Přírodovědný kroužek

 • Přírodovědný kroužek pro 4. – 9. ročník

  Vedoucí: Mgr. Věra Harvánková

  Kdy: pondělí, středa, čtvrtek (13.35 – 14.35)

  V přírodovědném kroužku pracujeme s mikroskopem a přírodními materiály, které zkoumáme, děláme pokusy, zapojujeme se do soutěží (Recyklohraní). Dále hrajeme hry a luštíme kvízy. Využíváme dotykovou tabuli, počítače a tablety.

  Pokus s různou hustotou kapalin

  Vytvoření tematické nástěnky „Jak dlouho se rozkládají odpady?“

  Další mikroskopování

  Že je mikroskopování zábavné a hravé, to naši žáci již ví. Posuďte sami.

  Výroba ptačích pítek do zahrady

  V teplých měsících je důležité, aby měli ptáci co pít. Ti se pak na naší zahradě zabydlí a požírají škodlivý hmyz.

  Rozlišování různých druhů vod pomocí odpařování

  Našimi pomůckami byly podložní sklíčka, kapátka a černý papír. Pomocí stupnice 1 – 5 jsme po odpaření vody odhadli množství pevných částic.

  Nejvíce rozpuštěných látek měla voda slaná a sníh s technickou solí.

  Nepotřebné věci aneb pošleme to dál

  To je název dalšího úkolu z Recyklohraní pro 1. stupeň ZŠ. Žáci měli za úkol zjistit a pojmenovat místa, kam dát již nepotřebné věci a kam věci rozbité.  Také vytvářeli obaly na knihy, které již nejsou na první pohled atraktivní.

  Mikroskopování

  Hmyzí domeček

  Hmyz ke každé zahradě neodmyslitelně patří, i té školní. Spousta hmyzích zástupců zahradě pomáhá. Včely a čmeláci opylují květy, škvoři loví mšice. Aby se jim tu líbilo, vyrobili jsme jim příbytek.


  Hledání červených kontejnerů

  Čas od času se stane, že elektrospotřebič přestane fungovat. Oprava nemá cenu, protože je levnější koupit si nový. Co s tím starým? Obsahuje materiály, které se dají znovu použít. Proto ho nevyhodíme do obyčejné popelnice, ale najdeme červený kontejner. A právě toto byl úkol prosincového a lednového recyklohraní. Najít všechna sběrná místa, udělat fotografii, vyplnit pracovní list a dle jednotlivých stupňů škol vyrobit 2D či 3D plastickou mapu. Posuďte, jak se to žákům povedlo.


  Tančící rozinky

  Nejprve dáme několik malých rozinek do sklenice s octem a přidáme sodu. Bublinky se uchytí na povrchu rozinek a vystoupí ke hladině, poté bublinky prasknou a rozinky klesnou ke dnu. Děj se opakuje.

  Výroba káči

  Roztočit káču umí každý již od malička. Vyrobit si ji není žádná věda. Stačí párátko se špičkou a kousek korku. A můžeme roztáčet.

  Skládání barev

  Z tvrdého papíru jsme si vystřihli kruh, rozdělili jsme ho na stejný počet částí a vybarvili tak, aby se barvy střídaly. Pak už jen stačila špejle a dovednost roztočit kruh co nejrychleji. Výsledkem byly úžasné barvy.

  Krystaly na provázku

  Jsou dalším pokusem růstu krystalů z kuchyňské soli. Nejdříve jsme si vytvořili nasycený roztok, přelili jsme ho do čisté nádoby a tenkou nit zavěsili na špejli. Pěkný výsledek byl vidět za 14 dní.

  Vyrostlý krystal modré skalice po 14 dnech

  Magické zahrady – barvy podzimu

  Míchání barev

  Nejdříve jsme si připravili barvivo červené, modré a žluté. Dále bylo potřeba 6 skleniček, 4 srolované papírové kapesníky a voda. Vždy ze dvou barev jsme udělali přemostění do prázdné skleničky. Vyšla nám zelená a oranžová barva.


  Skeletování listů

  Skeletování je prastará metoda, kdy z listů je odstraněno pletivo, ale je zachovaná žilnatina. Začali s ní staří Číňané, kteří ji odpozorovali z přírody. Často totiž můžeme ve stojatých vodách nalézt rozložené rostliny, ze kterých zbyla jen kostra.

