3. C

 • Třída 3. C

  Třídní učitelka: Mgr. Jana Rudolfová

  E-mail: jana.rudolfova@zspohorelice.cz

  Tel.: 519 425 848

  Počet dětí: 17

  Budova: Lidická 12 – dvorní budova

  Nástěnka

 • 7.55 – 8.40 8.50 – 9.35 9.50 – 10.35   10.45 – 11.30 11.40 – 12.25
  Pondělí Čj M Čj Vv
  Úterý Čj M Čj Prv Aj
  Středa Čj M Čj Čj Aj
  Čtvrtek Čj M Tv Tv Aj
  Pátek Inf M Čj Prv Hv
  • Český jazyk: Mgr. Jana Rudolfová
  • Anglický jazyk: Gabriela Plechatá
  • Matematika: Mgr. Jana Rudolfová
  • Informatika: Mgr. Jana Mertlíková
  • Prvouka: Mgr. Jana Rudolfová
  • Hudební výchova: Mgr. Jana Rudolfová
  • Tělesná výchova: Mgr. Jana Rudolfová
  • Výtvarná výchova: Mgr. Jana Rudolfová
  • Pracovní činnosti: Mgr. Jana Rudolfová
  • 1. 9. 2021 – 31. 1. 2022 – šk. vyučování v 1. pololetí
  • 27. – 29. 10. 2021 – podzimní prázdniny
  • 23. 12. 2021 – 2. 1. 2022 – vánoční prázdniny
  • 4. 2. 2022 – pololetní prázdniny
  • 1. 2. – 30. 6. 2022 – šk. vyučování v 2. pololetí
  • 7. 3. – 13. 3. 2022 – jarní prázdniny
  • 14. 4. – 15. 4. 2022 – velikonoční prázdniny
  • 1. 7. – 31. 8. 2022 – hlavní prázdniny

  Čtenářské dílničky

  Beseda se spisovatelem Janem Opatřilem a knize Kapřík Metlík

  Náš tělocvik

  Mikuláš

  Halloween

  Zimní radovánky

  Poslední aktuality

 • Učitelé

  • Jana Rudolfová
   Třídní učitelka