V sobotu 25. února jsme po dvouleté přestávce způsobené epidemiologickými opatřeními uspořádali v pořadí již 14. ples základní školy. Již tradičně úvodní část plesu patřila našim žákům devátého ročníku, kteří si pod vedením paní učitelek Jany Dudové a Zuzany Kouřilové nacvičili polonézu. Letos tančilo rekordních 26 párů. Myslím, že nejen pro rodiče, ale i pro učitele je dojemné sledovat proměnu děvčat a chlapců v elegantní slečny a mladé pány. Moderace začátku večera se ujala Kateřina Kudrnová a Matyáš Szabó z 9. A.
Uprostřed zábavy čekala na hosty jako překvapení světelná show v podání nejstarších mažoretek a o půlnoci slosování lístků o krásné ceny od našich sponzorů. K poslechu a tanci hrála kapela Party Leaders.
Tímto bychom chtěli poděkovat všem, kteří se nějakým způsobem podíleli na organizaci plesu, a především pak paní Barboře Zýbalové, která nám pomohla s výzdobou sálu.
Věříme, že se všem zúčastněním na plese líbilo, že si užili atmosféru a těšíme se na další ročník.

Mgr. Tamara Novosáková

VIDEO: 14. společenský ples ZŠ a MŠ Pohořelice, 25. února 2023

VIDEO 2

VIDEO 3