• Základní škola a Mateřská škola Pohořelice

  příspěvková organizace
  Datová schránka : ziwmq8e
  • 4. - 9. třída

   Dlouhá 35, 691 23 Pohořelice
   IČ: 652 686 87 / DIČ: CZ65268687
   tel: 519 424 564
   e-mail: reditelna@zspohorelice.cz
   sborovna 2. st. tel: 519 424 551, 723 630 198
   sborovna dvorní budova tel: 519 425 847

  • 0. - 3. třída

   Lidická 12, 691 23 Pohořelice
   tel: 519 425 846
   e-mail: jana.slana@zspohorelice.cz
   sborovna tel: 519 425 846, 723 630 376

  • MŠ a ZŠ Pasohlávky

   Pasohlávky 209, 691 22 Pasohlávky
   tel: 519 427 826
   e-mail: petra.zeniskova@zspohorelice.cz

  • Mgr. Stanislav Polák, MBA – ředitel
   519 424 564
   stanislav.polak@zspohorelice.cz

   Mgr. Lenka Jirchářová – účetní, učitelka
   kancelář
   519 424 564
   kancelar@zspohorelice.cz

  • Ing. Hana Konečná – zástupkyně ředitele
   519 424 683
   hana.konecna@zspohorelice.cz

   Mgr. Milena Kánovičová – vedoucí vychovatelka
   školní družina
   519 424 263, 605 936 301
   milena.kanovicova@zspohorelice.cz

  • Mgr. Lukáš Mertlík – zástupce ředitele
   519 424 683
   lukas.mertlik@zspohorelice.cz

   Iveta Sedláková – vedoucí školní jídelny
   školní jídelna
   519 424 262
   jidelna@zspohorelice.cz

