5. A

 • Třída 5. A

  Třídní učitelka: Mgr. Kateřina Pikulová

  Mail: katerina.pikulova@zspohorelice.cz

  Tel.: 519 424 551

  Počet dětí: 26

  Budova: Dlouhá 35 

  Nástěnka

  • 3. 9. zahájení školního roku
 •  

  7.55 – 8.40 8.50 – 9.35 9.50 – 10.35   10.45 – 11.30 11.40 – 12.25
  Pondělí Inf Aj Čj M  Čj
  Úterý Čj Pří Tv Aj M
  Středa Čj Vl Čj M
  Čtvrtek M Čj Tv Pří Aj
  Pátek Vv Vv Tv Čj  Hv
  • Český jazyk: Mgr. Kateřina Pikulová
  • Anglický jazyk: Mgr. Martina Kozderová, Mgr. Radka Horníčková, Mgr. Monika Ježová, Mgr. Klára Schönwälderová
  • Matematika: Lucie Bindzarová
  • Informatika: Mgr. Jiří Janíček, Mgr. Jana Mertlíková
  • Vlastivěda: Mgr. Kateřina Pikulová
  • Přírodověda: Mgr. Kateřina Pikulová
  • Hudební výchova: BcA. Barbora Kopečková
  • Tělesná výchova: Mgr. Stanislav Polák MBA
  • Výtvarná výchova: Mgr. Kateřina Pikulová
  • Pracovní činnosti: Mgr. Martina Kozderová
  • 3. 9. 2018 – 31. 1. 2019 – šk. vyučování v 1. pololetí
  • 29. – 30. 10. 2018 – podzimní prázdniny
  • 22. 12. 2018 – 2. 1. 2019  – vánoční prázdniny
  • 1. 2. 2019 – pololetní prázdniny
  • 2. 2. – 28. 6. 2019 – šk. vyučování v 2. pololetí
  • 11. 2. – 17. 2. 2019 – jarní prázdniny
  • 18. 4. – 19. 4. 2019 – velikonoční prázdniny
  • 29. 6. – 1. 9. 2019 – hlavní prázdniny

  Český jazyk
  10/C – čtvrtletní a pololetní písemné práce, standardy
  6/U – velké společné diktáty, mluvnické souhrnné prověrky
  4/P – diktáty (celé věty), slohová práce, velké ústní zkoušení
  3/R – pravopisná cvičení (slovní spojení na 1 pravopisný jev), mluvnické prověrky z jedné látky, malé ústní zkoušení, čtenářský deník, referát o knize, recitace, čtení, mluvní cvičení
  1/5 – aktivita v hodině, doplňovací cvičení, samostatná práce v PS, domácí úkoly, krátké slohové úkoly, skupinová práce, vedení sešitů

  Matematika
  Obtížnost úkolů a váhu známek posoudí jednotlivý vyučující.
  10/C – čtvrtletní a pololetní písemné práce, standardy
  6/U – větší prověrka (45 min)
  4/P – souhrnná prověrka
  3/R – složitější příklady, test na různé jevy, test z geometrie, velké ústní zkoušení
  1/5 – aktivita v hodině, domácí úkoly, vedení sešitů, jednoduchý test (příklady jednoho typu), ústní zkoušení z 1 jevu, samostatná práce, jednoduché rýsování

  Anglický jazyk
  10/C – čtvrtletní a pololetní písemné práce, standardy
  6/U – ústní zkoušení, projekty a rozhovory (vše v rozsahu, který se dá označit jako velký, tzn. zkoušení z několika gramat. jevů, vět, odpovědí na otázky apod., projekty tvořené jako samostatná práce a rozhovory, kdy mluví samostatně bez textu)
  4/P – písemné zkoušení, malý rozhovor, monotematická písemka na gramatické jevy, u předtištěných písemek za lekcí se použije v případě, že písemka je ještě dál doplněna dalšími cvičeními
  3/R – písemná práce, 15-minutová písemka, větší slovíčka nebo slovní spojení, předtištěné písemky za lekcemi – standardizovaná, malé projekty a referáty, čtení s překladem
  1/5 – 5-minutovky, krátká slovíčka (10 – 12 výrazů), doplňovací cvičení, práce v hodině, píseň nebo báseň, domácí úkoly, samostatná práce v PS, krátké ústní úkoly
  Vlastivěda, přírodověda
  10/C – čtvrtletní a pololetní písemné práce
  6/U – ústní zkoušení, souhrnné prověrky (45 min)
  4/P – prověrky
  3/R – test s výběrem z možností, projekt, orientace na mapě, poznávání rostlin
  1/5 – aktivita v hodině, samostatná práce v PS, domácí úkoly, referát, vedení sešitů, obrázek

  Adaptační pobyt

  Poslední aktuality

 • Učitelé

  • Kateřina Pikulová
   Třídní učitelka

   Ráda pracuji s dětmi, proto studium učitelství (Český jazyk – Německý jazyk) bylo pro mě jasnou volbou. Na ZŠ Pohořelice učím druhým rokem. Zajímá mě alternativní vyučování, zejména Daltonský plán. Volný čas trávím na procházkách nebo tvořením se svými dvěma dcerami, jízdou na kole a v zimě lyžováním.