Zápis do prvních ročníků

května 19, 2023

V pátek 14. dubna 2023 proběhl na naší škole zápis dětí do budoucích prvních tříd. Zákonní zástupci mohli využít rezervační systém a zarezervovat si termín a čas konání zápisu. Každoroční zájem o naši školu nás velmi těší, vždyť k samotnému zápisu se dostavilo přes sto dětí.
Paní učitelky a páni učitelé se postarali o plynulý, klidný a přívětivý průběh zápisu. Předškoláci plnili různé úkoly – představovali se, vyslovovali hlásky, poznávali barvy a základní geometrické tvary, recitovali básničku nebo zpívali písničku, opakovali větu, popisovali děj na obrázku, poznávali sluchem první a poslední hlásku ve slově, kreslili atd.
Většina dětí dokázala říct celé své jméno, věk, bydliště, uměla pozdravit a poděkovat.
Zápis se vydařil a již nyní se těšíme na školní rok 2023/2024, kdy otevřeme čtyři první třídy a dvě třídy nultého ročníku.
Děkujeme všem rodičům za přízeň.

Pěvecká soutěžAtletění v dubnu (Zajícovka, Rakousko, Mistrovství kraje v krose a Morenda Mítink)
Rychlý kontakt

e-mail ředitelna: reditelna@zspohorelice.cz

tel. ředitel: +420 519 424 564

družina: +420 519 424 263

jídelna: +420 519 424 262

Objevte možnosti, které naše škola nabízí Vašim dětem

Zobrazit kroužky a projekty