  Uvaříme pevné listy javoru či břečťanu v krystalické sodě a starým zubním kartáčkem odstraníme pletivo. Poté je můžeme vybělit či nabarvit. Takto vypreparované listy se dají využít jako dekorace.

  Sopka

  Velmi působivým a opakovaným pokusem v našem kroužku bývá výbuch sopky. Nejdříve si ji musíme vymodelovat a umístit do vyšší misky. Poté stačí smíchat sodu, jar a nějakou barvu, nalít do sopky, přidat ocet. A pokus je hotový.

  Recyklohraní

  Zadáním podzimního recyklohraní bylo studovat baterie a akumulátory. Většina lidí mezi těmito pojmy nedělá rozdíly. Je v nich ale podstatný rozdíl ve způsobu získávání a uchovávání energie. Tady je malá ochutnávka.

  Vodní kolo v umyvadle

  Vodní kolo vynalezli lidé již před více než 2100 lety. Staří Římané využívali otáčivý pohyb vodního kola k mletí obilí. V časech průmyslové revoluce před vynálezem parního stroje sloužila vodní kola jako zdroj energie k pohonu strojů v dolech.

  K výrobě našeho vodního kola jsme potřebovali korkovou zátku, plastovou fólii, špejli, tavnou pistoli a nůž. Hotové vodní kolo jsme vložili do proudu vody z vodovodu.

  Zkrocení větru aneb výroba větrníku

  Nafouknutí balónku bez foukání

  Pro tento pokus nám stačila zkumavka, ocet, jedlá soda a spousta balónků.

  Jak získat modrý květ?

  Stačí voda, nádobka, modrý inkoust a samozřejmě bílý karafiát. Tento pokus ukazuje, jak voda vzlíná rostlinou. Pokus byl proveden i s červeným a černým inkoustem.

  Neviditelné písmo

  Pokud napíšeme text pomocí mléka, necháme zaschnout a poté ožehneme plamenem, můžeme neviditelné písmo zviditelnit.

  Pokus s mlékem

  Pokus spočívá v oddělení tuhé bílkoviny zvané kasein od tekuté části, což je syrovátka. K oddělení dojde pomocí octa.

  Otisky zkamenělin

  Pomocí sádry a vody lze vytvořit sbírka živočichů, kteří tu žili před milióny let.

  Jak rozpustit skořápku?

  Skořápka chrání vnitřek vajíčka před nepříznivými vlivy. Je složená z uhličitanu vápenatého, který se rozpouští v kyselinách. Během sedmi dní žáci pozorovali, jak ocet působí na skořápku.

  Čištění měděných mincí

  Měděné mince na vzduchu korodují a pokrývají se tmavou vrstvičkou. Vůbec nevypadají dobře. Vyleštili jsme je pomocí octa a soli. Po opláchnutí ve vodě byly mince lesklé. Ty, které jsme neopláchli, začaly šednout a zelenat. Říká se tomu malachit.

  Jak se rozpouští cukr?

  Když obarvíme cukr inkoustem, můžeme pozorovat, jak se postupně rozpouští.


  Bublifunk

  Kluci jsou prostě šikovní …

  Sopka

  Stačí voda, soda, jar a ocet …

  Recyklohraní v prosinci

  Chlorofyl a jiná barviva

  Recyklohraní

  Během měsíce října jsme plnili 4 úkoly z Recyklohraní, které byly zaměřeny na recyklaci baterií. Žáci I. stupně vytvářeli mapu z vysloužilých baterií a zjišťovali informace o jejich nejbližším odběrném místě. Starší žáci také vytvářeli mapu, tentokrát s krajskými městy, a luštili křížovku.

  Co zajímavého žije ve vodě?

  Zjistili jsme, že nejzajímavějším živočichem je chrostík, který si vytváří schránky z různých materiálů.

  Krystaly

  Nejvíce žáky lákají pokusy. Jsou sice o něco náročnější, o to hezčí výsledek je potom čeká. Krystaly soli kamenné i modré skalice se povedly.

  Chromatografie

  V našem experimentu jsme se zaměřili na oddělování jednotlivých složek barev fixů. Mohli jsme tak zjistit, z jakých barevných pigmentů se konkrétní barva skládá.

