Poslední únorový pátek jsme si udělali v přípravných ročnících projektové vyučování s tématem MASOPUST. Děti se během předešlého týdne účastnily různých oslav, karnevalů, ale nikdo z nich pořádně nevěděl, z jakého důvodu se tento svátek slaví. Povyprávěli jsme si společně, co období masopustu znamená, na pracovních listech jsme si procvičili matematiku počítáním klaunů, v českém jazyce jsme si připomněli pohádkové postavy, vyrobili jsme si každý svou masku a na závěr dne jsme si zatančili na maškarním bále a společně pochovali basu. Od dnešního dne už všechny děti z přípravky znají další tradici, která se u nás slaví.

Mgr. Barbora Svojanovská