3. C

 • Třída 3. C

  Třídní učitelka: Mgr. Yvona Kardošová

  E-mail: yvona.kardosova@zspohorelice.cz

  Tel.: 519 425 846

  Počet dětí: 22

  Budova: Lidická 12

  Nástěnka

 • 7.55 – 8.40 8.50 – 9.35 9.50 – 10.35   10.45 – 11.30 11.40 – 12.25
  Pondělí Čj M Prv Čj Aj
  Úterý Aj M Čj Čj Hv
  Středa Čj M Čj Prv Vv
  Čtvrtek Aj M Čj Čj Prv
  Pátek Čj M Tv Tv
  • Český jazyk: Mgr. Yvona Kardošová
  • Anglický jazyk: Mgr. Petra Ženíšková, Mgr. Daniela Borkovcová
  • Matematika: Mgr. Yvona Kardošová
  • Prvouka: Mgr. Yvona Kardošová
  • Hudební výchova: Mgr. Yvona Kardošová
  • Tělesná výchova: Klára Pácalová
  • Výtvarná výchova: Mgr. Yvona Kardošová
  • Pracovní činnosti: Klára Pácalová
  • 1. 9. 2020 – 28. 1. 2021 – šk. vyučování v 1. pololetí
  • 29. – 30. 10. 2020 – podzimní prázdniny
  • 23. 12. 2020 – 3. 1. 2021  – vánoční prázdniny
  • 29. 1. 2021 – pololetní prázdniny
  • 1. 2. – 30. 6. 2021 – šk. vyučování v 2. pololetí
  • 22. 2. – 28. 2. 2021 – jarní prázdniny
  • 1. 4. – 2. 4. 2021 – velikonoční prázdniny
  • 1. 7. – 31. 8. 2021 – hlavní prázdniny

  Poslední aktuality

 • Učitelé

  • Jitka Kašpárková
   Třídní učitelka