  • polak

   Mgr. Stanislav Polák, MBA

   třída: –

   vyučuje: ředitel školy, Tv, SH

   519 424 564

   stanislav.polak@zspohorelice.cz

   Bohumila Kolínková

   třída: 0. A

   vyučuje: přípravný ročník

   519 425 846

   bohumila.kolinkova@zspohorelice.cz

   Tamara Gazdíková

   třída: 1. B

   vyučuje: asist. pedagoga

   519 425 848

   tamara.gazdikova@zspohorelice.cz

   Mgr. Marie Bednářová

   třída: 2. A

   vyučuje: 1. stupeň

   519 425 846

   marie.bednarova@zspohorelice.cz

   Mgr. Jitka Králíková

   třída: 3. A

   vyučuje: 1. stupeň

   519 425 846

   jitka.kralikova@zspohorelice.cz

   Mgr. Radka Horníčková

   třída: 4. B

   vyučuje: 1. stupeň

   519 425 846

   radka.hornickova@zspohorelice.cz

   Mgr. Kateřina Pikulová

   třída: 4. D

   vyučuje: 1. stupeň, Nj

   519 425 846

   katerina.pikulova@zspohorelice.cz

   Mgr. Adéla Šotkovská

   třída: 5. B

   vyučuje: 1. stupeň

   516 528 696

   adela.sotkovska@zspohorelice.cz

   Mgr. Martina Hrdličková

   třída: 6. B

   vyučuje: Čj, Aj, Př

   519 424 551

   martina.hrdlickova@zspohorelice.cz

   Mgr. Monika Ježová

   třída: 7. C

   vyučuje: Aj, Nj, VAJ

   516 528 698

   monika.jezova@zspohorelice.cz

   Mgr. Jana Mertlíková

   třída: 8. C

   vyučuje: Př, Z, Inf

   516 528 696

   jana.mertlikova@zspohorelice.cz

   Lucie Bindzarová

   třída: –

   vyučuje: Tv, Hv, intervence

   519 425 846

   lucie.bindzarova@zspohorelice.cz

   Mgr. Lenka Jirchářová

   třída: –

   vyučuje: Tv, Sp

   519 424 564

   lenka.jircharova@zspohorelice.cz

   Mgr. Zuzana Potůčková

   třída: –

   vyučuje: Aj, Hv

   519 424 551

   zuzana.potuckova@zspohorelice.cz

   Bc. Anežka Charvátová

   třída: –

   vyučuje: logopedie

   519 425 846

   – 

  • Ing. Hana Konečná

   třída: –

   vyučuje: ZŘŠ; Aj, M, VAJ

   519 424 683

   hana.konecna@zspohorelice.cz

   Dagmar Bártová

   třída: 0. B

   vyučuje: přípravný ročník

   519 425 846

   dagmar.bartova@zspohorelice.cz

   Mgr. Jana Rudolfová

   třída: 1. C

   vyučuje: 1. stupeň

   519 425 848

   jana.rudolfova@zspohorelice.cz

   Jana Křížová

   třída: 2. A

   vyučuje: asist. pedagoga

   519 425 846

   jana.krizova@zspohorelice.cz

   Mgr. Erika Tesárková

   třída: 3. B

   vyučuje: 1. stupeň

   519 425 846

   erika.tesarkova@zspohorelice.cz

   Anna Matějková

   třída: 4. B

   vyučuje: asist. pedagoga

   519 425 846

   anna.matejkova@zspohorelice.cz

   Klára Pácalová

   třída: 4. D

   vyučuje: asist. pedagoga

   519 425 846

   klara.pacalova@zspohorelice.cz

   Jitka Kašpárková

   třída: 5. C

   vyučuje: 1. stupeň, Aj

   519 424 551

   jitka.kasparkova@zspohorelice.cz

   Mgr. Věra Harvánková

   třída: 6. C

   vyučuje: Př, Z, Nj

   516 528 698

   vera.harvankova@zspohorelice.cz

   Mg. Věra Křenová

   třída: 7. D

   vyučuje: Př, Vo, Vz, Nj, Vař

   519 424 551

   vera.krenova@zspohorelice.cz

   Mgr. Lenka Černá

   třída: 9. A

   vyučuje: M, F, Inf

   516 528 692

   lenka.cerna@zspohorelice.cz

   Mgr. Hana Celnarová

   třída: –

   vyučuje: Vv

   519 424 551

   hana.celnarova@zspohorelice.cz

   Mgr. Kateřina Kašpárková

   třída: –

   vyučuje: Aj, VAJ

   519 424 551

   katerina.kasparkova@zspohorelice.cz

   Jana Rusňáková

   třída: MŠ

   vyučuje: MŠ Pasohlávky

   519 427 826

   jana.rusnakova@zspohorelice.cz

  • Mgr. Lukáš Mertlík

   třída: –

   vyučuje: ZŘŠ, D, SVS, Z

   519 424 683

   lukas.mertlik@zspohorelice.cz

   Mgr. Dagmar Homolová

   třída: 1. A

   vyučuje: 1. stupeň

   519 424 263

   dagmar.homolova@zspohorelice.cz

   Mgr. Radka Baráková

   třída: 1. D

   vyučuje: 1. stupeň

   519 425 848

   radka.barakova@zspohorelice.cz

   Mgr. Stanislava Zelinková

   třída: 2. B

   vyučuje: 1. stupeň

   519 425 846

   stanislava.zelinkova@zspohorelice.cz

   Mgr. Simona Urbičová

   třída: 3. C

   vyučuje: 1. stupeň

   519 425 846

   simona.urbicova@zspohorelice.cz

   Mgr. Marcela Větrovská

   třída: 4. C

   vyučuje: 1. stupeň

   519 425 846

   marcela.vetrovska@zspohorelice.cz

   Mgr. Oksana Hájková

   třída: 5. A

   vyučuje: 1. stupeň, interven., spec. ped.

   519 424 551

   oksana.hajkova@zspohorelice.cz

   Bc. Romana Červinková

   třída: 5. D

   vyučuje: 1. stupeň, Čj, Nj

   519 424 551

   romana.cervinkova@zspohorelice.cz

   Mgr. Yvona Kardošová

   třída: 7. A

   vyučuje: Hv, Aj, spec. ped.

   516 528 691

   yvona.kardosova@zspohorelice.cz

   Mgr. Daniela Borkovcová

   třída: 8. A

   vyučuje: D, Aj, Hv, VMe, Tv, Pč, Vo, Vz, Sp

   519 424 551

   daniela.borkovcova@zspohorelice.cz

   Mgr. Tamara Novosáková

   třída: 9. B

   vyučuje: Čj, D

   519 424 551

   tamara.novosakova@zspohorelice.cz

   Mgr. Jana Dudová

   třída: –

   vyučuje: Čj, D, Sp, vých. por.

