Envigame

  • Envigame, tak se jmenuje naše další projektová aktivita. Hlavním cílem je použití informačních a komunikačních technologií při výuce přírodopisu. Žáci se naučí pracovat formou zajímavých her. Celkem 10 škol bude ověřovat 6 herních celků: Obec/občan a jeho vztah k okolí, Ekosystém v našem okolí, Biodiverzita v našem okolí, Kulturní a historické dědictví, Využití přírodních zdrojů, Zdraví a životní styl. Naše škola je jednou z pilotních škol v naší republice, která tento zajímavý projekt zavádí do praxe. Záštitu nad celým projektem převzal Klub ekologické výchovy a společnost Cross Czech.

    Do projektu budou zapojeni žáci 6. a 7. ročníku. Délka projektu 1 rok. Vytvořené výukové programy se budou postupně doplňovat a kombinovat podle místních podmínek. Výstupy tohoto projektu a práce žáků budou vedeny koordinátorem EVVO, ICT a pravidelně zveřejňovány na webu. Žáci budou rozděleni do herních týmů a budou pracovat s mobilními technologiemi – notebook, GPS, telefony, digitální fotoaparáty  – jak ve třídě, tak i v terénu. Úkolem je vyhledávání dat, řešení úkolů, online prezentace. Využívané budou téměř všechny vzdělávací obory. 

    Podívejte se na náš projekt.

  • Zpět na seznam kroužků
Rychlý kontakt

e-mail ředitelna: reditelna@zspohorelice.cz

tel. ředitel: +420 519 424 564

družina: +420 519 424 263

jídelna: +420 519 424 262

Objevte možnosti, které naše škola nabízí Vašim dětem

Zobrazit kroužky a projekty