3. D

 • Třída 3. D

  Třídní učitelka: Mgr. Marcela Větrovská

  E-mail: marcela.vetrovska@zspohorelice.cz

  Tel.: 519 425 846

  Počet dětí: 18

  Budova: Lidická 12

  Nástěnka

  • Český jazyk: Mgr. Marcela Větrovská
  • Anglický jazyk: Mgr. Marcela Větrovská
  • Matematika: Mgr. Marcela Větrovská
  • Informatika: Mgr. Jana Lorencová
  • Prvouka: Mgr. Marcela Větrovská
  • Hudební výchova: Mgr. Marcela Větrovská
  • Tělesná výchova: Mgr. Marcela Větrovská
  • Výtvarná výchova: Mgr. Veronika Dorotíková
  • Pracovní činnosti: Mgr. Veronika Dorotíková
  • 1. 9. 2022 – 31. 1. 2023 – šk. vyučování v 1. pololetí
  • 26. – 28. 10. 2022 – podzimní prázdniny
  • 23. 12. 2022 – 2. 1. 2023 – vánoční prázdniny
  • 3. 2. 2023 – pololetní prázdniny
  • 1. 2. – 30. 6. 2023 – šk. vyučování v 2. pololetí
  • 13. 3. – 19. 3. 2023 – jarní prázdniny
  • 6. – 10. 4. 2023 – velikonoční prázdniny
  • 1. 7. – 3. 9. 2023 – hlavní prázdniny

  Odpoledne plné zábavy

  Ve čtvrtek 20. října proběhlo v naší třídě 3. D zábavné odpoledne s rodiči a dětmi. Paní učitelka připravila osm stanovišť, na kterých si rodiče mohli vyzkoušet, jak se netradičně učí jejich děti v hodinách, kdy se musí aktivně zapojovat do výuky. Na začátku děti přivítaly rodiče písničkou a ukázaly jim, jak se dokáží představit, a také o sobě řekly několik vět. Nebylo to jednoduché, vždyť byly v televizním studiu a musely se jednotlivě představit všem a mluvit do mikrofonu. Konkrétní stanoviště pak procházeli všichni v týmech. Třídili slova, tvořili hexagony, skládali mapu ČR, zopakovali si násobilku pomocí hadů nebo puzzle a hlavně se učili spolupracovat v týmu. Děti měly velkou radost, když mohly rodičům poradit a ukázat, že to umí.

  Na konci akce jsme se opět rozloučili písničkou a shodli jsme se, že se zábavné odpoledne vydařilo. Všichni poděkovali a hodnotili odpoledne slovem SUPER.

  Vzpomínky z prázdnin

  Během léta vyplňovali žáci třetích ročníků prázdninové kufříky, které si vyrobili ještě v projektové výuce ve druhé třídě. Psali v nich o svých zážitcích z právě uběhlých prázdnin, vlepili fotografie či různé vstupenky, ba dokonce i přírodniny, nakreslily spousty obrázků. A nejen to, plnili i zábavné úkoly, které jim do deníku vložily paní učitelky (např. uspořádat melounovou hostinu, projít se bosou nohou ranní rosou, vyluštit vzkaz psaný morseovkou, ulovit rybu a mnohé další).

  Dětem se jejich deníky z prázdnin velmi vydařily a dostaly za ně první jedničku do žákovské knížky. Chtěly bychom touto cestou moc poděkovat rodičům za pomoc při kompletování kufříků.

  A vězte, milí rodiče, budete mít krásné vzpomínky na letní prázdniny 2022.

  Mgr  Andrea Švecová a paní učitelky třetích tříd

  Poslední aktuality

 • Učitelé

  • Marcela Větrovská
   Třídní učitelka

   Vystudovala jsem gymnázium, SPgŠ- obor vychovatelství a MU – učitelství pro 1. stupeň ZŠ. Líbí se mi využívat moderní techniku ve výuce, ale jsem přesvědčena, že nejdůležitější je osobnost učitele a jeho vztah k žákům. Práci beru jako své poslání a snažím se učit tak, aby žáci chodili do školy rádi. Do hodin zařazuji alternativní prvky, jako je například činnostní učení.  Mezi mé záliby patří hudba, zpěv, film, plavání a turistika. Mám ráda podnikavé a usměvavé lidi, zvířata a relax na zahrádce.