V úterý 5. 12., když poslední strávníci doobědvali, vládla v družině napínavá atmosféra. Děti se připravovaly na příchod sv. Mikuláše, čerta a anděla a opravdu brzo po obědě celá skupina dorazila. Všechny děti si nervózně odříkávaly naučené básničky nebo písničky a těšily se nejvíce na to, jakou odměnu dostanou. Nutno říci, že tento rok byla odměna opravdu veliká. Vedoucí školní družiny, paní vychovatelka Simona Zapletalová, si dala velkou práci a zajistila od firmy Tesco i Makro mnoho sponzorských darů ve formě bohatých balíčků s dobrotami pro všech 300 dětí, které do družiny chodí.
My jí i všem sponzorům tímto děkujeme a budeme se těšit na každoroční hezkou tradici.

Za kolektiv vychovatelek družiny Tamara Gazdíková