5. B

 • Třída 5. B

  Třídní učitelka: Mgr. Erika Tesárková

  E-mail: erika.tesarkova@zspohorelice.cz

  Tel.: 516 528 705

  Počet dětí: 20

  Budova: Dlouhá 35 – nová budova

  Nástěnka

 • 7.55 – 8.40 8.50 – 9.35 9.50 – 10.35   10.45 – 11.30 11.40 – 12.25
  Pondělí M Čj Hv Pří Tv
  Úterý M Čj Čj Vl Tv
  Středa Čj M Aj Tv Pří
  Čtvrtek Čj M Aj Inf
  Pátek Čj M Aj Vv Vv
  • Český jazyk: Mgr. Erika Tesárková
  • Anglický jazyk: David Kratochvíl, Mgr. Blanka Sanytrová
  • Matematika:  Mgr. Jana Mertlíková
  • Vlastivěda:  Mgr. Erika Tesárková
  • Přírodověda: Mgr. Erika Tesárková
  • Hudební výchova: Mgr. Erika Tesárková
  • Tělesná výchova: Mgr. Erika Tesárková
  • Výtvarná výchova:  Mgr. Erika Tesárková
  • Pracovní činnosti:  Mgr. Erika Tesárková

  Rozdělení vah

  Váhy známek jsou orientační, konečnou váhu určuje vyučující.

  Čeština:
  10 – čtvrtletní a pololetní písemné práce
  6 – velké společné diktáty, mluvnické souhrnné prověrky
  4 – diktáty (celé věty), slohová práce, ústní zkoušení
  3 – pravopisná cvičení (pouze 1 pravopisný jev), mluvnické prověrky z jedné látky, čtenářský deník, referát o knize, recitace, čtení, mluvní cvičení
  1 – aktivita v hodině, doplňovací cvičení, samostatná práce v PS, krátké slohové úkoly

  Matematika:
  10 – čtvrtletní a pololetní písemné práce
  6 – větší prověrka (45 min)
  4 – souhrnná prověrka
  3 – složitější příklady, test na různé jevy, test z geometrie, velké ústní zkoušení
  1 – aktivita v hodině, jednoduchý test (příklady jednoho typu), ústní zkoušení z jednoho jevu, samostatná práce, jednoduché rýsování

  Angličtina:
  10 – čtvrtletní a pololetní písemné práce
  6 – ústní zkoušení, projekty a rozhovory (vše v rozsahu, který se dá označit jako velký, tzn. zkoušení z několika gramat. jevů, vět, odpovědí na otázky apod., projekty tvořené jako samostatná práce a rozhovory, kdy žák mluví samostatně bez textu)
  4 – písemné zkoušení, malý rozhovor, monotematická písemka na gramatické jevy, standardizované testy doplněné dalšími jevy
  3 – písemná práce, větší slovíčka nebo slovní spojení, standardizované testy, malé projekty a referáty, čtení s překladem
  1 – pětiminutovky, krátká slovíčka (10 – 12 výrazů), doplňovací cvičení, práce v hodině, píseň nebo báseň, samostatná práce v PS, krátké ústní úkoly

  Vlastivěda, přírodověda:
  10 – čtvrtletní a pololetní písemné práce
  6 – ústní zkoušení, souhrnné prověrky (45 min)
  4 – prověrky
  3 – test s výběrem z možností, projekt, orientace na mapě, poznávání rostlin
  1 – aktivita v hodině, samostatná práce v PS, obrázek

  Informatika:
  10 – čtvrtletní a pololetní písemná práce
  4 – prověrka
  1 – malý test, aktivita v hodině

  Výtvarná výchova, pracovní činnosti:
  4 – výrobek, výkres
  1 – drobný výtvor

  Hudební výchova:
  10 – referát
  4 – test
  1 – vedení sešitu

  Tělesná výchova
  10 – čtvrtletní aktivitu žáka (chování v hodinách Tv, úbor, aktivita, plnění pokynů, dodržování bezpečnosti atd.), nominace a účast na soutěžích AŠSK krajského a vyššího kola
  6 – nominace a účast na soutěžích AŠSK okresního kola
  4 – nominace a účast na soutěžích AŠSK okrskového kola
  3 – jednotlivé disciplíny z atletiky a gymnastiky, míčové hry
  1 – aktivita v hodině

