Olympiáda v anglickém jazyce

března 19, 2018

Stalo se už tradicí, že nejlepší žáci ze školního kola se zúčastní okresní soutěže. Letos nás do Modřic vyrazili reprezentovat Gabriel Odvářka ze 6. ročníku a Tereza Dreslerová z 9. ročníku. V kategorii I. A (pro 6. a 7. třídy) se Gabrielovi podařilo vybojovat 6. místo a Tereza si ve velké konkurenci také vedla dobře a skončila sedmá. Oběma žákům gratulujeme a přejeme hodně radosti při dalším studiu angličtiny.

Určitě vás zajímá, jak taková soutěž probíhá a co vlastně musí účastníci předvést. Na soutěž není potřeba učit se zpaměti nějaký text, takto dnes soutěže v cizích jazycích neprobíhají. Jsou sice dána témata, ale spíš jako vodítko, o čem si porota bude se soutěžícím povídat. Tomuto krátkému rozhovoru předchází poslech s vyplněním několika krátkých úkolů či doplněním vět a jen krátká slovní příprava přímo na místě. Hodnocení pak zahrnuje správné splnění úkolů k poslechu, přirozenost a plynulost projevu, orientaci v tématu a určitou roli hraje i celkový dojem, kterým soutěžící zapůsobí na hodnotící.

Naši žáci již několik let obsazují v této soutěži příčky v první polovině soutěžního pole. Výuce jazyků se snažíme hodně věnovat. V průběhu školního roku mají děti možnost vyzkoušet si svoje praktické znalosti v rámci projektů na různá témata, dále pak pořádáme zájezdy do Anglie, kde si zase ověří komunikaci v angličtině přímo v terénu. V nejbližší době se nám snad také podaří zřídit nové odborné učebny cizích jazyků, které by měly ještě více pomoci při osvojování správné výslovnosti i větné stavby. Za kvalitní výukou stojí i vyučující, snažící se přinášet novinky do výuky.

Ukázky projektů vytvořených na základě probraných témat v hodinách Aj ve škole:

Hana Konečná

Divadelní představeníNetradiční výuka angličtiny
Rychlý kontakt

e-mail ředitelna: reditelna@zspohorelice.cz

tel. ředitel: +420 519 424 564

družina: +420 519 424 263

jídelna: +420 519 424 262

Objevte možnosti, které naše škola nabízí Vašim dětem

Zobrazit kroužky a projekty