• Základní škola a Mateřská škola Pohořelice

  příspěvková organizace
  Datová schránka : ziwmq8e
  • 4. - 9. třída

   Dlouhá 35, 691 23 Pohořelice
   IČ: 652 686 87 / DIČ: CZ65268687
   tel: 519 424 564
   e-mail: reditelna@zspohorelice.cz
   sborovna 2. st. tel: 519 424 551, 723 630 198
   sborovna dvorní budova tel: 519 425 847

  • 0. - 3. třída

   Lidická 12, 691 23 Pohořelice
   tel: 519 425 846
   e-mail: jana.slana@zspohorelice.cz
   sborovna tel: 519 425 846, 723 630 376

  • MŠ a ZŠ Pasohlávky

   Pasohlávky 209, 691 22 Pasohlávky
   tel: 519 427 826
   e-mail: jana.tureckova@zspohorelice.cz

  • polak

   Mgr. Stanislav Polák, MBA – ředitel
   519 424 564
   stanislav.polak@zspohorelice.cz

   Mgr. Lenka Jirchářová – účetní, učitelka
   kancelář
   519 424 564
   kancelar@zspohorelice.cz

  • Ing. Hana Konečná – zástupkyně ředitele
   519 424 683
   hana.konecna@zspohorelice.cz

   Mgr. Milena Kánovičová – vedoucí vychovatelka
   školní družina
   519 424 263, 605 936 301
   milena.kanovicova@zspohorelice.cz

  • Mgr. Lukáš Mertlík – zástupce ředitele
   519 424 683
   lukas.mertlik@zspohorelice.cz

   Iveta Sedláková – vedoucí školní jídelny
   školní jídelna
   519 424 262
   jidelna@zspohorelice.cz

