1. C

 • Třída 1. C

  Třídní učitelka: Mgr. Jana Rudolfová

  E-mail: jana.rudolfova@zspohorelice.cz

  Tel.: 516 528 623

  Počet dětí: 17

  Budova: Lidická 12

  Nástěnka

  • Český jazyk: Mgr. Jana Rudolfová
  • Matematika: Mgr. Jana Rudolfová
  • Prvouka: Mgr. Jana Rudolfová
  • Hudební výchova: Mgr. Jana Rudolfová
  • Tělesná výchova:  Mgr. Jana Rudolfová
  • Výtvarná výchova: Mgr. Jana Rudolfová
  • Pracovní činnosti:  Mgr. Jana Rudolfová
  • 1. 9. 2022 – 31. 1. 2023 – šk. vyučování v 1. pololetí
  • 26. – 28. 10. 2022 – podzimní prázdniny
  • 23. 12. 2022 – 2. 1. 2023 – vánoční prázdniny
  • 3. 2. 2023 – pololetní prázdniny
  • 1. 2. – 30. 6. 2023 – šk. vyučování v 2. pololetí
  • 13. 3. – 19. 3. 2023 – jarní prázdniny
  • 6. – 10. 4. 2023 – velikonoční prázdniny
  • 1. 7. – 3. 9. 2023 – hlavní prázdniny

  HALLOWEEN

  ZAVAŘOVÁNÍ PODZIMU

  Poslední aktuality

 • Učitelé

  • Jana Rudolfová
   Třídní učitelka