3. E

 • Třída 3. E

  Třídní učitelka: Mgr. Andrea Švecová

  Asistentka pedagoga: Tamara Němcová

  E-mail: andrea.svecova@zspohorelice.cz

  Tel.: 519 425 846

  Počet dětí: 19

  Budova: Lidická 12

  Nástěnka

  • Český jazyk: Mgr. Andrea Švecová
  • Anglický jazyk: Mgr. Nikola Drescher, Gabriela Plechatá
  • Matematika: Mgr. Andrea Švecová
  • Informatika: Mgr. Veronika Dorotíková
  • Prvouka: Mgr. Andrea Švecová
  • Hudební výchova: Mgr. Andrea Švecová
  • Tělesná výchova: Mgr. Andrea Švecová
  • Výtvarná výchova: Mgr. Andrea Švecová
  • Pracovní činnosti: Mgr. Andrea Švecová
  • 1. 9. 2022 – 31. 1. 2023 – šk. vyučování v 1. pololetí
  • 26. – 28. 10. 2022 – podzimní prázdniny
  • 23. 12. 2022 – 2. 1. 2023 – vánoční prázdniny
  • 3. 2. 2023 – pololetní prázdniny
  • 1. 2. – 30. 6. 2023 – šk. vyučování v 2. pololetí
  • 13. 3. – 19. 3. 2023 – jarní prázdniny
  • 6. – 10. 4. 2023 – velikonoční prázdniny
  • 1. 7. – 3. 9. 2023 – hlavní prázdniny

  Vánoční tvoření

  Vzpomínky z prázdnin

  Během léta vyplňovali žáci třetích ročníků prázdninové kufříky, které si vyrobili ještě v projektové výuce ve druhé třídě. Psali v nich o svých zážitcích z právě uběhlých prázdnin, vlepili fotografie či různé vstupenky, ba dokonce i přírodniny, nakreslily spousty obrázků. A nejen to, plnili i zábavné úkoly, které jim do deníku vložily paní učitelky (např. uspořádat melounovou hostinu, projít se bosou nohou ranní rosou, vyluštit vzkaz psaný morseovkou, ulovit rybu a mnohé další).

  Dětem se jejich deníky z prázdnin velmi vydařily a dostaly za ně první jedničku do žákovské knížky. Chtěly bychom touto cestou moc poděkovat rodičům za pomoc při kompletování kufříků.

  A vězte, milí rodiče, budete mít krásné vzpomínky na letní prázdniny 2022.

  Mgr  Andrea Švecová a paní učitelky třetích tříd

  Dalton – „Letíme do vesmíru“
  Žáci třetích tříd nedávno navštívili Hvězdárnu a planetárium v Brně s pěkným programem „Robinsonka“. Nejprve si ale všichni s lektorem procvičili nabyté znalosti o naší sluneční soustavě. Poté si prožili s hlavní hrdinkou Sárou a jejími průvodci jedinečné dobrodružství na staré měsíční základně u Hadleyho brázdy, kde před více než sto roky přistála výprava Apollo 15. Zhlédnutý film se všem zúčastněným moc líbil, už nyní se těšíme na další výpravu do planetária.
  Následně ve 3. E proběhla daltonská výuka na téma VESMÍR. Fotky jsou k nahlédnutí na webových stránkách školy.

  Dalton – „Kamarádi z Evropy“

  TŘI KRÁLOVÉ

  Už umíme abecedu

  Hravá geometrie

  Skupinová práce

  Pohybový doprovod k písničce
  Letos jsme se učili novou píseň Beskyde, Beskyde. Děti na ni rády tancují, nejraději ale chtějí tancovat bez hudebního doprovodu. Myslím, že se jim to moc povedlo. Prosím posuďte, milí rodiče, sami.

  ODKAZ NA VIDEO

  Poslední aktuality

 • Učitelé

  • Andrea Švecová
   Třídní učitelka

   Na zdejší škole učím od r. 1995. Absolvovala jsem učitelství pro 1. stupeň ZŠ na Masarykově univerzitě v Brně. Vzdělávání dětí mladšího školního věku je pro mne stále nejen posláním….Mám ráda činnostní učení, prožitkovou výuku. Dalšími zálibami jsou také relax na zahrádce, sport (dříve fotbal, nyní plavání, lyžování, jóga), hudba a pobyt v přírodě. Nejraději si ale užívám společné chvíle s rodinou.

  • Tamara Němcová
   Asistentka pedagoga