4. A

 • Třída 4. A

  Třídní učitelka: Mgr. Martina Kozderová

  Asistentka pedagoga: Anna Procházková

  E-mail: martina.kozderova@zspohorelice.cz

  Tel.: 516 528 707

  Počet dětí: 20

  Budova: Dlouhá 35 – nová budova

  O naší škole a třídě

  „Škola je hezká, moderní a vyzdobená. Líbí se mi výhled ze školy.“ Tobiáš

  „Miluju školu, protože se tam učím, a miluju informatiku. A hlavně ve škole potkávám kamarády.“ Pavel

  „Líbí se mi, že je tu sranda. Líbí se mi, že tu jsou hodní spolužáci.“ Mariana

  „Naše třída je super, je tu sranda a zábava. Děláme tu různé úkoly, povídáme si, malujeme a vyrábíme. Tuhle třídu si budu pamatovat celý svůj život.“ Ema

   „Všichni jsou nejlepší. Vždycky se těším do školy.“ Lenka

 • 7.55 – 8.40 8.50 – 9.35 9.50 – 10.35   10.45 – 11.30 11.40 – 12.25
  Pondělí Čj Čj M Vl Tv
  Úterý Aj M Čj Hv
  Středa M Pří Aj Čj Tv
  Čtvrtek Aj M Čj Inf Tv
  Pátek M Čj Vl Vv Vv
  • Český jazyk: Mgr. Martina Kozderová
  • Anglický jazyk: Tereza Vedralová, Gabriela Plechatá
  • Matematika: Mgr. Martina Kozderová
  • Informatika: Mgr. Martina Kozderová, Mgr. Jana Mertlíková
  • Vlastivěda: Mgr. Pavlína Nepejchalová
  • Přírodověda: Mgr. Pavlína Nepejchalová
  • Hudební výchova: Bc. Marie Husáková
  • Tělesná výchova: Mgr. Oksana Hájková
  • Výtvarná výchova: Mgr. Martina Kozderová
  • Pracovní činnosti: Michal Řeřucha

  Rozdělení vah

  Váhy známek jsou orientační, konečnou váhu určuje vyučující.

  Čeština:
  10 – čtvrtletní a pololetní písemné práce
  6 – velké společné diktáty, mluvnické souhrnné prověrky
  4 – diktáty (celé věty), slohová práce, ústní zkoušení
  3 – pravopisná cvičení (pouze 1 pravopisný jev), mluvnické prověrky z jedné látky, čtenářský deník, referát o knize, recitace, čtení, mluvní cvičení
  1 – aktivita v hodině, doplňovací cvičení, samostatná práce v PS, krátké slohové úkoly

  Matematika:
  10 – čtvrtletní a pololetní písemné práce
  6 – větší prověrka (45 min)
  4 – souhrnná prověrka
  3 – složitější příklady, test na různé jevy, test z geometrie, velké ústní zkoušení
  1 – aktivita v hodině, jednoduchý test (příklady jednoho typu), ústní zkoušení z jednoho jevu, samostatná práce, jednoduché rýsování

  Angličtina:
  10 – čtvrtletní a pololetní písemné práce
  6 – ústní zkoušení, projekty a rozhovory (vše v rozsahu, který se dá označit jako velký, tzn. zkoušení z několika gramat. jevů, vět, odpovědí na otázky apod., projekty tvořené jako samostatná práce a rozhovory, kdy žák mluví samostatně bez textu)
  4 – písemné zkoušení, malý rozhovor, monotematická písemka na gramatické jevy, standardizované testy doplněné dalšími jevy
  3 – písemná práce, větší slovíčka nebo slovní spojení, standardizované testy, malé projekty a referáty, čtení s překladem
  1 – pětiminutovky, krátká slovíčka (10 – 12 výrazů), doplňovací cvičení, práce v hodině, píseň nebo báseň, samostatná práce v PS, krátké ústní úkoly

  Vlastivěda, přírodověda:
  10 – čtvrtletní a pololetní písemné práce
  6 – ústní zkoušení, souhrnné prověrky (45 min)
  4 – prověrky
  3 – test s výběrem z možností, projekt, orientace na mapě, poznávání rostlin
  1 – aktivita v hodině, samostatná práce v PS, obrázek

