2. B

 • Třída 2. B

  Třídní učitelka: Mgr. Stanislava Zelinková

  Asistentka pedagoga: Petra Talafantová

  E-mail: stanislava.zelinkova@zspohorelice.cz

  Tel.: 519 425 846

  Počet dětí: 24

  Budova: Lidická 12

  Nástěnka

  • Český jazyk: Mgr. Stanislava Zelinková
  • Matematika: Mgr. Stanislava Zelinková
  • Prvouka: Mgr. Stanislava Zelinková
  • Hudební výchova: Mgr. Stanislava Zelinková
  • Tělesná výchova: Mgr. Stanislava Zelinková
  • Výtvarná výchova: Mgr. Stanislava Zelinková
  • Pracovní činnosti: Mgr. Stanislava Zelinková
  • 1. 9. 2022 – 31. 1. 2023 – šk. vyučování v 1. pololetí
  • 26. – 28. 10. 2022 – podzimní prázdniny
  • 23. 12. 2022 – 2. 1. 2023 – vánoční prázdniny
  • 3. 2. 2023 – pololetní prázdniny
  • 1. 2. – 30. 6. 2023 – šk. vyučování v 2. pololetí
  • 13. 3. – 19. 3. 2023 – jarní prázdniny
  • 6. – 10. 4. 2023 – velikonoční prázdniny
  • 1. 7. – 3. 9. 2023 – hlavní prázdniny

  Vzpomínka na Vánoce

  TÁBORÁK aneb třídní schůzky netradičně

  V krásně slunečném pozdním odpoledni ve čtvrtek 29. září se sešla celá naše třída v parku u táboráku. Děti se moc těšily, a tak je hned při příchodu čekala malá drobná překvapení v podobě úkolů rozmístěných po ploše parku. Některé úkoly byly založeny na přečtení zadání, to už druháčci krásně zvládají, a některé byly pohybové a dovednostní, protože ve zdravém těle zdravý duch. A tak si malí školáci vyzkoušeli fáborkovou vědomostní stezku i průlez nebezpečným laserovým polem. Podle básničky přiřazovali zvířata a nosili přírodniny. Vyrobili si vlněná jablíčka, skákali přes švihadla i v barevných pytlích. Museli se i podepsat celým jménem a pak s rodiči povečeřeli pečené vuřty, rohlíky, jablíčka apod. Dospěláci si mezitím povídali o tom, co nás čeká tento školní rok. Rozebrali jsme mnohé vyučovací předměty a jejich organizaci. Na spoustu věcí jsme jistě zapomněli, zato jsme si spolu krásně zazpívali s kytarou. Viz přiložené zdařilé fotografie tatínka, pana M. Kunce.

  Tyto neformální třídní schůzky byly moc fajn a myslím, že podle ohlasů nebyly poslední. Posílili jsme ducha třídy a vzájemné vazby. Rodičům děkuji a přeji v druhém školním roce jejich dětí mnoho sil, tolerance i radosti.

  BRUSLENÍ

  SNĚHOHRÁTKY

  ZIMNÍ TVOŘENÍ

  Poslední aktuality

 • Učitelé

  • Stanislava Zelinková
   Třídní učitelka
  • Petra Talafantová