5. A

 • Třída 5. A

  Třídní učitelka: Mgr. Martina Kozderová

  E-mail: martina.kozderova@zspohorelice.cz

  Tel.: 516 528 707

  Počet dětí: 19

  Budova: Dlouhá 35

  O naší třídě

  „Mám ráda naši třídu, protože jsme každý jiný a je tady sranda. Každý den je tu příjemný, třeba když je den blbec, rychle to přejde. Vždy je s touhle třídou hezký den, i když prší.“
  Martina

  „Můžu tady trávit čas s kamarády. Líbí se mi interaktivní tabule.“
  Tadeáš

  „Na naší třídě V. A se mi líbí, že s ní není nuda. A k tomu je zábavná. A mám tady spoustu přátel.“
  Michaela

  „Baví mě být ve škole s kamarády a učitelkou. Baví mě se učit.“
  Jakub K.

  „Líbí se mi, že jsme nejšílenější třída na světě. Líbí se mi, že máme novou třídu. Naše židle jsou mega pohodlné.“
  Jakub O.

 • 7.55 – 8.40 8.50 – 9.35 9.50 – 10.35   10.45 – 11.30 11.40 – 12.25
  Pondělí Čj M M Aj  Inf
  Úterý M Aj Vl Tv Čj
  Středa Aj Čj Pří Vv Vv
  Čtvrtek Hv M Čj Tv Čj
  Pátek Tv Čj Pří Čj
  • Český jazyk: Mgr. Martina Kozderová
  • Anglický jazyk: Mgr. Kateřina Kašpárková
  • Matematika:Mgr. Martina Kozderová
  • Informatika: Mgr. Martina Kozderová
  • Vlastivěda: Mgr. Martina Kozderová
  • Přírodověda: Mgr. Martina Kozderová
  • Hudební výchova: Mgr. Radka Horníčková
  • Tělesná výchova: Mgr. Jiří Bulant
  • Výtvarná výchova: Mgr. Martina Kozderová
  • Pracovní činnosti: Mgr. Bc. Aneta Doležalová

  Rozdělení vah

  Váhy známek jsou orientační, konečnou váhu určuje vyučující.

  Čeština:
  10 – čtvrtletní a pololetní písemné práce
  6 – velké společné diktáty, mluvnické souhrnné prověrky
  4 – diktáty (celé věty), slohová práce, ústní zkoušení
  3 – pravopisná cvičení (pouze 1 pravopisný jev), mluvnické prověrky z jedné látky, čtenářský deník, referát o knize, recitace, čtení, mluvní cvičení
  1 – aktivita v hodině, doplňovací cvičení, samostatná práce v PS, krátké slohové úkoly

  Matematika:
  10 – čtvrtletní a pololetní písemné práce
  6 – větší prověrka (45 min)
  4 – souhrnná prověrka
  3 – složitější příklady, test na různé jevy, test z geometrie, velké ústní zkoušení
  1 – aktivita v hodině, jednoduchý test (příklady jednoho typu), ústní zkoušení z jednoho jevu, samostatná práce, jednoduché rýsování

  Angličtina:
  10 – čtvrtletní a pololetní písemné práce
  6 – ústní zkoušení, projekty a rozhovory (vše v rozsahu, který se dá označit jako velký, tzn. zkoušení z několika gramat. jevů, vět, odpovědí na otázky apod., projekty tvořené jako samostatná práce a rozhovory, kdy žák mluví samostatně bez textu)
  4 – písemné zkoušení, malý rozhovor, monotematická písemka na gramatické jevy, standardizované testy doplněné dalšími jevy
  3 – písemná práce, větší slovíčka nebo slovní spojení, standardizované testy, malé projekty a referáty, čtení s překladem
  1 – pětiminutovky, krátká slovíčka (10 – 12 výrazů), doplňovací cvičení, práce v hodině, píseň nebo báseň, samostatná práce v PS, krátké ústní úkoly

  Vlastivěda, přírodověda:
  10 – čtvrtletní a pololetní písemné práce
  6 – ústní zkoušení, souhrnné prověrky (45 min)
  4 – prověrky
  3 – test s výběrem z možností, projekt, orientace na mapě, poznávání rostlin
  1 – aktivita v hodině, samostatná práce v PS, obrázek

