5. A

 • Třída 5. A

  Třídní učitelka: Mgr. Oksana Hájková

  E-mail: oksana.hajkova@zspohorelice.cz

  Tel.: 516 528 705

  Počet dětí: 19

  Budova: Dlouhá 35 – nová budova

  Nástěnka

 • 7.55 – 8.40 8.50 – 9.35 9.50 – 10.35   10.45 – 11.30 11.40 – 12.25
  Pondělí
  Úterý
  Středa
  Čtvrtek
  Pátek  –
  • Český jazyk: Mgr. Oksana Hájková
  • Anglický jazyk: David Kratochvíl, Mgr. Blanka Sanytrová
  • Matematika: Mgr. Oksana Hájková
  • Informatika: Mgr. Martina Kozderová
  • Vlastivěda: Mgr. Oksana Hájková
  • Přírodověda: Mgr. Oksana Hájková
  • Hudební výchova: Tereza Vedralová
  • Tělesná výchova: Mgr. Oksana Hájková
  • Výtvarná výchova: Mgr. Oksana Hájková
  • Pracovní činnosti: Mgr. Oksana Hájková

  Rozdělení vah

  Váhy známek jsou orientační, konečnou váhu určuje vyučující.

  Čeština:
  10 – čtvrtletní a pololetní písemné práce
  6 – velké společné diktáty, mluvnické souhrnné prověrky
  4 – diktáty (celé věty), slohová práce, ústní zkoušení
  3 – pravopisná cvičení (pouze 1 pravopisný jev), mluvnické prověrky z jedné látky, čtenářský deník, referát o knize, recitace, čtení, mluvní cvičení
  1 – aktivita v hodině, doplňovací cvičení, samostatná práce v PS, krátké slohové úkoly

  Matematika:
  10 – čtvrtletní a pololetní písemné práce
  6 – větší prověrka (45 min)
  4 – souhrnná prověrka
  3 – složitější příklady, test na různé jevy, test z geometrie, velké ústní zkoušení
  1 – aktivita v hodině, jednoduchý test (příklady jednoho typu), ústní zkoušení z jednoho jevu, samostatná práce, jednoduché rýsování

  Angličtina:
  10 – čtvrtletní a pololetní písemné práce
  6 – ústní zkoušení, projekty a rozhovory (vše v rozsahu, který se dá označit jako velký, tzn. zkoušení z několika gramat. jevů, vět, odpovědí na otázky apod., projekty tvořené jako samostatná práce a rozhovory, kdy žák mluví samostatně bez textu)
  4 – písemné zkoušení, malý rozhovor, monotematická písemka na gramatické jevy, standardizované testy doplněné dalšími jevy
  3 – písemná práce, větší slovíčka nebo slovní spojení, standardizované testy, malé projekty a referáty, čtení s překladem
  1 – pětiminutovky, krátká slovíčka (10 – 12 výrazů), doplňovací cvičení, práce v hodině, píseň nebo báseň, samostatná práce v PS, krátké ústní úkoly

  Vlastivěda, přírodověda:
  10 – čtvrtletní a pololetní písemné práce
  6 – ústní zkoušení, souhrnné prověrky (45 min)
  4 – prověrky
  3 – test s výběrem z možností, projekt, orientace na mapě, poznávání rostlin
  1 – aktivita v hodině, samostatná práce v PS, obrázek

  Výtvarná výchova, pracovní činnosti:
  4 – výrobek, výkres
  1 – drobný výtvor

  • 1. 9. 2021 – 31. 1. 2022 – šk. vyučování v 1. pololetí
  • 27. – 29. 10. 2021 – podzimní prázdniny
  • 23. 12. 2021 – 2. 1. 2022 – vánoční prázdniny
  • 4. 2. 2022 – pololetní prázdniny
  • 1. 2. – 30. 6. 2022 – šk. vyučování v 2. pololetí
  • 7. 3. – 13. 3. 2022 – jarní prázdniny
  • 14. 4. – 15. 4. 2022 – velikonoční prázdniny
  • 1. 7. – 31. 8. 2022 – hlavní prázdniny

  Poslední aktuality

  • Vyrazili jsme za lamami
   Třídy 5. A a 5. B se na červnovou exkurzi moc těšily. Jak by taky ne, vyrazili jsme za krásnými zvířaty, za lamami. [...]
  • Život 5. A v obrazech
   V přiložené fotogalerii můžete nahlédnout do života 5. A. Při kliknutí na tento odkaz zjistíte, jak vypadá propojení výtvarné výchovy, českého [...]
  • QR kódujeme
   Na začátku května jsme si v 5. A výuku zpestřili QR kódy, dvourozměrnými čárovými kódy, které vznikly v Japonsku a jsou v dnešní době využívány např. k úhradě [...]
  • Dalton online?
   Když se děti zmínily, že je škoda, že nemáme dalton, řekla jsem si, proč si ho vlastně nezkusit online. Dali [...]
  • Den s Integrovaným záchranným systémem
   Rádi vzpomínáme na pátek 18. září, kdy město Pohořelice pro žáky 5. ročníku uspořádalo výukovou akci s názvem „Bezpečnější Pohořelice“. Počasí nám přálo, [...]
  • V 5. A se básnilo
   Že je to v 5. A samé básnické střevo, se přesvědčíte v přiložené galerii. Co k tomu dodat? Snad jen: „Přejeme příjemné počtení.“
 • Učitelé

  • Oksana Hájková
   Třídní učitelka