Pasování na čtenáře

června 14, 2017

V úterý 16. 5. 2017 byli chlapci a dívky z třídy 2. A slavnostně pasováni „králem“ na čtenáře roku 2017. Před tímto slavnostním okamžikem svým rodičům předvedli, jak umí číst, jakým způsobem či jakými metodami a prostředky ve škole pracují.

Na závěr všechny přítomné pobavili moderní pohádkou, ve které vystupovalo všech 24 dětí (video zde).

Velké poděkování patří i rodičům, kteří se podíleli na tom, že toto odpoledne bude pro žáky nezapomenutelné. Rodiče Valovi nám připravili pro kluky štíty a dřevěné meče, které jsme si zkompletovali a domalovali. Paní Štrbíková nám zařídila šerpy Čtenář 2017, pan Štrbík se zhostil role krále a provedl celé pasování na čtenáře. Paní Pilátová všem dětem ušila látkové záložky s jejich jménem a všichni rodiče zakoupili pro své děti knížky. Co říci na závěr – v mé třídě se sešly báječné děti, které jsou kopií svých rodičů.

Marie Bednářová

Pohořelice Slavnosti městaNaši nejmladší na farmě
Rychlý kontakt

e-mail ředitelna: reditelna@zspohorelice.cz

tel. ředitel: +420 519 424 564

družina: +420 519 424 263

jídelna: +420 519 424 262

Objevte možnosti, které naše škola nabízí Vašim dětem

Zobrazit kroužky a projekty