4. A

 • Třída 4. A

  Třídní učitelka: Mgr. Martina Kozderová

  E-mail: martina.kozderova@zspohorelice.cz

  Tel.: 519 425 846

  Počet dětí: 22

  Budova: Lidická 12

  Nástěnka

  • 2. 9. 2019 první školní den
 •  

  7.55 – 8.40 8.50 – 9.35 9.50 – 10.35   10.45 – 11.30 11.40 – 12.25
  Pondělí Čj Aj M Vl  Čj
  Úterý M Tv Tv Čj
  Středa Aj Čj M Vv Vv
  Čtvrtek Čj M Hv Pří Čj
  Pátek Tv Čj M Vl  Aj
  • Český jazyk: Mgr. Martina Kozderová
  • Anglický jazyk: Mgr. Kateřina Kašpárková
  • Matematika: Mgr. Martina Kozderová
  • Vlastivěda: Mgr. Martina Kozderová
  • Přírodověda: Mgr. Martina Kozderová
  • Hudební výchova: Mgr. Radka Horníčková
  • Tělesná výchova: Mgr. Daniela Borkovcová
  • Výtvarná výchova: Mgr. Martina Kozderová
  • Pracovní činnosti: Mgr. Daniela Borkovcová
  • 2. 9. 2019 – 30. 1. 2020 – šk. vyučování v 1. pololetí
  • 29. – 30. 10. 2019 – podzimní prázdniny
  • 23. 12. 2019 – 3. 1. 2020  – vánoční prázdniny
  • 31. 1. 2020 – pololetní prázdniny
  • 1. 2. – 30. 6. 2020 – šk. vyučování v 2. pololetí
  • 17. 2. – 23. 2. 2020 – jarní prázdniny
  • 9. 4. – 10. 4. 2020 – velikonoční prázdniny
  • 1. 7. – 31. 8. 2020 – hlavní prázdniny

  Váhy známek
  Obtížnost úkolů a váhu známek posoudí jednotlivý vyučující.

  Český jazyk
  10 – čtvrtletní a pololetní písemné práce, standardy
  6 – velké společné diktáty, mluvnické souhrnné prověrky
  4 – diktáty (celé věty), slohová práce, velké ústní zkoušení
  3 – pravopisná cvičení (slovní spojení na 1 pravopisný jev), mluvnické prověrky z jedné látky, malé ústní zkoušení, čtenářský deník, referát o knize, recitace, čtení, mluvní cvičení
  1 – aktivita v hodině, doplňovací cvičení, samostatná práce v PS, domácí úkoly, krátké slohové úkoly, skupinová práce, vedení sešitů

  Matematika
  10 – čtvrtletní a pololetní písemné práce, standardy
  6 – větší prověrka (45 min)
  4 – souhrnná prověrka
  3 – složitější příklady, test na různé jevy, test z geometrie, velké ústní zkoušení
  1 – aktivita v hodině, domácí úkoly, vedení sešitů, jednoduchý test (příklady jednoho typu), ústní zkoušení z 1 jevu, samostatná práce, jednoduché rýsování

  Anglický jazyk
  10 – čtvrtletní a pololetní písemné práce, standardy
  6 – ústní zkoušení, projekty a rozhovory (vše v rozsahu, který se dá označit jako velký, tzn. zkoušení z několika gramat. jevů, vět, odpovědí na otázky apod., projekty tvořené jako samostatná práce a rozhovory, kdy mluví samostatně bez textu)
  4 – písemné zkoušení, malý rozhovor, monotematická písemka na gramatické jevy, u předtištěných písemek za lekcí se použije v případě, že písemka je ještě dál doplněna dalšími cvičeními
  3 – písemná práce, 15-minutová písemka, větší slovíčka nebo slovní spojení, předtištěné písemky za lekcemi – standardizovaná, malé projekty a referáty, čtení s překladem
  1 – 5-minutovky, krátká slovíčka (10 – 12 výrazů), doplňovací cvičení, práce v hodině, píseň nebo báseň, domácí úkoly, samostatná práce v PS, krátké ústní úkoly

  Vlastivěda, přírodověda
  10 – čtvrtletní a pololetní písemné práce
  6 – ústní zkoušení, souhrnné prověrky (45 min)
  4 – prověrky
  3 – test s výběrem z možností, projekt, orientace na mapě, poznávání rostlin
  1 – aktivita v hodině, samostatná práce v PS, domácí úkoly, referát, vedení sešitů, obrázek

  výtvarná výchova, pracovní činnosti
  4 – výrobek, výkres
  1 – drobný výtvor

  Zvířátka v zimě
  Zimní měsíce jsou náročné pro všechny, ale zvláště býložravci potřebují naši pomoc. V posledním daltonu jsme si povídali o tom, jak se v zimě zvířata chovají. Která zvířátka odletí do teplých krajin, která se schovají do různých skrýší a která si poradí ať v lese nebo v parku. Sledovali jsme jejich stopy, poznávali jsme je na obrázcích, rozhodovali jsme, co patří do krmítek, co do krmelců a co zvěř vůbec neocení. Nakonec jsme vyrobili krmítka pro ptáčky a rozvěsili je v nedalekém parku. Už jsme zvědaví, jestli ptáčci zrní a slunečnici zbaštili a jestli naše krmítka přežila nástrahy počasí i člověka. Příště to půjdeme zkontrolovat.

