Zeměpisné toulky do Mikulova

října 31, 2017

Celoroční náplň zeměpisu pro 8. ročník tvoří Česká republika. Žáci si od září prohlubují své povědomí o její poloze, rozloze, povrchu, podnebí, vodstvu a socioekonomické sféře.  Vedle teoretických znalostí jsou jasnou výhodou vlastní zkušenosti, které žáci načerpali na svých cestách po naší vlasti s rodiči nebo se školou. Právě vlastivědné exkurze po České republice by měly rozšiřovat obzory žáků a upevňovat znalosti získané v hodinách. A jak už to tak bývá, mnohem častěji navštěvujeme vzdálenější kouty naší země než blízké okolí.

Rozhodli jsme se proto v pondělí 23. 10. vyrazit s 8. A a 8. B prozkoumat náš region, konkrétně historické město Mikulov, které je hojně navštěvováno turisty nejen z ČR. Naším cílem byl hlavně Turold a Kozí hrádek. Ukázalo se, že tato dvě místa někteří žáci vůbec neznali, většina je dnes navštívila poprvé. A co by to bylo za vlastivědnou exkurzi bez pracovního listu?

V okolí jeskyní na Turoldu měli žáci za úkol vyhledávat na informačních tabulích odpovědi na otázky. Utkvět v paměti jim mělo hlavně to, že je Turold tvořen vápencem a dlouho sloužil jako lom, čímž zanikla část jeskyní, ve kterých přezimují vzácní netopýři. Za pozornost stál i geopark s několika horninami, díky kterému si žáci zopakovali jejich dělení na 3 typy – usazené, vyvřelé a přeměněné.

Následovala prohlídka Kozího hrádku, kde žákům bývalý mikulovský učitel Hrdlička povyprávěl o jeho vzniku a využití. Poté nás všechny vzal na věž, ze které se nám naskytl krásný výhled na město se všemi jeho dominantami, mezi které patří hlavně Svatý kopeček, zámek a židovský hřbitov.

Kvůli deštivému počasí jsme museli v zájmu našeho zdraví a bezpečí zrušit výšlap na Sv. kopeček, a tak jsme alespoň prozkoumali památky na Náměstí, a že jich tu není málo! Kromě vyplněného pracovního listu měli žáci za úkol pořídit alespoň jednu pěknou fotku, se kterou budou dále pracovat ve světě práce. Na závěr nezbývalo než navštívit turistické informační centrum, sehnat si mapu a celou dnešní trasu do ní vyznačit.

Už teď se těšíme, kam se podíváme příště.

Veronika Gajdošová

Úspěch Davida LacinyVolby do školního parlamentu
Rychlý kontakt

e-mail ředitelna: reditelna@zspohorelice.cz

tel. ředitel: +420 519 424 564

družina: +420 519 424 263

jídelna: +420 519 424 262

Objevte možnosti, které naše škola nabízí Vašim dětem

Zobrazit kroužky a projekty