  Zlatý list 2017/2018

  1. Houby a výtrusy

  Toto je název 1. úkolu Zlatého listu, což je soutěž pro mladé přírodovědce. Letos se do soutěže zapojili Jiří Veskerna, Silvie Urbičová, Markéta Frýzová, Zuzana Müllerová, Kateřina Klobásová, Veronika Vrátná a Nela Sopoušková. V zadání úkolu bylo najít minimálně 3 houby s lupeny či rourkami, prozkoumat jejich výtrusy pod mikroskopem a vytvořit z nich vzorník. My jsme nelenili a našli jich mnohem více. Říjen byl pro sběr hub ideální.

  2. Je v trávníku jen tráva?

  V období listopadu a prosince jsme dostali úkol zjistit, co ještě roste a žije u kořenů rostlin. Stromy již ztratily zelené barvivo a uchystaly se k vegetačnímu klidu. Tráva je ale stále zelená. Občas jsou vidět květy a suché plody rostlin. Jinde zase zbytky ulit či vývržky živočichů …

  3. Zasolení

  Motoristé sníh nemají rádi. Frekventované silnice bývají solené. Řidiči to vítají, obyvatelé příkopů ale ne.

  Základem tohoto úkolu byly pokusy s klíčením semen řeřichy a hrachu. Misky byly zalévány vodou z kohoutku, potoku, vody z tajícího sněhu u silnice se solí a bez soli a vodou ze Středozemního moře. Stačilo ve 2 l lahvi rozpustit 76 g soli.

  Nejlépe semínka klíčila vodou z kohoutku.

  Zlatý list 2016/2017

  I letos se naši „zapálení“ přírodovědci rozhodli soutěžit. Zvolili jsme Zlatý list. Jedná se o celoroční tradiční soutěž mladých přírodovědců, která má několik částí. Tento rok se bude konat její 45. ročník. Soutěžící musí prokázat kladný vztah k přírodě a plnit čtyři dobrovolné úkoly. Na ně bude v jarních měsících navazovat základní, krajské a poté národní kolo. Naše šestičlenné družstvo bude reprezentovat Jiří Veskerna, Silvie Urbičová, Soňa a Nela Sopouškovy, Markéta Frýzová a Veronika Vrátná.

  Práce pro přírodu
  S nástupem zimy je potřeba postarat se o ptáčky …

  Tvorba lojových koulí a tukových krmítek

  Tuk jsme smíchali s různými druhy semínek. Přednost měla slunečnice, ale i proso, mák, zrna obilí, řepka a různé druhy ořechů. V obchodech lze zakoupit přímo speciální míchané směsi pro krmení ptáků.

  Postup:

  Šišku jsme nejdříve připevnili na nit, obalili jsme ji tukem a následně i semínky. To stejné jsme udělali i s ruličkami od toaletního papíru. Ze zbytku tuku a semínek jsme vytvořili lojové koule.

  1. úkol: Edafon
  Na vybraných stanovištích určujeme rostliny, všímáme si bezobratlých živočichů na rostlinách na zemi i pod ní, zaznamenáváme jejich chování a množství. Z těchto informací vytvoříme výstavu.

  2. úkol: Podzimní barvy
  V přírodě sbíráme barevné listy stromů. Následně zjišťujeme, jaká barviva se v nich nachází. Pracujeme s acetonem, benzínem i určovacími klíči. Ze zbylých listů vytvoříme zajímavou podzimní dekoraci.

  3. úkol: Kůra stromů
  Stromy jsou jedinečné svojí zajímavou povrchovou strukturou. Naším dalším úkolem bylo vytvořit vzorník otisků kůry z jehličnanů i listnáčů, rozlišit mladý či starý kmen a zjistit, k čemu se kůra využívá.

  4. úkol: Putování s mravenci
  Posledním úkolem soutěže Zlatý list bylo zkoumat mravence – kde žijí, z čeho mají vytvořené mraveniště a co celý den dělají. Součástí bylo i vytvoření komiksu.

  Finální práce

 • Zpět na seznam kroužků
Rychlý kontakt

e-mail ředitelna: reditelna@zspohorelice.cz

tel. ředitel: +420 519 424 564

družina: +420 519 424 263

jídelna: +420 519 424 262

Objevte možnosti, které naše škola nabízí Vašim dětem

Zobrazit kroužky a projekty