4. C

 • Třída 4. C

  Třídní učitelka: Jitka Kašpárková

  E-mail: jitka.kasparkova@zspohorelice.cz

  Tel.: 516 528 695

  Počet dětí: 21

  Budova: Dlouhá 35 (Domeček)

  Nástěnka

  Vítáme vás na stránkách 4. C. Je nás celkem třináct dívek a osm chlapců, pan učitel Pavel a paní asistentka Anežka. Učíme se, máme různé metody a projekty. Také jezdíme na výlety a díváme se na svět okolo sebe – pokud se na něj díváte jinak, tak si z toho nic nedělejte. Rádi se zasmějeme, to, co se tváří vážně, nebereme!

 •  

  7.55 – 8.40 8.50 – 9.35 9.50 – 10.35   10.45 – 11.30 11.40 – 12.25
  Pondělí Aj Čj M Tv  Čj
  Úterý Aj M Čj Pří
  Středa Vv Vv M Čj Tv
  Čtvrtek Aj Vl M Čj Čj
  Pátek M Čj Vl Hv  Tv
  • Český jazyk: Jitka Kašpárková
  • Anglický jazyk: Jitka Kašpárková
  • Matematika: Jitka Kašpárková
  • Vlastivěda: Jitka Kašpárková
  • Přírodověda: Jitka Kašpárková
  • Hudební výchova: BcA. Barbora Kopečková
  • Tělesná výchova: Jitka Kašpárková
  • Výtvarná výchova: Mgr. Nicole Vykoukalová
  • Pracovní činnosti: Bc. Kateřina Kašpárková
  • 3. 9. 2018 – 31. 1. 2019 – šk. vyučování v 1. pololetí
  • 29. – 30. 10. 2018 – podzimní prázdniny
  • 22. 12. 2018 – 2. 1. 2019  – vánoční prázdniny
  • 1. 2. 2019 – pololetní prázdniny
  • 2. 2. – 28. 6. 2019 – šk. vyučování v 2. pololetí
  • 11. 2. – 17. 2. 2019 – jarní prázdniny
  • 18. 4. – 19. 4. 2019 – velikonoční prázdniny
  • 29. 6. – 1. 9. 2019 – hlavní prázdniny

  Vycházka okolo Cvrčovic (8. 3. 2019)

  Jarní obhlídka městského parku (6. 3. 2019)

  Ležáky – TV na hřišti (4. března 2019)

  Vlastivěda – miniprojekt: Představení jižní Moravy neznalému turistovi.

  22. února – páteční vycházka do Cvrčovic

  Máme za sebou první pololetí

  Pololetní pobyt v městském parku

  Návštěva domácí dílny Boženy Celnarové

  Pololetní vycházka do Cvrčovic

  Výstava betlémů v kostele sv. Jakuba

  PF 2019

  Divadlo Radost

  Vybíjená – turnaj čtvrtých a pátých tříd

  Vánoční Brno

  Přírodověda – pozorujeme příčné řezy živočichy a pod lupou máme řepku

  Jarmark – mnohokrát děkujeme za vaši návštěvu!

  Daltonská výuka

  Zdobíme stromeček, čekáme na Mikuláše a schováváme se před čertem.

  Tvoříme a tancujeme pro jarmark – přijdete 11. prosince za námi? Děkujeme!

  Naše jarmarkové tvoření, přijdete 11. prosince za námi?

  Připravujeme se na jarmark – přijdete 11. prosince za námi? Těšíme se!

  Scénické čtení v městském kině – Listování

  Učíme se vyjmenovaná slova – náš plyšákový den

  Daltonská výuka – zážitky z Halloweenu a vzpomínka na Památku zesnulých

  Listopadový pobyt v městském parku

  Připomínka Památky zesnulých

  Projektový den – 100. výročí vzniku republiky

  Náš společenský a kloboukový den

  Tělesná výchova v městském parku dne 5. října 2018

  Draví ptáci Zayferus

  Dopravní výchova

  Český jazyk
  10/C – čtvrtletní a pololetní písemné práce, standardy
  6/U – velké společné diktáty, mluvnické souhrnné prověrky
  4/P – diktáty (celé věty), slohová práce, velké ústní zkoušení
  3/R – pravopisná cvičení (slovní spojení na 1 pravopisný jev), mluvnické prověrky z jedné látky, malé ústní zkoušení, čtenářský deník, referát o knize, recitace, čtení, mluvní cvičení
  1/5 – aktivita v hodině, doplňovací cvičení, samostatná práce v PS, domácí úkoly, krátké slohové úkoly, skupinová práce, vedení sešitů

  Matematika
  Obtížnost úkolů a váhu známek posoudí jednotlivý vyučující.
  10/C – čtvrtletní a pololetní písemné práce, standardy
  6/U – větší prověrka (45 min)
  4/P – souhrnná prověrka
  3/R – složitější příklady, test na různé jevy, test z geometrie, velké ústní zkoušení
  1/5 – aktivita v hodině, domácí úkoly, vedení sešitů, jednoduchý test (příklady jednoho typu), ústní zkoušení z 1 jevu, samostatná práce, jednoduché rýsování

  Anglický jazyk
  10/C – čtvrtletní a pololetní písemné práce, standardy
  6/U – ústní zkoušení, projekty a rozhovory (vše v rozsahu, který se dá označit jako velký, tzn. zkoušení z několika gramat. jevů, vět, odpovědí na otázky apod., projekty tvořené jako samostatná práce a rozhovory, kdy mluví samostatně bez textu)
  4/P – písemné zkoušení, malý rozhovor, monotematická písemka na gramatické jevy, u předtištěných písemek za lekcí se použije v případě, že písemka je ještě dál doplněna dalšími cvičeními
  3/R – písemná práce, 15-minutová písemka, větší slovíčka nebo slovní spojení, předtištěné písemky za lekcemi – standardizovaná, malé projekty a referáty, čtení s překladem
  1/5 – 5-minutovky, krátká slovíčka (10 – 12 výrazů), doplňovací cvičení, práce v hodině, píseň nebo báseň, domácí úkoly, samostatná práce v PS, krátké ústní úkoly
  Vlastivěda, přírodověda
  10/C – čtvrtletní a pololetní písemné práce
  6/U – ústní zkoušení, souhrnné prověrky (45 min)
  4/P – prověrky
  3/R – test s výběrem z možností, projekt, orientace na mapě, poznávání rostlin
  1/5 – aktivita v hodině, samostatná práce v PS, domácí úkoly, referát, vedení sešitů, obrázek

  Poslední aktuality

 • Učitelé