Projekt - Škola bez hranic

  • Na vzdělávání pedagogů jsme získali prostředky z dotačního programu Comenius Regio. Náš projekt se jmenuje Škola bez hranic. Projekt je dvouletý (1. 8. 2010 – 31. 7. 2012). Aktivity budou probíhat ve spolupráci se slovenskými partnery. Našimi partnery jsou instituce v Brezové pod Bradlom – město, základní a základní umělecká škola a centrum pedagogicko-psychologického poradenství a prevence. Českou stranu zastupují město Pohořelice, Základní škola Pohořelice a divadelní spolek Pohoda. Tématy společných setkání jsou práce s talentovanými žáky, péče o děti se specifickými poruchami učení (dyslexie, dysgrafie atd.) a v neposlední řadě bude projekt zaměřen na výměnu zkušeností mezi partnerskými regiony. Projekt je financován Evropskou komisí a spolufinancován městem Pohořelice. Podařilo se nám získat 16.800 €, tj. 420.000 Kč z evropských fondů. Autor projekt je pan učitel Ondřej Veselý.

  • Zpět na seznam kroužků
Rychlý kontakt

e-mail ředitelna: reditelna@zspohorelice.cz

tel. ředitel: +420 519 424 564

družina: +420 519 424 263

jídelna: +420 519 424 262

Objevte možnosti, které naše škola nabízí Vašim dětem

Zobrazit kroužky a projekty