• Základní škola a Mateřská škola Pohořelice

  příspěvková organizace
  Datová schránka : ziwmq8e
  • MŠ a ZŠ Pasohlávky

   Pasohlávky 209, 691 22 Pasohlávky
   tel: 519 427 826
   e-mail: nora.skorpikova@zspohorelice.cz

  • 0. - 3. třída

   Lidická 12, 691 23 Pohořelice
   tel: 519 425 846
   e-mail: jana.slana@zspohorelice.cz
   sborovna tel: 519 425 846, 723 630 376

  • 4. - 9. třída

   Dlouhá 35, 691 23 Pohořelice
   IČ: 652 686 87 / DIČ: CZ65268687
   tel: 519 424 564
   e-mail: reditelna@zspohorelice.cz
   sborovna 2. st. tel: 519 424 551

  • Mgr. Stanislav Polák, MBA – ředitel
   519 424 564
   stanislav.polak@zspohorelice.cz

   Mgr. Lenka Jirchářová – účetní, učitelka
   kancelář
   516 528 704
   kancelar@zspohorelice.cz

  • Ing. Hana Konečná – zástupkyně ředitele
   519 424 683
   hana.konecna@zspohorelice.cz

   Mgr. Milena Kánovičová – vedoucí vychovatelka
   školní družina
   519 424 263, 605 936 301
   milena.kanovicova@zspohorelice.cz

  • Mgr. Lukáš Mertlík – zástupce ředitele
   519 424 683
   lukas.mertlik@zspohorelice.cz

   Iveta Sedláková – vedoucí školní jídelny
   školní jídelna
   519 424 262
   jidelna@zspohorelice.cz

  • polak

   Mgr. Stanislav Polák, MBA

   třída: –

   vyučuje: ředitel školy, Tv

   519 424 564

   stanislav.polak@zspohorelice.cz

   Tamara Gazdíková

   třída: 0. A

   vyučuje: přípravný ročník

   519 424 263

   tamara.gazdikova@zspohorelice.cz

   Mgr. Simona Urbičová

   třída: 1. C

   vyučuje: 1. stupeň

   519 425 846

   simona.urbicova@zspohorelice.cz

   Mgr. Dagmar Homolová

   třída: 2. A

   vyučuje: 1. stupeň

   519 425 846

   dagmar.homolova@zspohorelice.cz

   Mgr. Radka Baráková

   třída: 2. D

   vyučuje: 1. stupeň

   519 425 848

   radka.barakova@zspohorelice.cz

   Mgr. Yvona Kardošová

   třída: 3. C

   vyučuje: 1. stupeň, spec. ped., interv.

   516 528 691, 519 425 846

   yvona.kardosova@zspohorelice.cz

   Bc. Romana Červinková

   třída: 4. D

   vyučuje: 1. stupeň, Nj

   516 528 706

   romana.cervinkova@zspohorelice.cz

   Klára Pácalová

   třída: 5. C

   vyučuje: 1. stupeň

   516 528 708

   klara.pacalova@zspohorelice.cz

   Mgr. Kateřina Němcová

   třída: 6. A

   vyučuje: Aj, VRj

   516 528 606

   katerina.nemcova@zspohorelice.cz

   Mgr. Kateřina Opršalová

   třída: 6. D

   vyučuje: M, F

   516 528 701

   katerina.oprsalova@zspohorelice.cz

   Mgr. Jana Dudová

   třída: 8. A

   vyučuje: Čj, D, Sp, vých. por.

   516 528 607

   jana.dudova@zspohorelice.cz

   Mgr. Daniela Borkovcová

   třída: 9. A

   vyučuje: Čj, D, Aj, Vo, VMe

   516 528 696

   daniela.borkovcova@zspohorelice.cz

   Mgr. Petr Řiháček

   třída: –

   vyučuje: M, F, Ch, Tč

   516 528 692

   petr.rihacek@zspohorelice.cz

   Mgr. Jiří Janíček

   třída: –

   vyučuje: D, Aj, Inf, VIT, koord. ICT

   516 528 700

   jiri.janicek@zspohorelice.cz

   Mgr. Zuzana Bravencová

   třída: –

   vyučuje: Aj, Vv, Sp, Pč, Tv

   519 424 551

   zuzana.bravencova@zspohorelice.cz

  • Ing. Hana Konečná

   třída: –

   vyučuje: ZŘŠ; Aj, M, VAJ

   519 424 683

   hana.konecna@zspohorelice.cz

   Dagmar Bártová

   třída: 0. B

   vyučuje: přípravný ročník

   519 424 263

   dagmar.bartova@zspohorelice.cz

   Mgr. Marcela Větrovská

   třída: 1. D

   vyučuje: 1. stupeň

   519 425 846

   marcela.vetrovska@zspohorelice.cz

   Mgr. Jana Slaná

   třída: 2. B

   vyučuje: 1. stupeň

   519 425 848

   jana.slana@zspohorelice.cz

   Mgr. Marie Bednářová

   třída: 3. A

   vyučuje: 1. stupeň

   519 425 846

   marie.bednarova@zspohorelice.cz

   Mgr. Oksana Hájková

   třída: 4. A

   vyučuje: 1. stupeň, spec. ped.