  • 1. 9. 2021 – 31. 1. 2022 – šk. vyučování v 1. pololetí
  • 27. – 29. 10. 2021 – podzimní prázdniny
  • 23. 12. 2021 – 2. 1. 2022 – vánoční prázdniny
  • 4. 2. 2022 – pololetní prázdniny
  • 1. 2. – 30. 6. 2022 – šk. vyučování v 2. pololetí
  • 7. 3. – 13. 3. 2022 – jarní prázdniny
  • 14. 4. – 15. 4. 2022 – velikonoční prázdniny
  • 1. 7. – 31. 8. 2022 – hlavní prázdniny

  Vlastivědná exkurze do Prahy pohledem dětí

  Dne 2. června 2022 jsme společně s 5. A podnikli vlastivědnou exkurzi do Prahy. Museli jsme brzy ráno vstávat, abychom stihli autobus do Brna a poté vlak do Prahy. Cesta nám trvala více než čtyři hodiny.

  V Praze jsme viděli hodně zajímavých a známých památek. Navštívili jsme Pražský hrad a Chrám svatého Víta. Katedrála měla mozaiková okna a uvnitř to bylo velice rozsáhlé. Jsou zde uloženy i korunovační klenoty. Na velkém balkonu jsme si užívali výhled na Prahu a Petřínskou rozhlednu. Viděli jsme také hradní stráž.

  Z hradu jsme pokračovali Nerudovou ulicí na Kampu, kde žil Jan Werich. Byl tam park, takže jsme si chvíli odpočinuli a pak šli dál. Procházeli jsme kolem Lennonovy zdi, kde jsme si prohlédli povedené graffiti, a bylo tam dost básní proti násilí a válce. Pod Karlovým mostem jsme viděli značení, jak vysoká byla voda při povodních v roce 2002. Dále jsme pokračovali přes Karlův most, kde jsme viděli krásné sochy a krásný výhled na Vltavu. Přes Prašnou bránu jsme došli ke Staroměstskému orloji právě včas na odbíjení.

  Na konci výletu jsme navštívili největší hračkářství v Praze a některé děti ze třídy si šly koupit suvenýry. Pak jsme se přesunuli na Václavské náměstí, kde jsme si prohlédli sochu sv. Václava. Následně jsme si dali jídlo v KFC nebo McDonaldu, jelikož mnozí z nás už měli hlad. Potom jsme si u sochy sv. Václava udělali poslední fotku a vydali se na nádraží, abychom se mohli vrátit domů. Protože měl vlak 35 minut zpoždění, nestihli jsme v Brně první autobus a museli jsme čekat na další. Z Brna jsme tak vyrazili až ve 22.35 hod. V Pohořelicích si nás vyzvedli rodiče a odjeli jsme po dlouhém dni domů.

  Exkurzi jsme si všichni užili, moc se nám tam líbilo a chtěli bychom se do Prahy znovu vrátit.

  Žáci 5. B ZŠ Pohořelice

  Návštěva VIDA centra

  Přírodovědná exkurze se uskutečnila v pátek 4. března, kdy jsme vyrazili vstříc novým poznatkům, které nám sama příroda nabízí. Děti se mohly po dobu tří hodin volně pohybovat po expozici a prostřednictvím interaktivních stanovišť si vyzkoušet třeba moderovat počasí, rozpoutat tornádo nebo se dostat do nitra obrovského srdce. Kdo měl zájem, mohl se vydat po stopách Holmese a rozluštit tajnou šifru nebo navštívit představení Science show plné zábavných pokusů. Byl to pro nás den zejména nových objevů, ale také zábavy a společně stráveného času. 

  Děkujeme VIDO! Budeme se těšit zase někdy příště. 

  Dárek pro maminku

  Poslední aktuality

 • Učitelé

  • Erika Tesárková
   Třídní učitelka