• Základní škola a Mateřská škola Pohořelice

  příspěvková organizace
  Datová schránka : ziwmq8e
  • MŠ a ZŠ Pasohlávky

   Pasohlávky 209, 691 22 Pasohlávky
   tel: 519 427 826
   e-mail: marie.chudobova@zspohorelice.cz

  • 0. - 3. třída

   Lidická 12, 691 23 Pohořelice
   tel: 519 425 846
   e-mail: reditelna@zspohorelice.cz
   sborovna tel: 519 425 846

  • 4. - 9. třída

   Dlouhá 35, 691 23 Pohořelice
   IČ: 652 686 87 / DIČ: CZ65268687
   tel: 519 424 564
   e-mail: reditelna@zspohorelice.cz
   sborovna 2. st. tel: 519 424 551

  • Mgr. Stanislav Polák, MBA – ředitel
   519 424 564
   stanislav.polak@zspohorelice.cz

   Mgr. Lenka Jirchářová – účetní, učitelka
   kancelář
   519 424 683
   kancelar@zspohorelice.cz

  • Ing. Hana Konečná – zástupkyně ředitele
   516 528 704
   hana.konecna@zspohorelice.cz

   Mgr. Jitka Benová – zástupkyně ředitele
   516 528 624
   jitka.benova@zspohorelice.cz

  • Mgr. Lukáš Mertlík – zástupce ředitele
   516 528 703
   lukas.mertlik@zspohorelice.cz

   Mgr. Milena Kánovičová – vedoucí vychovatelka
   školní družina
   519 424 263, 605 936 301
   milena.kanovicova@zspohorelice.cz

  • polak

   Mgr. Stanislav Polák, MBA

   třída: –

   vyučuje: ředitel školy, Tv

   519 424 564

   stanislav.polak@zspohorelice.cz

   Mgr. Barbora Svojanovská

   třída: 0. A

   vyučuje: přípravný ročník, logop.

   604 155 183

   barbora.svojanovska@zspohorelice.cz

   Mgr. Jana Slaná

   třída: 1. B

   vyučuje: 1. stupeň

   516 528 623

   jana.slana@zspohorelice.cz

   Mgr. Ivana Poprachová

   třída: 1. E

   vyučuje: 1. stupeň

   519 425 846

   ivana.poprachova@zspohorelice.cz

   Mgr. Stanislava Zelinková

   třída: 2. B

   vyučuje: 1. stupeň

   519 425 846

   stanislava.zelinkova@zspohorelice.cz

   Klára Pácalová

   třída: 2. D

   vyučuje: asist. pedagoga

   519 425 846

   klara.pacalova@zspohorelice.cz

   Mgr. Marcela Větrovská

   třída: 3. D

   vyučuje: 1. stupeň

   519 425 846

   marcela.vetrovska@zspohorelice.cz

   Bc. Tereza Vedralová

   třída: 3. F, 4. E

   vyučuje: asist. pedagoga

   771 151 986

   tereza.vedralova@zspohorelice.cz

   Mgr. Adéla Šotkovská DiS.

