1. B

 • Třída 1. B

  Třídní učitelka: Mgr. Stanislava Zelinková

  E-mail: stanislava.zelinkova@zspohorelice.cz

  Tel.: 519 425 846

  Počet dětí: 24

  Budova: Lidická 12

  Nástěnka

 • 7.55 – 8.40 8.50 – 9.35 9.50 – 10.35   10.45 – 11.30 11.40 – 12.25
  Pondělí Čj M Čj Prv  –
  Úterý Tv Tv Čj M
  Středa Čj M Čj Vv
  Čtvrtek Čj M Čj Prv
  Pátek Čj M Čj Hv  –
  • Český jazyk: Mgr. Stanislava Zelinková
  • Matematika: Mgr. Stanislava Zelinková
  • Prvouka: Mgr. Stanislava Zelinková
  • Hudební výchova: Mgr. Stanislava Zelinková
  • Tělesná výchova: Mgr. Stanislava Zelinková
  • Výtvarná výchova: Mgr. Stanislava Zelinková
  • Pracovní činnosti: Mgr. Stanislava Zelinková
  • 1. 9. 2021 – 31. 1. 2022 – šk. vyučování v 1. pololetí
  • 27. – 29. 10. 2021 – podzimní prázdniny
  • 23. 12. 2021 – 2. 1. 2022 – vánoční prázdniny
  • 4. 2. 2022 – pololetní prázdniny
  • 1. 2. – 30. 6. 2022 – šk. vyučování v 2. pololetí
  • 7. 3. – 13. 3. 2022 – jarní prázdniny
  • 14. 4. – 15. 4. 2022 – velikonoční prázdniny
  • 1. 7. – 31. 8. 2022 – hlavní prázdniny

  Sbírali jsme kaštany

  Děti z naší třídy se zapojily poprvé a ze třinácti sběračů kaštanů u nás ve třídě nejvíce nasbírali Daneček Vylíčil, Matyášek Vaněk a Pepík Odvářka. GRATULUJEME všem sběračům kaštanů a děkujeme i za zvířátka, která si na nich smlsnou.
  Mgr. Stanislava Zelinková

  Naše začátky

  Slavnost Slabikáře a Popálky

  Mohlo by se zdát, že jsme se v pátek 3. 12. moc neučili, ale pravda je taková, že jsme se naučili něco, co běžně neděláme. Přijela za námi lektorka Jana z organizace Popálky a povídala si s námi o nebezpečných situacích, při kterých se děti mohou popálit. Někdy tak strašně, že mohou skončit na dlouhou dobu v nemocnici a popálenina nikdy nezmizí. Sama byla popálená el. proudem. Zahrála nám loutkové divadlo, ukázala, co se děje s kůží člověka při popálení a jak vypadají jizvy. Každý žáček řekl svoji špatnou zkušenost (někdo s tavicí pistolí, jiný se svíčkou, termoforem nebo ohněm). Dobře nám poradila, co v nebezpečných situacích dělat. Určitě to bylo velice zajímavé setkání.

  Ten den k nám také do třídy přišla královna Kniha a přinesla nám Slabikáře. Pasovala nás na čtenáře. Kluky modrou a holky růžovou šerpou s nápisem Jsem čtenář! Ve Slabikáři je vlepený pamětní list a dostali jsme také krásně barevnou záložku. Královna nás uvítala v království knih a těšila se, že budeme brzy číst knihy sami. Stihli jsme si také vyrobit královské korunky, protože nyní jsme princové a princezny z království knih.

  Moc se nám to líbilo, děkujeme!

  Prvňáčci a paní učitelka Mgr. Stanislava Zelinková

  Deváťáci sympaťáci čtou prvňáčkům pro legraci…

  A že od rána 15. prosince legrace byla, o tom není pochyb. Velké děti z 9. B nám naplnily naši malinkou 1. B a skvěle připraveným programem si prvňáčky získali. Přišli s p. učitelkou Nikolou Vlachopulu a s tématem Jak pejsek s kočičkou vařili dort. Prvňáčkům se čtení, aktivity i hry s tím spojené moc líbily. Nadšeně zdobili perníčky, dekorovali vařečky a vystřihovali obrázky. Tato akce byla ale nejcennější tím, že si našli velké kamarády, nejstarší na škole, a nechtěli je pustit.

  Na oplátku za krásný den jim prvňáčci zahráli své malé vánoční divadélko. Smích a potlesk v řadách deváťáků jim napověděl, že jsou dobří herci a zpěváci. Na závěr jsme si slíbili, že se ještě tento školní rok u nějaké povedené činnosti opět potkáme.

  Děkujeme, milí deváťáci, máme vás rádi, vaše 1. B s tř. uč. Stanislavou Zelinkovou.

