• Prohlédněte si Základní a Mateřskou školu Pohořelice

 • Základní škola a Mateřská škola Pohořelice

  • Sportovní zaměření

   Atraktivní sportovní zázemí, pravidelná účast v okresních, krajských a republikových finále.

  • Více jak 40 kroužků

   Kroužky a zájmové útvary významně rozšiřují vzdělávací nabídku naší školy.

  • Nárůst o 35% žáků

   Nárůst počtu žáků a důvěry rodičů za posledních 9 let je pro nás vyznamenáním a závazkem. Na prvním stupni máme průměr 21,8 žáků na třídu a na druhém stupni 21,4 žáků na třídu.

  • Individuální přístup

   Školní poradenské pracoviště, dyslektická poradna, dva přípravné ročníky, 9 asistentů pedagoga, logopedická náprava, absolventské práce, individuální příprava na vědomostní soutěže, individuální příprava žáků na střední školy.

  • Zaměření na inovace

   Tabletová učebna, interaktivní tabule, čtyři počítačové učebny, moderní učebnice s interaktivitou, elektronická žákovská knížka, elektronická třídní kniha, Moodle, bohatá nabídka výukových programů, wifi zdarma v celé škole, elektronické učebnice, Dalton, finanční odměna pro nejlepší žáky školy.

  • Daltonská výuka

   Na 1. stupni zařazujeme do vyučování daltonské prvky. Daltonský plán je vzdělávací metoda, kde si žáci pracují samostatně na tzv. daltonském úkolu, který musí zodpovědně dokončit ve stanoveném čase. Po splnění této povinné části si mohou plnit volitelné úkoly dle svého zaměření.

  • +
   žáků školy
  • +
   olympiád a soutěží za rok
  • +
   počítačů a tabletů
  • mil
   investice do modernizace za posledních deset let
 • Aktuálně ze Školního magazínu

  • 20170913_112443
   Ohlédnutí za prázdninami
   Během září jsme si ve třídách 3. A a 3. C společně, ve dvojicích či skupinkách hodně povídali o tom, kdo, s kým a kde co prožil, [...]
  • 1
   Pomníky doby
   O letošních prázdninách čekal na žáky současných 9. ročníků dobrovolný úkol. Během svého prázdninového putování (ať už po České republice nebo zahraničí) si měli [...]
  • IMG_20170926_091252
   Přes Brno až do Evropy
   Chladné počasí konce září neodradilo 4. B od exkurze do Brna. Vydali jsme se neohroženě hromadnou dopravou až do samotného srdce [...]
 • Nahlédněte do magazínu
 • Zhlédněte celou fotogalerii