• Prohlédněte si Základní a Mateřskou školu Pohořelice


 •  Zápis k povinné školní docházce 2018/19

  Bližší informace zde


   

  Základní škola a Mateřská škola Pohořelice

  • Sportovní zaměření

   Atraktivní sportovní zázemí, pravidelná účast v okresních, krajských a republikových finále.

  • Více jak 40 kroužků

   Kroužky a zájmové útvary významně rozšiřují vzdělávací nabídku naší školy.

  • Nárůst o 35% žáků

   Nárůst počtu žáků a důvěry rodičů za posledních 9 let je pro nás vyznamenáním a závazkem. Na prvním stupni máme průměr 21,8 žáků na třídu a na druhém stupni 21,4 žáků na třídu.

  • Individuální přístup

   Školní poradenské pracoviště, dyslektická poradna, dva přípravné ročníky, 9 asistentů pedagoga, logopedická náprava, absolventské práce, individuální příprava na vědomostní soutěže, individuální příprava žáků na střední školy.

  • Zaměření na inovace

   Tabletová učebna, interaktivní tabule, čtyři počítačové učebny, moderní učebnice s interaktivitou, elektronická žákovská knížka, elektronická třídní kniha, Moodle, bohatá nabídka výukových programů, wifi zdarma v celé škole, elektronické učebnice, Dalton, finanční odměna pro nejlepší žáky školy.

  • Daltonská výuka

   Na 1. stupni zařazujeme do vyučování daltonské prvky. Daltonský plán je vzdělávací metoda, kde si žáci pracují samostatně na tzv. daltonském úkolu, který musí zodpovědně dokončit ve stanoveném čase. Po splnění této povinné části si mohou plnit volitelné úkoly dle svého zaměření.

  • +
   žáků školy
  • +
   olympiád a soutěží za rok
  • +
   počítačů a tabletů
  • mil
   investice do modernizace za posledních deset let
 • Aktuálně ze Školního magazínu

  • 29250762_1872759919403324_1938127775_o
   Vítáme jaro
   Právě dnes připadlo datum 20. 3., kdy slavíme první jarní den. Protože se na jaro všichni těšíme a už se jej nemůžeme [...]
  • 20180226_111644
   Dalton v prvních třídách
   Jelikož jsme škola s daltonskými prvky, tak i prvňáčci se od pololetí zapojili do tohoto projektového vyučování. Daltonská výuka je vždy jednou za [...]
  • 20180320_113502
   Projekt KOUŘENÍ
   První březnové hodiny přírodopisu v osmých ročnících se nesly duchu intenzivní práce na projektu o kouření, který propojil dovednosti žáků získané v rámci [...]
 • Nahlédněte do magazínu
 • Zhlédněte celou fotogalerii