4. D

 • Třída 4. D

  Třídní učitelka: Petra Slančíková

  E-mail: petra.slancikova@zspohorelice.cz

  Tel.: 519 425 847

  Počet dětí: 19

  Budova: Dlouhá 35 (Domeček)

  Nástěnka

  • vánoční prázdniny od 22. 12. do 2. 1.
 • 7.55 – 8.40 8.50 – 9.35 9.50 – 10.35   10.45 – 11.30 11.40 – 12.25
  Pondělí M Čj Vl Čj  Aj
  Úterý Pří M Tv Čj Aj
  Středa Tv M Čj Vl Čj
  Čtvrtek Hv M Tv Čj
  Pátek Čj Vv Vv Aj  M
  • Český jazyk: Petra Slančíková
  • Anglický jazyk: Mgr. Martina Hrdličková
  • Matematika: Mgr. Nikola Michálková
  • Vlastivěda: Petra Slančíková
  • Přírodověda: Petra Slančíková
  • Hudební výchova: Mgr. Nikola Michálková
  • Tělesná výchova: Mgr. Lenka Jirchářová
  • Výtvarná výchova: Petra Slančíková
  • Pracovní činnosti: Petra Slančíková
  • 3. 9. 2018 – 31. 1. 2019 – šk. vyučování v 1. pololetí
  • 29. – 30. 10. 2018 – podzimní prázdniny
  • 22. 12. 2018 – 2. 1. 2019  – vánoční prázdniny
  • 1. 2. 2019 – pololetní prázdniny
  • 2. 2. – 28. 6. 2019 – šk. vyučování v 2. pololetí
  • 11. 2. – 17. 2. 2019 – jarní prázdniny
  • 18. 4. – 19. 4. 2019 – velikonoční prázdniny
  • 29. 6. – 1. 9. 2019 – hlavní prázdniny

  Poslední aktuality

 • Učitelé

  • Petra Slančíková
   Třídní učitelka
   Ve škole v Pohořelicích jsem prvním rokem. Dříve jsem jako asistentka pedagoga a vychovatelka pracovala na základní škole v Mikulově. Mezi moje zájmy patří cestování, četba a divadlo.