Dne 15. února proběhlo na druhém stupni Základní školy a Mateřské školy Pohořelice školní kolo tradiční olympiády v anglickém jazyce. Soutěž je rozdělena na dvě kategorie: I. A kategorie je určena pro žáky 6. a 7. tříd, II. A kategorie pro 8. a 9. ročníky. Zájem o soutěž byl velký. Celkem se zapojilo 76 žáků, které hodnotily dvě jazykové poroty skládající se z vyučujících anglického jazyka. Kromě poslechového testu měli žáci konverzovat na určité téma, které si vylosovali. Byly posuzovány jejich komunikační schopnosti, slovní zásoba, gramatická správnost i výslovnost. V obou kategoriích jsme si potvrdili, že žáci jsou talentovaní a anglický jazyk ovládají velmi dobře. V posledních letech úroveň angličtiny u žáků značně stoupá, tudíž pro porotkyně nebylo snadné vybrat vítěze. V I. kategorii se umístila na třetím místě Lucie Tomancová, druhé místo obsadil Jakub Kounek a vítězkou se stala Bára Psotová.
V II. kategorii (8. a 9. ročník) získala třetí místo Eliška Kopřivová, na druhém místě se umístila Kateřina Furišová a první místo vyhrála Lucie Švestková.
Vítězky v obou kategoriích postoupily do okresního kola, které se koná 28. února v Modřicích. Budeme oběma dívkám držet palce!

Vyučující Bc. Sabina Sliwiňská a Jitka Jakešová