5. B

 • Třída 5. B

  Třídní učitelka: Mgr. Radka Horníčková

  E-mail: radka.hornickova@zspohorelice.cz

  Tel.: 516 528 707

  Počet dětí: 23

  Budova: Dlouhá 35 

  Nástěnka

  • Český jazyk: Mgr. Radka Horníčková
  • Anglický jazyk: Mgr. Radka Horníčková, Petra Valášková
  • Matematika:  Mgr. Radka Horníčková
  • Informatika:  Mgr. Rostislav Hrbek, Mgr. Veronika Dorotíková
  • Vlastivěda:  Mgr. Radka Horníčková
  • Přírodověda: Mgr. Radka Horníčková
  • Hudební výchova: Bc. Marie Husáková
  • Tělesná výchova: Petra Valášková
  • Výtvarná výchova:  Mgr. Radka Horníčková
  • Pracovní činnosti:  Mgr. Michaela Kostovská

  Rozdělení vah

  Váhy známek jsou orientační, konečnou váhu určuje vyučující.

  Čeština:
  6 – čtvrtletní a pololetní písemné práce, velké společné diktáty, mluvnické souhrnné prověrky
  4 – diktáty (celé věty), slohová práce, ústní zkoušení
  3 – pravopisná cvičení (pouze 1 pravopisný jev), mluvnické prověrky z jedné látky, čtenářský deník, referát o knize, recitace, čtení, mluvní cvičení
  1 – aktivita v hodině, doplňovací cvičení, samostatná práce v PS, krátké slohové úkoly

  Matematika:
  6 – čtvrtletní a pololetní písemné práce, větší prověrka (45 min)
  4 – souhrnná prověrka
  3 – složitější příklady, test na různé jevy, test z geometrie, velké ústní zkoušení
  1 – aktivita v hodině, jednoduchý test (příklady jednoho typu), ústní zkoušení z jednoho jevu, samostatná práce, jednoduché rýsování

  Angličtina:
  6 – větší prověrka (45 min), ústní zkoušení, projekty a rozhovory (vše v rozsahu, který se dá označit jako velký, tzn. zkoušení z několika gramat. jevů, vět, odpovědí na otázky apod., projekty tvořené jako samostatná práce a rozhovory, kdy žák mluví samostatně bez textu)
  4 – písemné zkoušení, malý rozhovor, monotematická písemka na gramatické jevy, standardizované testy doplněné dalšími jevy
  3 – písemná práce, větší slovíčka nebo slovní spojení, standardizované testy, malé projekty a referáty, čtení s překladem
  1 – pětiminutovky, krátká slovíčka (10 – 12 výrazů), doplňovací cvičení, práce v hodině, píseň nebo báseň, samostatná práce v PS, krátké ústní úkoly

  Vlastivěda, přírodověda:
  6 – ústní zkoušení, souhrnné prověrky (45 min)
  4 – prověrky
  3 – test s výběrem z možností, projekt, orientace na mapě, poznávání rostlin
  1 – aktivita v hodině, samostatná práce v PS, obrázek

  Informatika:
  4 – prověrka
  1 – malý test, aktivita v hodině

  Výtvarná výchova, pracovní činnosti:
  4 – výrobek, výkres
  1 – drobný výtvor

  Hudební výchova:
  10 – referát
  4 – test
  1 – vedení sešitu

  Tělesná výchova
  10 – čtvrtletní aktivitu žáka (chování v hodinách Tv, úbor, aktivita, plnění pokynů, dodržování bezpečnosti atd.), nominace a účast na soutěžích AŠSK krajského a vyššího kola
  6 – nominace a účast na soutěžích AŠSK okresního kola
  4 – nominace a účast na soutěžích AŠSK okrskového kola
  3 – jednotlivé disciplíny z atletiky a gymnastiky, míčové hry
  1 – aktivita v hodině

  • 1. 9. 2022 – 31. 1. 2023 – šk. vyučování v 1. pololetí
  • 26. – 28. 10. 2022 – podzimní prázdniny
  • 23. 12. 2022 – 2. 1. 2023 – vánoční prázdniny
  • 3. 2. 2023 – pololetní prázdniny
  • 1. 2. – 30. 6. 2023 – šk. vyučování v 2. pololetí
  • 13. 3. – 19. 3. 2023 – jarní prázdniny
  • 6. – 10. 4. 2023 – velikonoční prázdniny
  • 1. 7. – 3. 9. 2023 – hlavní prázdniny

  Virtuální návštěva vesmíru
  Přírodověda v 5. ročníku nás zatím neskutečně moc baví. Proč? Protože se učíme o vesmíru! A jak asi tušíte, tohle téma nás prostě zajímá. Dokonce si myslíme, že jsme naší paní učitelce občas malinko zavařili všemi těmi otázkami o tom, zda jsme ve vesmíru sami? Jak vlastně funguje černá díra? Co je to světelný rok? Ale paní učitelka se nedala a na všechny otázky nám odpověděla. A co víc, vzala nás na skutečnou výpravu do vesmíru, i když jen tu virtuální. Díky nové učební pomůcce jsme totiž mohli virtuálně navštívit mezinárodní vesmírnou stanici, proletět se celou sluneční soustavou, přistát na Měsíci, projít se po jeho povrchu, prozkoumat skutečný asteroid a z bezpečí naší třídy se virtuálně přiblížit i k té černé díře. No, co vám budeme povídat, zážitek to byl přímo vesmírný a tři vyučovací hodiny ve virtuální realitě nám všem utekly až moc rychle.

  Exkurze do brněnského planetária
  Ve čtvrtek 5. ledna naše škola zavítala na návštěvu Hvězdárny a planetária Brno, kde měli žáci zajištěný program s názvem Cesta sluneční soustavou. Před začátkem programu jsme se vydali do vědeckého parčíku před planetáriem, kde měli žáci možnost osobně si vyzkoušet několik fyzikálních jevů. Především nás zaujalo vážení se a porovnávání vlastní hmotnosti na planetách sluneční soustavy. Paní učitelky se tohoto pokusu raději nezúčastnily. Po svačince a zakoupení suvenýrů konečně nadešel čas na tu největší zábavu a my se usadili na polohovatelné sedačky v digitáriu. První část programu byla zaměřená na noční oblohu a pozorovali jsme hvězdy a blízké planety. Některým se z toho až hlava zatočila. Žáci nás mile překvapili, rozeznávali mnohá souhvězdí a ani záludnější otázky nebyly na obtíž. Ke konci programu se žáci podrobněji seznámili s planetami a dalšími tělesy pohybujícími se v naší sluneční soustavě. Plni dojmů jsme se vrátili zpátky do školy a večer si nechali zdát o cestování vesmírem.
  Radka Horníčková

  Poslední aktuality

 • Učitelé

  • Radka Horníčková
   Třídní učitelka

   Na základní školu v Pohořelicích jsem nastoupila po svém návratu z Anglie. Do Londýna jsem vycestovala po dokončení studia na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity v roce 2014, s potřebou nasbírat životní zkušenosti. Ráda se věnuji hudbě a divadlu. Svůj volný čas také s oblibou trávím v přírodě či při nějaké sportovní činnosti. Ze všeho nejvíc mě ovšem láká cestování a poznávání nových zemí.