3. D

 • Třída 3. D

  Třídní učitelka: Mgr. Radka Baráková

  E-mail: radka.barakova@zspohorelice.cz

  Tel.: 519 425 848

  Počet dětí: 18

  Budova: Lidická 12 – dvorní budova

  Nástěnka

 • 7.55 – 8.40 8.50 – 9.35 9.50 – 10.35   10.45 – 11.30 11.40 – 12.25
  Pondělí Tv Tv Čj M  Vv
  Úterý Čj Aj M Prv Čj
  Středa Čj M Aj Čj Čj
  Čtvrtek Čj M Aj Prv Čj
  Pátek Čj Inf M Hv
  • Český jazyk: Mgr. Radka Baráková
  • Anglický jazyk: Gabriela Plechatá, Mgr. Radka Baráková
  • Matematika: Mgr. Radka Baráková
  • Informatika: Mgr. Jana Mertlíková
  • Prvouka: Mgr. Radka Baráková
  • Tělesná výchova: Mgr. Radka Baráková
  • Výtvarná výchova: Mgr. Radka Baráková
  • Pracovní činnosti: Mgr. Radka Baráková
  • 1. 9. 2021 – 31. 1. 2022 – šk. vyučování v 1. pololetí
  • 27. – 29. 10. 2021 – podzimní prázdniny
  • 23. 12. 2021 – 2. 1. 2022 – vánoční prázdniny
  • 4. 2. 2022 – pololetní prázdniny
  • 1. 2. – 30. 6. 2022 – šk. vyučování v 2. pololetí
  • 7. 3. – 13. 3. 2022 – jarní prázdniny
  • 14. 4. – 15. 4. 2022 – velikonoční prázdniny
  • 1. 7. – 31. 8. 2022 – hlavní prázdniny

  Sníh!

  Beseda v knihovně

  HALLOWEEN

  Poslední aktuality

 • Učitelé

  • Radka Baráková
   Třídní učitelka

   Na základní škole v Pohořelicích jsem již od roku 2004. Vystudovala jsem MU v Brně – Učitelství pro 1. st. ZŠ. Mým cílem je vzbudit u dětí zájem o výuku, rozvíjet jejich osobnost, samostatnost, učit je prakticky využívat získané vědomosti a vést je k zodpovědnosti. Mezi mé záliby patří četba, divadlo, sport. Nejraději však trávím svůj volný čas s rodinou.