Za blanickými rytíři a bezprávím totalitních režimů v Československu

října 10, 2016

Výuka na českých školách prožívá v posledních letech velmi dynamický vývoj plný změn. Tato změna se projevuje i v hodinách dějepisu. Před několika lety jsme si stanovili, že hlavní prioritou výuky historie budou moderní československé dějiny, což se do výuky promítlo třemi směry. Hlavní proměnou, která se začíná objevovat na hodinách, je změna tematických plánů v jednotlivých ročnících, kde byly moderní dějiny časově posíleny. Druhým prostředkem k dosažení stanoveného cíle byl vznik nového volitelného předmětu, společenskovědního semináře (SVS), kde se mimo jiné žáci věnují velmi podrobně osudovým událostem dvacátého století. A konečně třetím bodem jsou pravidelné školní exkurze spojené s projevy totalit na našem území.
Tentokrát jsme vyrazili do Středočeského a Jihočeského kraje. Ve čtvrtek jsme vystoupali na mýtickou českou horu Blaník. U Veřejové skály jsme hledali blanické rytíře, kteří mají právě z tohoto místa vyrazit, když bude české zemi nejhůř. Na Velkém Blaníku jsme vyšli na rozhlednu, kde se nám otevřel pohled na Středočeskou pahorkatinu.
Druhou zastávkou byl pracovní tábor Vojna u Příbrami, kde komunisté po Vítězném únoru věznili své odpůrce a zneužívali je jako pracovní sílu k těžbě uranu. Při pobytu ve vězeňském areálu se potvrdilo, soudě podle reakcí žáků, že učení prožitkem bývá nejúčinnější. Za několik měsíců se budou žáci a učitelé bavit o komunistické diktatuře v 50. letech a ti, kteří navštívili Vojnu, si jistě budou umět konkrétně představit, co znamenalo být politický vězeň v 50. letech.
První den exkurze jsme zakončili v jihočeském Písku, kde jsme obdivovali historické jádro města s Kamenným mostem, nejznámější dominantou města.
Ráno jsme vyrazili směr Lety u Písku. Předmětem našeho zájmu byl romský holocaust, konkrétně zpodobněný v cikánském táboře, který byl u Letů zřízen v době Protektorátu Čechy a Morava. Romové byli v přeplněném táboře v Letech soustřeďováni v naprosto nevyhovujících podmínkách (podobně jako židé v Terezíně) a následně odesíláni do vyhlazovacího tábora v Osvětimi. S pietním místem jsme se rozloučili minutou ticha, která byla bohužel doprovázena intenzivním zápachem z vepřína, který stále stojí na místě, kde se odehrávalo bezpráví, které bychom měli (nejen) mladé generaci připomínat.
Při zpáteční cestě jsme se zastavili na prohlídku historického města Tábor.
Exkurze nejsou jen o nabývání nových vědomostí, dovedností a zážitků, ale taky o dobré náladě, o kterou se přičinili žáci, učitelé a pan řidič.

Lukáš Mertlík

Soustředění mažoretek 24. – 28. září 2016Abeceda
Rychlý kontakt

e-mail ředitelna: reditelna@zspohorelice.cz

tel. ředitel: +420 519 424 564

družina: +420 519 424 263

jídelna: +420 519 424 262

Objevte možnosti, které naše škola nabízí Vašim dětem

Zobrazit kroužky a projekty