5. A

 • Třída 5. A

  Třídní učitelka: Mgr. Martina Kozderová

  Asistentka pedagoga: Anna Procházková

  E-mail: martina.kozderova@zspohorelice.cz

  Tel.: 516 528 707

  Počet dětí: 22

  Budova: Dlouhá 35 

  O naší třídě

  „Škola je hezká, moderní a vyzdobená. Líbí se mi výhled ze školy.“ Tobiáš

  „Miluju školu, protože se tam učím, a miluju informatiku. A hlavně ve škole potkávám kamarády.“ Pavel

  „Líbí se mi, že je tu sranda. Líbí se mi, že tu jsou hodní spolužáci.“ Mariana

  „Naše třída je super, je tu sranda a zábava. Děláme tu různé úkoly, povídáme si, malujeme a vyrábíme. Tuhle třídu si budu pamatovat celý svůj život.“ Ema

   „Všichni jsou nejlepší. Vždycky se těším do školy.“ Lenka

  • Český jazyk: Mgr. Martina Kozderová
  • Anglický jazyk: Gabriela Plechatá, Petra Valášková
  • Matematika: Mgr. Martina Kozderová
  • Informatika: Mgr. Martina Kozderová, Mgr. Veronika Dorotíková
  • Vlastivěda: Mgr. Lucie Hrabovská
  • Přírodověda: Mgr. Lucie Hrabovská
  • Hudební výchova: Mgr. Yvona Kardošová
  • Tělesná výchova: Michal Řeřucha
  • Výtvarná výchova: Mgr. Martina Kozderová
  • Pracovní činnosti: Mgr. Andrea Švecová

  Rozdělení vah

  Váhy známek jsou orientační, konečnou váhu určuje vyučující.

  Čeština:
  6 – čtvrtletní a pololetní písemné práce, velké společné diktáty, mluvnické souhrnné prověrky
  4 – diktáty (celé věty), slohová práce, ústní zkoušení
  3 – pravopisná cvičení (pouze 1 pravopisný jev), mluvnické prověrky z jedné látky, čtenářský deník, referát o knize, recitace, čtení, mluvní cvičení
  1 – aktivita v hodině, doplňovací cvičení, samostatná práce v PS, krátké slohové úkoly

  Matematika:
  6 – čtvrtletní a pololetní písemné práce, větší prověrka (45 min)
  4 – souhrnná prověrka
  3 – složitější příklady, test na různé jevy, test z geometrie, velké ústní zkoušení
  1 – aktivita v hodině, jednoduchý test (příklady jednoho typu), ústní zkoušení z jednoho jevu, samostatná práce, jednoduché rýsování

  Angličtina:
  6 – větší prověrka (45 min), ústní zkoušení, projekty a rozhovory (vše v rozsahu, který se dá označit jako velký, tzn. zkoušení z několika gramat. jevů, vět, odpovědí na otázky apod., projekty tvořené jako samostatná práce a rozhovory, kdy žák mluví samostatně bez textu)
  4 – písemné zkoušení, malý rozhovor, monotematická písemka na gramatické jevy, standardizované testy doplněné dalšími jevy
  3 – písemná práce, větší slovíčka nebo slovní spojení, standardizované testy, malé projekty a referáty, čtení s překladem
  1 – pětiminutovky, krátká slovíčka (10 – 12 výrazů), doplňovací cvičení, práce v hodině, píseň nebo báseň, samostatná práce v PS, krátké ústní úkoly

  Vlastivěda, přírodověda:
  6 – ústní zkoušení, souhrnné prověrky (45 min)
  4 – prověrky
  3 – test s výběrem z možností, projekt, orientace na mapě, poznávání rostlin
  1 – aktivita v hodině, samostatná práce v PS, obrázek