   třída: 4. C

   vyučuje: 1. stupeň

   516 528 706

   adela.sotkovska@zspohorelice.cz

   Mgr. Radka Horníčková

   třída: 5. B

   vyučuje: 1. stupeň

   516 528 707

   radka.hornickova@zspohorelice.cz

   Mgr. Pavlína Nepejchalová

   třída: 6. C

   vyučuje: F, Z, Vo, Vz

   516 528 692

   pavlina.nepejchalova@zspohorelice.cz

   Bc. Jitka Šafářová

   třída: 7. C

   vyučuje: Aj, Př, Vo, Vz, Sp, Tv, Vař

   519 424 551

   jitka.safarova@zspohorelice.cz

   Bohdana Hanzlíková

   třída: 8. A

   vyučuje: asist. pedagoga

   519 424 551

   bohdana.hanzlikova@zspohorelice.cz

   Ing. Hana Konečná

   třída: 9. A

   vyučuje: ZŘŠ; M, Aj, VAj

   516 528 704

   hana.konecna@zspohorelice.cz

   Mgr. Rostislav Hrbek

   třída: –

   vyučuje: M, Inf, Tv

   516 528 608

   rostislav.hrbek@zspohorelice.cz

   Bc. Sabina Sliwiňská

   třída: –

   vyučuje: Aj, VAj

   519 424 551

   sabina.sliwinska@zspohorelice.cz

   Mgr. Lucie Hrabovská

   třída: –

   vyučuje: D, Vz, Vl, Pří

   516 528 702

   lucie.hrabovska@zspohorelice.cz

   Mgr. Lenka Jirchářová

   třída: –

   vyučuje: Inf

   519 424 683

   lenka.jircharova@zspohorelice.cz

   Andrea Janceková

   třída: 1. D

   vyučuje: asist. pedagoga

   516 528 623

   andrea.jancekova@zspohorelice.cz

   Bc. Anežka Charvátová

   třída: –

   vyučuje: logopedie

   519 425 846

   – 

  • Ing. Hana Konečná

   třída: –

   vyučuje: ZŘŠ; M, Aj, VAj

   516 528 704

   hana.konecna@zspohorelice.cz

   Dagmar Bártová

   třída: 0. B

   vyučuje: přípravný ročník

   604 155 183

   dagmar.bartova@zspohorelice.cz

   Tamara Gazdíková

   třída: 1. B

   vyučuje: asist. pedagoga

   516 528 623

   tamara.gazdikova@zspohorelice.cz

   Jana Křížová

   třída: 1. E

   vyučuje: asist. pedagoga

   519 425 846

   jana.krizova@zspohorelice.cz

   Mgr. Lenka Zemánková

   třída: 2. C

   vyučuje: 1. stupeň

   519 425 846

   lenka.zemankova@zspohorelice.cz

   Mgr. Jitka Králíková

   třída: 3. A

   vyučuje: 1. stupeň

   519 425 846

   jitka.kralikova@zspohorelice.cz

   Mgr. Andrea Švecová

   třída: 3. E

   vyučuje: 1. stupeň, metodička prevence

   519 425 846

   andrea.svecova@zspohorelice.cz

   Mgr. Oksana Hájková

   třída: 4. A

   vyučuje: 1. stupeň, VRj

   516 528 705

   oksana.hajkova@zspohorelice.cz

   Bc. Romana Červinková

   třída: 4. D

   vyučuje: 1. stupeň, Čj, Nj

   516 528 706

   romana.cervinkova@zspohorelice.cz

   Mgr. Yvona Kardošová

   třída: 5. C

   vyučuje: 1. stupeň, Hv, spec. ped., interv.

   516 528 691, 516 528 708

   yvona.kardosova@zspohorelice.cz

   Mgr. Jana Lorencová

   třída: 6. D

   vyučuje: Z, Př, Inf, Vz

   516 528 702

   jana.lorencova@zspohorelice.cz

   Bc. Jitka Skaláková

   třída: 7. C

   vyučuje: asist. pedagoga, VMe

   519 424 551

   jitka.skalakova@zspohorelice.cz

   Mgr. Tamara Novosáková

   třída: 8. B

   vyučuje: Čj, D

   519 424 551

   tamara.novosakova@zspohorelice.cz

   Mgr. Veronika Šťastná

   třída: 9. B

   vyučuje: Vv, Sp, Vo, Vvu, logop.