   516 528 705

   oksana.hajkova@zspohorelice.cz

   Mgr. Martina Kozderová

   třída: 5. A

   vyučuje: 1. stupeň

   516 528 707

   martina.kozderova@zspohorelice.cz

   Lenka Horáková

   třída: 5. C

   vyučuje: asist. pedagoga

   516 528 708

   lenka.horakova@zspohorelice.cz

   Bohdana Hanzlíková

   třída: 6. A

   vyučuje: asist. pedagoga

   519 424 551

   bohdana.hanzlikova@zspohorelice.cz

   Mgr. Nikola Michálková

   třída: 7. A

   vyučuje: Čj, Vo

   519 424 551

   nikola.michalkova@zspohorelice.cz

   Mgr. Jitka Benová

   třída: 8. B

   vyučuje: M, Sp, VTč, VZs

   516 528 701

   jitka.benova@zspohorelice.cz

   Mgr. Jiří Bulant

   třída: 9. B

   vyučuje: Tv, M, Př

   516 528 608

   jiri.bulant@zspohorelice.cz

   Mgr. Tamara Novosáková

   třída: –

   vyučuje: Čj, D

   519 424 551

   tamara.novosakova@zspohorelice.cz

   Mgr. Lenka Jirchářová

   třída: –

   vyučuje: Tv, Inf

   516 528 704

   lenka.jircharova@zspohorelice.cz

   Bc. Jitka Šafářová

   třída: –

   vyučuje: Př, Vz, VZs

   519 424 551

   jitka.safarova@zspohorelice.cz

  • Mgr. Lukáš Mertlík

   třída: –

   vyučuje: ZŘŠ, D, SVS, Z

   519 424 683

   lukas.mertlik@zspohorelice.cz

   Mgr. Jitka Králíková

   třída: 1. A

   vyučuje: 1. stupeň

   519 425 846

   jitka.kralikova@zspohorelice.cz

   Mgr. Andrea Švecová

   třída: 1. E

   vyučuje: 1. stupeň

   519 425 846

   andrea.svecova@zspohorelice.cz

   Michal Řeřucha

   třída: 2. B

   vyučuje: asist. pedagoga

   519 425 848

   michal.rerucha@zspohorelice.cz

   Jana Křížová

   třída: 3. A

   vyučuje: asist. pedagoga

   519 425 846

   jana.krizova@zspohorelice.cz

   Mgr. Erika Tesárková

   třída: 4. B

   vyučuje: 1. stupeň

   516 528 705

   erika.tesarkova@zspohorelice.cz

   Mgr. Radka Horníčková

   třída: 5. B

   vyučuje: 1. stupeň

   516 528 707

   radka.hornickova@zspohorelice.cz

   Mgr. Kateřina Pikulová

   třída: 5. D

   vyučuje: 1. stupeň, Nj

   516 528 708

   katerina.pikulova@zspohorelice.cz

   Mgr. Zuzana Potůčková

   třída: 6. B

   vyučuje: Aj, VAj

   516 528 606

   zuzana.potuckova@zspohorelice.cz

   Mgr. Veronika Šťastná

   třída: 7. B

   vyučuje: Vv, Sp, Pč, logop., SPP

   519 424 551

   veronika.stastna@zspohorelice.cz

   Mgr. Zuzana Kouřilová

   třída: 8. C

   vyučuje: Ch, Př, Aj, VAj, Tv, Sp

   516 528 692

   zuzana.kourilova@zspohorelice.cz

   Mgr. Jana Mertlíková

   třída: 9. C

   vyučuje: Př, Z, VIT, Vz, Tv

   516 528 702

   jana.mertlikova@zspohorelice.cz

   Mgr. Hana Celnarová

   třída: –

   vyučuje: Vv, Sp

   519 424 551

   hana.celnarova@zspohorelice.cz

   Jana Muzikářová

   třída: –

   vyučuje: Aj

   519 424 551

   jana.muzikarova@zspohorelice.cz

   Bc. Anežka Charvátová

   třída: –

   vyučuje: logopedie

   519 425 846

   – 

  • Marie Chudobová

   třída: MŠ

   vyučuje: MŠ Pasohlávky

   519 427 826

   marie.chudobova@zspohorelice.cz

   Mgr. Ivana Poprachová

   třída: 1. B

   vyučuje: 1. stupeň

   519 425 846

   ivana.poprachova@zspohorelice.cz

   Mgr. Nora Škorpíková

   třída: 1. F, 2. E

   vyučuje: 1. stupeň

   519 427 826

   nora.skorpikova@zspohorelice.cz

   Mgr. Jana Rudolfová

   třída: 2. C

   vyučuje: 1. stupeň

   519 425 848

   jana.rudolfova@zspohorelice.cz

   Mgr. Stanislava Zelinková

   třída: 3. B

   vyučuje: 1. stupeň

   519 425 846

   stanislava.zelinkova@zspohorelice.cz

   Mgr. Adéla Šotkovská DiS.