  Informatika:
  4 – prověrka
  1 – malý test, aktivita v hodině

  Výtvarná výchova, pracovní činnosti:
  4 – výrobek, výkres
  1 – drobný výtvor

  Hudební výchova:
  10 – referát
  4 – test
  1 – vedení sešitu

  Tělesná výchova
  10 – čtvrtletní aktivitu žáka (chování v hodinách Tv, úbor, aktivita, plnění pokynů, dodržování bezpečnosti atd.), nominace a účast na soutěžích AŠSK krajského a vyššího kola
  6 – nominace a účast na soutěžích AŠSK okresního kola
  4 – nominace a účast na soutěžích AŠSK okrskového kola
  3 – jednotlivé disciplíny z atletiky a gymnastiky, míčové hry
  1 – aktivita v hodině

  • 1. 9. 2022 – 31. 1. 2023 – šk. vyučování v 1. pololetí
  • 26. – 28. 10. 2022 – podzimní prázdniny
  • 23. 12. 2022 – 2. 1. 2023 – vánoční prázdniny
  • 3. 2. 2023 – pololetní prázdniny
  • 1. 2. – 30. 6. 2023 – šk. vyučování v 2. pololetí
  • 13. 3. – 19. 3. 2023 – jarní prázdniny
  • 6. – 10. 4. 2023 – velikonoční prázdniny
  • 1. 7. – 3. 9. 2023 – hlavní prázdniny

  Exkurze do brněnského planetária
  Ve čtvrtek 5. ledna naše škola zavítala na návštěvu Hvězdárny a planetária Brno, kde měli žáci zajištěný program s názvem Cesta sluneční soustavou. Před začátkem programu jsme se vydali do vědeckého parčíku před planetáriem, kde měli žáci možnost osobně si vyzkoušet několik fyzikálních jevů. Především nás zaujalo vážení se a porovnávání vlastní hmotnosti na planetách sluneční soustavy. Paní učitelky se tohoto pokusu raději nezúčastnily. Po svačince a zakoupení suvenýrů konečně nadešel čas na tu největší zábavu a my se usadili na polohovatelné sedačky v digitáriu. První část programu byla zaměřená na noční oblohu a pozorovali jsme hvězdy a blízké planety. Některým se z toho až hlava zatočila. Žáci nás mile překvapili, rozeznávali mnohá souhvězdí a ani záludnější otázky nebyly na obtíž. Ke konci programu se žáci podrobněji seznámili s planetami a dalšími tělesy pohybujícími se v naší sluneční soustavě. Plni dojmů jsme se vrátili zpátky do školy a večer si nechali zdát o cestování vesmírem.
  Radka Horníčková

  Vánoční jarmark
  Vánoce jsou kouzelným obdobím, ve kterém rodiny a přátelé rádi tráví čas spolu. Že je tomu tak, potvrdil i vánoční jarmark 3. B a všech tříd 4. a 5. ročníku. Děti už od listopadu vyráběly v hodinách výtvarné výchovy a pracovních činností různé drobnosti, které si pak jejich rodina a kamarádi mohli koupit na odpoledním jarmarku 12. prosince. Většina předmětů byla vyrobena s vánoční tématikou, mohli jste si tak pořídit různé svícny a svíčky, andělíčky, ozdoby všech tvarů a barev, přáníčka nebo něco pro štěstí do nového roku. V průběhu akce také vystoupili zpěváci a zpěvačky pod vedením paní učitelky Kardošové a účastníky jarmarku naladili na vánoční notu. Přišla spousta lidí, děti nadšeně prodávaly a návštěvníci nakupovali a povídali si se známými. Strávili jsme tak všichni spolu příjemné vánoční odpoledne.

  MASOPUST

  Výlet do vesmíru
  V lednu se 5. A vypravila do vesmíru. K průletu sluneční soustavou nám posloužily anilinky a tempery, aby ale náš zážitek byl ještě větší a reálnější, využili jsme možnosti virtuální reality. Kdo by nechtěl létat z planety na planetu, podívat se na Zemi z povrchu Měsíce nebo nahlédnout do černé díry. Návštěva planetária nás inspirovala k návrhům vlastních souhvězdí, pomůcky nám k tomu zapůjčila paní učitelka Horníčková, která nám i ukázala, jak si můžeme vytvořit fáze měsíce pomocí sušenek Oreo, z toho jsme měli největší radost. Znalosti nabyté v hodinách vlastivědy jsme pak zúročili v plnění náročných úkolů, kdy jsme skládali puzzle, řešili křížovky a různé interaktivní úkoly a hráli Riskuj plné náročných otázek. Odpočinek u videí na YouTube, kde jsme se mohli podívat, jak startuje raketoplán nebo jak se žije na vesmírné stanici, byl opravdu zasloužený.

