4. C

 • Třída 4. C

  Třídní učitelka: Mgr. Yvona Kardošová

  E-mail: yvona.kardosova@zspohorelice.cz

  Tel.: 516 528 708

  Počet dětí: 21

  Budova: Dlouhá 35 – nová budova

  Nástěnka

 • 7.55 – 8.40 8.50 – 9.35 9.50 – 10.35   10.45 – 11.30 11.40 – 12.25
  Pondělí Čj M Tv Aj Vl
  Úterý Čj M Čj Inf Tv
  Středa Čj M Hv Aj
  Čtvrtek Vv Vv Čj M Tv
  Pátek Čj M Vl Aj Pří
  • Český jazyk: Mgr. Yvona Kardošová
  • Anglický jazyk: Mgr. Petra Černá, David Kratochvíl
  • Matematika: Mgr. Yvona Kardošová
  • Informatika: Mgr. Martina Kozderová, Mgr. Radka Horníčková
  • Vlastivěda: David Muzikář
  • Přírodověda: David Muzikář
  • Hudební výchova: Mgr. Yvona Kardošová
  • Tělesná výchova: Mgr. Adéla Bartesová
  • Výtvarná výchova: Mgr. Gabriela Plechatá
  • Pracovní činnosti: Mgr. Barbora Kopřivová

  Rozdělení vah

  Váhy známek jsou orientační, konečnou váhu určuje vyučující.

  Čeština:
  10 – čtvrtletní a pololetní písemné práce
  6 – velké společné diktáty, mluvnické souhrnné prověrky
  4 – diktáty (celé věty), slohová práce, ústní zkoušení
  3 – pravopisná cvičení (pouze 1 pravopisný jev), mluvnické prověrky z jedné látky, čtenářský deník, referát o knize, recitace, čtení, mluvní cvičení
  1 – aktivita v hodině, doplňovací cvičení, samostatná práce v PS, krátké slohové úkoly

  Matematika:
  10 – čtvrtletní a pololetní písemné práce
  6 – větší prověrka (45 min)
  4 – souhrnná prověrka
  3 – složitější příklady, test na různé jevy, test z geometrie, velké ústní zkoušení
  1 – aktivita v hodině, jednoduchý test (příklady jednoho typu), ústní zkoušení z jednoho jevu, samostatná práce, jednoduché rýsování

  Angličtina:
  10 – čtvrtletní a pololetní písemné práce
  6 – ústní zkoušení, projekty a rozhovory (vše v rozsahu, který se dá označit jako velký, tzn. zkoušení z několika gramat. jevů, vět, odpovědí na otázky apod., projekty tvořené jako samostatná práce a rozhovory, kdy žák mluví samostatně bez textu)
  4 – písemné zkoušení, malý rozhovor, monotematická písemka na gramatické jevy, standardizované testy doplněné dalšími jevy
  3 – písemná práce, větší slovíčka nebo slovní spojení, standardizované testy, malé projekty a referáty, čtení s překladem
  1 – pětiminutovky, krátká slovíčka (10 – 12 výrazů), doplňovací cvičení, práce v hodině, píseň nebo báseň, samostatná práce v PS, krátké ústní úkoly

  Vlastivěda, přírodověda:
  10 – čtvrtletní a pololetní písemné práce
  6 – ústní zkoušení, souhrnné prověrky (45 min)
  4 – prověrky
  3 – test s výběrem z možností, projekt, orientace na mapě, poznávání rostlin
  1 – aktivita v hodině, samostatná práce v PS, obrázek

  Informatika:
  10 – čtvrtletní a pololetní písemná práce
  4 – prověrka
  1 – malý test, aktivita v hodině

  Výtvarná výchova, pracovní činnosti:
  4 – výrobek, výkres
  1 – drobný výtvor

  Hudební výchova:
  10 – referát
  4 – test
  1 – vedení sešitu

  Tělesná výchova
  10 – čtvrtletní aktivitu žáka (chování v hodinách Tv, úbor, aktivita, plnění pokynů, dodržování bezpečnosti atd.), nominace a účast na soutěžích AŠSK krajského a vyššího kola
  6 – nominace a účast na soutěžích AŠSK okresního kola
  4 – nominace a účast na soutěžích AŠSK okrskového kola
  3 – jednotlivé disciplíny z atletiky a gymnastiky, míčové hry
  1 – aktivita v hodině

  • 1. 9. 2021 – 31. 1. 2022 – šk. vyučování v 1. pololetí
  • 27. – 29. 10. 2021 – podzimní prázdniny
  • 23. 12. 2021 – 2. 1. 2022 – vánoční prázdniny
  • 4. 2. 2022 – pololetní prázdniny
  • 1. 2. – 30. 6. 2022 – šk. vyučování v 2. pololetí
  • 7. 3. – 13. 3. 2022 – jarní prázdniny
  • 14. 4. – 15. 4. 2022 – velikonoční prázdniny
  • 1. 7. – 31. 8. 2022 – hlavní prázdniny

  ZÁLOŽKA DO KNIHY SPOJUJE ŠKOLY

  I naše třída se zapojila do masopustového veselí…

  ADVENT ZAČÍNÁ

  HALLOWEEN

  Finanční gramotnost
  Žáci z osmé třídy si pro nás připravili hodinu finanční gramotnosti. Je moc důležité vědět, že když si chceme něco koupit, musíme si na to napřed vydělat peníze.

  Masopust – výuka v hodině čtení s daltonskými prvky.

  TŘI KRÁLOVÉ
  Výuka ve čtení může vypadat i takhle – s využitím moderních technologií. Pomocí QR kódů žáci řešili křížovku – odpovědi našli v daném textu o Třech králích.

  VLASTIVĚDA – VOLBY

  Měli jsme soutěž o nejrychleji poskládané puzzle. Do finále se dostaly dvě dvojice holek, superfinále vyhrály Ella s Verčou.
  A Sebastiana nám málem vzali čerti – ještěže se vykoupil básničkou…

  Tak jsme rozsvítili vánoční stromeček…

  Plavání
  Máme za sebou plavecký výcvik, který byl vloni přerušen pandemií. Pozdrav z vody!

  Na výzvu školního parlamentu se i žáci naší třídy zúčastnili drobné pomoci našim chlupáčům v útulcích. Jsme rádi, že i my jsme se mohli připojit s maličkostmi a našim čtyřnohým přátelům přejeme, aby nikdy nebyli bez domova!

  Poslední školní dny 2021/2022 – výlet do ZOO Brno, opékačka a spaní ve škole.

  Výlet za kulturou

  QR křížovka
  Ještě před Vánoci jsme si zasloužili známku za správné dekódování QR kódů a ještě jsme se dozvěděli něco nového o vánočních zvycích v cizích zemích.

  Úniková hra – zlomky

  Seznamujeme se s Ozoboty

  Šifrování

  Návštěva Anthroposu v Brně

  Olympiáda z českého jazyka

  Dívky z naší třídy se umístily na prvních čtyřech místech v olympiádě z českého jazyka. Všechny dosáhly 100 a více bodů. Gratulujeme! Na fotce chybí Nelča S., protože v té době se už cákala v moři.

  Moje Veličenstvo kniha

  Velká gratulace Štěpánce Polákové – 3. místo v soutěži „Moje Veličenstvo kniha“. Za svoji vlastní knihu Malá módní návrhářka si odnesla krásné umístění. Jen tak dál Štěpánko!

  Naši úspěšní sportovci – hoši mezi sebe nikoho nepustili! Gratulujeme!

  Poslední aktuality

 • Učitelé

  • Yvona Kardošová
   Třídní učitelka