  • polak

   Mgr. Stanislav Polák, MBA

   třída: –

   vyučuje: ředitel školy, Tv

   519 424 564

   stanislav.polak@zspohorelice.cz

   Dagmar Bártová

   třída: 0. A

   vyučuje: přípravný ročník

   519 425 846

   dagmar.bartova@zspohorelice.cz

   Bc. Petra Ženíšková

   třída: 1. D, 2. E

   vyučuje: 1. stupeň

   519 427 826

   petra.zeniskova@zspohorelice.cz

   Mgr. Marcela Větrovská

   třída: 2. C

   vyučuje: 1. stupeň

   519 425 846

   marcela.vetrovska@zspohorelice.cz

   Mgr. Marie Bednářová

   třída: 3. A

   vyučuje: 1. stupeň

   519 425 846

   marie.bednarova@zspohorelice.cz

   Mgr. Iva Vaculíková

   třída: 4. A

   vyučuje: 1. stupeň

   519 424 551

   iva.vaculikova@zspohorelice.cz

   Bohumila Kolínková

   třída: 5. A

   vyučuje: asist. pedagoga

   519 425 847

   bohumila.kolinkova@zspohorelice.cz

   Lenka Horáková

   třída: 5. C

   vyučuje: asist. pedagoga

   519 425 847

   lenka.horakova@zspohorelice.cz

   Mgr. Lenka Koubková

   třída: 7. A

   vyučuje: Př, Aj, Vař, Vzs

   516 528 694

   lenka.koubkova@zspohorelice.cz

   Mgr. Darina Leitnerová

   třída: 7. C

   vyučuje: F, M, Nj

   516 528 692

   darina.leitnerova@zspohorelice.cz

   Mgr. Petr Řiháček

   třída: 8. C

   vyučuje: M, F, Ch, Sp, VTčD

   516 528 692

   petr.rihacek@zspohorelice.cz

   Mgr. Bohuslav Bajer

   třída: –

   vyučuje: Tv

   516 528 608

   bohuslav.bajer@zspohorelice.cz

   Mgr. Lenka Jirchářová

   třída: –

   vyučuje: Inf

   519 424 564

   lenka.jircharova@zspohorelice.cz

   Mgr. Monika Ježová

   třída: –

   vyučuje: Aj, Vo

   519 424 551

   monika.jezova@zspohorelice.cz

  • Ing. Hana Konečná

   třída: –

   vyučuje: ZŘŠ; Aj, M, VAJ

   519 424 683

   hana.konecna@zspohorelice.cz

   Mgr. Jitka Králíková

   třída: 1. A

   vyučuje: 1. stupeň

   519 425 846

   jitka.kralikova@zspohorelice.cz

   Mgr. Dagmar Homolová

   třída: 2. A

   vyučuje: 1. stupeň

   519 425 846

   dagmar.homolova@zspohorelice.cz

   Petra Slančíková

   třída: 2. C

   vyučuje: asist. pedagoga, Vv, Čj

   519 425 846

   petra.slancikova@zspohorelice.cz

   Bc. Anežka Charvátová

   třída: 3. A

   vyučuje: asist. pedagoga

   519 425 846

   marie.bednarova@zspohorelice.cz

   Mgr. Martina Kozderová

   třída: 4. B

   vyučuje: 1. stupeň

   519 424 551

   martina.kozderova@zspohorelice.cz

   Mgr. Jitka Benová

   třída: 5. B

   vyučuje: 1. stupeň, M

   519 425 847

   jitka.benova@zspohorelice.cz

   Mgr. Lukáš Nápravník

   třída: 6. A

   vyučuje: Tv, Vo, Vz, Aj

   516 528 608

   lukas.napravnik@zspohorelice.cz

   Bohdana Hanzlíková

   třída: 7. A

   vyučuje: asist. pedagoga

   516 528 694

   bohdana.hanzlikova@zspohorelice.cz

   Mg. Věra Křenová

   třída: –

   vyučuje: intervence, inf

   519 427 826

   vera.krenova@zspohorelice.cz

   Mgr. Věra Harvánková

   třída: 9. A

   vyučuje: Př, Z, Nj, Vz

   516 528 698

   vera.harvankova@zspohorelice.cz

   Mgr. Lenka Černá

   třída: –

   vyučuje: F, M

   516 528 692

   lenka.cerna@zspohorelice.cz

   Mgr. Yvona Kardošová

   třída: –

   vyučuje: Hv, Aj, dys. asistentka

   516 528 691

   yvona.kardosova@zspohorelice.cz

  • Mgr. Lukáš Mertlík

   třída: –

   vyučuje: ZŘŠ, D, SVS, Z

   519 424 683

   lukas.mertlik@zspohorelice.cz

   Mgr. Jana Rudolfová

   třída: 1. B

   vyučuje: 1. stupeň

   519 425 846

   jana.rudolfova@zspohorelice.cz

   Mgr. Jana Slaná

   třída: 2. B

   vyučuje: 1. stupeň, Sp

   519 425 846

   jana.slana@zspohorelice.cz

   Mgr. Radka Baráková

   třída: 2. D

   vyučuje: 1. stupeň

   519 425 846

   radka.barakova@zspohorelice.cz

   Mgr. Adéla Šotkovská

   třída: 3. B

   vyučuje: 1. stupeň

   519 425 846

   adela.sotkovska@zspohorelice.cz

   Mgr. Radka Horníčková

   třída: 4. C

   vyučuje: 1. stupeň, Nj

   519 424 551

   radka.hornickova@zspohorelice.cz

   Lucie Bindzarová

   třída: 5. B

   vyučuje: asist. pedagoga

   519 425 847

   lucie.bindzarova@zspohorelice.cz

   Mgr. Klára Schönwälderová

   třída: 6. B

   vyučuje: Aj, Ch, Př, Sp, Vo,Vv

   519 424 551

   klara.schonwalderova@zspohorelice.cz

   Mgr. Tamara Novosáková

   třída: 7. B

   vyučuje: Čj, D, Vo

   519 424 551

   tamara.novosakova@zspohorelice.cz

   Mgr. Veronika Gajdošová

   třída: 8. A

   vyučuje: ČJ, Z, Tv, MeV, Vz

   519 424 551

   veronika.gajdosova@zspohorelice.cz

   Mgr. Eva Jamborová

   třída: 9. B

   vyučuje: M, Inf, vol. IT

   516 528 606

   eva.jamborova@zspohorelice.cz

   Mgr. Jana Dudová

   třída: –

   vyučuje: ČJ, D, Sp, vých. por.

