4. D

 • Třída 4. D

  Třídní učitelka: Bc. Romana Červinková

  E-mail: romana.cervinkova@zspohorelice.cz

  Tel.: 516 528 706

  Počet dětí: 21

  Budova: Dlouhá 35

  Nástěnka

 • 7.55 – 8.40 8.50 – 9.35 9.50 – 10.35   10.45 – 11.30 11.40 – 12.25
  Pondělí Čj M Vl Tv Tv
  Úterý Čj M Vv Vv Čj
  Středa Aj M Čj Pří
  Čtvrtek Aj M Čj Čj Tv
  Pátek Aj M Čj Hv Vl
  • Český jazyk: Mgr. Romana Červinková
  • Anglický jazyk: Mgr. Martina Kozderová, Tereza Vedralová
  • Matematika: Mgr. Romana Červinková
  • Vlastivěda: Mgr. Romana Červinková
  • Přírodověda: Mgr. Romana Červinková
  • Hudební výchova: Mgr. Yvona Kardošová
  • Tělesná výchova: Mgr. Zuzana Bravencová
  • Výtvarná výchova: Mgr. Zuzana Bravencová
  • Pracovní činnosti: Mgr. Romana Červinková

  Rozdělení vah

  Váhy známek jsou orientační, konečnou váhu určuje vyučující.

  Čeština:
  10 – čtvrtletní a pololetní písemné práce
  6 – velké společné diktáty, mluvnické souhrnné prověrky
  4 – diktáty (celé věty), slohová práce, ústní zkoušení
  3 – pravopisná cvičení (pouze 1 pravopisný jev), mluvnické prověrky z jedné látky, čtenářský deník, referát o knize, recitace, čtení, mluvní cvičení
  1 – aktivita v hodině, doplňovací cvičení, samostatná práce v PS, krátké slohové úkoly

  Matematika:
  10 – čtvrtletní a pololetní písemné práce
  6 – větší prověrka (45 min)
  4 – souhrnná prověrka
  3 – složitější příklady, test na různé jevy, test z geometrie, velké ústní zkoušení
  1 – aktivita v hodině, jednoduchý test (příklady jednoho typu), ústní zkoušení z jednoho jevu, samostatná práce, jednoduché rýsování

  Angličtina:
  10 – čtvrtletní a pololetní písemné práce
  6 – ústní zkoušení, projekty a rozhovory (vše v rozsahu, který se dá označit jako velký, tzn. zkoušení z několika gramat. jevů, vět, odpovědí na otázky apod., projekty tvořené jako samostatná práce a rozhovory, kdy žák mluví samostatně bez textu)
  4 – písemné zkoušení, malý rozhovor, monotematická písemka na gramatické jevy, standardizované testy doplněné dalšími jevy
  3 – písemná práce, větší slovíčka nebo slovní spojení, standardizované testy, malé projekty a referáty, čtení s překladem
  1 – pětiminutovky, krátká slovíčka (10 – 12 výrazů), doplňovací cvičení, práce v hodině, píseň nebo báseň, samostatná práce v PS, krátké ústní úkoly

  Vlastivěda, přírodověda:
  10 – čtvrtletní a pololetní písemné práce
  6 – ústní zkoušení, souhrnné prověrky (45 min)
  4 – prověrky
  3 – test s výběrem z možností, projekt, orientace na mapě, poznávání rostlin
  1 – aktivita v hodině, samostatná práce v PS, obrázek

  Výtvarná výchova, pracovní činnosti:
  4 – výrobek, výkres
  1 – drobný výtvor

  • 1. 9. 2020 – 28. 1. 2021 – šk. vyučování v 1. pololetí
  • 29. – 30. 10. 2020 – podzimní prázdniny
  • 23. 12. 2020 – 3. 1. 2021  – vánoční prázdniny
  • 29. 1. 2021 – pololetní prázdniny
  • 1. 2. – 30. 6. 2021 – šk. vyučování v 2. pololetí
  • 22. 2. – 28. 2. 2021 – jarní prázdniny
  • 1. 4. – 2. 4. 2021 – velikonoční prázdniny
  • 1. 7. – 31. 8. 2021 – hlavní prázdniny

  Literární příspěvek do soutěže Požární ochrana očima dětí a mládeže

  Udělalo mi velkou radost, že si některé děti našly i v této době čas a chuť a zúčastnily se literární soutěže Požární ochrana očima dětí a mládeže. Především bych chtěla poděkovat Tei a Terezce, obě děvčata se úkolu zhostila na výbornou a napsala krásné příspěvky. Jejich práce zaslouží velkou pochvalu. (Povídky publikujeme bez korektury.)

