4. B

 • Třída 4. B

  Třídní učitelka: Mgr. Anna Dovrtělová

  Asistentka pedagoga: Andrea Herko

  E-mail: anna.dovrtelova@zspohorelice.cz

  Tel.: 516 528 708

  Počet dětí: 23

  Budova: Lidická 12

  Nástěnka

  • Český jazyk: Mgr. Anna Dovrtělová
  • Anglický jazyk: Mgr. Radka Horníčková, Petra Valášková
  • Matematika: Mgr. Anna Dovrtělová
  • Informatika: Mgr. Rostislav Hrbek
  • Vlastivěda: Mgr. Anna Dovrtělová
  • Přírodověda: Mgr. Anna Dovrtělová
  • Hudební výchova: Michal Řeřucha
  • Tělesná výchova: Mgr. Anna Dovrtělová
  • Výtvarná výchova: Mgr. Anna Dovrtělová
  • Pracovní činnosti: Mgr. Michaela Kostovská

  Rozdělení vah

  Váhy známek jsou orientační, konečnou váhu určuje vyučující.

  Čeština:
  6 – čtvrtletní a pololetní písemné práce, velké společné diktáty, mluvnické souhrnné prověrky
  4 – diktáty (celé věty), slohová práce, ústní zkoušení
  3 – pravopisná cvičení (pouze 1 pravopisný jev), mluvnické prověrky z jedné látky, čtenářský deník, referát o knize, recitace, čtení, mluvní cvičení
  1 – aktivita v hodině, doplňovací cvičení, samostatná práce v PS, krátké slohové úkoly

  Matematika:
  6 – čtvrtletní a pololetní písemné práce, větší prověrka (45 min)
  4 – souhrnná prověrka
  3 – složitější příklady, test na různé jevy, test z geometrie, velké ústní zkoušení
  1 – aktivita v hodině, jednoduchý test (příklady jednoho typu), ústní zkoušení z jednoho jevu, samostatná práce, jednoduché rýsování

  Angličtina:
  6 – větší prověrka (45 min), ústní zkoušení, projekty a rozhovory (vše v rozsahu, který se dá označit jako velký, tzn. zkoušení z několika gramat. jevů, vět, odpovědí na otázky apod., projekty tvořené jako samostatná práce a rozhovory, kdy žák mluví samostatně bez textu)
  4 – písemné zkoušení, malý rozhovor, monotematická písemka na gramatické jevy, standardizované testy doplněné dalšími jevy
  3 – písemná práce, větší slovíčka nebo slovní spojení, standardizované testy, malé projekty a referáty, čtení s překladem
  1 – pětiminutovky, krátká slovíčka (10 – 12 výrazů), doplňovací cvičení, práce v hodině, píseň nebo báseň, samostatná práce v PS, krátké ústní úkoly

  Vlastivěda, přírodověda:
  6 – ústní zkoušení, souhrnné prověrky (45 min)
  4 – prověrky
  3 – test s výběrem z možností, projekt, orientace na mapě, poznávání rostlin
  1 – aktivita v hodině, samostatná práce v PS, obrázek

  Informatika:
  4 – prověrka
  1 – malý test, aktivita v hodině

  Výtvarná výchova, pracovní činnosti:
  4 – výrobek, výkres
  1 – drobný výtvor

  Hudební výchova:
  10 – referát
  4 – test
  1 – vedení sešitu

  Tělesná výchova
  10 – čtvrtletní aktivitu žáka (chování v hodinách Tv, úbor, aktivita, plnění pokynů, dodržování bezpečnosti atd.), nominace a účast na soutěžích AŠSK krajského a vyššího kola
  6 – nominace a účast na soutěžích AŠSK okresního kola
  4 – nominace a účast na soutěžích AŠSK okrskového kola
  3 – jednotlivé disciplíny z atletiky a gymnastiky, míčové hry
  1 – aktivita v hodině

  • 1. 9. 2022 – 31. 1. 2023 – šk. vyučování v 1. pololetí
  • 26. – 28. 10. 2022 – podzimní prázdniny
  • 23. 12. 2022 – 2. 1. 2023 – vánoční prázdniny
  • 3. 2. 2023 – pololetní prázdniny
  • 1. 2. – 30. 6. 2023 – šk. vyučování v 2. pololetí
  • 13. 3. – 19. 3. 2023 – jarní prázdniny
  • 6. – 10. 4. 2023 – velikonoční prázdniny
  • 1. 7. – 3. 9. 2023 – hlavní prázdniny

  Anglický jazyk v projektové výuce

  Před skupinou žáků ze 4. B, pod vedením paní učitelky Horníčkové, stála obrovská výzva. Zkusit si práci módních návrhářů a v projektové práci navrhnout oblečení pro dívky a chlapce. To by ale nebylo to nejtěžší. Vše totiž probíhalo v hodinách anglického jazyka, kde tedy bylo nutné také vše popsat v cizím jazyce. Nakonec to byla vlastně zábava, a zvládli jsme v angličtině dokonce i popsat jednotlivé části lidského těla. Naše módní variace teď zdobí školní chodbu.

  Poslední příspěvky

  • Andrea Herko
   Asistentka pedagoga
  • Anna Dovrtělová
   třídní učitelka