Zápis k povinné školní docházce

Březen 01, 2019

Jsou to již tři roky, kdy byla schválena novela školského zákona, podle které se koná zápis k povinné školní docházce v průběhu měsíce dubna. Letos se tato událost, důležitá pro každého budoucího školáka, uskuteční  v pátek 12. dubna 2019 od 14 do 17 hodin v budově Lidická 12. Na všechny nové žáky prvního i nultého ročníku budou čekat úkoly, které prověří jejich připravenost.

K zápisu se dostaví rodiče s dětmi narozenými v období 1. 9. 2012 – 31. 8. 2013 a také ty děti, které již měly odloženou povinnou školní docházku o rok. Změnou od tohoto roku je, že mohou přijít i rodiče s dětmi narozenými od 1. 9. 2013 do 31. 12. 2013 (dosáhnou šesti let až po zahájení nového školního roku 2019/2020) a mohou požádat o přijetí do přípravného (tzv. nultého) ročníku. K této žádosti je nutné připojit doporučení z pedagogicko-psychologické poradny (PPP) + vyjádření odborného lékaře (dětského). Do přípravné třídy základní školy může být zařazeno i dítě, jemuž bude povolen odklad a současně bude předpoklad, že zařazení dítěte do přípravné třídy vyrovná jeho vývoj.

Pokud chce zákonný zástupce dítěte požádat o odklad, musí tak učinit již v době zápisu (později podaná žádost není možná; formulář pro podání žádosti bude ve škole připravený, stejně tak žádost o přijetí do přípravného ročníku; nemusíte nic vyplňovat předem). Jestliže tedy uvažujete o odkladu, nebo byl dítěti doporučen, neodkládejte návštěvu (PPP). K žádosti o odklad je nutné přidat i zprávu z PPP s doporučením + vyjádření odborného lékaře (dětského) nebo klinického psychologa.

K zápisu s sebou přineste: občanský průkaz, rodný list dítěte a kartičku zdravotní pojišťovny, žadatelé o odklad nebo o přijetí do přípravné třídy také doporučení z PPP a vyjádření odborného lékaře (viz výše).

Jak poznat školní zralost a připravenost dítěte? Na internetu i v odborné literatuře naleznete spousty rad a různých dotazníků, které vám pomohou při rozhodnutí. Naslouchejte svému dítěti, ale i učitelkám v mateřské škole. Vy sami můžete svému potomkovi výrazně pomoci a nasměrovat ho správným směrem na cestu vzděláním, když budete společně trávit volný čas, povídat si, hrát různé hry a rozvíjet osobnost dítěte.

Na našich webových stránkách najdete desatero pro předškoláky. Další tipy, jak lépe rozpoznat školní zralost a připravenost najdete na internetovém portále nakladatelství RAABE:

http://pracovnisesity.raabe.cz/kdy-je-dite-zrale-a-kdy-je-pripravene-na-vstup-do-skoly

Na všechny předškoláky se těší celý kolektiv ZŠ a MŠ Pohořelice, Dlouhá 35.

Ing. Hana Konečná, ZŘŠ

Recitační soutěž na LidickéDesatero pro rodiče předškoláka
Rychlý kontakt

e-mail ředitelna: reditelna@zspohorelice.cz

tel. ředitel: +420 519 424 564

družina: +420 519 424 263

jídelna: +420 519 424 262

Objevte možnosti, které naše škola nabízí Vašim dětem

Zobrazit kroužky a projekty