   516 528 607

   jana.dudova@zspohorelice.cz

   Jana Rusňáková

   třída: MŠ

   vyučuje: MŠ Pasohlávky

   519 427 826

   jana.rusnakova@zspohorelice.cz

  • Marie Chudobová

   třída: MŠ

   vyučuje: MŠ Pasohlávky

   519 427 826

   marie.chudobova@zspohorelice.cz

   Mgr. Simona Urbičová

   třída: 1. C

   vyučuje: 1. stupeň

   519 425 846

   simona.urbicova@zspohorelice.cz

   Tamara Gazdíková

   třída: 2. B

   vyučuje: asist. pedagoga

   519 425 846

   tamara.gazdikova@zspohorelice.cz

   Klára Pácalová

   třída: 2. D

   vyučuje: asist. pedagoga

   519 425 846

   klara.pacalova@zspohorelice.cz

   Mgr. Andrea Švecová

   třída: 3. C

   vyučuje: 1. stupeň

   519 425 846

   andrea.svecova@zspohorelice.cz

   Mgr. Kateřina Pikulová

   třída: 5. A

   vyučuje: 1. stupeň, Nj

   519 425 847

   katerina.pikulova@zspohorelice.cz

   Mgr. Oksana Hájková

   třída: 5. C

   vyučuje: 1. stupeň

   519 425 847

   oksana.hajkova@zspohorelice.cz

   Mgr. Jana Mertlíková

   třída: 6. C

   vyučuje: Př, Z, Vo, Vz, Sp, Tv, Vv, Inf

   516 528 696

   jana.mertlikova@zspohorelice.cz

   Kristýna Řezáčová

   třída: 7. B

   vyučuje: asist. pedagoga

   519 424 551

   kristyna.rezacova@zspohorelice.cz

   Mgr. Veronika Šťastná

   třída: 8. B

   vyučuje: Vv, Vo, Sp, Vz

   519 424 551

   veronika.stastna@zspohorelice.cz

   Mgr. Martina Hrdličková

   třída: 9. C

   vyučuje: Čj, Aj, Vz

   519 424 551

   martina.hrdlickova@zspohorelice.cz

   Mgr. Jiří Janíček

   třída: –

   vyučuje: Aj, D, Inf, vol. IT, koord. ICT

   516 528 696

   jiri.janicek@zspohorelice.cz

   Mgr. Barbora Svojanovská

   třída: –

   vyučuje: Hv, Pč, Vv, spec. ped.

   519 425 846

   barbora.svojanovska@zspohorelice.cz

  • Mgr. Milena Kánovičová

   vyučuje: vedoucí vychovatelka

   519 424 263, 605 936 301

   milena.kanovicova@zspohorelice.cz

   Bohumila Kolínková

   vychovatelka – domeček

   519 425 847

   bohumila.kolinkova@zspohorelice.cz

   ——————-

   dětský klub

   519 524 551

   —————————

  • Dana Nešpůrková

   vychovatelka

   519 424 263

   dana.nespurkova@zspohorelice.cz

   Lenka Horáková

   vychovatelka

   519 424 263

   lenka.horakova@zspohorelice.cz

   Klára Pácalová

   dětský klub

   519 425 846

   klara.pacalova@zspohorelice.cz

  • Lenka Žaludková

   vychovatelka – Pasohlávky

   519 427 826

   lenka.zaludkova@zspohorelice.cz

   Tamara Gazdíková

   vychovatelka

   519 424 263

   tamara.gazdikova@zspohorelice.cz

   ———–

   dětský klub

   519 424 551

   —————-

  • Bohdana Hanzlíková

   vychovatelka

   519 424 263

   bohdana.hanzlikova@zspohorelice.cz

   Mgr. Věra Harvánková

   ranní dětský klub

   516 528 698

   vera.harvankova@zspohorelice.cz

    Pracovnice   Pracovní zařazení  E-mail   Telefon
    Iveta Sedláková   vedoucí školní jídelny  iveta.sedlakova@zspohorelice.cz   519 424 262
    Laudátová Hana   vedoucí kuchařka   519 424 262
    Čermáková Lenka   kuchařka   519 424 262
    Dóbiová Růžena   kuchařka   519 424 262
    Jadlovcová Eva   kuchařka   519 424 262
    Vavříková Hana   kuchařka   519 424 262
    Langrová Žaneta   kuchařka   519 424 262
    Špačková  Monika   kuchařka   519 424 262
    Pracovník   Pracovní zařazení   E-mail   Telefon
    Mgr. Jirchářová Lenka   účetní   lenka.jircharova@zspohorelice.cz   519 424 683
    Dóbi Jaroslav   školník, údržbář   jaroslav.dobi@zspohorelice.cz
    Bílková Marie   školnice Pasohlávky   519 427 826
    Doleželová Renata   uklízečka
    Dufková Jana   uklízečka
    Janíčková Ivana   uklízečka
    Ludvíková Vladimíra   uklízečka
    Kubíčková Magda   uklízečka
    Hamerníková Jarmila   uklízečka
  0.A Mgr. Benová Jitka
  1.A Zahradníčková Ludmila
  1.B Mgr. Dubská Soňa
  1.C Götzová Andrea
  1.D Klementová Anna
  2.A Křivánková Mrkéta
  2.B Ing. Kohútová Ivana
  2.C Bc. Novák Miroslav
  2.D Zýka Miroslav
  2.E Klementová Anna
  3.A Janíčková Michaela
  3.B Mažgútová Anna
  3.C Ondáček Marek
  4.A Zahradníčková Ludmila
  4.B Kavková Iveta
  4.C Bulín Ladislav
  5.A Hegrová Lenka
  5.B Abrahámová Eva
  5.C Mišunová Jana
  6.A Ing. Kohútová Ivana
  6.B Pazderová Hana
  6.C Ráček Ivo
  7.A Langová Alice
  7.B Světlíková Markéta
  7.C Götzová Andrea
  8.A Lukšová Andrea
  8.B Vedralová Michaela
  8.C Charouzková Monika
  9.A Veskernová Ilona
  9.B
  9.C Vedral Jiří