  Mikuláš, andělé a čerti

  Halloween
  I když není Halloween českým svátkem, děti ho zbožňují, proto jsme ho i letos zvolili jako téma říjnového daltonu. Děti připravily dobroty, oblékly kostýmy, a učení tak bylo veselé. Řešili jsme úkoly z matematiky, češtiny a angličtiny a zbyl čas i na čtení a vyprávění strašidelných příběhů. Jako památka nám zůstala krásně vyzdobená třída, kterou děti připravily jako překvapení pro paní učitelky, moc se jim to povedlo.

  Za svatým Václavem

  Státní svátek na počest našeho patrona svatého Václava jsme si zpestřili daltonskou výukou. Nejdůležitější informace jsme si připomněli prací s textem a pomocí QR kódů jsme vyřešili zapeklitou křížovku. Za odměnu jsme si všichni vyrobili svatováclavskou korunu. Podívejte se, jak nám to sluší.

  Svatý Martin

  Záložka do knihy spojuje školy

  Každý podzim nám dělá radost projekt Záložka do knihy spojuje školy, který pořádá Národný inštitút vzdelávania a mládeže v Bratislave ve spolupráci s Knihovnou Jiřího Mahena v Brně. Letos se uskutečnil již 13. ročník s tématem „Můj literární příběh čeká na Tvoje přečtení“.
  Tentokrát se zúčastnili žáci 4. a 5. tříd a 3. B a alespoň virtuálně pomocí webových stránek navštívili Základní školu v Miloslavově kousek od Bratislavy, která nám byla do projektu vybrána jako partnerská. Na začátku listopadu tak slovenským dětem putovaly krásné záložky, které pro ně vyrobili naši žáci, ti pak na oplátku dostali každý svou záložku od slovenského dítěte. Záložky jsou plné obrázků z oblíbených knížek a milých vzkazů od dětí. Je radost, když je zahlédneme v knihách a čítankách, a vidíme, že je děti používají a že jim opakovaně dělají radost.

  Slovní druhy – kvarteto

  Procvičování s quizlet

  Moje nejoblíbenější hračka

  Stavba slova

  Kahoot! – Vybarvujeme obrázek pomocí násobilky

  Math Duel

  Jednotky

  Měříme délku

  Procvičování na umimematiku.cz

  Kroužek informatiky – VEX 123 – logické úkoly s parkovištěm
  Odkazy na videa, kdy žáci úspěšně zaparkovali vexy:
  VEX 123 – PARKOVIŠTĚ – BRUNO A SAŠA
  VEX 123 – PARKOVIŠTĚ – ELIŠKA, ŠIMON A TOBY

  Kroužek informatiky – VEX 123

  Kroužek informatiky – virtuální realita

  Kroužek informatiky – programování s Blue-boty

  Bobřík informatiky

  Tvorba prezentací online

  Kreslíme online

  Vánoční tvoření

  Poslední aktuality

 • Učitelé

  • Martina Kozderová
   Třídní učitelka

   V pohořelické škole působím od roku 2011. Původně jsem vystudovala učitelství druhého stupně, více mě však zaujala práce na prvním stupni s mladšími žáky. Baví mě alternativní způsoby výuky, např. dalton, projekty nebo činnostní učení, k propojení jednotlivých předmětů využívám technického zázemí naší školy. Ve volném čase ráda luštím logické úkoly, čtu, cestuji a trávím čas s rodinou a přáteli.

  • Anna Procházková
   Asistentka pedagoga