Projektový den byl zaměřen na manipulativní techniky, se kterými se mohou žáci setkat po telefonu, na sociálních sítích, formou podvodných emailů. Učili se rozeznat a odhalit skrytý multilevel marketing (MLM), letadlo či pyramidu v reálných nabídkách. Prakticky si vyzkoušeli nabídku služby MLM po telefonu, naučili se odhalit manipulativní techniky obchodníků a také asertivní metody odmítnutí takové to služby. První tři hodiny žáci pracovali s lektorem společnosti Podané ruce Mgr. et Mgr. Michalem Škerlem. Ptal se na jejich zkušenosti, využíval skupinovou výuku. Jeho přínos vidím v tom, že díky němu žáci pochopili, jak snadné je proniknout na finanční trh, rychle zbohatnout nebo o vložené peníze přijít.

Poslední hodina již bez odborníka byla věnována opakování pojmů a vytvoření myšlenkové mapy na téma „Jak se dobře rozhodnout ve světě financí“. Na konci projektového dne byla provedena reflexe získaných dovedností formou jednoduchého dotazníku.

Tento projektový den doplnil výuku výchovy občanství v 9. ročníku na téma finanční gramotnost. Mladí lidé jsou nedostatečně informovaní o finančním světě. Lze s nimi lehce manipulovat, protože nemají dostatek informací, neznají všechna rizika a snadno se zadluží. Tento projektový den jim ukázal, jak se mohou bránit a předejít problémům.

Mgr. Věra Harvánková