V týdnu od 2. do 5. května 2023 jsme navázali na předcovidovou tradici a vypravili jsme se s 8. ročníkem do Jedovnic, kde se žáci na vlastní kůži přesvědčili, že učení nemusí probíhat jen v lavicích. Celkem 63 žáků se totiž zúčastnilo integrované terénní výuky.
Ubytováni jsme byli v areálu ATC Olšovec, který nám poskytl skvělé zázemí, navíc se nachází v malebné přírodě Moravského krasu.
Program na čtyři dny byl nabitý hrami, soutěžemi, žáci v rámci týmů museli splnit řadu úkolů, při kterých si zároveň procvičovali učivo, především přírodovědných předmětů. Žáci si vyzkoušeli také orientaci v terénu, absolvovali túry, při kterých si mnozí ověřili svoji tělesnou zdatnost.
Navštívili jsme krásná místa jako je Rudické propadání, kaolinový lom Seč nebo krápníkovou jeskyni Balcarka. Čas zbyl i na zábavu, sportovali jsme, opékali špekáčky u táboráku či absolvovali stezku odvahy.
Úkoly by se však nedaly splnit bez dobré spolupráce v týmu. Cílem naší expedice nebylo tedy vyhrát ceny, ale naučit se něco nového, užít si společně strávený čas a třeba i poznat spolužáky z jiných tříd.
Dle zpětné vazby od dětí se akce vydařila, některé se vyjádřily, že by si výuku v terénu hned zopakovaly. Co je jisté, že všichni si odnášíme velké množství zážitků a vzpomínek, na které jen tak nezapomeneme. Některé z nich jsou zachyceny na fotografiích, kde se na ně můžete také podívat.

Mgr. Tamara Novosáková