4. C

 • Třída 4. C

  Třídní učitelka: Mgr. Adéla Šotkovská DiS.

  E-mail: adela.sotkovska@zspohorelice.cz

  Tel.: 516 528 706

  Počet dětí: 19

  Budova: Dlouhá 35

  Nástěnka

  • Český jazyk: Mgr. Adéla Šotkovská DiS.
  • Anglický jazyk: Mgr. Adéla Bartesová
  • Matematika: Mgr. Adéla Šotkovská DiS.
  • Informatika: Mgr. Veronika Dorotíková
  • Vlastivěda: Mgr. Adéla Šotkovská DiS.
  • Přírodověda: Mgr. Adéla Šotkovská DiS.
  • Hudební výchova: Michal Řeřucha
  • Tělesná výchova: Mgr. Adéla Šotkovská DiS.
  • Výtvarná výchova: Mgr. Adéla Šotkovská DiS.
  • Pracovní činnosti: Mgr. Michaela Kostovská

  Rozdělení vah

  Váhy známek jsou orientační, konečnou váhu určuje vyučující.

  Čeština:
  6 – čtvrtletní a pololetní písemné práce, velké společné diktáty, mluvnické souhrnné prověrky
  4 – diktáty (celé věty), slohová práce, ústní zkoušení
  3 – pravopisná cvičení (pouze 1 pravopisný jev), mluvnické prověrky z jedné látky, čtenářský deník, referát o knize, recitace, čtení, mluvní cvičení
  1 – aktivita v hodině, doplňovací cvičení, samostatná práce v PS, krátké slohové úkoly

  Matematika:
  6 – čtvrtletní a pololetní písemné práce, větší prověrka (45 min)
  4 – souhrnná prověrka
  3 – složitější příklady, test na různé jevy, test z geometrie, velké ústní zkoušení
  1 – aktivita v hodině, jednoduchý test (příklady jednoho typu), ústní zkoušení z jednoho jevu, samostatná práce, jednoduché rýsování

  Angličtina:
  6 – větší prověrka (45 min), ústní zkoušení, projekty a rozhovory (vše v rozsahu, který se dá označit jako velký, tzn. zkoušení z několika gramat. jevů, vět, odpovědí na otázky apod., projekty tvořené jako samostatná práce a rozhovory, kdy žák mluví samostatně bez textu)
  4 – písemné zkoušení, malý rozhovor, monotematická písemka na gramatické jevy, standardizované testy doplněné dalšími jevy
  3 – písemná práce, větší slovíčka nebo slovní spojení, standardizované testy, malé projekty a referáty, čtení s překladem
  1 – pětiminutovky, krátká slovíčka (10 – 12 výrazů), doplňovací cvičení, práce v hodině, píseň nebo báseň, samostatná práce v PS, krátké ústní úkoly

  Vlastivěda, přírodověda:
  6 – ústní zkoušení, souhrnné prověrky (45 min)
  4 – prověrky
  3 – test s výběrem z možností, projekt, orientace na mapě, poznávání rostlin
  1 – aktivita v hodině, samostatná práce v PS, obrázek

  Informatika:
  4 – prověrka
  1 – malý test, aktivita v hodině

  Výtvarná výchova, pracovní činnosti:
  4 – výrobek, výkres
  1 – drobný výtvor

  Hudební výchova:
  10 – referát
  4 – test
  1 – vedení sešitu

  Tělesná výchova
  10 – čtvrtletní aktivitu žáka (chování v hodinách Tv, úbor, aktivita, plnění pokynů, dodržování bezpečnosti atd.), nominace a účast na soutěžích AŠSK krajského a vyššího kola
  6 – nominace a účast na soutěžích AŠSK okresního kola
  4 – nominace a účast na soutěžích AŠSK okrskového kola
  3 – jednotlivé disciplíny z atletiky a gymnastiky, míčové hry
  1 – aktivita v hodině

  • 1. 9. 2022 – 31. 1. 2023 – šk. vyučování v 1. pololetí
  • 26. – 28. 10. 2022 – podzimní prázdniny
  • 23. 12. 2022 – 2. 1. 2023 – vánoční prázdniny
  • 3. 2. 2023 – pololetní prázdniny
  • 1. 2. – 30. 6. 2023 – šk. vyučování v 2. pololetí
  • 13. 3. – 19. 3. 2023 – jarní prázdniny
  • 6. – 10. 4. 2023 – velikonoční prázdniny
  • 1. 7. – 3. 9. 2023 – hlavní prázdniny

  Valentýn napříč čtvrtými ročníky
  Byť má u nás tento svátek nedlouhou tradici, je to svátek velmi líbivý a rychle si získal oblibu nejen u mladé generace.

  Tento svátek je opředen legendami a jedna z nich praví, že až díky křesťanskému římskému knězi Valentýnovi, žijícímu ve 3. století našeho letopočtu, se stal 14. únor známý jako Den svatého Valentýna. Císař Claudius II. zakazoval svým vojákům, aby se ženili. Bál se, že by muži pak nešli do boje. Dle jeho názoru byli vojáci lepší svobodní než ženatí. Valentýn ale navzdory nařízení vládce tajně oddával mladé páry, proto byl zatčen, uvězněn a 14. února 269 byl popraven. Na jeho počest dnes slaví všichni ti, kteří se mají rádi, svůj svátek.

  Žáci 4. C a 4. D oslavili den svatého Valentýna hravou formou. Žáci vyrobili pro své nejbližší různá přáníčka, obrázky a dopisy. Svými láskyplnými vzkazy a přáními jsme pak společně vyzdobili chodbu, aby i kolemjdoucí nasáli valentýnskou atmosféru. Na nástěnku jsme připevnili schránku pro valentýnskou poštu, do které mohli všichni žáci naší školy vhodit svá přáníčka.

  Tento den si všichni velmi užili.

  Mgr. Šotkovská Adéla, Bc. Červinková Romana

  Záložka do knihy spojuje školy

  Každý podzim nám dělá radost projekt Záložka do knihy spojuje školy, který pořádá Národný inštitút vzdelávania a mládeže v Bratislave ve spolupráci s Knihovnou Jiřího Mahena v Brně. Letos se uskutečnil již 13. ročník s tématem „Můj literární příběh čeká na Tvoje přečtení“.
  Tentokrát se zúčastnili žáci 4. a 5. tříd a 3. B a alespoň virtuálně pomocí webových stránek navštívili Základní školu v Miloslavově kousek od Bratislavy, která nám byla do projektu vybrána jako partnerská. Na začátku listopadu tak slovenským dětem putovaly krásné záložky, které pro ně vyrobili naši žáci, ti pak na oplátku dostali každý svou záložku od slovenského dítěte. Záložky jsou plné obrázků z oblíbených knížek a milých vzkazů od dětí. Je radost, když je zahlédneme v knihách a čítankách, a vidíme, že je děti používají a že jim opakovaně dělají radost.

  Poslední aktuality

 • Učitelé

  • Adéla Šotkovská
   Třídní učitelka