Olympiáda v českém jazyce

prosince 02, 2018

Ve středu 14. 11. po vyučování proběhlo školní kolo olympiády v českém jazyce pro 8. a 9. ročník, kterého se zúčastnilo téměř 40 žáků. Prvních 60 minut žáci věnovali mluvnické části, kde byla prověřena například jejich znalost slovních druhů, větných členů, rčení či práce s textem. Další hodinu pak pracovali na slohovém úkolu, kdy měli vytvořit libovolný prozaický útvar zadaného rozsahu na téma „Co všechno umí světlo“. Většina soutěžících se rozhodla pro úvahu a zamýšlela se nad tím, jak je pro nás světlo důležité. Myslet přitom museli nejen na vhodné uchopení tématu a stylistiku, ale i na bezchybný pravopis.

Další část práce už byla na vyučujících češtiny, které musely všechny práce spravedlivě posoudit, obodovat a určit pořadí. Z obou částí mohli žáci celkem získat 50 bodů. Nejvyššího počtu bodů dosáhl Ivan Stuchlík z 9. A (39 b.), na druhém místě se umístila Markéta Pokorná z 9. A (37,5 b.) a třetí skončil Tomáš Dóbi z 8. B (35 b.).

Všem třem nejlepším gratulujeme a Ivanovi a Markétě přejeme hodně štěstí při řešení olympiády v okresním kole, které proběhne 29. ledna 2019 v Modřicích.

Veronika Gajdošová, Martina Hrdličková

Návštěva knihovnyFotogalerie z probíhající rekonstrukce nové školní budovy
Rychlý kontakt

e-mail ředitelna: reditelna@zspohorelice.cz

tel. ředitel: +420 519 424 564

družina: +420 519 424 263

jídelna: +420 519 424 262

Objevte možnosti, které naše škola nabízí Vašim dětem

Zobrazit kroužky a projekty