Tento rok se po několikaleté pauze konala zeměpisná olympiáda. Školní kolo proběhlo již v lednu. Do okresního kola se probojovali tři chlapci (Tomáš Dušek 6. D, Jakub Křivánek 7. A, Konečný David 9. C). Do krajského kola postoupil z druhého místa Tomáš Dušek, avšak s prvním umístěným měl stejný počet bodů, jen s tím rozdílem, že o trochu později odevzdal test. Krajské kolo se konalo 29. března v Brně v budově Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity. Tomáš Dušek obsadil nádherné 9. místo. Tímto mu gratulujeme a děkujeme za výbornou reprezentaci školy.

Mgr. Pavlína Nepejchalová