• Prohlédněte si Základní a Mateřskou školu Pohořelice

 • Přejeme Vám příjemné prožití letních prázdnin, léto plné zážitků a odpočinku. Těšíme se na Vás 1. září v 7.55.

  Úřední hodiny o prázdninách: Termíny po domluvě s paní učitelkou Jirchářovou na tel.: 519 424 564.    


  Oznámení školní družiny:

  Zápis dětí do školní družiny se uskuteční ve školní družině na Lidické ulici v termínech:

  • pátek 26. srpna od 9 do 12 hodin
  • úterý 30. srpna od 10 do 12 a 14 – 16 hodin
  • čtvrtek  1. září od 9 do 11 hodin.

  Pravidelný provoz od pátku 2. září včetně ranní družiny od 6. 30 hodin. Provoz ŠD denně do 16. 45 hodin. Pro žáky 4. a 5. tříd je ranní družina na ulici Dlouhé ve třídě vedle sborovny.


   

  Oznámení školní jídelny:

  Přihlášky ke školnímu stravování si můžete vyzvednout a vyplnit v kanceláři školní jídelny již v srpnu, a to v termínech 18. – 19. 8. 2016 a 24. 8. – 31. 8. 2016 od 8 do 13 hodin. Vzhledem k dlouhému čekání 1. září, doporučujeme využít srpnových termínů.             

  Iveta Sedláková, vedoucí školní jídelny


  Informace k opravným zkouškám:

  Opravné zkoušky se konají v pátek 26. 8. od 8 hodin v budově Dlouhá 35. Psací potřeby s sebou.


  Informace rodičům žáků prvních ročníků:

  Seznam pomůcek a potřeb:

  • Zásobník na číslice
  • Zásobník na písmena 
  • Velké školní desky
  • Pouzdro
  • Ořezávátko
  • Později pero (TORNADO)
  • Obaly až po obdržení učebnic a sešitů
  • Ručník s poutkem
  • Prostírání na svačinu
  • Přezůvky
  • Tužky č. 1,2 – trojhránek
  • Pastelky PROGRESA
  • Nůžky, lepidlo Kores

  VĚCI DO VV

  • Hadřík
  • Štětce kulaté a ploché č. 4,8,12,20
  • Pracovní oděv (zástěrka, staré tričko….)
  • Temperové a vodové barvy
  • Paleta na barvy
  • Plastelína, barevné papíry
  • Kelímek na vodu s víčkem

  VĚCI DO TV

  • Označit a dát do batůžku
  • Tepláková souprava, boty na hřiště, tričko, trenky, cvičky
  • Švihadlo
  • Tenisový míček

  Další potřeby dokoupí společně třídní učitelka. K tomuto účelu se vybírá příspěvek do třídního fondu.

  HODNĚ ÚSPĚCHŮ PŘEJÍ A NA SPOLUPRÁCI SE TĚŠÍ UČITELÉ ZŠ A MŠ POHOŘELICE.

 • Základní škola a Mateřská škola Pohořelice

  • Sportovní zaměření

   Atraktivní sportovní zázemí, pravidelná účast v okresních, krajských a republikových finále.

  • Více jak 40 kroužků

   Kroužky a zájmové útvary významně rozšiřují vzdělávací nabídku naší školy.

  • Nárůst o 35% žáků

   Nárůst počtu žáků a důvěry rodičů za posledních 9 let je pro nás vyznamenáním a závazkem. Na prvním stupni máme průměr 21,8 žáků na třídu a na druhém stupni 21,4 žáků na třídu.

  • Individuální přístup

   Školní poradenské pracoviště, dyslektická poradna, dva přípravné ročníky, 6 asistentů pedagoga, logopedická náprava, absolventské práce, individuální příprava na vědomostní soutěže, individuální příprava žáků na střední školy.

  • Zaměření na inovace

   Tabletová učebna, interaktivní tabule, čtyři počítačové učebny, moderní učebnice s interaktivitou, elektronická žákovská knížka, elektronická třídní kniha, Moodle, bohatá nabídka výukových programů, wifi zdarma v celé škole, elektronické učebnice, Dalton, finanční odměna pro nejlepší žáky školy.

  • Daltonská výuka

   Na 1. stupni zařazujeme do vyučování daltonské prvky. Daltonský plán je vzdělávací metoda, kde si žáci pracují samostatně na tzv. daltonském úkolu, který musí zodpovědně dokončit ve stanoveném čase. Po splnění této povinné části si mohou plnit volitelné úkoly dle svého zaměření.

  • +
   žáků školy
  • +
   olympiád a soutěží za rok
  • +
   počítačů a tabletů
  • mil
   investice do modernizace za posledních devět let
 • Nahlédněte do magazínu
 • Zhlédněte celou fotogalerii