V říjnu se na naší škole jako každoročně uskutečnila soutěž Přírodovědný klokan, kterou pořádá Přírodovědecká a Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci.

Jak název napovídá, soutěžící odpovídali na 24 otázek z přírodopisu, zeměpisu, matematiky, fyziky a chemie a to v kategorii KADET. Celkově mohli získat 120 bodů, přičemž na začátku každý řešitel obdržel 24 bodů. Za každou správně zodpovězenou otázku žák získal určitý počet bodů – dle obtížnosti (3 – 5 bodů), pokud odpověděl chybně, přišel o 1 bod, za neřešenou úlohu bod nezískal, ani neztrácel.

Vítězkou soutěže se stala žákyně 8. B Anna Holická, druhé místo obsadil Jaromír Mikulášek z 9. B a třetí skončil Tadeáš Ferby z 8. A. Celkový počet řešitelů byl 51.

Děkujeme všem za účast a gratulujeme vítězům.

Mgr. Věra Harvánková