5. A

 • Třída 5. A

  Třídní učitelka: Mgr. Oksana Hájková

  E-mail: oksana.hajkova@zspohorelice.cz

  Tel.: 516 528 705

  Počet dětí: 19

  Budova: Dlouhá 35 – nová budova

  Nástěnka

 • 7.55 – 8.40 8.50 – 9.35 9.50 – 10.35   10.45 – 11.30 11.40 – 12.25
  Pondělí Čj M Tv Pří Aj
  Úterý Čj M Vv Vv Inf
  Středa Čj M Čj Pří
  Čtvrtek Čj M Vl Tv Aj
  Pátek Čj Tv Hv M Aj
  • Český jazyk: Mgr. Oksana Hájková
  • Anglický jazyk: Mgr. Adéla Bartesová, Mgr. Blanka Sanytrová
  • Matematika: Mgr. Oksana Hájková
  • Informatika: Mgr. Martina Kozderová
  • Vlastivěda: Mgr. Oksana Hájková
  • Přírodověda: Mgr. Oksana Hájková
  • Hudební výchova: Tereza Vedralová
  • Tělesná výchova: Mgr. Oksana Hájková
  • Výtvarná výchova: Mgr. Oksana Hájková
  • Pracovní činnosti: Mgr. Oksana Hájková

  Rozdělení vah

  Váhy známek jsou orientační, konečnou váhu určuje vyučující.

  Čeština:
  10 – čtvrtletní a pololetní písemné práce
  6 – velké společné diktáty, mluvnické souhrnné prověrky
  4 – diktáty (celé věty), slohová práce, ústní zkoušení
  3 – pravopisná cvičení (pouze 1 pravopisný jev), mluvnické prověrky z jedné látky, čtenářský deník, referát o knize, recitace, čtení, mluvní cvičení
  1 – aktivita v hodině, doplňovací cvičení, samostatná práce v PS, krátké slohové úkoly

  Matematika:
  10 – čtvrtletní a pololetní písemné práce
  6 – větší prověrka (45 min)
  4 – souhrnná prověrka
  3 – složitější příklady, test na různé jevy, test z geometrie, velké ústní zkoušení
  1 – aktivita v hodině, jednoduchý test (příklady jednoho typu), ústní zkoušení z jednoho jevu, samostatná práce, jednoduché rýsování

  Angličtina:
  10 – čtvrtletní a pololetní písemné práce
  6 – ústní zkoušení, projekty a rozhovory (vše v rozsahu, který se dá označit jako velký, tzn. zkoušení z několika gramat. jevů, vět, odpovědí na otázky apod., projekty tvořené jako samostatná práce a rozhovory, kdy žák mluví samostatně bez textu)
  4 – písemné zkoušení, malý rozhovor, monotematická písemka na gramatické jevy, standardizované testy doplněné dalšími jevy
  3 – písemná práce, větší slovíčka nebo slovní spojení, standardizované testy, malé projekty a referáty, čtení s překladem
  1 – pětiminutovky, krátká slovíčka (10 – 12 výrazů), doplňovací cvičení, práce v hodině, píseň nebo báseň, samostatná práce v PS, krátké ústní úkoly

  Vlastivěda, přírodověda:
  10 – čtvrtletní a pololetní písemné práce
  6 – ústní zkoušení, souhrnné prověrky (45 min)
  4 – prověrky
  3 – test s výběrem z možností, projekt, orientace na mapě, poznávání rostlin
  1 – aktivita v hodině, samostatná práce v PS, obrázek

  Informatika:
  10 – čtvrtletní a pololetní písemná práce
  4 – prověrka
  1 – malý test, aktivita v hodině

  Výtvarná výchova, pracovní činnosti:
  4 – výrobek, výkres
  1 – drobný výtvor

  Hudební výchova:
  10 – referát
  4 – test
  1 – vedení sešitu

  Tělesná výchova
  10 – čtvrtletní aktivitu žáka (chování v hodinách Tv, úbor, aktivita, plnění pokynů, dodržování bezpečnosti atd.), nominace a účast na soutěžích AŠSK krajského a vyššího kola
  6 – nominace a účast na soutěžích AŠSK okresního kola
  4 – nominace a účast na soutěžích AŠSK okrskového kola
  3 – jednotlivé disciplíny z atletiky a gymnastiky, míčové hry
  1 – aktivita v hodině

  • 1. 9. 2021 – 31. 1. 2022 – šk. vyučování v 1. pololetí
  • 27. – 29. 10. 2021 – podzimní prázdniny
  • 23. 12. 2021 – 2. 1. 2022 – vánoční prázdniny
  • 4. 2. 2022 – pololetní prázdniny
  • 1. 2. – 30. 6. 2022 – šk. vyučování v 2. pololetí
  • 7. 3. – 13. 3. 2022 – jarní prázdniny
  • 14. 4. – 15. 4. 2022 – velikonoční prázdniny
  • 1. 7. – 31. 8. 2022 – hlavní prázdniny

  Divadlo – Leonardo da Vinci

  Vánoce v Brně

  Exkurze do planetária

  Thanksgiving

  Svatý Martin

  Třídní maskot

  Exkurze do Prahy

  Dne 2. června 2022 jsme společně s 5. A podnikli vlastivědnou exkurzi do Prahy. Museli jsme brzy ráno vstávat, abychom stihli autobus do Brna a poté vlak do Prahy. Cesta nám trvala více než čtyři hodiny.