  VÁNOČNÍ DIVADÉLKO V 1. B

  Předvánoční čas bývá vždy plný očekávání a těšení, ale u nás bylo pondělí 20. prosince spojeno i s trémou, protože nás čekalo naše první divadelní představení, které jsme si společně s paní učitelkou nacvičili. Prostřednictvím malého představení jsme prožili příběh o Ježíškově narození. Naši vypravěči Alenka a Adam uvedli diváky do doby dávno minulé. Přenesli jsme se do Betléma, kde ve chlévě spinkal malý Ježíšek v peřince u maminky Marie (Izabelky) i tatínka Josefa (Pepíka). Tři králové (Filip, Libor, Jakub a Matěj v zastoupení) přišli ve správnou chvíli, přinesli Ježíškovi dary a ani výborně zahraný Herodes (Adam) nechyběl. I pastýři (Erik a Oliver) se svými kamarády (ostatními chlapci) diváky pobavili. Andělé (dívky)   čele s archandělem (Zuzankou) zase krásně zazpívali koledy. I v tak velkém počtu herců se vše povedlo a maminky s tatínky své prvňáčky moc chválili.
  Divadlo je výborným prostředkem, jak dětem přiblížit nejen historické události. Malí herci z 1. B už mají jasno v tom, co se kdysi odehrálo a proč slavíme Vánoce. Svůj kus hráli jak rodičům, tak i deváťákům, prvňáčkům a druhákům. Odměnou jim byl potlesk a společný prožitek. Teď už víme, ve které třídě se skrývají talentovaní herci, a přejeme jim mnoho dalších úspěchů na prknech, která znamenají svět.

  Třídní učitelka Mgr. Stanislava Zelinková

  Víte, co je Sýkorka Day?
  Takto jsme si společně ve třídě pojmenovali 20. leden nového roku, který jsme věnovali tomuto malému, ale krásnému ptáčkovi. Abychom se o sýkorkách dozvěděli co nejvíce, paní učitelka nám připravila spoustu činností a zajímavostí na celý den.
  V matematice, kde sčítáme a odečítáme do 8, jsme řešili slovní úlohy s tématikou sýkorek, po správném vypočítání příkladů se nám na počítači ukázal nejen obrázek sýkory modřinky, ale ozval se i její hlas. Hlas koňadry jsme si následně pouštěli i s videozáznamem.
  V prvouce jsme se naučili, čím se tento pták živí a že je máme přikrmovat. Také jsme hráli běhací hru, ve které bylo naším úkolem poznat druhy ptáčků na krmítku.
  Sýkoru koňadru jsme si ve výtvarné výchově nakreslili olejovými pastely. Jestli si je opravdu podobná, se můžete podívat na fotografii.
  Paní učitelka nám přinesla na ukázku dokonce její vycpaninu, tu jsme si opravdu důkladně prohlédli. Moc se nám líbily její dlouhé drápky, zelenožlutá peříčka i jak je malá.
  Nyní již všichni víme, že se slovo sýkora píše s tvrdým y, i když nás taková slova čekají až ve třetí třídě.
  Nakonec jsme si v hudební výchově zazpívali píseň Prosinec z dílny Zdeňka Svěráka, ve které se zpívá alespoň o vrabci.
  Sýkorka Day se nám moc líbil. Doufáme, že takových projektových dnů se zvířátky bude více.

  Vaši prvňáčci s p. učitelkou Zelinkovou

  Ať žije Pipi Dlouhá punčocha!

  Takový vítězný pokřik rozezvučel divadlo Radost v Brně ve středu 9. února dopoledne. Nadšení prvňáčci ze všech čtyř tříd tleskali spolu s herci a výborně se bavili. Představení Pipi Dlouhá punčocha podle stejnojmenné knihy Astrid Lindgrenové mělo skvělou atmosféru. Dětem se líbila kouřová clona, osvětlené deštníkové medúzy, otočná loď tatínka náčelníka Dlouhá punčocha, trampolíny, kostýmy, zkrátka všechna divadelní kouzla, která nám na představení připravili. Užili jsme si opravdu hodně legrace, scénce ve škole se pak hlasitě smály hlavně paní učitelky. Samozřejmě, že tam bylo i tancování, fackování, skákání a kotrmelce. Pipi měla ukrutnou sílu a přelstila nejen policisty, ale i zloděje. Tak velký zážitek, stejně jako první společná jízda autobusem, to se hned tak nezapomene. Těšíme se na další divadelní kousek!
  Mgr. Stanislava Zelinková