   516 528 607

   jana.dudova@zspohorelice.cz

   Mgr. Zuzana Kouřilová

   třída: –

   vyučuje: Ch, Př, Aj, Tv

   516 528 692

   zuzana.kourilova@zspohorelice.cz

   Mgr. Petr Řiháček

   třída: –

   vyučuje: M, F, Ch, Tč

   516 528 692

   petr.rihacek@zspohorelice.cz

  • Marie Chudobová

   třída: MŠ

   vyučuje: MŠ Pasohlávky

   519 427 826

   marie.chudobova@zspohorelice.cz

   Mgr. Jana Slaná

   třída: 1. B

   vyučuje: 1. stupeň

   519 425 848

   jana.slana@zspohorelice.cz

   Mgr. Petra Ženíšková

   třída: 1. E, 2. D

   vyučuje: 1. stupeň

   519 427 826

   petra.zeniskova@zspohorelice.cz

   Mgr. Andrea Švecová

   třída: 2. C

   vyučuje: 1. stupeň

   519 425 846

   andrea.svecova@zspohorelice.cz

   Mgr. Martina Kozderová

   třída: 4. A

   vyučuje: 1. stupeň

   519 425 846

   martina.kozderova@zspohorelice.cz

   Lenka Horáková

   třída: 4. C

   vyučuje: asist. pedagoga

   519 425 846

   lenka.horakova@zspohorelice.cz

   Bohdana Hanzlíková

   třída: 5. A

   vyučuje: asist. pedagoga

   519 424 551

   bohdana.hanzlikova@zspohorelice.cz

   Mgr. Nikola Michálková

   třída: 6. A

   vyučuje: Čj, Vo

   519 424 551

   nikola.michalkova@zspohorelice.cz

   Mgr. Jitka Benová

   třída: 7. B

   vyučuje: M, Sp, Tč, Pč, Inf

   516 528 606

   jitka.benova@zspohorelice.cz

   Mgr. Jiří Bulant

   třída: 8. B

   vyučuje: Tv, M, Sp

   516 528 608

   jiri.bulant@zspohorelice.cz

   Mgr. Darina Leitnerová

   třída: 9. C

   vyučuje: M, F

   516 528 692

   darina.leitnerova@zspohorelice.cz

   Mgr. Jiří Janíček

   třída: –

   vyučuje: D, Aj, Inf, vol. IT, koord. ICT

   516 528 696

   jiri.janicek@zspohorelice.cz

   Mgr. Lukáš Nápravník

   třída: –

   vyučuje: Tv, Vo

   516 528 608

   lukas.napravnik@zspohorelice.cz

   Mgr. Veronika Šťastná

   třída: –

   vyučuje: Vv, Sp

   519 424 551

   veronika.stastna@zspohorelice.cz

  • Mgr. Milena Kánovičová

   vyučuje: vedoucí vychovatelka

   519 424 263, 605 936 301

   milena.kanovicova@zspohorelice.cz

   Bohumila Kolínková

   vychovatelka

   519 425 847

   bohumila.kolinkova@zspohorelice.cz

   Lucie Bindzarová

   dětský klub

   516 528 606

   lucie.bindzarova@zspohorelice.cz

  • Dana Nešpůrková

   vychovatelka

   519 424 263

   dana.nespurkova@zspohorelice.cz

   Lenka Horáková

   vychovatelka

   519 424 263

   lenka.horakova@zspohorelice.cz

   Klára Pácalová

   dětský klub

   519 425 846

   klara.pacalova@zspohorelice.cz

  • Lenka Žaludková

   vychovatelka – Pasohlávky

   519 427 826

   lenka.zaludkova@zspohorelice.cz

   Tamara Gazdíková

   vychovatelka

   519 424 263

   tamara.gazdikova@zspohorelice.cz

   Michaela Kluchová

   dětský klub

   519 425 846

   michaela.kluchova@zspohorelice.cz

  • Bohdana Hanzlíková

   vychovatelka

   519 424 263

   bohdana.hanzlikova@zspohorelice.cz

   Anna Matějková

   vychovatelka

   519 425 848

   anna.matejkova@zspohorelice.cz

   Mgr. Věra Harvánková

   ranní dětský klub

   516 528 698

   vera.harvankova@zspohorelice.cz

    Pracovnice   Pracovní zařazení E-mail   Telefon
    Iveta Sedláková   vedoucí školní jídelny iveta.sedlakova@zspohorelice.cz   519 424 262
    Laudátová Hana   vedoucí kuchařka   519 424 262
    Čermáková Lenka   kuchařka   519 424 262
    Dóbiová Růžena   kuchařka   519 424 262
    Jadlovcová Eva   kuchařka   519 424 262
    Vavříková Hana   kuchařka   519 424 262
    Langrová Žaneta   kuchařka   519 424 262
    Špačková Monika   kuchařka   519 424 262
    Doležalová Jana   Pasohlávky, kuchařka  
    Pracovník   Pracovní zařazení   E-mail   Telefon
    Mgr. Jirchářová Lenka   účetní   kancelar@zspohorelice.cz   519 424 683
    Dóbi Jaroslav   školník, údržbář   jaroslav.dobi@zspohorelice.cz
    Kratochvílová Helena   školnice Pasohlávky   519 427 826
    Doleželová Renata   uklízečka
    Loubková Petra   uklízečka
    Janíčková Ivana   uklízečka
    Ludvíková Vladimíra   uklízečka
    Hamerníková Jarmila   uklízečka