  Tea: Zachráněný výlet

  Bylo krásné slunečné ráno. Museli jsme vstávat brzo, protože jsme jeli vlakem do zoo. Na cestu jsem si vzali do baťůžku svačinu a pití. Poté jsme dojeli autem k vlakovému nádraží. Koupili jsme si lístky a čekali jsme na vlak.
  Jupíí, konečně jedeme! Cesta ubíhala rychle krajinou a tu z ničeho nic vlak začal brzdit a slyšeli jsme ránu. Lidi začali křičet, nikdo nevěděl, co se stalo. Po chvíli přišel průvodčí a zeptal se nás, jestli jsme všichni v pořádku a řekl nám, ať vystoupíme.
  Uviděli jsme zaklíněné auto pod vlakem. Zřejmě řidič nezastavil na přejezdu, aby se ujistil, že nejede žádný vlak. Uslyšeli jsme přijíždět hasiče a sanitku. První se hasiči podívali, kolik osob je zraněných. Zraněné cestující vytáhli z vlaku ven a záchranáři je začali ošetřovat. Dále začali vyprošťovat řidiče auta, vzali si hydraulické kleště a pomocí nich otevřeli dveře a vyprostili ho. Záchranáři poskytli zraněným první pomoc. Mezitím hasiči prozkoumávali okolí, kde se tady auto vzalo. Pak za námi přišel jeden z hasičů a zeptal se nás, jestli jsme něco neviděli, ale my mu odpověděli, že jsme nic neviděli. Nakonec přišli na to, jak se sem auto dostalo, auto vyjelo z vedlejší silnice a neuposlechlo výstražný semafor.
  Poté hasiči začali vše odklízet, jako první zahákli vlak a připevnili ho na hasičské auto. Hasič si sedl do auta a kousek odtáhl vlak. Pak mohl přijet jeřáb a odtáhnout rozbité auto. Za námi mezitím přišel nějaký pán a řekl nám, že si pro nás za chvíli přijede náhradní autobus. Během chvilky tam autobus doopravdy přijel. Tak jsme nasedli a jeli a já jsem si v duchu říkala, že jsme sice nejeli do zoo, ale viděli hasiče při práci a to je taky super.
  Po dnešku jsem si uvědomila, jak těžkou práci mají hasiči a došlo mi, že hasiči nehasí jenom požáry, ale dělají někdy i těžší věci. Hasiči jsou velmi odvážní, riskují svoje životy. Mají velmi těžkou práci, někdy vidí, jak spousta lidí umírá. Hasiči nehasí jenom požáry, ale pomáhají třeba i zdravotníkům, například v této nelehké době. Hasiči pracují pořád, i v noci nebo na Štědrý den, kdy jsme všichni spolu. Proto bychom si jich měli vážit, bez nich by byl svět o hodně těžší.

  Terka: Dopravní nehoda na železničním přejezdu

  Ahoj děti. Já jsem Billy a budu vás chránit v tomto krutém a nebezpečném světě. Jsem povoláním hasič, mám manželku a dvě malé děti, které se jmenují Alexander a Maxie. Moje manželka se jmenuje Sarah. Vrchní hasič zavolá: „No tak Billy, už pojď, musíme vyrazit!” No, už musím jít, zatím ahoj.
  O 10 minut později. Ale ne! Vlak se srazil s autem mého kamaráda. Už jsme volali sanitku, a i s policií jsou na cestě. Můj kamarád se jmenuje Dustin a má přítelkyni Suzie. Ale ne! Suzie je velmi zraněná. Ještě chvilku vydržte. Zavolali jsme záchranáře a hned tu i s policií budou.
  Snažíme se je vyprostit z auta, ale jsou tam zaklíněni. Potřebuji pomoci od všech hasičů. Billy křičí: „Kluci, tak honem pojďte, rychle!” Hasič Ralf má u sebe hydraulické nůžky a utíká nám na pomoc. Po deseti minutách jsou už skoro venku. Ale sanitka a policie zatím nikde. To je divný, kde jsou? Ukázalo se, že sanitka po cestě píchla pneumatiku a policie stojí někde v zácpě.
  Tak, už to je. Dustina a Suzie jsme vytáhli z auta, opatrně položili na deky a začali poskytovat první pomoc. Suzie krvácí z nohy a hlavy. Na noze jsme pomocí obvazů a obinadel zastavili krvácení a její hlavu jsme obvázali obvazem. Dustin má asi poraněnou páteř. Moc jsme s ním nehýbali a zafixovali jsme mu krk. Konečně je tu sanitka i policie. Vystoupili lékaři s lehátky, brašnami a svými pomůckami. Napřed utíkali za Suzie, a když viděli, jak dobře jsme provedli první pomoc, tak ji hned naložili do sanitky. Další lékaři zkontrolovali Dustina a opatrně ho odnášejí do další sanitky.
  Po chvíli přijíždí dalších pět sanitek. Doktoři utíkají k vykolejeným vagonům, ve kterých cestovali lidé. Ralf a další hasiči pomáhali lidem odejít z vlaku. Mezi nimi bylo i jedno malé dítě, co ztratilo plyšového medvídka v některém z vagónů. Rozhodl jsem se, že toho medvídka najdu, ale některé vagony hoří, tak budu doufat, že nevybuchnou.     Jdu na to, 3, 2, 1 buch! Vlak vybuchl. Vrchní hasič křičí: „Kde je Billy, víte někdo, co je s Billym?” Ale nastalo hrobové ticho. Všichni se na sebe jen podívali a pomalu, z hlavy, na jeho počest, začali sundávat…. Ale najednou Ralf zakřičí: „Co je to v tom kouři? Vidíte to? To je Billy!“
  Billy vychází z kouře s medvídkem v ruce. Všichni hasiči začali jásat, házet helmami nad sebou a Billy šel dát toho medvídka dítěti. Všechny zraněné odvezli do nemocnic a hned jak se uzdraví, budou moct jít domů.
  Tak a máme poučení “Nikdy nejezděte přes železniční přejezd, když svítí červená světla, zvoní signalizační zařízení a nebo, když se zavírají závory.“

  Poslední aktuality

 • Učitelé

  • Romana Červinková
   Třídní učitelka