4. A

 • Třída 4. A

  Třídní učitelka: Mgr. Martina Kozderová

  Asistentka pedagoga: Anna Procházková

  E-mail: martina.kozderova@zspohorelice.cz

  Tel.: 516 528 707

  Počet dětí: 20

  Budova: Dlouhá 35 – nová budova

  O naší škole a třídě

  „Škola je hezká, moderní a vyzdobená. Líbí se mi výhled ze školy.“ Tobiáš

  „Miluju školu, protože se tam učím, a miluju informatiku. A hlavně ve škole potkávám kamarády.“ Pavel

  „Líbí se mi, že je tu sranda. Líbí se mi, že tu jsou hodní spolužáci.“ Mariana

  „Naše třída je super, je tu sranda a zábava. Děláme tu různé úkoly, povídáme si, malujeme a vyrábíme. Tuhle třídu si budu pamatovat celý svůj život.“ Ema

   „Všichni jsou nejlepší. Vždycky se těším do školy.“ Lenka

 • 7.55 – 8.40 8.50 – 9.35 9.50 – 10.35   10.45 – 11.30 11.40 – 12.25
  Pondělí Čj Tv M Vl
  Úterý Aj M Čj Tv Hv
  Středa M Pří Aj Čj Čj
  Čtvrtek Aj M Vl Inf Čj
  Pátek M Čj Tv Vv Vv
  • Český jazyk: Mgr. Martina Kozderová
  • Anglický jazyk: Tereza Vedralová, Gabriela Plechatá
  • Matematika: Mgr. Martina Kozderová
  • Informatika: Mgr. Martina Kozderová, Mgr. Jana Mertlíková
  • Vlastivěda: Mgr. Pavlína Nepejchalová
  • Přírodověda: Mgr. Pavlína Nepejchalová
  • Hudební výchova: Bc. Marie Husáková
  • Tělesná výchova: Michal Řeřucha
  • Výtvarná výchova: Mgr. Martina Kozderová
  • Pracovní činnosti: Michal Řeřucha

  Rozdělení vah

  Váhy známek jsou orientační, konečnou váhu určuje vyučující.

  Čeština:
  10 – čtvrtletní a pololetní písemné práce
  6 – velké společné diktáty, mluvnické souhrnné prověrky
  4 – diktáty (celé věty), slohová práce, ústní zkoušení
  3 – pravopisná cvičení (pouze 1 pravopisný jev), mluvnické prověrky z jedné látky, čtenářský deník, referát o knize, recitace, čtení, mluvní cvičení
  1 – aktivita v hodině, doplňovací cvičení, samostatná práce v PS, krátké slohové úkoly

  Matematika:
  10 – čtvrtletní a pololetní písemné práce
  6 – větší prověrka (45 min)
  4 – souhrnná prověrka
  3 – složitější příklady, test na různé jevy, test z geometrie, velké ústní zkoušení
  1 – aktivita v hodině, jednoduchý test (příklady jednoho typu), ústní zkoušení z jednoho jevu, samostatná práce, jednoduché rýsování

  Angličtina:
  10 – čtvrtletní a pololetní písemné práce
  6 – ústní zkoušení, projekty a rozhovory (vše v rozsahu, který se dá označit jako velký, tzn. zkoušení z několika gramat. jevů, vět, odpovědí na otázky apod., projekty tvořené jako samostatná práce a rozhovory, kdy žák mluví samostatně bez textu)
  4 – písemné zkoušení, malý rozhovor, monotematická písemka na gramatické jevy, standardizované testy doplněné dalšími jevy
  3 – písemná práce, větší slovíčka nebo slovní spojení, standardizované testy, malé projekty a referáty, čtení s překladem
  1 – pětiminutovky, krátká slovíčka (10 – 12 výrazů), doplňovací cvičení, práce v hodině, píseň nebo báseň, samostatná práce v PS, krátké ústní úkoly

  Vlastivěda, přírodověda:
  10 – čtvrtletní a pololetní písemné práce
  6 – ústní zkoušení, souhrnné prověrky (45 min)
  4 – prověrky
  3 – test s výběrem z možností, projekt, orientace na mapě, poznávání rostlin
  1 – aktivita v hodině, samostatná práce v PS, obrázek

  Informatika:
  10 – čtvrtletní a pololetní písemná práce
  4 – prověrka
  1 – malý test, aktivita v hodině