  Výtvarná výchova, pracovní činnosti:
  4 – výrobek, výkres
  1 – drobný výtvor

  Čtenářský deník
  1. pololetí
  1. čtenářský deník – do 30. října
  2. čtenářský deník – do 14. prosince
  dobrovolný čtenářský deník – do 11. ledna
  2. pololetí
  1. čtenářský deník – do 29. března
  2. čtenářský deník – do 31. května
  dobrovolný čtenářský deník – do 14. června

  Pomůcky:
  Pouzdro: pero, tužky (č. 1 na kreslení, č. 3 do geometrie), ořezávátko, pastelky, kružítko, nůžky, lepidlo, dlouhé pravítko, pravítko s ryskou

  výtvarný kufřík nebo krabice: pracovní zástěra/staré triko, igelit na půl lavice, tempery, vodovky, paleta, kalíšek na vodu, štětec (tenký a tlustý), štětec plochý (tenký a tlustý), plastelína, voskovky, barevné papíry, dřevěné kuchyňské špejle se špičkou

  • 1. 9. 2020 – 28. 1. 2021 – šk. vyučování v 1. pololetí
  • 29. – 30. 10. 2020 – podzimní prázdniny
  • 23. 12. 2020 – 3. 1. 2021  – vánoční prázdniny
  • 29. 1. 2021 – pololetní prázdniny
  • 1. 2. – 30. 6. 2021 – šk. vyučování v 2. pololetí
  • 22. 2. – 28. 2. 2021 – jarní prázdniny
  • 1. 4. – 2. 4. 2021 – velikonoční prázdniny
  • 1. 7. – 31. 8. 2021 – hlavní prázdniny

  Všehochuť :)

  Dalton online?

  Když se děti zmínily, že je škoda, že nemáme dalton, řekla jsem si, proč si ho vlastně nezkusit online. Dali jsme si premiéru na Škaredou středu a tématem byly Velikonoce. Jak jinak, když jsme byli uprostřed pašijového týdne.

  I přes náročnost online prostředí a občasné technické problémy se nám podařilo skoro vše, co při běžném daltonu ve škole. Hráli jsme si s písmenky, seznámili jsme se s velikonočním říkankami a popovídali jsme si o velikonočních tradicích. V samostatné práci jsme utíkali před šíleným zajícem v únikové hře, osvěžili jsme si angličtinu, vybarvovali jsme omalovánky. Zvládli jsme si i vyrobit dekoraci na velikonoční stůl.

  Ač se nám první online dalton povedl, shodli jsme se na konci, že ve škole je to lepší. I když jsme si snažili navzájem pomáhat a poradit, práci v kolektivu nám online prostředí nahradit nemohlo. Doufáme, že další dalton prožijeme opět ve škole, už se na něj těšíme. Kdybyste si chtěli zahrát únikovou hru s námi, můžete zde.

  Za 5. A Mgr. Martina Kozderová

  Jak se nám dařil náš první akrostich:

  VESMÍR

  TROPY A SUBTROPY

  Výtvarná výchova: Vlasy

  Výtvarná výchova: Ptáci na drátě

  QR kódujeme

  Na začátku května jsme si v 5. A výuku zpestřili QR kódy, dvourozměrnými čárovými kódy, které vznikly v Japonsku a jsou v dnešní době využívány např. k úhradě plateb na internetu, k placení faktur nebo ke sdílení hesla k wi-fi. Jejich výhodou totiž je, že můžou zprostředkovat internetový odkaz nebo text a aplikace na jejich čtení jsou zdarma.

  V matematice jsme se s jejich pomocí pustili do objevování rozloh kontinentů. Se zjištěnými číselnými údaji jsme počítali a procvičovali jsme si tak písemné sčítání a odčítání. V češtině jsme si zahráli únikovou hru, kdy nás kódy provedly interaktivními cvičeními s tématem přídavných jmen. Zdárně vyřešit všechna náročná cvičení a uniknout se nakonec povedlo všem týmům.

  Poslední aktuality

 • Učitelé