V květnu se žáci sedmých tříd v hodinách anglického jazyka věnovali tématu jídlo.  Jako výstup z celé lekce zpracovávali projekt s názvem Můj oblíbený recept (My favourite food). Jejich úkolem bylo vybrat si oblíbené jídlo a v anglickém jazyce napsat jednoduchý postup jeho přípravy, aby si i ostatní spolužáci mohli zkusit vybraný pokrm uvařit doma.  Žáci se do projektu zapojili s chutí a výsledkem jsou krásně zpracované recepty, které momentálně zdobí naši jazykovou třídu.

Michaela Žáková & Jitka Jakešová