Přípravný ročník

února 27, 2018

Přípravný ročník je součástí ZŠ a MŠ Pohořelice. Vzděláváním v této třídě usilujeme o to, aby měly děti snadnější a pohodový vstup do 1. třídy základní školy.

Prostředí je upraveno tak, aby bylo podnětné a mohly se v průběhu dopoledne střídat nejrůznější typy činností – poslech a četba, psaní a rozvíjení grafomotoriky, hry a říkanky s pohybem. Důležitou částí přípravy na školní zralost je oblast jazyková a komunikativní – správné dýchání, uvolňování mluvidel a rozšiřování slovní zásoby. Zde je pro naše děti velkou oporou práce zkušené logopedky paní Charvátové. Důležitou součástí denních činností je pobyt a pohyb v přírodě, v sokolovně a velmi oblíbený plavecký výcvik v Hustopečích. Na webu školy máme i svou stránku třídy (zde).

Děti mají zajištěnu dopolední svačinku, oběd ve školní jídelně, celodenní pitný režim a také odpolední pobyt ve školní družině.

Vytváříme dětem takové podmínky, aby se v naší škole cítily spokojeně, jistě a bezpečně, aby prožívaly poslední rok před nástupem povinné školní docházky hezké období dětství.

Recitační soutěž 0. – 3. ročníkuBasketbal starších žáků? ZŠ Pohořelice nejlepší v okrese!
Rychlý kontakt

e-mail ředitelna: reditelna@zspohorelice.cz

tel. ředitel: +420 519 424 564

družina: +420 519 424 263

jídelna: +420 519 424 262

Objevte možnosti, které naše škola nabízí Vašim dětem

Zobrazit kroužky a projekty