• Základní škola a Mateřská škola Pohořelice

  příspěvková organizace
  Datová schránka : ziwmq8e
  • MŠ a ZŠ Pasohlávky

   Pasohlávky 209, 691 22 Pasohlávky
   tel: 519 427 826
   e-mail: marie.chudobova@zspohorelice.cz

  • 0. - 3. třída

   Lidická 12, 691 23 Pohořelice
   tel: 519 425 846
   e-mail: jana.slana@zspohorelice.cz
   sborovna tel: 519 425 846, 723 630 376

  • 4. - 9. třída

   Dlouhá 35, 691 23 Pohořelice
   IČ: 652 686 87 / DIČ: CZ65268687
   tel: 519 424 564
   e-mail: reditelna@zspohorelice.cz
   sborovna 2. st. tel: 519 424 551

  • Mgr. Stanislav Polák, MBA – ředitel
   519 424 564
   stanislav.polak@zspohorelice.cz

   Mgr. Lenka Jirchářová – účetní, učitelka
   kancelář
   519 424 683
   kancelar@zspohorelice.cz

  • Ing. Hana Konečná – zástupkyně ředitele
   516 528 704
   hana.konecna@zspohorelice.cz

   Mgr. Jitka Benová – zástupkyně ředitele
   516 528 701
   jitka.benova@zspohorelice.cz

  • Mgr. Lukáš Mertlík – zástupce ředitele
   516 528 703
   lukas.mertlik@zspohorelice.cz

   Mgr. Milena Kánovičová – vedoucí vychovatelka
   školní družina
   519 424 263, 605 936 301
   milena.kanovicova@zspohorelice.cz

