5. A

 • Třída 5. A

  Třídní učitelka: Mgr. Martina Kozderová

  Asistentka pedagoga: Anna Procházková

  E-mail: martina.kozderova@zspohorelice.cz

  Tel.: 516 528 707

  Počet dětí: 22

  Budova: Dlouhá 35 

  O naší třídě

  „Škola je hezká, moderní a vyzdobená. Líbí se mi výhled ze školy.“ Tobiáš

  „Miluju školu, protože se tam učím, a miluju informatiku. A hlavně ve škole potkávám kamarády.“ Pavel

  „Líbí se mi, že je tu sranda. Líbí se mi, že tu jsou hodní spolužáci.“ Mariana

  „Naše třída je super, je tu sranda a zábava. Děláme tu různé úkoly, povídáme si, malujeme a vyrábíme. Tuhle třídu si budu pamatovat celý svůj život.“ Ema

   „Všichni jsou nejlepší. Vždycky se těším do školy.“ Lenka

  • Český jazyk: Mgr. Martina Kozderová
  • Anglický jazyk: Gabriela Plechatá, Petra Valášková
  • Matematika: Mgr. Martina Kozderová
  • Informatika: Mgr. Martina Kozderová, Mgr. Veronika Dorotíková
  • Vlastivěda: Mgr. Lucie Hrabovská
  • Přírodověda: Mgr. Lucie Hrabovská
  • Hudební výchova: Mgr. Yvona Kardošová
  • Tělesná výchova: Michal Řeřucha
  • Výtvarná výchova: Mgr. Martina Kozderová
  • Pracovní činnosti: Mgr. Andrea Švecová

  Rozdělení vah

  Váhy známek jsou orientační, konečnou váhu určuje vyučující.

  Čeština:
  6 – čtvrtletní a pololetní písemné práce, velké společné diktáty, mluvnické souhrnné prověrky
  4 – diktáty (celé věty), slohová práce, ústní zkoušení
  3 – pravopisná cvičení (pouze 1 pravopisný jev), mluvnické prověrky z jedné látky, čtenářský deník, referát o knize, recitace, čtení, mluvní cvičení
  1 – aktivita v hodině, doplňovací cvičení, samostatná práce v PS, krátké slohové úkoly

  Matematika:
  6 – čtvrtletní a pololetní písemné práce, větší prověrka (45 min)
  4 – souhrnná prověrka
  3 – složitější příklady, test na různé jevy, test z geometrie, velké ústní zkoušení
  1 – aktivita v hodině, jednoduchý test (příklady jednoho typu), ústní zkoušení z jednoho jevu, samostatná práce, jednoduché rýsování

  Angličtina:
  6 – větší prověrka (45 min), ústní zkoušení, projekty a rozhovory (vše v rozsahu, který se dá označit jako velký, tzn. zkoušení z několika gramat. jevů, vět, odpovědí na otázky apod., projekty tvořené jako samostatná práce a rozhovory, kdy žák mluví samostatně bez textu)
  4 – písemné zkoušení, malý rozhovor, monotematická písemka na gramatické jevy, standardizované testy doplněné dalšími jevy
  3 – písemná práce, větší slovíčka nebo slovní spojení, standardizované testy, malé projekty a referáty, čtení s překladem
  1 – pětiminutovky, krátká slovíčka (10 – 12 výrazů), doplňovací cvičení, práce v hodině, píseň nebo báseň, samostatná práce v PS, krátké ústní úkoly

  Vlastivěda, přírodověda:
  6 – ústní zkoušení, souhrnné prověrky (45 min)
  4 – prověrky
  3 – test s výběrem z možností, projekt, orientace na mapě, poznávání rostlin
  1 – aktivita v hodině, samostatná práce v PS, obrázek

  Informatika:
  4 – prověrka
  1 – malý test, aktivita v hodině

  Výtvarná výchova, pracovní činnosti:
  4 – výrobek, výkres
  1 – drobný výtvor

  Hudební výchova:
  10 – referát
  4 – test
  1 – vedení sešitu

  Tělesná výchova
  10 – čtvrtletní aktivitu žáka (chování v hodinách Tv, úbor, aktivita, plnění pokynů, dodržování bezpečnosti atd.), nominace a účast na soutěžích AŠSK krajského a vyššího kola
  6 – nominace a účast na soutěžích AŠSK okresního kola
  4 – nominace a účast na soutěžích AŠSK okrskového kola
  3 – jednotlivé disciplíny z atletiky a gymnastiky, míčové hry
  1 – aktivita v hodině

  • 1. 9. 2022 – 31. 1. 2023 – šk. vyučování v 1. pololetí
  • 26. – 28. 10. 2022 – podzimní prázdniny
  • 23. 12. 2022 – 2. 1. 2023 – vánoční prázdniny
  • 3. 2. 2023 – pololetní prázdniny
  • 1. 2. – 30. 6. 2023 – šk. vyučování v 2. pololetí
  • 13. 3. – 19. 3. 2023 – jarní prázdniny
  • 6. – 10. 4. 2023 – velikonoční prázdniny
  • 1. 7. – 3. 9. 2023 – hlavní prázdniny

  Halloween
  I když není Halloween českým svátkem, děti ho zbožňují, proto jsme ho i letos zvolili jako téma říjnového daltonu. Děti připravily dobroty, oblékly kostýmy, a učení tak bylo veselé. Řešili jsme úkoly z matematiky, češtiny a angličtiny a zbyl čas i na čtení a vyprávění strašidelných příběhů. Jako památka nám zůstala krásně vyzdobená třída, kterou děti připravily jako překvapení pro paní učitelky, moc se jim to povedlo.

  Za svatým Václavem

  Státní svátek na počest našeho patrona svatého Václava jsme si zpestřili daltonskou výukou. Nejdůležitější informace jsme si připomněli prací s textem a pomocí QR kódů jsme vyřešili zapeklitou křížovku. Za odměnu jsme si všichni vyrobili svatováclavskou korunu. Podívejte se, jak nám to sluší.

  Svatý Martin

  Záložka do knihy spojuje školy

  Moje nejoblíbenější hračka

  Stavba slova

  Měříme délku

  Procvičování na umimematiku.cz

  Bobřík informatiky

  Tvorba prezentací online

  Poslední aktuality

 • Učitelé

  • Martina Kozderová
   Třídní učitelka

   V pohořelické škole působím od roku 2011. Původně jsem vystudovala učitelství druhého stupně, více mě však zaujala práce na prvním stupni s mladšími žáky. Baví mě alternativní způsoby výuky, např. dalton, projekty nebo činnostní učení, k propojení jednotlivých předmětů využívám technického zázemí naší školy. Ve volném čase ráda luštím logické úkoly, čtu, cestuji a trávím čas s rodinou a přáteli.

  • Anna Procházková
   Asistentka pedagoga