  Informatika:
  10 – čtvrtletní a pololetní písemná práce
  4 – prověrka
  1 – malý test, aktivita v hodině

  Výtvarná výchova, pracovní činnosti:
  4 – výrobek, výkres
  1 – drobný výtvor

  Hudební výchova:
  10 – referát
  4 – test
  1 – vedení sešitu

  Tělesná výchova
  10 – čtvrtletní aktivitu žáka (chování v hodinách Tv, úbor, aktivita, plnění pokynů, dodržování bezpečnosti atd.), nominace a účast na soutěžích AŠSK krajského a vyššího kola
  6 – nominace a účast na soutěžích AŠSK okresního kola
  4 – nominace a účast na soutěžích AŠSK okrskového kola
  3 – jednotlivé disciplíny z atletiky a gymnastiky, míčové hry
  1 – aktivita v hodině

  • 1. 9. 2021 – 31. 1. 2022 – šk. vyučování v 1. pololetí
  • 27. – 29. 10. 2021 – podzimní prázdniny
  • 23. 12. 2021 – 2. 1. 2022 – vánoční prázdniny
  • 4. 2. 2022 – pololetní prázdniny
  • 1. 2. – 30. 6. 2022 – šk. vyučování v 2. pololetí
  • 7. 3. – 13. 3. 2022 – jarní prázdniny
  • 14. 4. – 15. 4. 2022 – velikonoční prázdniny
  • 1. 7. – 31. 8. 2022 – hlavní prázdniny

  VYJMENOVANÁ SLOVA HROU

  ČTENÁŘSKÉ DÍLNY

  VÁNOČNÍ ZÁVORKOVÁNÍ

  POČÍTÁME A POROVNÁVÁME POMOCÍ PENĚZ.

  HRÁTKY S KREJČOVSKÝM METREM
  V geometrii jsme ve 4. A na chvíli opustili metrickou soustavu a s pomocí krejčovského metru jsme se seznámili se starými měrnými jednotkami. Kolik měří palec, píď, dlaň, stopa, krok nebo loket? Měřili jsme sebe, měřili jsme spolužáky a zjistili jsme, že to přesně určit nedokážeme. Když jsme totiž naše výsledky porovnali, velmi se od sebe lišily. Usoudili jsme, že současný metrický systém je přesný a starým měrným jednotkám to natřel, zač je toho loket.

  ZÁLOŽKA DO KNIHY SPOJUJE ŠKOLY

  Projekt Záložka do knihy spojuje školy se v Pohořelicích stal tradiční podzimní akcí. Jedná se o mezinárodní projekt, jehož cílem je spolupráce mezi školami Česka a Slovenska a podpora čtenářství. Projekt organizují Slovenská pedagogická knižnica v Bratislavě a Knihovna Jiřího Mahena v Brně, letošním tématem se stal Okouzlující svět knižních příběhů, pohádek a básní.
  Jako každý rok jsme se zapojili se žáky 4. a 5. tříd, kteří vyráběli záložky pro slovenské kamarády. Od nich na oplátku začátkem listopady přišly milé záložky, které vytvářeli žáci 1. – 4. tříd Základní školy v Kysuckém Novém Meste. Ty teď zdobí nejednu knížku.

  DOPRAVNÍ VÝCHOVA

  TŘI KRÁLOVÉ

  VÁNOCE

  TRPASLÍCI
  Jednu se skupin angličtiny ve 4. A navštívili trpaslíci a představili se. Tak jsme je nakreslili a rozmluvili pomocí aplikace ChatterPix. Podívat se na ně můžete ZDE.

  MIKULÁŠ

  SVATÝ MARTIN

  BOBŘÍK INFORMATIKY

  Poslední aktuality

 • Učitelé

  • Martina Kozderová
   Třídní učitelka

   V pohořelické škole působím od roku 2011. Původně jsem vystudovala učitelství druhého stupně, více mě však zaujala práce na prvním stupni s mladšími žáky. Baví mě alternativní způsoby výuky, např. dalton, projekty nebo činnostní učení, k propojení jednotlivých předmětů využívám technického zázemí naší školy. Ve volném čase ráda luštím logické úkoly, čtu, cestuji a trávím čas s rodinou a přáteli.

  • Anna Procházková
   Asistentka pedagoga