   519 424 551

   veronika.stastna@zspohorelice.cz

   Mgr. Michaela Žáková

   třída: –

   vyučuje: Čj, Aj

   516 528 696

   michaela.zakova@zspohorelice.cz

   Mgr. Jiří Janíček

   třída: –

   vyučuje: D, Aj, Inf, VIT, koord. ICT

   516 528 700

   jiri.janicek@zspohorelice.cz

   Mgr. Nikola Drescher

   třída: –

   vyučuje: Aj

   519 424 551

   nikola.drescher@zspohorelice.cz

   Petra Valášková

   třída: –

   vyučuje: Aj, Tv, Pč

   516 528 705

   petra.valaskova@zspohorelice.cz

   Marie Pavelková

   třída: – 

   vyučuje: Čj

   519 424 551

   marie.pavelkova@zspohorelice.cz

   Valentyna Rakova

   třída: –

   vyučuje: ukrajinská asist. pedagoga

   valentyna.rakova@zspohorelice.cz

  • Mgr. Lukáš Mertlík

   třída: –

   vyučuje: ZŘŠ; D, SVS, Z

   516 528 703

   lukas.mertlik@zspohorelice.cz

   Mgr. Dagmar Homolová

   třída: 1. A

   vyučuje: 1. stupeň

   519 425 846

   dagmar.homolova@zspohorelice.cz

   Mgr. Barbora Tichá

   třída: 1. C

   vyučuje: 1. stupeň

   516 528 623

   barbora.ticha@zspohorelice.cz

   Mgr. Lucie Janíčková

   třída: 1. F, 2. E

   vyučuje: 1. stupeň

   771 151 986

   lucie.janickova@zspohorelice.cz

   Ivana Zajícová

   třída: 2. C

   vyučuje: asist. pedagoga

   519 425 846

   ivana.zajicova@zspohorelice.cz

   Mgr. Erika Tesárková

   třída: 3. B

   vyučuje: 1. stupeň

   516 528 705

   erika.tesarkova@zspohorelice.cz

   Tamara Němcová

   třída: 3. E

   vyučuje: asist. pedagoga

   519 425 846

   tamara.nemcova@zspohorelice.cz

   Mgr. Anna Dovrtělová

   třída: 4. B

   vyučuje: 1. stupeň

   516 528 708

   anna.dovrtelova@zspohorelice.cz

   Mgr. Martina Kozderová

   třída: 5. A

   vyučuje: 1. stupeň, Inf, koord. ICT

   516 528 707

   martina.kozderova@zspohorelice.cz

   Mgr. Zuzana Potůčková

   třída: 6. A

   vyučuje: Aj, Vz

   516 528 606

   zuzana.potuckova@zspohorelice.cz

   Mgr. Lenka Černá

   třída: 7. A

   vyučuje: M, F, Inf

   516 528 692

   lenka.cerna@zspohorelice.cz

   Mgr. Kateřina Klaudová

   třída: 7. D

   vyučuje: M, Ch, Př, Aj

   516 528 692

   katerina.klaudova@zspohorelice.cz

   Mgr. Zuzana Kouřilová

   třída: 8. C

   vyučuje: Ch, Př, Aj, VSci

   516 528 696

   zuzana.kourilova@zspohorelice.cz

   Mgr. Věra Harvánková

   třída: 9. C

   vyučuje: Př, Z, Nj, Vo, EVVO

   516 528 698

   vera.harvankova@zspohorelice.cz

   Jitka Jakešová

   třída: –

   vyučuje: Aj, VAj

   516 528 606

   jitka.jakesova@zspohorelice.cz

   Mgr. Adéla Bartesová

   třída: –

   vyučuje: Aj, VAj, Nj

   519 424 551

   adela.bartesova@zspohorelice.cz

   Mgr. Veronika Dorotíková

   třída: –

   vyučuje: Inf, Vv

   516 528 702

   veronika.dorotikova@zspohorelice.cz

   Bc. Eliška Fischerová

   třída: –

   vyučuje: Inf, VAj

   516 528 701

   eliska.fischerova@zspohorelice.cz

   Mgr. Marcela Boščíková

   třída: –

   vyučuje: zast. pedagog, Vo.

   519 424 551

   marcela.boscikova@zspohorelice.cz

  • Mgr. Jitka Benová

   třída: –

   vyučuje: ZŘŠ; M

   516 528 624

   jitka.benova@zspohorelice.cz

   Jitka Vedralová

   třída: 1. A

   vyučuje: asist. pedagoga

   519 425 846

   jitka.vedralova@zspohorelice.cz

   Mgr. Radka Baráková

   třída: 1. D

   vyučuje: 1. stupeň

   516 528 623

   radka.barakova@zspohorelice.cz

   Mgr. Marie Bednářová

   třída: 2. A

   vyučuje: 1. stupeň

   519 425 846

   marie.bednarova@zspohorelice.cz

   Mgr. Kateřina Pikulová

   třída: 2. D

   vyučuje: 1. stupeň

   519 425 846

   katerina.pikulova@zspohorelice.cz

   Mgr. Simona Urbičová

   třída: 3. C

   vyučuje: 1. stupeň

   519 425 846

   simona.urbicova@zspohorelice.cz

   Mgr. Nora Škorpíková

   třída: 3. F, 4. E

   vyučuje: 1. stupeň

   771 151 986

   nora.skorpikova@zspohorelice.cz

   Andrea Herko

   třída: 4. B

   vyučuje: asist. pedagoga

   516 528 708

   andrea.herko@zspohorelice.cz

   Anna Procházková

   třída: 5. A

   vyučuje: asist. pedagoga

   516 528 707

   anna.prochazkova@zspohorelice.cz

   Bc. Marie Husáková

   třída: 6. B

   vyučuje: M, F, Nj, Hv

   519 424 551

   marie.husakova@zspohorelice.cz

   Mgr. Zuzana Bravencová

   třída: 7. B

   vyučuje: Aj, Vv, Sp, VTč

   519 424 551

   zuzana.bravencova@zspohorelice.cz

   Mgr. Barbora Kopřivová

   třída: 8. A

   vyučuje: Př, Tv, PSPP

   516 528 608

   barbora.koprivova@zspohorelice.cz

   Mgr. Kateřina Opršalová

   třída: 8. D

   vyučuje: M, Inf, VIt

   516 528 701

   katerina.oprsalova@zspohorelice.cz

   Mgr. Jana Dudová

   třída: –

   vyučuje: Čj, D, Sp, vých. por.

