Prohlubování technických kompetencí

 • Pro žáky s technickým zaměřením se nám podařilo získat projekt Prohlubování technických kompetencí. Projekt vyhlašuje Hospodářská komora JMK. Žáci budou mít v rámci fyziky a matematiky hrazeny exkurze a přednášky v průběhu roku. Naši „deváťáci“ již pod hlavičkou této akce navštívili Mezinárodní strojírenský veletrh v Brně, kde si mohli prohlédnout různé prezentace středních škol a firem.

  Realizátor projektu: Krajská hospodářská komora Jihomoravského kraje, Výstaviště 1, 647 00 BRNO

  Partneři projektu:

  • Základní škola a Mateřská škola Deblín
  • Základní škola Pohořelice
  • Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice
  • Základní škola a Mateřská škola Svatobořice–Mistřín
  • Základní škola T. G. Masaryka Šardice
  • UNIS, a.s., Brno
  • OHK servisní, s.r.o., Kyjov

  Hlavním cílem projektu je posilování technických kompetencí a dovedností žáků základních škol v Jihomoravském kraji, podpora výuky technické výchovy a popularizace techniky na ZŠ – vytvořit výukové materiály a implementovat je do školních vzdělávacích programů, které po skončení projektu budou součástí výuky. Záměrem je motivovat žáky k dalšímu vzdělávání v technických nebo přírodovědných oborech.

  Dalším cílem je rozvinutí spolupráce škol na regionální úrovni s aktéry na trhu práce, zejména firmami s moderními inovovanými technologiemi a pozitivním vztahem k ekologii.

  Dílčími cíli jsou:

  • přenesení a využití poznatků ze zahraničního studijního pobytu odborných pedagogických pracovníků na seznámení se s moderními používanými metodami výuky v technických a přírodovědných oborech a jejich implementace do školních vzdělávacích programů,
  • vytvoření webové stránky k poskytování informací žákům a pedagogickým pracovníkům o možnostech studia technických a přírodovědných oborů, volbě povolání a překonávání genderových stereotypů při volbě povolání, k uvádění dobrých zkušeností a příkladů z praxe.

  Manažer projektu Ing. Břetislav Svozil, CSc.

   

 • Zpět na seznam kroužků
Rychlý kontakt

e-mail ředitelna: reditelna@zspohorelice.cz

tel. ředitel: +420 519 424 564

družina: +420 519 424 263

jídelna: +420 519 424 262

Objevte možnosti, které naše škola nabízí Vašim dětem

Zobrazit kroužky a projekty