  V Praze jsme viděli hodně zajímavých a známých památek. Navštívili jsme Pražský hrad a Chrám svatého Víta. Katedrála měla mozaiková okna a uvnitř to bylo velice rozsáhlé. Jsou zde uloženy i korunovační klenoty. Na velkém balkonu jsme si užívali výhled na Prahu a Petřínskou rozhlednu. Viděli jsme také hradní stráž.

  Z hradu jsme pokračovali Nerudovou ulicí na Kampu, kde žil Jan Werich. Byl tam park, takže jsme si chvíli odpočinuli a pak šli dál. Procházeli jsme kolem Lennonovy zdi, kde jsme si prohlédli povedené graffiti, a bylo tam dost básní proti násilí a válce. Pod Karlovým mostem jsme viděli značení, jak vysoká byla voda při povodních v roce 2002. Dále jsme pokračovali přes Karlův most, kde jsme viděli krásné sochy a krásný výhled na Vltavu. Přes Prašnou bránu jsme došli ke Staroměstskému orloji právě včas na odbíjení.

  Na konci výletu jsme navštívili největší hračkářství v Praze a některé děti ze třídy si šly koupit suvenýry. Pak jsme se přesunuli na Václavské náměstí, kde jsme si prohlédli sochu sv. Václava. Následně jsme si dali jídlo v KFC nebo McDonaldu, jelikož mnozí z nás už měli hlad. Potom jsme si u sochy sv. Václava udělali poslední fotku a vydali se na nádraží, abychom se mohli vrátit domů. Protože měl vlak 35 minut zpoždění, nestihli jsme v Brně první autobus a museli jsme čekat na další. Z Brna jsme tak vyrazili až ve 22.35 hod. V Pohořelicích si nás vyzvedli rodiče a odjeli jsme po dlouhém dni domů.

  Exkurzi jsme si všichni užili, moc se nám tam líbilo a chtěli bychom se do Prahy znovu vrátit.

  Žáci 5. B ZŠ Pohořelice

  Návštěva VIDA centra

  Přírodovědná exkurze se uskutečnila v pátek 4. března, kdy jsme vyrazili vstříc novým poznatkům, které nám sama příroda nabízí. Děti se mohly po dobu tří hodin volně pohybovat po expozici a prostřednictvím interaktivních stanovišť si vyzkoušet třeba moderovat počasí, rozpoutat tornádo nebo se dostat do nitra obrovského srdce. Kdo měl zájem, mohl se vydat po stopách Holmese a rozluštit tajnou šifru nebo navštívit představení Science show plné zábavných pokusů. Byl to pro nás den zejména nových objevů, ale také zábavy a společně stráveného času. 

  Děkujeme VIDO! Budeme se těšit zase někdy příště. 

  VÝZKUMNÁ ČINNOST V HODINÁCH INFORMATIKY

  V hodinách informatiky se žáci 5. A učili třídit a zpracovávat data. Poznatky zúročili ve výzkumu, který provedli v celém 5. ročníku naší školy. Zajímalo je, jaký školní předmět je mezi žáky nejoblíbenější, jaké jídlo a zmrzlinu mají nejraději, která barva v oblíbenosti vede či jaké zvíře by si vybrali za domácího mazlíčka.

  Každá výzkumná skupina nejprve vytvořila dotazník v Google Forms, který poslala spolužákům na jejich školní e-maily. V rámci výzkumu žáci oslovili přes 60 respondentů. Po sbírání dat nastala fáze jejich zpracování. Žáci z nich vytvořili přehledné tabulky, ze kterých vygenerovali grafy. Výsledky výzkumu následně prezentovali před třídou.

  Ukázalo se, že děti mají rády pohyb, nejoblíbenějším předmětem žáků 5. ročníku je tělesná výchova. V rámci příchutí zmrzliny zvítězila vanilka a nejoblíbenějším jídlem se stal řízek s hranolky. Status nejoblíbenější barvy získala černá a jako domácí zvíře zvítězil na celé čáře pes. Pokud Vás zajímají podrobnější výsledky, můžete se na ně podívat po rozkliknutí jednotlivých odkazů. Žáci totiž výsledky zpracovali do přehledných online prezentací.

  Mgr. Martina Kozderová

  Nejoblíbenější domácí zvíře

  Nejoblíbenější jídlo

  Nejoblíbenější příchuť zmrzliny

  Nejoblíbenější barva

  Nejoblíbenější školní předmět

  Poslední aktuality

 • Učitelé

  • Oksana Hájková
   Třídní učitelka