3. A

 • Třída 3. A

  Třídní učitelka: Mgr. Marie Bednářová

  Asistentka pedagoga: Jana Křížová

  E-mail: marie.bednarova@zspohorelice.cz

  Tel.: 519 425 846

  Počet dětí: 19

  Budova: Lidická 12

  Nástěnka

 • 7.55 – 8.40 8.50 – 9.35 9.50 – 10.35   10.45 – 11.30 11.40 – 12.25
  Pondělí Čj M Čj Vv
  Úterý Čj M Čj Hv Prv
  Středa Aj M Čj Prv Čj
  Čtvrtek Aj M Tv Tv Čj
  Pátek Aj M Čj Prv Čj
  • Český jazyk: Marie Bednářová
  • Anglický jazyk: Mgr. Marie Bednářová, Mgr. Daniela Borkovcová
  • Matematika: Mgr. Marie Bednářová
  • Prvouka: Mgr. Marie Bednářová
  • Hudební výchova: Mgr. Erika Tesárková
  • Tělesná výchova: Mgr. Marie Bednářová
  • Výtvarná výchova: Mgr. Zuzana Bravencová
  • Pracovní činnosti: Mgr. Zuzana Bravencová
  • 1. 9. 2020 – 28. 1. 2021 – šk. vyučování v 1. pololetí
  • 29. – 30. 10. 2020 – podzimní prázdniny
  • 23. 12. 2020 – 3. 1. 2021  – vánoční prázdniny
  • 29. 1. 2021 – pololetní prázdniny
  • 1. 2. – 30. 6. 2021 – šk. vyučování v 2. pololetí
  • 22. 2. – 28. 2. 2021 – jarní prázdniny
  • 1. 4. – 2. 4. 2021 – velikonoční prázdniny
  • 1. 7. – 31. 8. 2021 – hlavní prázdniny

  Poslední aktuality

 • Učitelé

  • Marie Bednářová
   Třídní učitelka

   Vystudovala jsem učitelství pro 1. stupeň na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Svou pedagogickou činnost jsem zahájila na ZŠ Jana Babáka v Brně. Po mateřské dovolené jsem v roce 1995 nastoupila na zdejší školu. Své povolání mám ráda, protože být při tom, kdy se z dětí  stávají žáci a naučí se číst, psát,  počítat, spolupracovat, překonávat problémy…to mě baví.  Řídím se heslem: „Respektuj a budeš respektován.“ Mé životní motto (citace z Bible) je ale jiné: „Co nechceš, aby ti jiní činili, nečiň ty jim.“