2. D

 • Třída 2. D

  Třídní učitelka: Mgr. Marcela Větrovská

  E-mail: marcela.vetrovska@zspohorelice.cz

  Tel.: 519 425 846

  Počet dětí: 16

  Budova: Lidická 12

  Nástěnka

 • 7.55 – 8.40 8.50 – 9.35 9.50 – 10.35   10.45 – 11.30 11.40 – 12.25
  Pondělí M Čj Čj Prv
  Úterý M Čj Čj Hv
  Středa M Čj Čj Prv Čj
  Čtvrtek Tv Tv M Čj
  Pátek Čj Čj M Vv
  • Český jazyk: Mgr. Marcela Větrovská
  • Matematika: Mgr. Marcela Větrovská
  • Prvouka: Mgr. Marcela Větrovská
  • Hudební výchova: Mgr. Marcela Větrovská
  • Tělesná výchova: Mgr. Marcela Větrovská
  • Výtvarná výchova: Mgr. Marcela Větrovská
  • Pracovní činnosti:  Mgr. Marcela Větrovská
  • 1. 9. 2021 – 31. 1. 2022 – šk. vyučování v 1. pololetí
  • 27. – 29. 10. 2021 – podzimní prázdniny
  • 23. 12. 2021 – 2. 1. 2022 – vánoční prázdniny
  • 4. 2. 2022 – pololetní prázdniny
  • 1. 2. – 30. 6. 2022 – šk. vyučování v 2. pololetí
  • 7. 3. – 13. 3. 2022 – jarní prázdniny
  • 14. 4. – 15. 4. 2022 – velikonoční prázdniny
  • 1. 7. – 31. 8. 2022 – hlavní prázdniny

  Na výletě za zvířátky

  V pátek 3. června ráno vyrazily společně třídy 1. B a 2. D autobusem do Rajhradu. Konkrétně do záchranné stanice živočichů, kde nás čekal pan Svoboda. Vysvětlil dětem, jak stanice funguje a jací živočichové se k nim dostávají. Vyprávěl různé příběhy zraněných zvířat, které řešil i ve spolupráci s hasiči nebo Policií ČR (např. se jednalo o popáleniny el. proudem u dravců, spáleniny ohněm u ježků, amputaci křídel vlascem u vodních ptáků, zvěř sraženou auty apod.). Ale zmínil i šťastné konce zvířecích příběhů, kdy se jim podařilo vyléčit zranění a živočicha znovu vypustit do volné přírody. Ti zvířecí kamarádi, u kterých už to nešlo, zůstali v areálu, kde se o ně výborně starají. Viděli jsme mluvícího krkavce, divokou husu, čápy, sovy pálené, orla mořského i orlici královskou sedící na vejcích. Celou dobu nás doprovázel páv, který předváděl vějíř nádherných modrých per. Díky sponzorským darům má stanice peníze na zdravotnický materiál i krmení pro své chráněnce. Děti také přispěly, protože je ochrana volně žijících živočichů velmi zajímá.

  Poté jsme se přesunuli do židlochovické obory. Podařilo se nám spatřit odpočívající stádo muflonů chránící svá mláďata. Nechtěli jsme je příliš rušit. Věnovali jsme se i poznávání stromů, protože zde rostou krásné lípy, javory, duby apod.

  Výlet jsme zakončili zmrzlinou a společným konstatováním, že se moc vydařil. Budeme vzpomínat na krásně prožitý den.

  Výletníci z 1. B, 2. D a paní učitelky S. Zelinková a M. Větrovská

  Poslední aktuality

 • Učitelé

  • Marcela Větrovská
   Třídní učitelka

   Vystudovala jsem gymnázium, SPgŠ- obor vychovatelství a MU – učitelství pro 1. stupeň ZŠ. Líbí se mi využívat moderní techniku ve výuce, ale jsem přesvědčena, že nejdůležitější je osobnost učitele a jeho vztah k žákům. Práci beru jako své poslání a snažím se učit tak, aby žáci chodili do školy rádi. Do hodin zařazuji alternativní prvky, jako je například činnostní učení.  Mezi mé záliby patří hudba, zpěv, film, plavání a turistika. Mám ráda podnikavé a usměvavé lidi, zvířata a relax na zahrádce.