Školní družina

 •  

  Provoz ŠD ve školním roce 2018/2019 je do 16.45 hod. Ranní provoz od 6.30 do 7.40 hod.

  Požadavek na ranní družinu nutno uvést na přihlášce do družiny.

  Platba za ŠD ve výši 200,– Kč měsíčně, lze hradit z účtu  – sporožirem, inkasem z Vašeho účtu. Je potřebné zadat souhlas s inkasem z účtu, trvalý příkaz bez měsíce července a srpna. Lze i v hotovosti – vložením na účet školy, platbou vedoucí ŠD nebo v kanceláři školy. Toto platí pro nově přihlášené žáky. Podle směrnice pro ŠD je splatnost do 20. dne v měsíci (číslo účtu školy 904 901 514/0600). Pokud dítě navštěvuje pouze ranní družinu, je platba ve výši 50,- Kč měsíčně. Ve směrnici (vyvěšena ve ŠD) jsou také uvedeny podmínky prominutí platby za ŠD.

  Vaše dítě do ŠD potřebuje:  

  • zápisní lístek vyplněný z obou stran (čas odchodu, s kým)
  • přezůvky
  • ručník
  • převlečení (dle uvážení rodičů).

  Vše prosím ve vlastním zájmu podepsat.

  Mimo rodiče může být Vaše dítě vydáno pouze osobám uvedeným na zadní straně zápisního lístku. 

                                                                Mgr. Milena Kánovičová, vedoucí školní družiny

  6. listopadu – divadlo Mach a Šebestová 

  Výstava výročí 100 let republiky – konírna 

  Týden knihoven – téma: Co má vědět správný Čech

  Halloween ve III. odd.

  V. oddělení – Návštěva zahradnictví

  IV. oddělení – 100 let republiky

  19. 9. 2018 
  Vyplouváme – zábavný pořad k zahájení nového školního roku

  Podzimní procházka – II. a V. oddělení
  V tomto krásném podzimním počasí nás poslední sluneční paprsky vylákaly na dlouhou procházku. Zašli jsme se podívat na pštrosy, posbírali jsme si cestou oříšky a  spokojení s přílivem nové energie jsme se vrátili zpět do družiny. Doufáme, že počasí nám bude přát a obchůzku si zase zopakujeme.                                              

  Diskotéka ŠD k ukončení školního roku

  Výlet – výšlap ŠD do Cvrčovic 18. června 2018

  Karnevar na školním dvoře  pro školní družinu 11. června 2018 i  Dětský klub, div. společnost Netratrdlo

  Návštěva u hasičů 12. a 14. 6 2018

  Šipkovaná

  II. a V. oddělení – Hrajeme volejbal a stavíme hrady z písku

  II. a V. oddělení – Sportovní aktivity na školním dvoře

  II. a V. oddělení – Sluníčko láká k návštěvě zahradnictví

  Divadlo Úsměv – pohádka Krakonošova rýma v ŠD i DK 13. 2. 2018

  19. prosince 2017 nás navštívil  kouzelník Waldini, některé děti mu úspěšně asistovaly, kouzlily s ním…

  V. oddělení – Těšíme se na Ježíška a vyrábíme vánoční přáníčka

  V. oddělení – Čekáme na příchod Mikuláše, čerta a anděla

  Vánoční překvapení pro DK a ŠD 12. 12. 2017

  Čertí rej v I. a II. oddělení

  Strom přátelství – V. oddělení
  Všichni jsme kamarádi a máme se rádi.

  Podzim ve školní družině

  Rej strašidel a pohádkových bytostí 15. 11. 2017

  Hravouka – Týden knihoven

  Halloween ve VI. oddělení

  Svatý Martin ve III. odd. ŠD

  V. oddělení – odpočinkové činnosti