1. A

 • Třída 1. A

  Třídní učitelka: Mgr. Marie Bednářová

  E-mail: marie.bednarova@zspohorelice.cz

  Tel.: 519 425 846

  Počet dětí: 18

  Budova: Lidická 12

  Nástěnka

  Říjen

  • sběr papíru
  • sběr kaštanů
  • vánoční fotografování 8. 10. 2018
  • projektové vyučování – 100 let od založení Československa
  • podzimní prázdniny od 29. 10. 2018 do 30. 10. 2018

  Listopad

  • sběr papíru
  • sběr pomerančové a citronové kůry
  • divadlo Radost 7. 11. 2018 – Budulínek z hudebky
  • třídní schůzky 27. 11. 2018

  Prosinec

  • sběr pomerančové a citronové kůry
  • vánoční prázdniny od 22. 12. 2018 do 2. 1. 2019

  Leden

  • sběr pomerančové a citronové kůry

  Únor

  • sběr pomerančové a citronové kůry
  • pololetní prázdniny 1. 2. 2019
  • školní ples 2. 2. 2019
  • školní recitační soutěž 20. 2. 2019
  • jarní prázdniny od 11. 2. 2019 do 17. 2. 2019

  Březen

  • ukončení sběru pomerančové a citronové kůry
  • jarní fotografování 5.3.2019
  • pěvecká soutěž 6.3.2019

  Duben

  • jarní dílničky 5.4.2019
  • třídní schůzky 16. 4. 2019
  • velikonoční prázdniny od 18. 4. 2019 do 19. 4. 2019

  Květen

  • ředitelské volno 6. a 7.5.2019
  • společné fotografování 21.5.2019
  • vlastivědná exkurze (školní výlet) 29.5.2019

  Červen

  • vydávání vysvědčení 28. 6. 2019
 • 7.55 – 8.40 8.50 – 9.35 9.50 – 10.35   10.45 – 11.30 11.40 – 12.25
  Pondělí M Čj Čj Vv
  Úterý Čj M Prv Čj
  Středa M Čj Tv Tv
  Čtvrtek Čj M Čj Hv
  Pátek M Čj Prv Čj
  • Český jazyk: Mgr. Marie Bednářová
  • Matematika: Mgr. Marie Bednářová
  • Prvouka: Mgr. Marie Bednářová
  • Hudební výchova: Mgr. Marie Bednářová
  • Tělesná výchova: Mgr. Marie Bednářová
  • Výtvarná výchova: Mgr. Marie Bednářová
  • Pracovní činnosti: Mgr. Marie Bednářová
  • 3. 9. 2018 – 31. 1. 2019 – šk. vyučování v 1. pololetí
  • 29. – 30. 10. 2018 – podzimní prázdniny
  • 22. 12. 2018 – 2. 1. 2019  – vánoční prázdniny
  • 1. 2. 2019 – pololetní prázdniny
  • 2. 2. – 28. 6. 2019 – šk. vyučování v 2. pololetí
  • 11. 2. – 17. 2. 2019 – jarní prázdniny
  • 18. 4. – 19. 4. 2019 – velikonoční prázdniny
  • 29. 6. – 1. 9. 2019 – hlavní prázdniny

  Jarní dílničky – tvoření rodičů s dětmi


  Tvoříme

  Dalton – Na našem dvoře

  Pěvecká soutěž

  Recitační soutěž

  Dalton – Masopust

  První vysvědčení

  Už píšeme perem

  Předvánoční čas

  Návštěva v knihovně  – Kde je ten pravý balon?

  Ježíškova vnoučata

  Listování – Lukáš Hejlík

  Slabikářová slavnost


  Projektové vyučování – 100 let od založení Československa

  Zayferus – draví ptáci 

  Poslední aktuality

 • Učitelé

  • Marie Bednářová
   Třídní učitelka

   Vystudovala jsem učitelství pro 1. stupeň na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Svou pedagogickou činnost jsem zahájila na ZŠ Jana Babáka v Brně. Po mateřské dovolené jsem v roce 1995 nastoupila na zdejší školu. Své povolání mám ráda, protože být při tom, kdy se z dětí  stávají žáci a naučí se číst, psát,  počítat, spolupracovat, překonávat problémy…to mě baví.  Řídím se heslem: „Respektuj a budeš respektován.“ Mé životní motto (citace z Bible) je ale jiné: „Co nechceš, aby ti jiní činili, nečiň ty jim.“