4. B

 • Třída 4. B

  Třídní učitelka: Mgr. Radka Horníčková

  E-mail: radka.hornickova@zspohorelice.cz

  Tel.: 516 528 707

  Počet dětí: 23

  Budova: Lidická 12 – nová budova

  Nástěnka

  PLÁNOVANÉ AKCE NA ČERVEN:
  8. června – projektová výuka – Karel IV.
  22. června – daltonská výuka – LÉTO
  23. června – třídní výlet do Znojma
  30. června – předávání vysvědčení
 • 7.55 – 8.40 8.50 – 9.35 9.50 – 10.35   10.45 – 11.30 11.40 – 12.25
  Pondělí Čj M Aj Inf Vl
  Úterý Čj M Pří Aj Tv
  Středa Tv M Čj Vv Vv
  Čtvrtek Čj M Vl Čj
  Pátek Čj Aj M Tv  Hv
  • Český jazyk: Mgr. Radka Horníčková
  • Anglický jazyk: Mgr. Blanka Sanytrová, Mgr. Petra Černá
  • Matematika: Mgr. Radka Horníčková
  • Informatika: Mgr. Radka Horníčková, Mgr. Jana Mertlíková
  • Vlastivěda: Mgr. Radka Horníčková
  • Přírodověda: Mgr. Radka Horníčková
  • Hudební výchova: Bc. Marie Husáková
  • Tělesná výchova: Mgr. Radka Horníčková
  • Výtvarná výchova: Mgr. Radka Horníčková
  • Pracovní činnosti: Mgr. Erika Tesárková

  Rozdělení vah

  Váhy známek jsou orientační, konečnou váhu určuje vyučující.

  Čeština:
  10 – čtvrtletní a pololetní písemné práce
  6 – velké společné diktáty, mluvnické souhrnné prověrky
  4 – diktáty (celé věty), slohová práce, ústní zkoušení
  3 – pravopisná cvičení (pouze 1 pravopisný jev), mluvnické prověrky z jedné látky, čtenářský deník, referát o knize, recitace, čtení, mluvní cvičení
  1 – aktivita v hodině, doplňovací cvičení, samostatná práce v PS, krátké slohové úkoly

  Matematika:
  10 – čtvrtletní a pololetní písemné práce
  6 – větší prověrka (45 min)
  4 – souhrnná prověrka
  3 – složitější příklady, test na různé jevy, test z geometrie, velké ústní zkoušení
  1 – aktivita v hodině, jednoduchý test (příklady jednoho typu), ústní zkoušení z jednoho jevu, samostatná práce, jednoduché rýsování

  Angličtina:
  10 – čtvrtletní a pololetní písemné práce
  6 – ústní zkoušení, projekty a rozhovory (vše v rozsahu, který se dá označit jako velký, tzn. zkoušení z několika gramat. jevů, vět, odpovědí na otázky apod., projekty tvořené jako samostatná práce a rozhovory, kdy žák mluví samostatně bez textu)
  4 – písemné zkoušení, malý rozhovor, monotematická písemka na gramatické jevy, standardizované testy doplněné dalšími jevy
  3 – písemná práce, větší slovíčka nebo slovní spojení, standardizované testy, malé projekty a referáty, čtení s překladem
  1 – pětiminutovky, krátká slovíčka (10 – 12 výrazů), doplňovací cvičení, práce v hodině, píseň nebo báseň, samostatná práce v PS, krátké ústní úkoly

  Vlastivěda, přírodověda:
  10 – čtvrtletní a pololetní písemné práce
  6 – ústní zkoušení, souhrnné prověrky (45 min)
  4 – prověrky
  3 – test s výběrem z možností, projekt, orientace na mapě, poznávání rostlin
  1 – aktivita v hodině, samostatná práce v PS, obrázek

  Informatika:
  10 – čtvrtletní a pololetní písemná práce
  4 – prověrka
  1 – malý test, aktivita v hodině

  Výtvarná výchova, pracovní činnosti:
  4 – výrobek, výkres
  1 – drobný výtvor

  Hudební výchova:
  10 – referát
  4 – test
  1 – vedení sešitu

  Tělesná výchova
  10 – čtvrtletní aktivitu žáka (chování v hodinách Tv, úbor, aktivita, plnění pokynů, dodržování bezpečnosti atd.), nominace a účast na soutěžích AŠSK krajského a vyššího kola
  6 – nominace a účast na soutěžích AŠSK okresního kola
  4 – nominace a účast na soutěžích AŠSK okrskového kola
  3 – jednotlivé disciplíny z atletiky a gymnastiky, míčové hry
  1 – aktivita v hodině

  • 1. 9. 2021 – 31. 1. 2022 – šk. vyučování v 1. pololetí
  • 27. – 29. 10. 2021 – podzimní prázdniny
  • 23. 12. 2021 – 2. 1. 2022 – vánoční prázdniny
  • 4. 2. 2022 – pololetní prázdniny
  • 1. 2. – 30. 6. 2022 – šk. vyučování v 2. pololetí
  • 7. 3. – 13. 3. 2022 – jarní prázdniny
  • 14. 4. – 15. 4. 2022 – velikonoční prázdniny
  • 1. 7. – 31. 8. 2022 – hlavní prázdniny

  ANGLIČTINA – LOUTKY

  ŽIVOT KARLA IV.

