3. A

 • Třída 3. A

  Třídní učitelka: Mgr. Dagmar Homolová

  E-mail: dagmar.homolova@zspohorelice.cz

  Tel.: 519 425 846

  Počet dětí: 21

  Budova: Lidická 12

  Nástěnka

   Domácí práce značíme velkým Ú. Žáci píší domácí úkoly pod dohledem, což potvrdíte svým podpisem. Po celý rok denně dětem prohlížejte pracovní sešity, notýsek, deníček. Vzkazy a nové zprávy prosím podepisujte.

 • 7.55 – 8.40 8.50 – 9.35 9.50 – 10.35   10.45 – 11.30 11.40 – 12.25
  Pondělí Čj M Aj Prv  Čj
  Úterý Čj M Čj Prv Hv
  Středa Tv Tv Aj Čj M
  Čtvrtek Čj M Prv Aj Čj
  Pátek Čj M Čj Vv  Pč
  • Český jazyk: Mgr. Dagmar Homolová
  • Anglický jazyk: Bc. Kateřina Kašpárková
  • Matematika: Mgr. Dagmar Homolová
  • Prvouka: Mgr. Dagmar Homolová
  • Hudební výchova: Mgr. Dagmar Homolová
  • Tělesná výchova: Mgr. Dagmar Homolová
  • Výtvarná výchova:Mgr. Dagmar Homolová
  • Pracovní činnosti: Mgr. Dagmar Homolová
  • 3. 9. 2018 – 31. 1. 2019 – šk. vyučování v 1. pololetí
  • 29. – 30. 10. 2018 – podzimní prázdniny
  • 22. 12. 2018 – 2. 1. 2019  – vánoční prázdniny
  • 1. 2. 2019 – pololetní prázdniny
  • 2. 2. – 28. 6. 2019 – šk. vyučování v 2. pololetí
  • 11. 2. – 17. 2. 2019 – jarní prázdniny
  • 18. 4. – 19. 4. 2019 – velikonoční prázdniny
  • 29. 6. – 1. 9. 2019 – hlavní prázdniny

  Anglické divadlo v naší škole

  5. 4. Dílničky – 3. A a 3. C

  Pěvecká soutěž – z 3. A 1. místo Neshodová Laura, 2. místo Vaculíková Michaela

  Dalton – Vesmír

  Jakub Ovesný se umístil na pěkném 3. místě v recitační soutěži na 1.stupni.

  Návštěva Hudebního atelieru p. Kratochvíla – zpívání vánočních koled

  Mikuláš 5. 12.

  Daltonská výuka – Mikuláš

  Naše jména

  Listování s hercem Lukášem Hejlíkem z Prahy

  Dobrodružná cesta – program k prohlubování vztahů mezi žáky 16. 11. 

  Návštěva hřbitova v Pohořelicích – vzpomenutí  2. listopadu

  Dalton – 100 let republiky 

  Poslední aktuality

 • Učitelé

  • Dagmar Homolová
   Třídní učitelka

   Moje původní profese je učitelka v MŠ. Poté jsem si doplnila vysokoškolské vzdělání na 1. stupeň. Na základní škole v Pohořelicích učím od roku 2003. Mezi mé záliby patří cyklistika, kalanetika a vycházky se psem.