  Výtvarná výchova, pracovní činnosti:
  4 – výrobek, výkres
  1 – drobný výtvor

  Hudební výchova:
  10 – referát
  4 – test
  1 – vedení sešitu

  Tělesná výchova
  10 – čtvrtletní aktivitu žáka (chování v hodinách Tv, úbor, aktivita, plnění pokynů, dodržování bezpečnosti atd.), nominace a účast na soutěžích AŠSK krajského a vyššího kola
  6 – nominace a účast na soutěžích AŠSK okresního kola
  4 – nominace a účast na soutěžích AŠSK okrskového kola
  3 – jednotlivé disciplíny z atletiky a gymnastiky, míčové hry
  1 – aktivita v hodině

  • 1. 9. 2021 – 31. 1. 2022 – šk. vyučování v 1. pololetí
  • 27. – 29. 10. 2021 – podzimní prázdniny
  • 23. 12. 2021 – 2. 1. 2022 – vánoční prázdniny
  • 4. 2. 2022 – pololetní prázdniny
  • 1. 2. – 30. 6. 2022 – šk. vyučování v 2. pololetí
  • 7. 3. – 13. 3. 2022 – jarní prázdniny
  • 14. 4. – 15. 4. 2022 – velikonoční prázdniny
  • 1. 7. – 31. 8. 2022 – hlavní prázdniny

  VĚTNÉ VZORCE

  VZORY ŽENSKÉHO RODU

  VZORY A HRA QUIZLET

  SLOVNÍ DRUHY NA UMIMETO.ORG

  VYJMENOVANÁ SLOVA HROU

  ČTENÁŘSKÉ DÍLNY

  ÚNIKOVKA – ZLOMKY

  MĚŘÍME OBVOD

  ZLOMKY

  FINANČNÍ GRAMOTNOST
  Žáci 8. si pro nás připravili hodinu o finanční gramotnosti. Moc nás to bavilo.

  PRÁCE S TABULKOU

  VÁNOČNÍ ZÁVORKOVÁNÍ

  POČÍTÁME A POROVNÁVÁME POMOCÍ PENĚZ.

  HRÁTKY S KREJČOVSKÝM METREM
  V geometrii jsme ve 4. A na chvíli opustili metrickou soustavu a s pomocí krejčovského metru jsme se seznámili se starými měrnými jednotkami. Kolik měří palec, píď, dlaň, stopa, krok nebo loket? Měřili jsme sebe, měřili jsme spolužáky a zjistili jsme, že to přesně určit nedokážeme. Když jsme totiž naše výsledky porovnali, velmi se od sebe lišily. Usoudili jsme, že současný metrický systém je přesný a starým měrným jednotkám to natřel, zač je toho loket.

  DEN TALENTŮ

  Na závěr roku jsme si navzájem ukázali, co nás baví ve volném čase.

  PODÍVALI JSME SE NA KOSTARIKU

  Po dlouhé pauze k nám opět zavítala společnost Prales dětem pod vedením Milana Jeglíka, světově známého ochránce přírody, který chrání ekosystémy po celém světě. Jeho projekt NEPZ (Nejbohatší ekosystémy planety Země) vkládá naděje především do nastávající generace. Každý rok si Milan Jeglík s dalšími lektory připraví pro žáky základních škol sérii přednášek, ve kterých čerpají zkušenosti z ochrany přírody a při kterých promítají fotky a filmy pořízené přímo v chráněné přírodě. Díky letošní přednášce děti zavítaly na exotickou Kostariku a seznámily se s místní flórou a faunou. Nejvíce je zaujalo, že na Kostarice neexistují zoologické zahrady. Místní obyvatelé se tam vzdělávají přímo v národních parcích a obdivují zvířata v jejich přirozeném prostředí. Přednáška děti nadchla a inspirovala je k lepšímu přístupu k přírodě.

  DOPRAVNÍ VÝCHOVA

  Výukový program o Leonardu da Vincim

  ZÁLOŽKA DO KNIHY SPOJUJE ŠKOLY

  Projekt Záložka do knihy spojuje školy se v Pohořelicích stal tradiční podzimní akcí. Jedná se o mezinárodní projekt, jehož cílem je spolupráce mezi školami Česka a Slovenska a podpora čtenářství. Projekt organizují Slovenská pedagogická knižnica v Bratislavě a Knihovna Jiřího Mahena v Brně, letošním tématem se stal Okouzlující svět knižních příběhů, pohádek a básní.
  Jako každý rok jsme se zapojili se žáky 4. a 5. tříd, kteří vyráběli záložky pro slovenské kamarády. Od nich na oplátku začátkem listopady přišly milé záložky, které vytvářeli žáci 1. – 4. tříd Základní školy v Kysuckém Novém Meste. Ty teď zdobí nejednu knížku.