  • polak

   Mgr. Stanislav Polák, MBA

   třída: –

   vyučuje: ředitel školy, Tv, Hv

   519 424 564

   stanislav.polak@zspohorelice.cz

   Tamara Gazdíková

   třída: 0. A

   vyučuje: přípravný ročník

   519 424 263

   tamara.gazdikova@zspohorelice.cz

   Mgr. Stanislava Zelinková

   třída: 1. B

   vyučuje: 1. stupeň

   519 425 846

   stanislava.zelinkova@zspohorelice.cz

   Klára Pácalová

   třída: 1. D

   vyučuje: asist. pedagoga

   519 425 846

   klara.pacalova@zspohorelice.cz

   Mgr. Simona Urbičová

   třída: 2. C

   vyučuje: 1. stupeň

   519 425 846

   simona.urbicova@zspohorelice.cz

   Mgr. Jana Slaná

   třída: 3. B

   vyučuje: 1. stupeň

   516 528 623

   jana.slana@zspohorelice.cz

   Mgr. Martina Kozderová

   třída: 4. A

   vyučuje: 1. stupeň, Inf, koord. ICT

   516 528 707

   martina.kozderova@zspohorelice.cz

   Mgr. Oksana Hájková

   třída: 5. A

   vyučuje: 1. stupeň, VRj

   516 528 705

   oksana.hajkova@zspohorelice.cz

   David Muzikář

   třída: 6. A

   vyučuje: Čj, D, VMe, Sp, Vl, Pří

   519 424 551

   david.muzikar@zspohorelice.cz

   Bc. Jitka Skaláková

   třída: 6. C

   vyučuje: asist. pedagoga

   519 424 551

   jitka.skalakova@zspohorelice.cz

   Mgr. Tamara Novosáková

   třída: 7. B

   vyučuje: Čj, D

   519 424 551

   tamara.novosakova@zspohorelice.cz

   Mgr. Veronika Šťastná

   třída: 8. B

   vyučuje: Vv, Sp, Vo, Hv, logop., PSPP

   519 424 551

   veronika.stastna@zspohorelice.cz

   Mgr. Zuzana Kouřilová

   třída: 9. C

   vyučuje: Ch, Př, Aj, Inf

   516 528 692

   zuzana.kourilova@zspohorelice.cz

   Mgr. Bc. Aneta Doležalová

   třída: –

   vyučuje: Čj, Vo, PSPP

   519 424 551

   aneta.dolezalova@zspohorelice.cz

   Mgr. Jana Mertlíková

   třída: –

   vyučuje: Z, Př, Inf

   516 528 702

   jana.mertlikova@zspohorelice.cz

   Mgr. Zuzana Potůčková

   třída: –

   vyučuje: Aj, VAj

   516 528 606

   zuzana.potuckova@zspohorelice.cz

   Mgr. Blanka Sanytrová

   třída: –

   vyučuje: Aj, VAj

   519 424 551

   blanka.sanytrova@zspohorelice.cz

   Kateřina Chaloupková

   třída: MŠ

   vyučuje: MŠ Pasohlávky

   519 427 826

   katerina.chaloupkova@zspohorelice.cz

  • Ing. Hana Konečná

   třída: –

   vyučuje: ZŘŠ; M, Aj, VAj

   516 528 704

   hana.konecna@zspohorelice.cz

   Jitka Vedralová

   třída: 0. A

   vyučuje: asist. pedagoga

   519 424 263

   jitka.vedralova@zspohorelice.cz

   Mgr. Lenka Zemánková

   třída: 1. C

   vyučuje: 1. stupeň

   519 425 846

   lenka.zemankova@zspohorelice.cz

   Mgr. Nora Škorpíková

   třída: 1. E, 2. F, 3. E

   vyučuje: 1. stupeň

   519 427 826

   nora.skorpikova@zspohorelice.cz

   Mgr. Marcela Větrovská

   třída: 2. D

   vyučuje: 1. stupeň

   519 425 846

   marcela.vetrovska@zspohorelice.cz

   Jana Křížová

   třída: 3. B

   vyučuje: asist. pedagoga

   516 528 623

   jana.krizova@zspohorelice.cz

   Anna Procházková

   třída: 4. A

   vyučuje: asist. pedagoga

   516 528 707

   anna.prochazkova@zspohorelice.cz

   Mgr. Erika Tesárková

   třída: 5. B

   vyučuje: 1. stupeň

   516 528 705

   erika.tesarkova@zspohorelice.cz

   Mgr. Zuzana Bravencová

   třída: 6. B

   vyučuje: Aj, Vv, Sp, VTč

   519 424 551

   zuzana.bravencova@zspohorelice.cz

   Mgr. Kateřina Klaudová

   třída: 6. D

   vyučuje: M, Ch, Př, Aj

   516 528 692

   katerina.klaudova@zspohorelice.cz

   Mgr. Petra Černá

   třída: 7. C

   vyučuje: D, Aj, Vo, Vz

   516 528 696

   petra.cerna@zspohorelice.cz

   Mgr. Věra Harvánková

   třída: 8. C

   vyučuje: Př, Z, Nj, EVVO

   516 528 698

   vera.harvankova@zspohorelice.cz

   Tereza Vedralová

   třída: 9. D

   vyučuje: Aj, Nj, Hv

   516 528 708

   tereza.vedralova@zspohorelice.cz

   Mgr. Jiří Janíček

   třída: –

   vyučuje: D, Aj, Inf, VIT, koord. ICT

   516 528 700

   jiri.janicek@zspohorelice.cz

   Bc. Jana Muzikářová

   třída: –

   vyučuje: Aj

   519 424 551

   jana.muzikarova@zspohorelice.cz

   Gabriela Plechatá

   třída: –

   vyučuje: Aj, VAj, Nj

   519 424 551

   gabriela.plechata@zspohorelice.cz

   Mgr. Adéla Bartesová

   třída: –

   vyučuje: Aj, Nj, Tv

   519 424 551

   adela.bartesova@zspohorelice.cz

   Jana Králíková

   třída: MŠ

   vyučuje: MŠ Pasohlávky

   519 427 826

   jana.kralikova@zspohorelice.cz

  • Mgr. Lukáš Mertlík

   třída: –

   vyučuje: ZŘŠ, D, SVS, Z

   516 528 703

   lukas.mertlik@zspohorelice.cz

   Dagmar Bártová

   třída: 0. B

   vyučuje: přípravný ročník

   519 424 263

   dagmar.bartova@zspohorelice.cz

   Ivana Zajícová

   třída: 1. C

   vyučuje: asist. pedagoga

   519 425 846

   ivana.zajicova@zspohorelice.cz

   Mgr. Jitka Králíková

   třída: 2. A

   vyučuje: 1. stupeň

   519 425 846

   jitka.kralikova@zspohorelice.cz

   Mgr. Andrea Švecová

   třída: 2. E

   vyučuje: 1. stupeň, metodička prevence

   519 425 846

   andrea.svecova@zspohorelice.cz

   Mgr. Jana Rudolfová

   třída: 3. C

   vyučuje: 1. stupeň

   516 528 623

   jana.rudolfova@zspohorelice.cz

   Mgr. Radka Horníčková

   třída: 4. B

   vyučuje: 1. stupeň

   516 528 707

   radka.hornickova@zspohorelice.cz

   Mgr. Adéla Šotkovská DiS.

