Podpora logopedické prevence

  • Rozvojový program Podpora logopedické prevence v předškolním vzdělávání v roce 2013.

    ZŠ a MŠ Pohořelice získala dotaci na zkvalitnění logopedické prevence v předškolním oddělení MŠ a v přípravném ročníku ZŠ ve výši 88.553 Kč

    Problematiku logopedické prevence řešíme komplexně. Pětileté děti s vadami řeči se snažíme podchytit ve spolupráci se spádovými mateřskými školami v okolí a nabízíme rodičům buď předškolní oddělení MŠ s logopedickou nápravou  nebo přípravný ročník také s logopedickou péčí. Zpravidla u většiny dětí dojde v těchto odděleních k nápravě, navíc rodičům nabízíme individuální nápravné lekce. Děti, u kterých se nepodaří odstranit vady řeči během jednoho roku, pokračují ještě v první třídě s návštěvami u našeho speciálního pedagoga (logopeda) až do úplného odstranění problému. Od roku 2010 jsme řešili tuto problematiku v rámci projektu OP Vzdělání pro konkurenceschopnost EU-Peníze školám, který jsme úspěšně ukončili v únoru 2013. Logopedickou prevenci máme zakomponovanou i v našem ŠVP pro předškolní i základní vzdělávání.

    Dotace získaná z MŠMT významným způsobem usnadnila přechod dětí z mateřské do základní školy a pomohla k odstranění logopedických obtíží předškoláků.

    Stanislav Polák

  • Zpět na seznam kroužků
Rychlý kontakt

e-mail ředitelna: reditelna@zspohorelice.cz

tel. ředitel: +420 519 424 564

družina: +420 519 424 263

jídelna: +420 519 424 262

Objevte možnosti, které naše škola nabízí Vašim dětem

Zobrazit kroužky a projekty