  DOPRAVNÍ VÝCHOVA

  POHOŘELICE

  ČARODĚJNICE

  VELIKONOCE

  Třída 4. A cestovala po Jihomoravském kraji

  V březnu jsme náš krásný kraj procestovali křížem krážem. Navštívili jsme památky UNESCO, zastavili jsme se na hradech a zámcích, prošli jsme si Národní park Podyjí, zjistili jsme, co ukrývají tajemné jeskyně Moravského krasu. V rámci daltonské výuky jsme zkrátka procestovali, co se dalo. Některá města jsme pak přenesli na papír, výsledné projekty jsme vystavili na chodbě. Na závěr si pro nás spolužačka Aneta nachystala zajímavou prezentaci o Kateřinské jeskyni. Už teď se moc těšíme, až některá z měst navštívíme v rámci vlastivědné exkurze, kdy vyměníme pouhé cestování prstem po mapě za opravdovou turistiku.

  MASOPUST

  TŘI KRÁLOVÉ

  TŘÍDĚNÍ ODPADU – ekologický program

  KOMÁŘI

  TRPASLÍCI
  Jednu se skupin angličtiny ve 4. A navštívili trpaslíci a představili se. Tak jsme je nakreslili a rozmluvili pomocí aplikace ChatterPix. Podívat se na ně můžete ZDE.

  MIKULÁŠ

  SVATÝ MARTIN

  Výtvarná výchova a pracovní činnosti

  Programujeme ve Scratchi

  Seznamujeme se s ozoboty
  ZDE se můžete podívat, jak se Amálce a Pavlovi podařilo úspěšně vyřešit pracovní list. Jejich úkolem bylo naprogramovat ozobota tak, aby vždy projel žluté tečky a oranžovým se vyhnul.

  ŠIFRUJEME

  BOBŘÍK INFORMATIKY

  U cvrčovického splavu

  Prezentace žáků

  Ve 4. A naší školy se žáci učí vystupovat před publikem. Dobrovolně vytváří online prezentace na různá témata, o kterých pak před třídou povídají. Prezentace jsou plné obrázků a videí a spolužáci se na ně vždy moc těší.  Témata děti volí různá – od vlastních koníčků, jako jsou dobrovolní hasiči nebo skauti, přes historické osobnosti, strašidelné hrady a zajímavá místa, až k původu křestních jmen celé třídy. Žáci se učí pracovat se zdroji a s technikou, překonat ostych mluvit před ostatními a zodpovědět náročné dotazy spolužáků, kteří je vždy rádi odmění zaslouženým potleskem.

  Hrajeme výukové hry

  Spolužačka Anetka nám zatancovala se stuhou

  Plavání

  Exkurze do Znojma

  Čtvrté třídy vyrazily za kulturou

  V měsíci květnu se čtvrťáci podívali za kulturou do nedalekého Brna, a to hned dvakrát. Nejprve vyrazili do Divadla Bolka Polívky na představení Brouk Pytlík. Barevné kulisy, veselé kostýmy herců i chytlavé písničky si všichni užili, stejně jako slavnostní divadelní atmosféru. Úspěch měla i procházka centrem Brna. Nejvíce se dětem líbila socha Jošta, barevná fontána u Janáčkova divadla a andělíček na kostele sv. Jakuba, který na ně ukazoval zadnici.

  O týden později děti vyrazily do Brna znovu, tentokrát do muzea Anthropos. Čekala je exkurze a expozice o pravěku, o kterém se toho tolik dozvěděly letos ve vlastivědě. Mohly si prohlédnou různé nálezy z prehistorických období, od předmětů pro každodenní použití až po lidské kosti. A s obřím mamutem a mamutím mládětem museli mít fotku prostě všichni.

  Poslední aktuality

 • Učitelé

  • Martina Kozderová
   Třídní učitelka

   V pohořelické škole působím od roku 2011. Původně jsem vystudovala učitelství druhého stupně, více mě však zaujala práce na prvním stupni s mladšími žáky. Baví mě alternativní způsoby výuky, např. dalton, projekty nebo činnostní učení, k propojení jednotlivých předmětů využívám technického zázemí naší školy. Ve volném čase ráda luštím logické úkoly, čtu, cestuji a trávím čas s rodinou a přáteli.

  • Anna Procházková
   Asistentka pedagoga