  Tři králové

  Na začátek ledna k nám zavítali tři králové. Ale byli opravdu králové a byli tři? Proč za Ježíškem šli a kudy vedla jejich cesta? Proč následovali betlémskou hvězdu? Co znamenají nápisy na dveřích, které se 5. ledna všude objevuj,í a proč je koledníci píší? Jakou symboliku ve třech králích najdeme? Všechny otázky jsme si zodpověděli v daltonské výuce.

  Jak roste chléb
  Jednoho chladného podzimního dne jsme se vydali do brněnského ekologického centra Lipka na program Jak roste chléb. Programem nás provázeli zkušení lektoři a děti prošly výrobou chleba od semínka až po výsledný produkt. Učily se poznávat jednotlivé druhy obilí, vyzkoušely si mlácení cepy, mlely mouku, míchaly směs a vyrobily si každý malou dobrůtku – pletýnku nebo rohlík, kterou si mohly odnést domů. Někteří se však do ní pustili hned a snědli ji dřív, než jsme došli na zastávku šaliny.

  Prales dětem

  Jako každý podzim nás navštívili Milan Jeglík a Zuzana Koloušková s novou přednáškou jejich projektu Prales dětem. Seznámili nás s novinkami projektu a přivezli nové záběry z fotopasti, kterou naše škola podporuje v Indonésii. Přednáška se tentokrát týkala afrických savan, kde začala společnost Prales dětem nově operovat, pomáhat dopadnout pytláky a chránit ohrožené druhy, zejména slony a nosorožce. Řeč ale byla i o Jižní Moravě, kde nastaly problémy s pesticidem karbofuranem, který tráví místní faunu a je velmi nebezpečný i pro člověka. Více o projektech se dozvíte na stránkách www.nepz.cz, www.pralesdetem.cz, www.oceandetem.cz.

  Sametová revoluce

  Jak se žilo před revolucí? Co vše bylo jinak? Co je to demokracie? Co je to svoboda? Třicet let od revoluce jsme si připomněli, že možnost svobodně se rozhodovat není samozřejmá. Že za svá práva se vyplatí bojovat. Seznámili jsme se s dobou totality a naši demokracii jsme si znovu symbolicky vybojovali.

  Záložky nás baví
  Každý rok na podzim si děti 4 a 5. tříd oživí hodiny výtvarné výchovy a pracovních činností výrobou krásných knižních záložek, které pak putují dětem do přidělené slovenské školy. Z projektu Záložka do knihy spojuje školy se stala na naší škole už tradice. Tento projekt zajišťuje Slovenská pedagogická knižnica ve spolupráci s Knihovnou Jiřího Mahena a letos se uskutečnil již 10. ročník. Na začátku školního roku se přihlásí základní školy z Česka a Slovenska a jsou následně spárovány ve vzájemnou spolupráci. Děti vyrábějí záložky s knižní tematikou, které si pak navzájem vymění poštou. Každé dítě si tedy nakonec z projektu odnese krásnou záložku, kterou mnohdy používají ke čtení ve škole např. ve čtenářských dílnách.

  30. 1. předání výpisu vysvědčení
  31. 1. pololetní prázdniny
  8. 2. školní ples
  12. 2. recitační soutěž – školní kolo
  17. – 21. 2. jarní prázdniny
  5. 3. jarní focení
  20. 3. matematický klokan
  7. 4. jarní jarmark
  10. – 13. 4. Velikonoce
  15. 4. exkurze do ekologického centra Trkmanka
  23. 4. pěvecká soutěž
  30. 4. program Matani
  26. 6. slavnostní předání vysvědčení

  Dlouhodobé úkoly:
  čtenářský deník:
  30. března – 1. čtenářský deník
  28. května – 2. čtenářský deník
  5. června – dobrovolný čtenářský deník

  Poslední aktuality

 • Učitelé

  • Martina Kozderová
   Třídní učitelka

   Pohořelická škola je mým působištěm již osm let. Původně jsem vystudovala učitelství druhého stupně, více mě však zaujala práce na prvním stupni s mladšími žáky. Baví mě alternativní způsoby výuky, např. dalton, projekty nebo činnostní učení, k propojení jednotlivých předmětů využívám technického zázemí naší školy. Ve volném čase ráda luštím logické úkoly, čtu, cestuji a trávím čas s rodinou a přáteli.