5. B

 • Třída 5. B

  Třídní učitelka: Mgr. Martina Kozderová

  E-mail: martina.kozderova@zspohorelice.cz

  Tel.: 519 424 551

  Počet dětí: 26

  Budova: Dlouhá 35 

  Nástěnka

  • Moje třída                                      

   Každý v mojí třídě je jiný. Někdo umí psát, někdo umí počítat, další zase číst a druhý zase rád sportuje, ale co mám nejvíc rád, jsou kamarádi. Jsou hodně srandovní a někteří mají rádi zvířata. Ríša M.

   Moji spolužáci jsou ti nej nej spolužáci na světě, i když jsou někdy protivní a uřvaní, ale stejně jsou ti nejlepší. Kiki S.

   Tato třída se mi líbí. V této třídě je hodně kamarádů, je to fajn. Vláďa K.

   Moje třída je nejhezčí, mám tu kámoše. Máme dobré předměty. Máme hodné paní učitelky ředitele, který mě učí na tělocvik. Kryštof S.

   Moje třída je fajn, na druhé budově je to super, fakt mě to ve škole baví. Spolužáci jsou fajn, bavíme se, je to tu prostě super. Vždycky se těším na velkou přestávku, kdy si jdeme s holkama něco koupit, když máme čas. Verča M.

   Mně se líbí krásná barva třídy a mám dost kamarádů ve třídě. Máme hodnou paní učitelku a hezké obrázky myší a kytek. A je dobré, že tentokrát máme interaktivní tabuli. Matěj D.

   Moje třída je perfektní. Sam. G.

 •  

  7.55 – 8.40 8.50 – 9.35 9.50 – 10.35   10.45 – 11.30 11.40 – 12.25
  Pondělí M Aj Tv Pří  Čj
  Úterý Čj M Hv Aj
  Středa Čj Pří Vv Vv Inf
  Čtvrtek M Čj Vl Tv Aj
  Pátek M Čj Čj Tv  Čj
  • Český jazyk: Mgr. Martina Kozderová
  • Anglický jazyk: Mgr. Martina Kozderová, Mgr. Monika Ježová
  • Matematika:  Mgr. Martina Kozderová
  • Informatika: Mgr. Martina Kozderová, Mgr. Jana Mertlíková
  • Vlastivěda:  Mgr. Martina Kozderová
  • Přírodověda:  Mgr. Martina Kozderová
  • Hudební výchova: Mgr. Radka Horníčková
  • Tělesná výchova: Mgr. Stanislav Polák MBA
  • Výtvarná výchova:  Mgr. Martina Kozderová
  • Pracovní činnosti:  Mgr. Martina Kozderová
  • 3. 9. 2018 – 31. 1. 2019 – šk. vyučování v 1. pololetí
  • 29. – 30. 10. 2018 – podzimní prázdniny
  • 22. 12. 2018 – 2. 1. 2019  – vánoční prázdniny
  • 1. 2. 2019 – pololetní prázdniny
  • 2. 2. – 28. 6. 2019 – šk. vyučování v 2. pololetí
  • 11. 2. – 17. 2. 2019 – jarní prázdniny
  • 18. 4. – 19. 4. 2019 – velikonoční prázdniny
  • 29. 6. – 1. 9. 2019 – hlavní prázdniny

  Váhy známek
  Obtížnost úkolů a váhu známek posoudí jednotlivý vyučující.

  Český jazyk
  10 – čtvrtletní a pololetní písemné práce, standardy
  6 – velké společné diktáty, mluvnické souhrnné prověrky
  4 – diktáty (celé věty), slohová práce, velké ústní zkoušení
  3 – pravopisná cvičení (slovní spojení na 1 pravopisný jev), mluvnické prověrky z jedné látky, malé ústní zkoušení, čtenářský deník, referát o knize, recitace, čtení, mluvní cvičení
  1 – aktivita v hodině, doplňovací cvičení, samostatná práce v PS, domácí úkoly, krátké slohové úkoly, skupinová práce, vedení sešitů

  Matematika
  10 – čtvrtletní a pololetní písemné práce, standardy
  6 – větší prověrka (45 min)
  4 – souhrnná prověrka
  3 – složitější příklady, test na různé jevy, test z geometrie, velké ústní zkoušení
  1 – aktivita v hodině, domácí úkoly, vedení sešitů, jednoduchý test (příklady jednoho typu), ústní zkoušení z 1 jevu, samostatná práce, jednoduché rýsování

  Anglický jazyk
  10 – čtvrtletní a pololetní písemné práce, standardy
  6 – ústní zkoušení, projekty a rozhovory (vše v rozsahu, který se dá označit jako velký, tzn. zkoušení z několika gramat. jevů, vět, odpovědí na otázky apod., projekty tvořené jako samostatná práce a rozhovory, kdy mluví samostatně bez textu)
  4 – písemné zkoušení, malý rozhovor, monotematická písemka na gramatické jevy, u předtištěných písemek za lekcí se použije v případě, že písemka je ještě dál doplněna dalšími cvičeními
  3 – písemná práce, 15-minutová písemka, větší slovíčka nebo slovní spojení, předtištěné písemky za lekcemi – standardizovaná, malé projekty a referáty, čtení s překladem
  1 – 5-minutovky, krátká slovíčka (10 – 12 výrazů), doplňovací cvičení, práce v hodině, píseň nebo báseň, domácí úkoly, samostatná práce v PS, krátké ústní úkoly

