3. D

 • Třída 3. D

  Třídní učitelka: Mgr. Radka Baráková

  Asistentka pedagoga: Klára Pácalová

  E-mail: radka.barakova@zspohorelice.cz

  Tel.: 519 425 846

  Počet dětí: 19

  Budova: Lidická 12

  Nástěnka

  • 5. 12. Vánoční představení (kino Pohořelice) – Brněnské divadlo Slunečnice
  • 6. 12. Dalton – Čerti a čertidla
  • 21. 12. Vánoční besídka
  • 22. 12. – 2. 1. Vánoční prázdniny
  • Sběr papíru
  • Sběr pomerančové a citrónové kůry
 •  

  7.55 – 8.40 8.50 – 9.35 9.50 – 10.35   10.45 – 11.30 11.40 – 12.25
  Pondělí Aj M Čj Prv Čt
  Úterý Tv Tv M Čj Čt
  Středa Čj Aj M Sl Prv
  Čtvrtek Čj Aj M Prv Hv
  Pátek G Čj Čt Vv
  • Český jazyk: Mgr. Radka Baráková
  • Anglický jazyk: Bc. Kateřina Kašpárková
  • Matematika: Mgr. Radka Baráková
  • Prvouka: Mgr. Radka Baráková
  • Hudební výchova: Mgr. Radka Baráková
  • Tělesná výchova: Mgr. Radka Baráková
  • Výtvarná výchova: Mgr. Radka Baráková
  • Pracovní činnosti: Mgr. Radka Baráková
  • 3. 9. 2018 – 31. 1. 2019 – šk. vyučování v 1. pololetí
  • 29. – 30. 10. 2018 – podzimní prázdniny
  • 22. 12. 2018 – 2. 1. 2019  – vánoční prázdniny
  • 1. 2. 2019 – pololetní prázdniny
  • 2. 2. – 28. 6. 2019 – šk. vyučování v 2. pololetí
  • 11. 2. – 17. 2. 2019 – jarní prázdniny
  • 18. 4. – 19. 4. 2019 – velikonoční prázdniny
  • 29. 6. – 1. 9. 2019 – hlavní prázdniny

  Vánoční besídka

  Dne 19. 12. jsme byli zdobit zvířátkům les.

  Zapojili  jsme se do projektu – „Ježíškova vnoučata“

  Dalton – 5. prosinec

  Vánoční představení – kino Pohořelice

  Dalton č. 3 – Povolání

  Listování – Lukáš Hejlík

  Preventivní program – Dobrodružná cesta

  Dalton – 100 let republiky

  100 let republiky

  Spaní ve škole – pevnost Boyard

  Lípa srdčitá – náš národní strom

  Poslední aktuality

 • Učitelé

  • Radka Baráková
   Třídní učitelka

   Na základní škole v Pohořelicích jsem již od roku 2004. Vystudovala jsem MU v Brně – Učitelství pro 1. st. ZŠ. Mým cílem je vzbudit u dětí zájem o výuku, rozvíjet jejich osobnost, samostatnost, učit je prakticky využívat získané vědomosti a vést je k zodpovědnosti. Mezi mé záliby patří četba, divadlo, sport. Nejraději však trávím svůj volný čas s rodinou.

  • Klára Pácalová
   Asistentka pedagoga