4. D

 • Třída 4. D

  Třídní učitelka: Mgr. Nikola Michálková

  E-mail: nikola.michalkova@zspohorelice.cz

  Tel.: 519 424 551

  Počet dětí: 19

  Budova: Dlouhá 35 (Domeček)

  Nástěnka

  • jarní prázdniny od 11. 2. do 15. 2.
 • 7.55 – 8.40 8.50 – 9.35 9.50 – 10.35   10.45 – 11.30 11.40 – 12.25
  Pondělí M Čj Vl Čj  Aj
  Úterý Pří M Tv Čj Aj
  Středa Tv M Čj Vl Čj
  Čtvrtek Hv M Tv Čj
  Pátek Čj Vv Vv Aj  M
  • Český jazyk: Bc. Romana Červinková
  • Anglický jazyk: Mgr. Martina Hrdličková
  • Matematika: Mgr. Nikola Michálková
  • Vlastivěda: Bc. Romana Červinková
  • Přírodověda: Bc. Romana Červinková
  • Hudební výchova: Mgr. Nikola Michálková
  • Tělesná výchova: Mgr. Lenka Jirchářová
  • Výtvarná výchova: Bc. Romana Červinková
  • Pracovní činnosti: Bc. Romana Červinková
  • 3. 9. 2018 – 31. 1. 2019 – šk. vyučování v 1. pololetí
  • 29. – 30. 10. 2018 – podzimní prázdniny
  • 22. 12. 2018 – 2. 1. 2019  – vánoční prázdniny
  • 1. 2. 2019 – pololetní prázdniny
  • 2. 2. – 28. 6. 2019 – šk. vyučování v 2. pololetí
  • 11. 2. – 17. 2. 2019 – jarní prázdniny
  • 18. 4. – 19. 4. 2019 – velikonoční prázdniny
  • 29. 6. – 1. 9. 2019 – hlavní prázdniny

  JARNÍ DALTON

  Během pátku se v naší třídě uskutečnila již sedmá daltonská výuka. Žáci si mohli libovolně poskládat lavice a pracovat ve skupinkách, které jim nejlépe vyhovovali. Společnými silami se snažili správně vyplnit daltonský list Jaro už je tu. V básni Františka Halase bylo jejich úkolem vyhledat podstatná jména a určit jejich vzor, v matematické části opakovali učivo, které společně v hodinách probíráme. Nechyběly ani obrázky k vybarvení a zhodnocení celé práce.

  MATEMATICKÝ KLOKAN

  V pátek 22. března řešili žáci naší třídy Matematického klokana. Všichni se pilně soustředili a snažili se na nelehké otázka najít správnou odpověď. Všechny bych tímto chtěla moc pochválit a velmi oceňuji, že i ti žáci, kterým matematika moc nejde nebo ji nemají v oblibě, se do této práce pustili s odhodláním a dosáhli velmi dobrých výsledků.

  Po vyhodnocení jsme ve třídě předali diplomy třem nejlepším řešitelům – 1. místo Barbora Kopčíková, 2. místo – Michal Vrška a 3. místo Michal Urban.

  JARO PŘIŠLO I K NÁM

  I my ve škole jsme se rozhodli přivítat přicházející jaro. V rámci výtvarné výchovy malovali žáci rozkvetlé jarní stromy, které následně ozdobily naši třídu. Nad okny nám visí také praporky s jarními květinami – sněženkami, bledulkami a narcisky.

  Během třídnické hodiny žáci společně zasadili keřík rajčete, o který mají za úkol se starat. Pokud ve své snaze nepoleví, snad si na konci školního roku pochutnáme na sladkých rajčatech.

  Poslední aktuality

 • Učitelé

  • Petra Slančíková
   Třídní učitelka
   Ve škole v Pohořelicích jsem prvním rokem. Dříve jsem jako asistentka pedagoga a vychovatelka pracovala na základní škole v Mikulově. Mezi moje zájmy patří cestování, četba a divadlo.