  Vlastivěda, přírodověda
  10 – čtvrtletní a pololetní písemné práce
  6 – ústní zkoušení, souhrnné prověrky (45 min)
  4 – prověrky
  3 – test s výběrem z možností, projekt, orientace na mapě, poznávání rostlin
  1 – aktivita v hodině, samostatná práce v PS, domácí úkoly, referát, vedení sešitů, obrázek

  výtvarná výchova, pracovní činnosti
  4 – výrobek, výkres
  1 – drobný výtvor

  3. 5. anglické divadlo
  6. – 7. 5. ředitelské volno
  15. – 18. 5. družba s Porají
  31. 5. fotografování tříd
  2. – 6. projekt Edison
  11. 6. divadelní představení Vikingové
  27. 6. slavnostní otevření Paarova zámečku, 16:00

  Čtenářské deníky:
  3. čtenářský deník do konce března
  4. čtenářský deník do konce května
  dobrovolný čtenářský deník do 15. 6. 2019

  Pomůcky na školní rok 2018/2019:
  Pomůcky prosím průběžně doplňujte.

  Pouzdro: pero, tužky č. 1 a 3, ořezávátko, pastelky, kružítko, nůžky, lepidlo

  Vv: výtvarný kufřík nebo krabice, která bude obsahovat: pracovní zástěra/staré triko, igelit na půl lavice, tempery, vodovky, paleta, kalíšek na vodu, štětec kulatý č. 6 a č. 2 nebo 4 (tenký), štětec plochý č. 10 a č. 20, plastelína, voskovky, barevné papíry, tužka č. 3, černý centropen, černá tuž, redispero, špejle

  Další pomůcky: dlouhé pravítko a pravítko s ryskou, deníček, ručník, přezůvky, zámek

  Do 5. B se slétly čarodějnice a začarovaly třídu. Pronikly do všech předmětů a práci začarovaly do pracovních listů a QR kódů, rozstříhaly básničku, matematiku poházely po zemi.

  Žáci 5. B se však nezalekli, nenechali se vyhnat čarodějným koštětem a čarodějnice svázali pomocí pastelek. Zakleli je do videa a jediné, co je jim dovoleno, je se představit. Podívat se na ně můžete na tomto odkazu:

  Za rybami na Velkou Moravu
  V pátém ročníku jsme se rozhodli oslavit Den Země exkurzí do přírody, ale ne jen tak to ledajaké, do velkomoravské! V Archeoskanzenu Modrá je totiž možné cestování v čase. Když zdoláte dřevěné opevnění a ze strážné věže vás nespatří žádný obránce, ocitnete se ve vesničce z dob velkomoravských knížat. Můžete ulehnout na kavalec chudiny i učitele, nebo taky klidně do stáje. V Modré je možné všechno. A když si chcete od velkomoravského života odpočinout, odskočíte si vedle do areálu Živé vody, kde se nachází neuvěřitelný ekosystém krásného rybníku plného zajímavých ryb, na které se můžete podívat i pod hladinou.

  Nakupuje!

  Kolik stojí máslo? Jogurt? Čokoláda? Který obchod je levnější a který má lepší služby? V březnovém projektu jsme nakupovali, zjišťovali ceny, porovnávali a diskutovali :).

  Záložky do knihy spojily školy
  V měsíci říjnu se 4. a 5. třídy zúčastnily projektu Záložka do knihy spojuje školy, který má již na naší škole dlouholetou tradici. Letošním tématem byly pohádky, bajky,  pověsti a příběhy. Navázali jsme spolupráci se slovenskou Základní školou Hugolína Gavloviča v Pruské a pro žáky jejich školy jsme v pracovních činnostech vyrobili záložky do knížek. Od slovenských kamarádů nám na oplátku přišly jejich záložky, které nám teď ve čtení zdobí knížky a dělají nám radost.

  Moje hračka
  Matyáš Duda

  Moje loutka Pinocchio je dřevěná, malá a má oblečení z látky a obličej nakreslený. Drží ji bílé špagátky připevněny k dřevěnému křížku, kterým se loutka ovládá. Oblečení má hezké – tričko je bílé a kalhoty červené, boty černé, klobouček červený a vlasy má černé, kšandy černé.
  Byla vyrobena k domácím divadlům v Americe a normálním loutkovým divadlům, rozesmívání dětí.
  Používám ji k domácímu divadélku, aby byla má rodina šťastná, a učení brášky matematiku.
  Dostal jsem ji od tety na narozeniny. Vlastním ji už tři roky a za tu dobu jsme toho hodně zažili.

  Poslední aktuality

 • Učitelé

  • Martina Kozderová
   Třídní učitelka

   Pohořelická škola je mým působištěm již šest let. Původně jsem vystudovala učitelství druhého stupně, více mě však zaujala práce na prvním stupni s mladšími žáky. Baví mě alternativní způsoby výuky, např. dalton, projekty nebo činnostní učení, k propojení jednotlivých předmětů využívám technického zázemí naší školy. Ve volném čase ráda luštím logické úkoly, čtu, cestuji a trávím čas s rodinou a přáteli.