   třída: 5. C

   vyučuje: 1. stupeň

   516 528 706

   adela.sotkovska@zspohorelice.cz

   Bc. Marie Husáková

   třída: 6. B

   vyučuje: asist. pedagoga, Hv, ped. interv.

   519 424 551

   marie.husakova@zspohorelice.cz

   Mgr. Barbora Kopřivová

   třída: 7. A

   vyučuje: Tv, Př, Sp, Vv, Pč

   516 528 608

   barbora.koprivova@zspohorelice.cz

   Mgr. Kateřina Opršalová

   třída: 7. D

   vyučuje: M, Inf, VIt

   516 528 701

   katerina.oprsalova@zspohorelice.cz

   Mgr. Jana Dudová

   třída: 9. A

   vyučuje: Čj, D, Sp, vých. por.

   516 528 607

   jana.dudova@zspohorelice.cz

   Bc. Michaela Augustová

   třída: –

   vyučuje: Aj

   516 528 706

   michaela.augustova@zspohorelice.cz

   Mgr. Lenka Jirchářová

   třída: –

   vyučuje: Sp

   519 424 683

   lenka.jircharova@zspohorelice.cz

   Mgr. Lukáš Nápravník

   třída: –

   vyučuje: Tv, Vo

   516 528 608

   lukas.napravnik@zspohorelice.cz

   Michal Řeřucha

   třída: –

   vyučuje: Tv, Vv, Pč

   516 528 708

   michal.rerucha@zspohorelice.cz

   Bc. Eliška Fischerová

   třída: –

   vyučuje: Inf

   516 528 701

   eliska.fischerova@zspohorelice.cz

   Jana Rusňáková

   třída: MŠ

   vyučuje: MŠ Pasohlávky

   519 427 826

   jana.rusnakova@zspohorelice.cz

  • Marie Chudobová

   třída: MŠ

   vyučuje: MŠ Pasohlávky

   519 427 826

   marie.chudobova@zspohorelice.cz

   Mgr. Marie Bednářová

   třída: 1. A

   vyučuje: 1. stupeň

   519 425 846

   marie.bednarova@zspohorelice.cz

   Mgr. Kateřina Pikulová

   třída: 1. D

   vyučuje: 1. stupeň

   519 425 846

   katerina.pikulova@zspohorelice.cz

   Mgr. Ivana Poprachová

   třída: 2. B

   vyučuje: 1. stupeň

   519 425 846

   ivana.poprachova@zspohorelice.cz

   Mgr. Dagmar Homolová

   třída: 3. A

   vyučuje: 1. stupeň

   519 425 846

   dagmar.homolova@zspohorelice.cz

   Mgr. Radka Baráková

   třída: 3. D

   vyučuje: 1. stupeň

   516 528 623

   radka.barakova@zspohorelice.cz

   Mgr. Yvona Kardošová

   třída: 4. C

   vyučuje: 1. stupeň, Hv, spec. ped., interv.