   516 528 607

   jana.dudova@zspohorelice.cz

   Michal Řeřucha

   třída: –

   vyučuje: Tv, Hv

   516 528 700

   michal.rerucha@zspohorelice.cz

   Gabriela Plechatá

   třída: –

   vyučuje: Aj

   519 424 551

   gabriela.plechata@zspohorelice.cz

   Mgr. Petr Řiháček

   třída: –

   vyučuje: M, F, Sp

   516 528 692

   petr.rihacek@zspohorelice.cz

   Mgr. Michaela Kostovská

   třída: –

   vyučuje: Sp, Vo, Vv, Pč, Tv

   519 424 551

   michaela.kostovska@zspohorelice.cz

   Petra Talafantová

   třída: 2. B

   vyučuje: asist. pedagoga

   519 425 846

   petra.talafantova@zspohorelice.cz

  • Mgr. Milena Kánovičová

   vyučuje: vedoucí vychovatelka

   519 424 263, 605 936 301

   milena.kanovicova@zspohorelice.cz

   Jana Křížová

   vychovatelka

   519 424 263

   jana.krizova@zspohorelice.cz

   Mgr. Věra Harvánková

   ranní dětský klub

   516 528 698

   vera.harvankova@zspohorelice.cz

   Jitka Vedralová

   vychovatelka

   516 528 623

   jitka.vedralova@zspohorelice.cz

  • Dana Nešpůrková

   vychovatelka

   519 424 263

   dana.nespurkova@zspohorelice.cz

   Lenka Horáková

   vychovatelka

   519 424 263

   lenka.horakova@zspohorelice.cz

   Anna Procházková

   vychovatelka, ranní dětský klub

   516 528 706

   anna.prochazkova@zspohorelice.cz

   Aneta Sovková

   dětský klub

   519 424 263

   aneta.sovkova@zspohorelice.cz

  • Lenka Žaludková

   vychovatelka – Pasohlávky

   771 151 986

   lenka.zaludkova@zspohorelice.cz

   Tamara Gazdíková

   vychovatelka

   516 528 623

   tamara.gazdikova@zspohorelice.cz

   Michaela Kluchová

   dětský klub, ranní družina

   519 424 263

   michaela.kluchova@zspohorelice.cz

  • Bohdana Hanzlíková

   vychovatelka

   519 424 263

   bohdana.hanzlikova@zspohorelice.cz

   Klára Pácalová

   dětský klub

   519 425 846

   klara.pacalova@zspohorelice.cz

   Tamara Němcová

   dětský klub

   519 424 263

   tamara.nemcova@zspohorelice.cz

  • Marie Chudobová

   třída: MŠ

   vyučuje: MŠ Pasohlávky

   519 427 826

   marie.chudobova@zspohorelice.cz

   Lenka Holacká, DiS.

   třída: MŠ

   vyučuje: MŠ Pasohlávky

   519 427 826

   lenka.holacka@zspohorelice.cz

  • Kateřina Chaloupková

   třída: MŠ

   vyučuje: MŠ Pasohlávky

   519 427 826

   katerina.chaloupkova@zspohorelice.cz

  • Jana Králíková

   třída: MŠ

   vyučuje: MŠ Pasohlávky

   519 427 826

   jana.kralikova@zspohorelice.cz

  • Sarah Abassy

   třída: MŠ

   vyučuje: MŠ Pasohlávky

   519 427 826

   sarah.abassy@zspohorelice.cz

    Pracovnice   Pracovní zařazení E-mail   Telefon
    Iveta Sedláková   vedoucí školní jídelny iveta.sedlakova@zspohorelice.cz   519 424 262
    Laudátová Hana   vedoucí kuchařka   519 424 262
    Čermáková Lenka   kuchařka   519 424 262
    Dóbiová Růžena   kuchařka   519 424 262
    Jadlovcová Eva   kuchařka   519 424 262
    Vavříková Hana   kuchařka   519 424 262
    Langrová Žaneta   kuchařka   519 424 262
    Špačková Monika   kuchařka   519 424 262
    Doležalová Jana   Pasohlávky, kuchařka   519 427 826
   Pracovník  Pracovní zařazení  E-mail  Telefon
   Mgr. Jirchářová Lenka  účetní  kancelar@zspohorelice.cz  519 424 683
   Novotná Ivana  účetní  ivana.novotna@zspohorelice.cz  516 528 601
   Dóbi Jaroslav  školník, údržbář  jaroslav.dobi@zspohorelice.cz
   Urbič Jan  školník, údržbář  702 133 871
   Kratochvílová Helena  školnice, Pasohlávky  519 427 826
   Wächterová Jiřina  uklízečka, Pasohlávky
   Doleželová Renata  uklízečka
   Loubková Petra  uklízečka
   Seidlová Věra  uklízečka
   Ludvíková Vladimíra  uklízečka
   Hamerníková Jarmila  uklízečka
   Esterková Libuše  uklízečka
   Hlavoňová Lenka  uklízečka