  Na výletě za zvířátky

  V pátek 3. června ráno vyrazily společně třídy 1. B a 2. D autobusem do Rajhradu. Konkrétně do záchranné stanice živočichů, kde nás čekal pan Svoboda. Vysvětlil dětem, jak stanice funguje a jací živočichové se k nim dostávají. Vyprávěl různé příběhy zraněných zvířat, které řešil i ve spolupráci s hasiči nebo Policií ČR (např. se jednalo o popáleniny el. proudem u dravců, spáleniny ohněm u ježků, amputaci křídel vlascem u vodních ptáků, zvěř sraženou auty apod.). Ale zmínil i šťastné konce zvířecích příběhů, kdy se jim podařilo vyléčit zranění a živočicha znovu vypustit do volné přírody. Ti zvířecí kamarádi, u kterých už to nešlo, zůstali v areálu, kde se o ně výborně starají. Viděli jsme mluvícího krkavce, divokou husu, čápy, sovy pálené, orla mořského i orlici královskou sedící na vejcích. Celou dobu nás doprovázel páv, který předváděl vějíř nádherných modrých per. Díky sponzorským darům má stanice peníze na zdravotnický materiál i krmení pro své chráněnce. Děti také přispěly, protože je ochrana volně žijících živočichů velmi zajímá.

  Poté jsme se přesunuli do židlochovické obory. Podařilo se nám spatřit odpočívající stádo muflonů chránící svá mláďata. Nechtěli jsme je příliš rušit. Věnovali jsme se i poznávání stromů, protože zde rostou krásné lípy, javory, duby apod.

  Výlet jsme zakončili zmrzlinou a společným konstatováním, že se moc vydařil. Budeme vzpomínat na krásně prožitý den.

  Exkurze za králíky

  Jarní tvoření

  Příroda plná tajemství aneb dalton trochu jinak

  Na pátek 27. května budeme u nás ve třídě 1. B rádi vzpomínat. Seznamujeme se se způsobem daltonského vyučování, jehož hlavní principy jsou samostatnost, volnost a spolupráce. A tento den jsme daltonskou výuku přesunuli netradičně celou do venkovních prostor. Paní učitelka nám nejprve vyprávěla příběh pana Berušky, který ztratil svých sedm černých teček. Nebylo to po dešti, jak si původně myslel, ale bylo to tím, že se přejedl jahodami a krovky mu celé zčervenaly. Moudrá sova mu poradila, že splní-li sedm úkolů, tečky se mu znovu objeví. Že mu pomůže naše třída, bylo přece jasné. A tak jsme využili prostor amfiteátru na školním dvoře a první i druhou hodinu jsme panu Beruškovi získali tři tečky. Počítali jsme a četli a měli jsme i běhací omalovánku Cyklus života slunéčka sedmitečného. Další dvě hodiny jsme strávili kooperativním učením v parku za školou. Na lepicí paletky jsme nasbírali krásné barevné tóny. Lupou jsme pozorovali život v trávě a odpovídali jsme na otázky, které si už umíme sami přečíst. Bonus získal ten, kdo našel berušku. I v tomto úkolu jsme byli úspěšní a čtyři zbývající tečky panu Beruškovi byly získány.

  Myslím, že si z tohoto dne děti odnesly mnoho poznatků, cenných zkušeností a nových zážitků. Práce ve skupině či ve dvojicích není úplně snadná, ale všemi úskalími děti prošly s vědomím, že pana Berušku zachránily. Byly velmi šikovné. Tvrdily, že to byl jejich nejlepší den ve škole, a to každého pedagoga potěší. Alespoň kousek z naší netradiční školy můžete vidět na fotkách.

  Čaroden v čarotřídě

  Na pátek 29. dubna jsme se těšili. Bylo to naše první daltonské učení a hned v kostýmech čarodějnic a čarodějů. Hlavní čarodějnice nám vysvětlila, že pokud chceme být dobří učedníci, musíme zvládnout mnoho dovedností. Nemyslete si, že umíchat si lektvar neviditelnosti a vypít jej na ex, je tak jednoduché. Obsahoval kyselou krvakolu, ale i lahodnou řeku. Těžká věc je také najít v noci v lese cestu z barevných kuliček slizu. Nejlépe nám šel rychlolet na koštěti a pojídání Jeníčkových prstíčků namočených v krveládě. Celou dobu nás v čarotřídě hlídala obrovská černá kočka, přeměněná kamarádka naší hlavní čarodějnice. Svou práci i zážitky jsme si vzali domů v podobě Knihy čar a kouzel.

  Podívejte se na fotky a věřte, že jsme velice nadějné čarodějky a čarodějové!

  Vaši učedníci s hlavní čarodějnicí z 1. B

  Poslední aktuality

 • Učitelé

  • Stanislava Zelinková
   Třídní učitelka