Naše školní družina má osm oddělení, z toho jedno oddělení s 15 dětmi je v Pasohlávkách. Celková kapacita činí 205 dětí. Dále na škole působí městem zřízený Dětský klub Pohořelice se 77 žáky a 3 pracovnicemi.
Výchovně vzdělávací činnost se dětem snažíme zpestřovat různými akcemi – návštěvy výstav, besedy v knihovně, akce městské policie pro děti, vystoupení kouzelníka, divadelní představení.
Velice poutavá byla v čase vánočním divadla O neposedné vánoční hvězdičce a Vánoční hra aneb co andělé zvěstovali. V měsíci lednu k nám zavítalo Planetárium Morava s novinkou 3-2-1 Start! Zazpívat a zatančit si děti mohly na představení Pohádkové hity z televize Věž. V únoru se pak konaly tradiční karnevaly, níže se můžete podívat na fotografiích, jak se vydařily.

Za ŠD Mgr. Milena Kánovičová