  Ve 4. B jsme se v rámci projektové výuky seznámili s osobou jednoho z našich nejvýznamnějších vladařů, kterým bezpochyby byl Karel IV. V hodinách vlastivědy jsme nejdřívě získali spoustu důležitých informací o jeho životě, ale až díky našemu projektovému dni jsme zjišťovali, jaký život za vlády Karla IV. v Čechách pravděpodobně byl. Zkoušeli jsme také práci architektů při výrobě modelu Karlova mostu, podobně jsme vyhotovovali vitrážová okna katedrály sv. Víta, nechyběly repliky korunovačních klenotů, Nového Města pražského a na závěr i zhotovení pergamenu s pečetí, kde jsme sepsali celý životopis Karla IV. Práce probíhala ve skupinách, a proto nám šla krásně od ruky. Posuďte sami.

  CESTA PRAVĚKEM

  Naše 4. B už je v projektovém vyučování naprosto zběhlá, a proto jsme se nemohli dočkat dalšího projektového dne na téma PRAVĚK. Bylo nám totiž paní učitelkou slíbeno, že uvidíme mamuta a vyrobíme si vlastní pravěké nástroje. Mamut sice byl, jen ne živý a rozdělávat oheň jsme se (naštěstí pro školu) také nenaučili, přesto jsme si na vlastní kůži vyzkoušeli mnoho dalších zajímavých činností. A co mezi ně patřilo? Například tvorba jeskynních maleb, modelování vlastních sošek a venuší a v neposlední řadě také výroba kamenných nástrojů. Paní učitelka nechala samotnou výrobu zbraní čistě na žácích, ať si poradí sami. Podle výtvorů to vypadalo, že někteří z nich by nejspíše hlady neumřeli. Ulovený mamut se pak promítl i do tvorby pravěkých receptů, kde vznikaly delikatesy jako „Mamutí dort“ či „Mamut na ovoci“. Celý projektový den pak žáci zakončili skupinovou prací, kdy po budově školy hledali indicie a  odpovídali na otázky spojené s pravěkem. Celá třídní tlupa si z tohoto dne odnáší spoustu zážitků a informací, které nám jistě pomohou při opakovacím testu z vlastivědy.

  MÁ VLAST

  To, jak moc je naše Česká republika krásná, jsme možná tušili, ale až v hodinách vlastivědy jsme se dozvěděli tolik úžasných informací, že už se nemůžeme dočkat, až všechna tato zajímavá místa o prázdninách navštívíme. Abychom si získané vědomosti pěkně zopakovali, pustili jsme se do výroby projektu o České republice. Pracovali jsme ve skupinách a jediným zadáním bylo vytvořit plakát s těmi informacemi, které jsme si za celý půlrok vlastivědy zapamatovali, které nás nejvíce zaujaly a které bychom chtěli předat i ostatním spolužákům ve škole. Práce nám šla pěkně od ruky, a dokonce jsme si poprvé vyzkoušeli svůj projekt před třídou prezentovat. Paní učitelka nás všechny moc chválila a naše práce teď hrdě visí na chodbách naší školy.

  KDYŽ NÁS ZLOMKY NEZLOMÍ

  Když se ve škole zavádí nové učivo, může v některých případech u žáků budit respekt, jindy zase spíše zvědavost. Ve 4. B jsme se při zavádění nové látky o ZLOMCÍCH setkali s oběma případy, ale nakonec zcela jednoznačně převládlo nadšení. V rámci několika vyučovacích hodin jsme totiž propojili právě toto téma s chuťovými pohárky dohromady. Jak se nám to podařilo? V hodinách matematiky jsme totiž zjistili, že zlomky jsou součástí každé krabice s pizzou, a tak jsme nelenili a pustili se do přípravy té vlastní! Z fotografií jistě poznáte, že ve 4. B již se zlomky nemáme sebemenší problém, a ještě k tomu si zvládáme připravit chutný oběd.

  Mgr. Radka Horníčková

  Poslední příspěvky

  • Radka Horníčková
   Třídní učitelka

   Na základní školu v Pohořelicích jsem nastoupila po svém návratu z Anglie. Do Londýna jsem vycestovala po dokončení studia na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity v roce 2014, s potřebou nasbírat životní zkušenosti. Ráda se věnuji hudbě a divadlu. Svůj volný čas také s oblibou trávím v přírodě či při nějaké sportovní činnosti. Ze všeho nejvíc mě ovšem láká cestování a poznávání nových zemí.