2. C

 • Třída 2. C

  Třídní učitelka: Mgr. Lenka Zemánková

  Asistentka pedagoga: Ivana Zajícová

  E-mail: lenka.zemankova@zspohorelice.cz

  Tel.: 519 425 846

  Počet dětí: 23

  Budova: Lidická 12

  Nástěnka

   

   

  • Český jazyk: Mgr. Lenka Zemánková
  • Matematika: Mgr. Lenka Zemánková
  • Prvouka: Mgr. Lenka Zemánková
  • Hudební výchova: Mgr. Lenka Zemánková
  • Tělesná výchova: Mgr. Lenka Zemánková
  • Výtvarná výchova: Mgr. Lenka Zemánková
  • Pracovní činnosti:  Mgr. Lenka Zemánková
  • 1. 9. 2022 – 31. 1. 2023 – šk. vyučování v 1. pololetí
  • 26. – 28. 10. 2022 – podzimní prázdniny
  • 23. 12. 2022 – 2. 1. 2023 – vánoční prázdniny
  • 3. 2. 2023 – pololetní prázdniny
  • 1. 2. – 30. 6. 2023 – šk. vyučování v 2. pololetí
  • 13. 3. – 19. 3. 2023 – jarní prázdniny
  • 6. – 10. 4. 2023 – velikonoční prázdniny
  • 1. 7. – 3. 9. 2023 – hlavní prázdniny

  Svatomartinský pochod

  V pátek 11. 11. 2022 proběhlo milé setkání žáků 2. C a dětí z mateřské školky, ze třídy Sluníčka. Za zpěvu písní s doprovodem kytary, flétny a rytmických nástrojů jsme společně putovali od mateřské školy kolem kostela a budovy školy na Lidické. Dále naše kroky vedly přes náměstí a došli jsme do místního kinosálu.

  Druháčci zde na pódiu předvedli dětem ze školky krátkou scénku o životě svatého Martina, kterou si pilně připravovali. Naši malí kamarádi ocenili toto vystoupení krásnými úsměvy a vděčným potleskem.

  Tímto ovšem program nekončil. Po představení jsme společně vytvořili na pódiu kruh a paní učitelka ze školky měla pro nás připravené zajímavé povídání o svatomartinských atributech, mezi které patří: plášť, meč, podkova, husa a víno.

  Sluníčka pro druháčky připravila milé překvapení v podobě napečených voňavých svatomartinských rohlíčků. V duchu myšlenky svatého Martina, který se rozdělil s žebrákem o svůj důstojnický plášť, se mladší děti rozdělily s kamarády druháčky. Ve dvojicích si společně rohlíček rozlomily a obdarovaly se touto dobrotou.

  Jaké by to bylo setkání, kdyby nebylo zakončeno slavnostním přípitkem? Na rozloučenou a s přáním všeho dobrého do dalších dní jsme společně pozvedli číše s levandulovou limonádou.

  Poslední aktuality

 • Učitelé

  • Lenka Zemánková
   Třídní učitelka
  • Ivana Zajícová
   Asistentka pedagoga