jarní prázdniny
  • 9. 4. – 10. 4. 2020 – velikonoční prázdniny
  • 1. 7. – 31. 8. 2020 – hlavní prázdniny

  Váhy známek
  Obtížnost úkolů a váhu známek posoudí jednotlivý vyučující.

  Český jazyk
  10 – čtvrtletní a pololetní písemné práce, standardy
  6 – velké společné diktáty, mluvnické souhrnné prověrky
  4 – diktáty (celé věty), slohová práce, velké ústní zkoušení
  3 – pravopisná cvičení (slovní spojení na 1 pravopisný jev), mluvnické prověrky z jedné látky, malé ústní zkoušení, čtenářský deník, referát o knize, recitace, čtení, mluvní cvičení
  1 – aktivita v hodině, doplňovací cvičení, samostatná práce v PS, domácí úkoly, krátké slohové úkoly, skupinová práce, vedení sešitů

  Matematika
  10 – čtvrtletní a pololetní písemné práce, standardy
  6 – větší prověrka (45 min)
  4 – souhrnná prověrka
  3 – složitější příklady, test na různé jevy, test z geometrie, velké ústní zkoušení
  1 – aktivita v hodině, domácí úkoly, vedení sešitů, jednoduchý test (příklady jednoho typu), ústní zkoušení z 1 jevu, samostatná práce, jednoduché rýsování

  Anglický jazyk
  10 – čtvrtletní a pololetní písemné práce, standardy
  6 – ústní zkoušení, projekty a rozhovory (vše v rozsahu, který se dá označit jako velký, tzn. zkoušení z několika gramat. jevů, vět, odpovědí na otázky apod., projekty tvořené jako samostatná práce a rozhovory, kdy mluví samostatně bez textu)
  4 – písemné zkoušení, malý rozhovor, monotematická písemka na gramatické jevy, u předtištěných písemek za lekcí se použije v případě, že písemka je ještě dál doplněna dalšími cvičeními
  3 – písemná práce, 15-minutová písemka, větší slovíčka nebo slovní spojení, předtištěné písemky za lekcemi – standardizovaná, malé projekty a referáty, čtení s překladem
  1 – 5-minutovky, krátká slovíčka (10 – 12 výrazů), doplňovací cvičení, práce v hodině, píseň nebo báseň, domácí úkoly, samostatná práce v PS, krátké ústní úkoly

  Vlastivěda, přírodověda
  10 – čtvrtletní a pololetní písemné práce
  6 – ústní zkoušení, souhrnné prověrky (45 min)
  4 – prověrky
  3 – test s výběrem z možností, projekt, orientace na mapě, poznávání rostlin
  1 – aktivita v hodině, samostatná práce v PS, domácí úkoly, referát, vedení sešitů, obrázek

  výtvarná výchova, pracovní činnosti
  4 – výrobek, výkres
  1 – drobný výtvor

  Záložka do knihy spojuje školy

  Prales dětem 24. 10. 2019

  Vlastivědná exkurze – Slavkov 23. 10. 2019

  Poslední aktuality

 • Učitelé

  • Adéla Šotkovská
   Třídní učitelka

   Studovala jsem předškolní pedagogiku a pedagogiku 1. stupně ZŠ na Varšavské univerzitě. Jsem z Morašic u Znojma. Na zdejší škole vedu také kroužek anglického jazyka. Mám ráda rockovou hudbu, dobré jídlo a zvířata.