5. B

 • Třída 5. B

  Třídní učitelka: Mgr. Martina Kozderová

  E-mail: martina.kozderova@zspohorelice.cz

  Tel.: 519 424 551

  Počet dětí: –

  Budova: Dlouhá 35 

  Nástěnka

  • 3. 9. zahájení školního roku
 •  

  • Český jazyk: Mgr. Martina Kozderová
  • Anglický jazyk: Mgr. Martina Kozderová, Mgr. Radka Horníčková, Mgr. Monika Ježová, Mgr. Klára Schönwälderová
  • Matematika:  Mgr. Martina Kozderová
  • Informatika: Mgr. Martina Kozderová, Mgr. Jana Mertlíková
  • Vlastivěda:  Mgr. Martina Kozderová
  • Přírodověda:  Mgr. Martina Kozderová
  • Hudební výchova: Mgr. Radka Horníčková
  • Tělesná výchova: Mgr. Stanislav Polák MBA
  • Výtvarná výchova:  Mgr. Martina Kozderová
  • Pracovní činnosti:  Mgr. Martina Kozderová
  • 3. 9. 2018 – 31. 1. 2019 – šk. vyučování v 1. pololetí
  • 29. – 30. 10. 2018 – podzimní prázdniny
  • 22. 12. 2018 – 2. 1. 2019  – vánoční prázdniny
  • 1. 2. 2019 – pololetní prázdniny
  • 2. 2. – 28. 6. 2019 – šk. vyučování v 2. pololetí
  • 11. 2. – 17. 2. 2019 – jarní prázdniny
  • 18. 4. – 19. 4. 2019 – velikonoční prázdniny
  • 29. 6. – 1. 9. 2019 – hlavní prázdniny

  Váhy známek
  Obtížnost úkolů a váhu známek posoudí jednotlivý vyučující.

  Český jazyk
  10 – čtvrtletní a pololetní písemné práce, standardy
  6 – velké společné diktáty, mluvnické souhrnné prověrky
  4 – diktáty (celé věty), slohová práce, velké ústní zkoušení
  3 – pravopisná cvičení (slovní spojení na 1 pravopisný jev), mluvnické prověrky z jedné látky, malé ústní zkoušení, čtenářský deník, referát o knize, recitace, čtení, mluvní cvičení
  1 – aktivita v hodině, doplňovací cvičení, samostatná práce v PS, domácí úkoly, krátké slohové úkoly, skupinová práce, vedení sešitů

  Matematika
  10 – čtvrtletní a pololetní písemné práce, standardy
  6 – větší prověrka (45 min)
  4 – souhrnná prověrka
  3 – složitější příklady, test na různé jevy, test z geometrie, velké ústní zkoušení
  1 – aktivita v hodině, domácí úkoly, vedení sešitů, jednoduchý test (příklady jednoho typu), ústní zkoušení z 1 jevu, samostatná práce, jednoduché rýsování

  Anglický jazyk
  10 – čtvrtletní a pololetní písemné práce, standardy
  6 – ústní zkoušení, projekty a rozhovory (vše v rozsahu, který se dá označit jako velký, tzn. zkoušení z několika gramat. jevů, vět, odpovědí na otázky apod., projekty tvořené jako samostatná práce a rozhovory, kdy mluví samostatně bez textu)
  4 – písemné zkoušení, malý rozhovor, monotematická písemka na gramatické jevy, u předtištěných písemek za lekcí se použije v případě, že písemka je ještě dál doplněna dalšími cvičeními
  3 – písemná práce, 15-minutová písemka, větší slovíčka nebo slovní spojení, předtištěné písemky za lekcemi – standardizovaná, malé projekty a referáty, čtení s překladem
  1 – 5-minutovky, krátká slovíčka (10 – 12 výrazů), doplňovací cvičení, práce v hodině, píseň nebo báseň, domácí úkoly, samostatná práce v PS, krátké ústní úkoly

  Vlastivěda, přírodověda
  10 – čtvrtletní a pololetní písemné práce
  6 – ústní zkoušení, souhrnné prověrky (45 min)
  4 – prověrky
  3 – test s výběrem z možností, projekt, orientace na mapě, poznávání rostlin
  1 – aktivita v hodině, samostatná práce v PS, domácí úkoly, referát, vedení sešitů, obrázek

  výtvarná výchova, pracovní činnosti
  4 – výrobek, výkres
  1 – drobný výtvor

  Pomůcky na školní rok 2018/2019:
  Pomůcky prosím průběžně doplňujte.

  Pouzdro: pero, tužky č. 1 a 3, ořezávátko, pastelky, kružítko, nůžky, lepidlo

  Vv: výtvarný kufřík nebo krabice, která bude obsahovat: pracovní zástěra/staré triko, igelit na půl lavice, tempery, vodovky, paleta, kalíšek na vodu, štětec kulatý č. 6 a č. 2 nebo 4 (tenký), štětec plochý č. 10 a č. 20, plastelína, voskovky, barevné papíry, tužka č. 3, černý centropen

  Další pomůcky: dlouhé pravítko a pravítko s ryskou, deníček, ručník, přezůvky, zámek

  Poslední aktuality

 • Učitelé

  • Martina Kozderová
   Třídní učitelka

   Pohořelická škola je mým působištěm již šest let. Původně jsem vystudovala učitelství druhého stupně, více mě však zaujala práce na prvním stupni s mladšími žáky. Baví mě alternativní způsoby výuky, např. dalton, projekty nebo činnostní učení, k propojení jednotlivých předmětů využívám technického zázemí naší školy. Ve volném čase ráda luštím logické úkoly, čtu, cestuji a trávím čas s rodinou a přáteli.