   516 528 691, 516 528 708

   yvona.kardosova@zspohorelice.cz

   Bc. Romana Červinková

   třída: 5. D

   vyučuje: 1. stupeň, Nj

   516 528 706

   romana.cervinkova@zspohorelice.cz

   Bc. Jitka Šafářová

   třída: 6. C

   vyučuje: Př, Vz, Tv, Sp, Vař

   519 424 551

   jitka.safarova@zspohorelice.cz

   Bohdana Hanzlíková

   třída: 7. A

   vyučuje: asist. pedagoga

   519 424 551

   bohdana.hanzlikova@zspohorelice.cz

   Mgr. Nikola Vlachopulu

   třída: 8. A

   vyučuje: Čj, Vo

   519 424 551

   nikola.vlachopulu@zspohorelice.cz

   Mgr. Jitka Benová

   třída: 9. B

   vyučuje: ZŘŠ; M, Inf

   516 528 701

   jitka.benova@zspohorelice.cz

   Mgr. Lenka Černá

   třída: –

   vyučuje: M, F, Inf

   516 528 692

   lenka.cerna@zspohorelice.cz

   Mgr. Pavlína Nepejchalová

   třída: –

   vyučuje: Z, F, Nj, Vo, Tv, Vl, Pří

   516 528 692

   pavlina.nepejchalova@zspohorelice.cz

   Mgr. Petr Řiháček

   třída: –

   vyučuje: M, F

   516 528 692

   petr.rihacek@zspohorelice.cz

   Tamara Němcová

   třída: 2. E

   vyučuje: asist. pedagoga

   519 425 846

   tamara.nemcova@zspohorelice.cz

   Jitka Jakešová

   třída: –

   vyučuje: Aj, zast. uč.

   516 528 606

   jitka.jakesova@zspohorelice.cz

   Bc. Anežka Charvátová

   třída: –

   vyučuje: logopedie

   519 425 846

   – 

  • Mgr. Milena Kánovičová

   vyučuje: vedoucí vychovatelka

   519 424 263, 605 936 301

   milena.kanovicova@zspohorelice.cz

   Jana Křížová

   vychovatelka

   519 424 263

   jana.krizova@zspohorelice.cz

   Mgr. Věra Harvánková

   ranní dětský klub

   516 528 698

   vera.harvankova@zspohorelice.cz

   Jitka Vedralová

   vychovatelka

   519 425 848

   jitka.vedralova@zspohorelice.cz

  • Dana Nešpůrková

   vychovatelka

   519 424 263

   dana.nespurkova@zspohorelice.cz

   Lenka Horáková

   vychovatelka

   519 424 263

   lenka.horakova@zspohorelice.cz

   Anna Procházková

   vychovatelka, ranní dětský klub

   516 528 706

   anna.prochazkova@zspohorelice.cz

   Aneta Sovková

   dětský klub

   519 424 263

   aneta.sovkova@zspohorelice.cz

  • Lenka Žaludková

   vychovatelka – Pasohlávky

   519 427 826

   lenka.zaludkova@zspohorelice.cz

   Tamara Gazdíková

   vychovatelka

   519 425 848

   tamara.gazdikova@zspohorelice.cz

   Michaela Kluchová

   dětský klub, ranní družina

   519 424 263

   michaela.kluchova@zspohorelice.cz

  • Bohdana Hanzlíková

   vychovatelka

   519 424 263

   bohdana.hanzlikova@zspohorelice.cz

   Klára Pácalová

   dětský klub

   519 425 846

   klara.pacalova@zspohorelice.cz

   Michal Řeřucha

   vychovatel

   519 425 848

   michal.rerucha@zspohorelice.cz

    Pracovnice   Pracovní zařazení E-mail   Telefon
    Iveta Sedláková   vedoucí školní jídelny iveta.sedlakova@zspohorelice.cz   519 424 262
    Laudátová Hana   vedoucí kuchařka   519 424 262
    Čermáková Lenka   kuchařka   519 424 262
    Dóbiová Růžena   kuchařka   519 424 262
    Jadlovcová Eva   kuchařka   519 424 262
    Vavříková Hana   kuchařka   519 424 262
    Langrová Žaneta   kuchařka   519 424 262
    Špačková Monika   kuchařka   519 424 262
    Doležalová Jana   Pasohlávky, kuchařka  
   Pracovník  Pracovní zařazení  E-mail  Telefon
   Mgr. Jirchářová Lenka  účetní  kancelar@zspohorelice.cz  519 424 683
   Novotná Ivana  účetní  ivana.novotna@zspohorelice.cz  516 528 601
   Dóbi Jaroslav  školník, údržbář  jaroslav.dobi@zspohorelice.cz
   Urbič Jan  školník, údržbář  702 133 871
   Kratochvílová Helena  školnice, Pasohlávky  519 427 826
   Wächterová Jiřina  uklízečka, Pasohlávky
   Doleželová Renata  uklízečka
   Loubková Petra  uklízečka
   Seidlová Věra  uklízečka
   Ludvíková Vladimíra  uklízečka
   Hamerníková Jarmila  uklízečka
   Slámová Jolana  uklízečka
   Hlavoňová Lenka  uklízečka