2. A

 • Třída 2. A

  Třídní učitelka: Mgr. Marie Bednářová

  E-mail: marie.bednarova@zspohorelice.cz

  Tel.: 519 425 846

  Počet dětí: 19

  Budova: Lidická 12

  Nástěnka

  Únor 

  • 12. 2. 2020 školní kolo recitační soutěže
  • 17. 2. 2020 – 21. 2. 2020 jarní prázdniny
  • ukončení plaveckého výcviku
  • sběr pomerančové a citronové kůry

  Březen 

  • 11. 3. 2020 školní kolo pěvecké soutěže
  • sběr pomerančové a citronové kůry

  Duben

  • 9. 4. 2020 velikonoční prázdniny
  • 21. nebo 22. 4. 2020 třídní schůzky/individuální pohovory

  Květen

  • vlastivědná exkurze

  Červen

  • 26. 6. 2020 předávání vysvědčení (končíme v 8:40 hodin)
 • 7.55 – 8.40 8.50 – 9.35 9.50 – 10.35   10.45 – 11.30 11.40 – 12.25
  Pondělí Tv Tv Čj M  Čj
  Úterý Čj Čj M Prv
  Středa Čj Čj M Vv
  Čtvrtek Čj Čj M Hv
  Pátek Čj M Prv Čj  –
  • Český jazyk: Mgr. Marie Bednářová
  • Matematika: Mgr. Marie Bednářová
  • Prvouka: Mgr. Marie Bednářová
  • Hudební výchova:Mgr. Marie Bednářová
  • Tělesná výchova: Mgr. Marie Bednářová
  • Výtvarná výchova:Mgr. Marie Bednářová
  • Pracovní činnosti: Mgr. Marie Bednářová
  • 2. 9. 2019 – 30. 1. 2020 – šk. vyučování v 1. pololetí
  • 29. – 30. 10. 2019 – podzimní prázdniny
  • 23. 12. 2019 – 3. 1. 2020  – vánoční prázdniny
  • 31. 1. 2020 – pololetní prázdniny
  • 1. 2. – 30. 6. 2020 – šk. vyučování v 2. pololetí
  • 17. 2. – 23. 2. 2020 – jarní prázdniny
  • 9. 4. – 10. 4. 2020 – velikonoční prázdniny
  • 1. 7. – 31. 8. 2020 – hlavní prázdniny

  Vysvědčení

  Plavání

  Jak se chránit v nebezpečných situacích – výchovný program

  Projektové vyučování – Vánoce 2019

  Poslední prosincový den roku 2019

  Vánoční dílničky – společné tvoření rodičů a dětí


   Naše výuka v Čj

  Dalton č. 3 – Místo, kde žijí ryby

  Dalton č. 2 – Barevný podzim

  První plavání

  Malujeme, tvoříme

  Čtenářská dílna – ta nás baví

  Dalton č. 1 – Prázdninový deník

  První vysvědčení 

  Poslední aktuality

 • Učitelé

  • Marie Bednářová
   Třídní učitelka

   Vystudovala jsem učitelství pro 1. stupeň na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Svou pedagogickou činnost jsem zahájila na ZŠ Jana Babáka v Brně. Po mateřské dovolené jsem v roce 1995 nastoupila na zdejší školu. Své povolání mám ráda, protože být při tom, kdy se z dětí  stávají žáci a naučí se číst, psát,  počítat, spolupracovat, překonávat problémy…to mě baví.  Řídím se heslem: „Respektuj a budeš respektován.“ Mé životní motto (citace z Bible) je ale jiné: „Co nechceš, aby ti jiní činili, nečiň ty jim.“

  • Jana Křížová
   Asistentka pedagoga