Na úterý 21. 3. jsme se s našimi nejmenšími žáky těšili o to více, protože jsme oficiálně vstoupili do jara i u nás ve třídě. O ročních obdobích už toho víme hodně, známe, jaké svátky se kdy slaví, jaké jsou hlavní znaky daného období i tradice, které se doposud uchovávají.
Proto jsme si v rámci dalšího projektového vyučování splnili spousty nových jarních úkolů, jako je třeba vytvoření koláže jarní zahrádky, poznávání znaků jara na pracovních listech, seznamování s druhy jarních květin, které nám už začínají zdobit naše zahrádky, ale hlavně jsme „zakončili“ zimu vhozením Morény do řeky, což děti bavilo nejvíce.

Za přípravné třídy Mgr. Barbora Svojanovská a Dagmar Bártová