1. B

 • Třída 1. B

  Třídní učitelka: Mgr. Stanislava Zelinková

  E-mail: stanislava.zelinkova@zspohorelice.cz

  Tel.: 519 425 846

  Počet dětí: 24

  Budova: Lidická 12

  Nástěnka

 • 7.55 – 8.40 8.50 – 9.35 9.50 – 10.35   10.45 – 11.30 11.40 – 12.25
  Pondělí Čj M Čj Prv  –
  Úterý Tv Tv Čj M
  Středa Čj M Čj Vv
  Čtvrtek Čj M Čj Prv
  Pátek Čj M Čj Hv  –
  • Český jazyk: Mgr. Stanislava Zelinková
  • Matematika: Mgr. Stanislava Zelinková
  • Prvouka: Mgr. Stanislava Zelinková
  • Hudební výchova: Mgr. Stanislava Zelinková
  • Tělesná výchova: Mgr. Stanislava Zelinková
  • Výtvarná výchova: Mgr. Stanislava Zelinková
  • Pracovní činnosti: Mgr. Stanislava Zelinková
  • 1. 9. 2021 – 31. 1. 2022 – šk. vyučování v 1. pololetí
  • 27. – 29. 10. 2021 – podzimní prázdniny
  • 23. 12. 2021 – 2. 1. 2022 – vánoční prázdniny
  • 4. 2. 2022 – pololetní prázdniny
  • 1. 2. – 30. 6. 2022 – šk. vyučování v 2. pololetí
  • 7. 3. – 13. 3. 2022 – jarní prázdniny
  • 14. 4. – 15. 4. 2022 – velikonoční prázdniny
  • 1. 7. – 31. 8. 2022 – hlavní prázdniny

  Sbírali jsme kaštany

  Děti z naší třídy se zapojily poprvé a ze třinácti sběračů kaštanů u nás ve třídě nejvíce nasbírali Daneček Vylíčil, Matyášek Vaněk a Pepík Odvářka. GRATULUJEME všem sběračům kaštanů a děkujeme i za zvířátka, která si na nich smlsnou.
  Mgr. Stanislava Zelinková

  Naše začátky

  Slavnost Slabikáře a Popálky

  Mohlo by se zdát, že jsme se v pátek 3. 12. moc neučili, ale pravda je taková, že jsme se naučili něco, co běžně neděláme. Přijela za námi lektorka Jana z organizace Popálky a povídala si s námi o nebezpečných situacích, při kterých se děti mohou popálit. Někdy tak strašně, že mohou skončit na dlouhou dobu v nemocnici a popálenina nikdy nezmizí. Sama byla popálená el. proudem. Zahrála nám loutkové divadlo, ukázala, co se děje s kůží člověka při popálení a jak vypadají jizvy. Každý žáček řekl svoji špatnou zkušenost (někdo s tavicí pistolí, jiný se svíčkou, termoforem nebo ohněm). Dobře nám poradila, co v nebezpečných situacích dělat. Určitě to bylo velice zajímavé setkání.

  Ten den k nám také do třídy přišla královna Kniha a přinesla nám Slabikáře. Pasovala nás na čtenáře. Kluky modrou a holky růžovou šerpou s nápisem Jsem čtenář! Ve Slabikáři je vlepený pamětní list a dostali jsme také krásně barevnou záložku. Královna nás uvítala v království knih a těšila se, že budeme brzy číst knihy sami. Stihli jsme si také vyrobit královské korunky, protože nyní jsme princové a princezny z království knih.

  Moc se nám to líbilo, děkujeme!

  Prvňáčci a paní učitelka Mgr. Stanislava Zelinková

  Deváťáci sympaťáci čtou prvňáčkům pro legraci…

  A že od rána 15. prosince legrace byla, o tom není pochyb. Velké děti z 9. B nám naplnily naši malinkou 1. B a skvěle připraveným programem si prvňáčky získali. Přišli s p. učitelkou Nikolou Vlachopulu a s tématem Jak pejsek s kočičkou vařili dort. Prvňáčkům se čtení, aktivity i hry s tím spojené moc líbily. Nadšeně zdobili perníčky, dekorovali vařečky a vystřihovali obrázky. Tato akce byla ale nejcennější tím, že si našli velké kamarády, nejstarší na škole, a nechtěli je pustit.

  Na oplátku za krásný den jim prvňáčci zahráli své malé vánoční divadélko. Smích a potlesk v řadách deváťáků jim napověděl, že jsou dobří herci a zpěváci. Na závěr jsme si slíbili, že se ještě tento školní rok u nějaké povedené činnosti opět potkáme.

  Děkujeme, milí deváťáci, máme vás rádi, vaše 1. B s tř. uč. Stanislavou Zelinkovou.

  VÁNOČNÍ DIVADÉLKO V 1. B

  Předvánoční čas bývá vždy plný očekávání a těšení, ale u nás bylo pondělí 20. prosince spojeno i s trémou, protože nás čekalo naše první divadelní představení, které jsme si společně s paní učitelkou nacvičili. Prostřednictvím malého představení jsme prožili příběh o Ježíškově narození. Naši vypravěči Alenka a Adam uvedli diváky do doby dávno minulé. Přenesli jsme se do Betléma, kde ve chlévě spinkal malý Ježíšek v peřince u maminky Marie (Izabelky) i tatínka Josefa (Pepíka). Tři králové (Filip, Libor, Jakub a Matěj v zastoupení) přišli ve správnou chvíli, přinesli Ježíškovi dary a ani výborně zahraný Herodes (Adam) nechyběl. I pastýři (Erik a Oliver) se svými kamarády (ostatními chlapci) diváky pobavili. Andělé (dívky)   čele s archandělem (Zuzankou) zase krásně zazpívali koledy. I v tak velkém počtu herců se vše povedlo a maminky s tatínky své prvňáčky moc chválili.
  Divadlo je výborným prostředkem, jak dětem přiblížit nejen historické události. Malí herci z 1. B už mají jasno v tom, co se kdysi odehrálo a proč slavíme Vánoce. Svůj kus hráli jak rodičům, tak i deváťákům, prvňáčkům a druhákům. Odměnou jim byl potlesk a společný prožitek. Teď už víme, ve které třídě se skrývají talentovaní herci, a přejeme jim mnoho dalších úspěchů na prknech, která znamenají svět.

  Třídní učitelka Mgr. Stanislava Zelinková

  Poslední aktuality

 • Učitelé

  • Stanislava Zelinková
   Třídní učitelka