1. B

 • Třída 1. B

  Třídní učitelka: Mgr. Stanislava Zelinková

  E-mail: stanislava.zelinkova@zspohorelice.cz

  Tel.: 519 425 846

  Počet dětí: 18

  Budova: Lidická 12

  Nástěnka

  • vánoční prázdniny od 22. 12. do 2. 1. 
   
 • 7.55 – 8.40 8.50 – 9.35 9.50 – 10.35   10.45 – 11.30 11.40 – 12.25
  Pondělí Čj M Čj Prv
  Úterý Čj Čj M Vv  Pč
  Středa Čj M Čj Prv
  Čtvrtek Čj M Hv Čj
  Pátek M Čj Tv Tv
  • Český jazyk: Mgr. Stanislava Zelinková
  • Matematika: Mgr. Stanislava Zelinková
  • Prvouka: Mgr. Stanislava Zelinková
  • Hudební výchova: Mgr. Stanislava Zelinková
  • Tělesná výchova: Mgr. Stanislava Zelinková
  • Výtvarná výchova: Mgr. Stanislava Zelinková
  • Pracovní činnosti: Mgr. Stanislava Zelinková
  • 3. 9. 2018 – 31. 1. 2019 – šk. vyučování v 1. pololetí
  • 29. – 30. 10. 2018 – podzimní prázdniny
  • 22. 12. 2018 – 2. 1. 2019  – vánoční prázdniny
  • 1. 2. 2019 – pololetní prázdniny
  • 2. 2. – 28. 6. 2019 – šk. vyučování v 2. pololetí
  • 11. 2. – 17. 2. 2019 – jarní prázdniny
  • 18. 4. – 19. 4. 2019 – velikonoční prázdniny
  • 29. 6. – 1. 9. 2019 – hlavní prázdniny

  Co nového v 1. B?

  Všechny své příznivce zdravíme a přejeme jim mnoho jarní síly!

  5. 4.  Prožili jsme tvořivé dílničky s rodiči i prarodiči. Bylo to bezva odpoledne.
  11. 4. Muzikál z tvorby ZUŠ byl skvělý. Také jsme mrkli na budovu ZŠ na Dlouhé. Těšíme se tam až vyrosteme. Čekají nás Velikonoce, umíme básničky a přejeme Vám je krásně prožité! 
  Děti z 1. B

  Vánoční besídka

  Slavnost Slabikáře 23. 11.

  Kvak a Žbluňk, kniha kterou si určitě po tomto divadelním představení rádi přečteme.

  Projekt – 100 let republiky

  Buřtobraní 12. 10.

  Podzimní tvoření šikovných ručiček

  Den s dravci

  Naše začátky

  Poslední aktuality

 • Učitelé

  • Stanislava Zelinková
   Třídní učitelka