2. B

 • Třída 2. B

  Třídní učitelka: Mgr. Stanislava Zelinková

  E-mail: stanislava.zelinkova@zspohorelice.cz

  Tel.: 519 425 846

  Počet dětí: 20

  Budova: Lidická 12

  Nástěnka

  Únor 

  • 12. 2. 2020 školní kolo recitační soutěže
  • 17. 2. 2020 – 21. 2. 2020 jarní prázdniny
  • ukončení plaveckého výcviku
  • sběr pomerančové a citronové kůry

  Březen 

  • 11. 3. 2020 školní kolo pěvecké soutěže
  • sběr pomerančové a citronové kůry

  Duben

  • 9. 4. 2020 velikonoční prázdniny
  • 21. nebo 22. 4. 2020 třídní schůzky/individuální pohovory

  Květen

  • vlastivědná exkurze

  Červen

  • 26. 6. 2020 předávání vysvědčení (končíme v 8:40 hodin)
 • 7.55 – 8.40 8.50 – 9.35 9.50 – 10.35   10.45 – 11.30 11.40 – 12.25
  Pondělí Čj M Čj Čj  –
  Úterý Tv Tv Čj M Hv
  Středa Čj M Čj Prv
  Čtvrtek Čj M Čj Vv
  Pátek Čj M Čj Prv  –
  • Český jazyk: Mgr. Stanislava Zelinková
  • Matematika:Mgr. Stanislava Zelinková
  • Prvouka: Mgr. Stanislava Zelinková
  • Hudební výchova: Mgr. Stanislava Zelinková
  • Tělesná výchova:Mgr. Stanislava Zelinková
  • Výtvarná výchova: Mgr. Stanislava Zelinková
  • Pracovní činnosti: Mgr. Stanislava Zelinková
  • 2. 9. 2019 – 30. 1. 2020 – šk. vyučování v 1. pololetí
  • 29. – 30. 10. 2019 – podzimní prázdniny
  • 23. 12. 2019 – 3. 1. 2020  – vánoční prázdniny
  • 31. 1. 2020 – pololetní prázdniny
  • 1. 2. – 30. 6. 2020 – šk. vyučování v 2. pololetí
  • 17. 2. – 23. 2. 2020 – jarní prázdniny
  • 9. 4. – 10. 4. 2020 – velikonoční prázdniny
  • 1. 7. – 31. 8. 2020 – hlavní prázdniny

  Zimní výtvarkování

  Všem rodičům i prarodičům děkuji za pomoc a spolupráci ve starém roce. Děkuji za shovívavost a trpělivost a za to, že naše loď udržuje stejný kurz a tím míří ke vzdálenému cíli. Přeji Vám pevné zdraví a vnitřní sílu do roku následujícího.     
                                                                                                                 Vaše třídní učitelka Stanislava Zelinková

  Dílničky

  První plavání

  Poslední aktuality

 • Učitelé

  • Stanislava Zelinková
   Třídní učitelka