   třída: 4. C

   vyučuje: 1. stupeň

   516 528 706

   adela.sotkovska@zspohorelice.cz

   Anna Matějková

   třída: 5. B

   vyučuje: asist. pedagoga

   516 528 707

   anna.matejkova@zspohorelice.cz

   Mgr. Bc. Aneta Doležalová

   třída: 5. D

   vyučuje: asist. pedagoga, Pč

   516 528 708

   aneta.dolezalova@zspohorelice.cz

   Mgr. Petra Ženíšková

   třída: 6. C

   vyučuje: VMe, Vo, D, Vz, Tv, Aj, Vv, Pč

   516 528 696

   petra.zeniskova@zspohorelice.cz

   Mgr. Věra Harvánková

   třída: 7. C

   vyučuje: Př, Z, Nj

   516 528 698

   vera.harvankova@zspohorelice.cz

   Tereza Vedralová

   třída: 8. D

   vyučuje: Aj, Nj, Vo, Vz

   519 424 551

   tereza.vedralova@zspohorelice.cz

   Mgr. Lukáš Nápravník

   třída: –

   vyučuje: Tv, Vo

   516 528 608

   lukas.napravnik@zspohorelice.cz

   Mgr. Lenka Černá

   třída: –

   vyučuje: M, F

   516 528 692

   lenka.cerna@zspohorelice.cz

   David Muzikář

   třída: –

   vyučuje: Čj

   519 424 551

   david.muzikar@zspohorelice.cz

   Jana Rusňáková

   třída: MŠ

   vyučuje: MŠ Pasohlávky

   519 427 826

   jana.rusnakova@zspohorelice.cz

  • Mgr. Milena Kánovičová

   vyučuje: vedoucí vychovatelka

   519 424 263, 605 936 301

   milena.kanovicova@zspohorelice.cz

   Jana Křížová

   vychovatelka

   519 424 263

   jana.krizova@zspohorelice.cz

   Mgr. Věra Harvánková

   ranní dětský klub

   516 528 698

   vera.harvankova@zspohorelice.cz

  • Dana Nešpůrková

   vychovatelka

   519 424 263

   dana.nespurkova@zspohorelice.cz

   Lenka Horáková

   vychovatelka

   519 424 263

   lenka.horakova@zspohorelice.cz

   Mgr. Bc. Aneta Doležalová

   dětský klub

   519 424 263

   aneta.dolezalova@zspohorelice.cz

  • Lenka Žaludková

   vychovatelka – Pasohlávky

   519 427 826

   lenka.zaludkova@zspohorelice.cz

   Tamara Gazdíková

   vychovatelka

   519 425 848

   tamara.gazdikova@zspohorelice.cz

   Michaela Kluchová

   dětský klub

   519 424 263

   michaela.kluchova@zspohorelice.cz

  • Bohdana Hanzlíková

   vychovatelka

   519 424 263

   bohdana.hanzlikova@zspohorelice.cz

   Michal Řeřucha

   vychovatel

   519 425 848

   michal.rerucha@zspohorelice.cz

   Anna Matějková

   vychovatelka

   516 528 706

   anna.matejkova@zspohorelice.cz

    Pracovnice   Pracovní zařazení E-mail   Telefon
    Iveta Sedláková   vedoucí školní jídelny iveta.sedlakova@zspohorelice.cz   519 424 262
    Laudátová Hana   vedoucí kuchařka   519 424 262
    Čermáková Lenka   kuchařka   519 424 262
    Dóbiová Růžena   kuchařka   519 424 262
    Jadlovcová Eva   kuchařka   519 424 262
    Vavříková Hana   kuchařka   519 424 262
    Langrová Žaneta   kuchařka   519 424 262
    Špačková Monika   kuchařka   519 424 262
    Doležalová Jana   Pasohlávky, kuchařka  
   Pracovník  Pracovní zařazení  E-mail  Telefon
   Mgr. Jirchářová Lenka  účetní  kancelar@zspohorelice.cz  519 424 683
   Novotná Ivana  účetní  kancelar@zspohorelice.cz
   Dóbi Jaroslav  školník, údržbář  jaroslav.dobi@zspohorelice.cz
   Kratochvílová Helena  školnice Pasohlávky  519 427 826
   Doleželová Renata  uklízečka
   Loubková Petra  uklízečka
   Janíčková Ivana  uklízečka
   Ludvíková Vladimíra  uklízečka
   Hamerníková Jarmila  uklízečka